Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case C

440 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case C

  1. 1. C1. Utfall & Nya val C1. Utfall & Nya val • ”Alternativ 2 bör utvecklas så att det råder en  totalt konstnärlig frihet. Det skapar en  spännande miljö och ökar även intresse för  djuren i parken”
  2. 2. C2. Utfall & Nya val C2. Utfall & Nya val • ”Arbetsgrupp bestående av Trafik, natur,  Fritid, Konstsekreterare, och projektledare  samt politiska representant utser en  konstnär. Denne ska tillsammans med en  ornitolog utforma en skiss. ornitolog utforma en skiss.”
  3. 3. C3. Utfall & Nya val C3. Utfall & Nya val • ”Alternativ 3 bör utvecklas; Konstnär och  ornitolog gör tillsammans en utställning som  ger smakprov på arbetet, samt seminarium.”
  4. 4. C4. Utfall & Nya val C4. Utfall & Nya val • ”Omfattande karta med information om både  djur, natur och konst i entrén på parken.  Parken ska vara något att upptäcka, man vill  inte skriva besökarna för mycket på näsan”
  5. 5. C5. Utfall & Nya val C5. Utfall & Nya val • Spelgruppen har prioriterat  p g pp p alternativ 3
  6. 6. Utvärdering [sammanfattning] [ f ] • ”Det här är ett bra och kul sätt att  jobba”

×