SlideShare a Scribd company logo
***********BOORUU**********
“Intaltii ebeluu daraaraa qabdii?” jedhan yoo akka mucaan dhiyoo fuudhe sadii ta’u hawwan. Mucaanis
“waan jabaate!isii intaltii ji’a hagam baatti?” jedha dhalee dhungachuuf dibimbiree. Garuu uumaan
seeraa mataa isaa qaba. Hawwanniif hin tolchu;jibbaniif hin hanqisu seerrii isaa guutuudha;ji’a sagal.
Guyyaan guyyaatti uf kennee;torbaan torbaan geggeessee;ji’ii ji’atti nagaa dhaamatee akka okolee
toohaa tokkoo tokkoti wal dabarsa. Guyyaan hifatan kaan dhufee nama jala bu’a; intaltii ji’a sagal garaa
baatte taan amma halkan dahaa seenti.hin haftu seera uumaa ganamaatii. Mucaan intala hifachaa ture
kaanis amma yaa lubbuun dhuftee korbeessa magaadoo,bunaa ,tamboo jedhee olii gad ce’a.
***************guyyicha******************************************************
Waaa! Waaa! Waaaa! Caaqq!caaqqi! hiiih! Hiiiih!! ….sablatte!!....namii haaraan addunyaa haaraa arge!…
Daa’imii dhalatu kamuu booyuun aaduma. Garuu maaliif? …addunyaan tun gaafa daa’imatti uf
beeksistu garaa jabummaa ishii itti dhaaddatinnaa? Hammeenya,doorsisaa,farrummaa! “sii argadha!
Baga dhufte!” jettee rifachiisinnaa? moo daa’imii dhalate dadhabbii haatii ji’a sagal baatte sunii fi
gaargala du’aa fi jireenya jidduu yeroo da’umsaa sana laaleffatee ta’innaa? Ykn ammoo addunyaan tun
jireenya ilmoo namaaf hion taatu jedhee dhalachuu isaatti gaabbee guyyaa dhaloota isaa arrabsuu
isaati? Hundumaafuu maaliif akka ta’e sirriitti beekuu baannus gaabbiin adii quncee! Gama kaaniin
ammoo ililillii..illilleessa!weedduu! gammachuu! Ilma dhalate! Waan takka hin argin!warra,firaa
fiixaa,onaa ollaa cufumaattu gammada…gaafii??? Daa’imii guyyaan kan isaatuu hin booye! Kaan maaliif
gammada? Isaan har’a gammadan kunis guyyaa dhaloota isaanii ni booyan ture! Har’a maaltu isaan
gammachiise? Seera uumamaatii? Rakkoo addunyaa tanaa mucaa dhalate kanatti uf irraa dabarsanii
kennuufii? “rakkoo nu gaafa dhalanne argine atis baga argite”jechuu isaaniitii? Moo nama gaafa nuu
duune nuu boo’u arganne jechuu isaaniiti? ****kaan ni boo’a kaan ni gammada;BOORUU ADDUNYAA**
KULAA JILOO,Muddee,2015A

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Booruu

  • 1. ***********BOORUU********** “Intaltii ebeluu daraaraa qabdii?” jedhan yoo akka mucaan dhiyoo fuudhe sadii ta’u hawwan. Mucaanis “waan jabaate!isii intaltii ji’a hagam baatti?” jedha dhalee dhungachuuf dibimbiree. Garuu uumaan seeraa mataa isaa qaba. Hawwanniif hin tolchu;jibbaniif hin hanqisu seerrii isaa guutuudha;ji’a sagal. Guyyaan guyyaatti uf kennee;torbaan torbaan geggeessee;ji’ii ji’atti nagaa dhaamatee akka okolee toohaa tokkoo tokkoti wal dabarsa. Guyyaan hifatan kaan dhufee nama jala bu’a; intaltii ji’a sagal garaa baatte taan amma halkan dahaa seenti.hin haftu seera uumaa ganamaatii. Mucaan intala hifachaa ture kaanis amma yaa lubbuun dhuftee korbeessa magaadoo,bunaa ,tamboo jedhee olii gad ce’a. ***************guyyicha****************************************************** Waaa! Waaa! Waaaa! Caaqq!caaqqi! hiiih! Hiiiih!! ….sablatte!!....namii haaraan addunyaa haaraa arge!… Daa’imii dhalatu kamuu booyuun aaduma. Garuu maaliif? …addunyaan tun gaafa daa’imatti uf beeksistu garaa jabummaa ishii itti dhaaddatinnaa? Hammeenya,doorsisaa,farrummaa! “sii argadha! Baga dhufte!” jettee rifachiisinnaa? moo daa’imii dhalate dadhabbii haatii ji’a sagal baatte sunii fi gaargala du’aa fi jireenya jidduu yeroo da’umsaa sana laaleffatee ta’innaa? Ykn ammoo addunyaan tun jireenya ilmoo namaaf hion taatu jedhee dhalachuu isaatti gaabbee guyyaa dhaloota isaa arrabsuu isaati? Hundumaafuu maaliif akka ta’e sirriitti beekuu baannus gaabbiin adii quncee! Gama kaaniin ammoo ililillii..illilleessa!weedduu! gammachuu! Ilma dhalate! Waan takka hin argin!warra,firaa fiixaa,onaa ollaa cufumaattu gammada…gaafii??? Daa’imii guyyaan kan isaatuu hin booye! Kaan maaliif gammada? Isaan har’a gammadan kunis guyyaa dhaloota isaanii ni booyan ture! Har’a maaltu isaan gammachiise? Seera uumamaatii? Rakkoo addunyaa tanaa mucaa dhalate kanatti uf irraa dabarsanii kennuufii? “rakkoo nu gaafa dhalanne argine atis baga argite”jechuu isaaniitii? Moo nama gaafa nuu duune nuu boo’u arganne jechuu isaaniiti? ****kaan ni boo’a kaan ni gammada;BOORUU ADDUNYAA** KULAA JILOO,Muddee,2015A