SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
E1. Utfall & Nya val
   E1. Utfall & Nya val

• Alternativ 3 är ett givet val hos samtliga 
 spelgrupper som ej utvecklar egna alternativ

• ”I projektgruppen bör ingå; 
 Fastighetsdirektör, Stadsarkitekt, 
 F ti h t di ktö St d kit kt
 Kulturdirektör, Verksamhetsutövaren (ex. den 
 som skall leda verksamheten i utbyggt hus)”

• ”Vi väljer både alternativ 2 och 3”
E2. Utfall & Nya val
   E2. Utfall & Nya val

• Alternativ 3 är alla spelgrupper eniga om, 
 som ej utvecklar egna alternativ. 

• ” En konstnär väljs och ges i uppdrag att i 
 samarbete med styrgruppen ta fram skisser. 
     b t  d t       t f   ki

• ”Styrgruppen tar fram alternativa konstnärer, 
 medborgarna kommer med synpunkter. Med 
 medborgarna kommer med synpunkter Med
 andra ord en professionell nominering med 
 ett demokratiskt val av allmänheten” 

• Vi väljer alternativ 3, men inklusive en 
 fortsatt dialog med medborgarna samt en 
 kravspecificerad upphandling”
E3. Utfall & Nya val
   E3. Utfall & Nya val

• Samtliga spelgrupper, med ett undantag 
 väljer alternativ 2.

• En spelgrupp väljer alternativ 3. 
E4. Utfall & Nya val
   E4. Utfall & Nya val

• Övervägande mängd spelgrupper väljer 
 alternativ 2.

• ”Vi vill komplettera val 2 med en vängrupp till 
 projektet som tecknar avtal med kommunen 
   j kt t   t k     t l dk
 att sköta kommunikationen. Detta leder till 
 ökat medborgarintresse och minskat avstånd 
 mellan medborgare och den kommunala 
         g
 förvaltningen. ”
E5. Utfall & Nya val
   E5. Utfall & Nya val

• Övervägande många spelgrupper väljer 
 alternativ 3. 

• ”Normalt underhåll sköts av 
 fastighetskontoret. Större restaurering i 
 f ti h t k t t Stö      t   i i
 samråd med kulturförvaltningen. 
 Konstkostnader i samband med tex. Grövre 
 vandalisering regleras i förväg tex. Genom ett 
       g g     f  g
 kostnadstak inom berörda förvaltningar. 
 Annars beslutas frågan i Kommunstyrelsen”
E. Utvärdering
      [sammanfattning]

• ”Arbetet blev visionärt tack vare 
 medborgarinflytandet”
• ”Bygglovsfrågan blev en tvist”
• ”Arbetet skulle  bli mer visionärt om man fick 
 till tt tidi
 till ett tidigare möte mellan konstnär och 
           öt   ll k t ä    h
 arkitekt för att kunna anpassa innehållet”
• ”Vi lärde oss en del nytt om hur en konstnär 
 tänker
 tänker”

More Related Content

More from Mathias Gullbrandson (12)

Communitygrejs
CommunitygrejsCommunitygrejs
Communitygrejs
 
Y.T.S
Y.T.SY.T.S
Y.T.S
 
Case C
Case CCase C
Case C
 
Case A
Case ACase A
Case A
 
Case D
Case DCase D
Case D
 
Case B
Case BCase B
Case B
 
Cg080415
Cg080415Cg080415
Cg080415
 
Kommunala Visioner
Kommunala VisionerKommunala Visioner
Kommunala Visioner
 
Socialmovement
SocialmovementSocialmovement
Socialmovement
 
Newslettertjänst
NewslettertjänstNewslettertjänst
Newslettertjänst
 
Implementationssupport
ImplementationssupportImplementationssupport
Implementationssupport
 
Karlshamn 050323
Karlshamn 050323Karlshamn 050323
Karlshamn 050323
 

Case E

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. E1. Utfall & Nya val E1. Utfall & Nya val • Alternativ 3 är ett givet val hos samtliga  spelgrupper som ej utvecklar egna alternativ • ”I projektgruppen bör ingå;  Fastighetsdirektör, Stadsarkitekt,  F ti h t di ktö St d kit kt Kulturdirektör, Verksamhetsutövaren (ex. den  som skall leda verksamheten i utbyggt hus)” • ”Vi väljer både alternativ 2 och 3”
 • 5.
 • 6.
 • 7. E2. Utfall & Nya val E2. Utfall & Nya val • Alternativ 3 är alla spelgrupper eniga om,  som ej utvecklar egna alternativ.  • ” En konstnär väljs och ges i uppdrag att i  samarbete med styrgruppen ta fram skisser.  b t d t t f ki • ”Styrgruppen tar fram alternativa konstnärer,  medborgarna kommer med synpunkter. Med  medborgarna kommer med synpunkter Med andra ord en professionell nominering med  ett demokratiskt val av allmänheten”  • Vi väljer alternativ 3, men inklusive en  fortsatt dialog med medborgarna samt en  kravspecificerad upphandling”
 • 8.
 • 9.
 • 10. E3. Utfall & Nya val E3. Utfall & Nya val • Samtliga spelgrupper, med ett undantag  väljer alternativ 2. • En spelgrupp väljer alternativ 3. 
 • 11.
 • 12.
 • 13. E4. Utfall & Nya val E4. Utfall & Nya val • Övervägande mängd spelgrupper väljer  alternativ 2. • ”Vi vill komplettera val 2 med en vängrupp till  projektet som tecknar avtal med kommunen  j kt t t k t l dk att sköta kommunikationen. Detta leder till  ökat medborgarintresse och minskat avstånd  mellan medborgare och den kommunala  g förvaltningen. ”
 • 14.
 • 15.
 • 16. E5. Utfall & Nya val E5. Utfall & Nya val • Övervägande många spelgrupper väljer  alternativ 3.  • ”Normalt underhåll sköts av  fastighetskontoret. Större restaurering i  f ti h t k t t Stö t i i samråd med kulturförvaltningen.  Konstkostnader i samband med tex. Grövre  vandalisering regleras i förväg tex. Genom ett  g g f g kostnadstak inom berörda förvaltningar.  Annars beslutas frågan i Kommunstyrelsen”
 • 17. E. Utvärdering [sammanfattning] • ”Arbetet blev visionärt tack vare  medborgarinflytandet” • ”Bygglovsfrågan blev en tvist” • ”Arbetet skulle  bli mer visionärt om man fick  till tt tidi till ett tidigare möte mellan konstnär och  öt ll k t ä h arkitekt för att kunna anpassa innehållet” • ”Vi lärde oss en del nytt om hur en konstnär  tänker tänker”