SlideShare a Scribd company logo

More Related Content

More from Mathias Gullbrandson (6)

Cg080415
Cg080415Cg080415
Cg080415
 
Kommunala Visioner
Kommunala VisionerKommunala Visioner
Kommunala Visioner
 
Socialmovement
SocialmovementSocialmovement
Socialmovement
 
Newslettertjänst
NewslettertjänstNewslettertjänst
Newslettertjänst
 
Implementationssupport
ImplementationssupportImplementationssupport
Implementationssupport
 
Karlshamn 050323
Karlshamn 050323Karlshamn 050323
Karlshamn 050323
 

Case A

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. A1. Utfall & Nya Val A1. Utfall & Nya Val • En majoritet av spelare har valt alternativ 1. • Vissa förespråkar också inrättandet av  Stadsmiljögruppen i alternativ 3.  • ”En konstkonsult ska in i projektet direkt som  vilken specialitet som helst – då kommer  konsten med som en självklar ingrediens. konsten med som en självklar ingrediens ”
 • 5.
 • 6.
 • 7. A2. Utfall & Nya Val A2. Utfall & Nya Val • ”Projektgruppen utökas med ordinarie  konstexpert och kommunikatör. Detta leder  till en bred och självklar kompetens i  gruppen, liksom att allmänheten informeras  om projektet. om projektet.”  • ”Det bör även ingå en adjungerad ledamot i  p j g pp projektgruppen”
 • 8.
 • 9.
 • 10. A3. Utfall & Nya Val A3. Utfall & Nya Val • En klar majoritet av spelarna har valt  alternativ 2.  • ”Projektledaren ska få in de ämneskunniga  som behövs. Det blir smidigt och flexibelt” b hö D t bli idi t h fl ib lt” • ”Alternativ 2 bör kompletteras med en  byggherren byggherren”
 • 11.
 • 12.
 • 13. A4. Utfall & Nya Val A4. Utfall & Nya Val • ”Man bör åstadkomma en typ av samfinansiering.  Andelarna kan dock se olika ut beroende på typ  Andelarna kan dock se olika ut beroende på typ av projekt” • ”Minst 1% av byggbudget bör gå till konst oavsett  vem det är som bygger” em det är som b gger” • ”I större projekt bör en lägsta investeringsnivå på  x% inrättas.” • ”Upprustningsprojekt bör ske i samverkan mellan  kommun och byggherre.” • ”Inrätta en konstnärlig utsmyckningstaxa som  beslutas i mål och budget. (precis som V/A taxa).  Det resulterar i en säkrad finansiering för den  offentliga konsten”
 • 14.
 • 15.
 • 16. A5. Utfall & Nya Val A5. Utfall & Nya Val • ”Inrättas en Stadsmiljögrupp, måste den  innehålla en konstexpert”. • ”Alternativ 1 bör kompletteras med arkitekt,  byggherre och konstkonsult.” b h h k tk lt ” • ”Projektledaren ska ha fullt ansvar och ful  frihet att ta in de kompetenser som behövs  frihet att ta in de kompetenser som behövs för att välja en konstnär till projektet.”  • ”Konstsekreterare och projektledare i samråd Konstsekreterare och projektledare i samråd  byggherre bör ta fram en metod för val av  konstnär.”  • ”Referens vid tävling blir Stadsmiljögruppen.”
 • 17.
 • 18.
 • 19. A6. Utfall & Nya Val A6. Utfall & Nya Val • Samtliga spelgrupper föredrar valalternativ 3. • ”En underhållsbudget medföljer i  ursprungsförslaget. Denna följs sedan upp.  Då får skattebetalarna det de betalar för och  Då få k tt b t l d t d b t l fö h konsten hålls i gott skick”
 • 20. Utvärdering [sammanfattning] • ”Vi är strålande nöjda med arbetet.” • ”Kommunens makt över konsten framtid är  viktig – vad händer om 20 år?” • ”Det är viktigt att säkra demokratin genom  att involvera flera i processerna”.  tt i l fl i ” • ”Policydokument är viktiga för att komma i  mål med processerna”. • ”Man borde samordna fler projekt av Man borde samordna fler projekt av  närliggande karaktär för att få större volym.”