SlideShare a Scribd company logo
inż. Agnieszka Gołębiowska
SZKOŁA BIM
MARZEC 2023
agnieszka.golebiowska7@wp.pl
1. PRACA GRUPOWA
2. WYBRANE ASPEKTY
3. PROJEKTY KURSOWE
4. KOORDYNACJA
1. PRACA GRUPOWA
 WIDOK 3D
 KLATKA SCHODOWA
 PRZEKRÓJ
 ZAKRES PRZEKROJU
MODEL
CENTRALNY
 WIDOKI 3D
MODEL
CENTRALNY
 PRACA GRUPOWA
NA MODELU
CENTRALNYM
 PRZYPISANIE ZADAŃ
 PRACA NA
WŁASNYCH
WIDOKACH
 SYNCHRONIZACJA Z
MODELEM
CENTRALNYM
MODEL
CENTRALNY
 KOORDYNACJA
MODELU
 ANALIZA BŁĘDÓW
 UWAGI
KOORDYNATORA
 KOMENTARZ
AUTORA DANEGO
ELEMENTU ORAZ
USUNIĘCIE BŁĘDU
MODEL
CENTRALNY
 WIDOK 3D -
KAMERA
MODEL
CENTRALNY
 WIDOK 3D SPÓJNE
KOLORY - KAMERA
MODEL
CENTRALNY
 WIDOK 3D
MODEL
CENTRALNY
 ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
STROPÓW
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
ELEMENTÓW Z
ZESTAWIENIA
MODEL
CENTRALNY
MODEL
CENTRALNY
 ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW ŚCIAN
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
ELEMENTÓW Z
ZESTAWIENIA
MODEL
CENTRALNY
 ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
SŁUPÓW
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
ELEMENTÓW Z
ZESTAWIENIA
 ROZBITA
AKSONOMETRIA
MODEL
CENTRALNY
 WIDOK Z
PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
 PODGLĄD MODELU
NA PLATFORMIE
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
MODEL
CENTRALNY
MODEL
CENTRALNY
 WIDOK Z
PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
 PODGLĄD MODELU
NA PLATFORMIE
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
MODEL
CENTRALNY
 WIDOK Z
PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
 PODGLĄD MODELU
NA PLATFORMIE
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 MOŻLIWOŚĆ
OBEJRZENIA
WNĘTRZA MODELU
Z PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
 PLATFORMA
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
MODEL
CENTRALNY
MODEL
CENTRALNY
 MOŻLIWOŚĆ
OBEJRZENIA
WNĘTRZA MODELU
Z PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
 PLATFORMA
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 PODGLĄD
PARAMETRÓW
ELEMENTÓW PRZY
WYKORZYSTANIU
PLATFORMY
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
MODEL
CENTRALNY
MODEL
CENTRALNY
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
MODEL
CENTRALNY
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
MODEL
CENTRALNY
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
MODEL
CENTRALNY
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
2. WYBRANE ASPEKTY
WARIANTY
PROJEKTU
 MOŻLIWOŚĆ
PRZEDSTAWIENIA
KILKU WARIANTÓW
PROJEKTU NA
JEDNYM MODELU
PARAMETRY
 DZIĘKI
PARAMETROM
MOŻEMY TWORZYĆ
ZESTAWIENIA,
FILTROWAĆ DANE
ELEMENTY
 PARAMETRY
RODZINY
POZWALAJĄ NA
STEROWANIE JEJ
WARTOŚCIAMI
ANIMACJA
PROCESU
BUDOWY
 GRUPUJĄC
POSZCZEGÓLNE
ELEMENTY MODELU
ZGODNIE Z
CHRONOLOGIĄ ICH
POWSTAWANIA
MOŻEMY
ODTWORZYĆ
PROCES BUDOWY ZA
POMOCĄ ANIMACJI
ZAGADNIENIA
 DZIĘKI ZAKŁADCE
„ZAGADNIENIA” W
REVICIE MOŻEMY
SZYBKO
ZLOKALIZOWAĆ
DANĄ KOLIZJĘ I JĄ
USUNĄĆ
3. PROJEKTY KURSOWE
 WIDOK 3D
 RZUT PARTERU
 PRZEKRÓJ
DOM Z WIĘŹBĄ
 ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
WIĘŹBY DACHOWEJ
DOM Z WIĘŹBĄ
 PRZEDSTAWIENIE
WARIANTÓW
PROJEKTU NA
PRZYKŁADZIE
SCHODÓW
DOM Z WIĘŹBĄ
DOM Z WIĘŹBĄ
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
DOM Z WIĘŹBĄ
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
 WIDOK 3D
 FUNDAMENTY
 PRZEKRÓJ
 PRZEKRÓJ - SCHODY
DOM
STAN SUROWY
OTWARTY
 WIDOK 3D
 FUNDAMENTY
 PRZEKRÓJ
 PRZEKRÓJ - SCHODY
DOM
STAN SUROWY
OTWARTY
 ZESTAWIENIA ŚCIAN
Z PODZIAŁEM NA
TYP MATERIAŁU
 POKAZANIE DANEGO
TYPU ŚCIAN NA
MODELU
DOM
STAN SUROWY
OTWARTY
DOM
STAN SUROWY
OTWARTY
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
DOM
STAN SUROWY
OTWARTY
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
 WIDOK 3D
DOM
STODOŁA
 AKSONOMETRIA
 RZUT PARTERU
 ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ
 ETYKIETY
 OZNACZENIA
DOM
STODOŁA
 PRZEKRÓJ 3D
DOM
STODOŁA
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
DOM
STODOŁA
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
DOM
STODOŁA
 WIDOKI 3D
 RZUT POZIOMU -1
 ELEWACJA
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
SŁUPÓW
BIUROWIEC
KONSTRUKCJA
 WIDOKI 3D
 RZUT POZIOMU +4,5
 ELEWACJA
 ZAKRES WIDOKU
BIUROWIEC
ARCHITEKTURA
BIUROWIEC
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
BIUROWIEC
 WIZUALIZACJA
W ENSCAPE
 WIDOKI 3D
 NASŁONECZNIENIE
 PODZIAŁ ZE
WZGLĘDU NA
FUNKCJĘ
 ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
BRYŁY
KONCEPCYJNE
 WIEŻOWIEC
 ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
 MODEL
ADAPTACYJNY
MODELOWANIE
BRYŁOWE
 WIDOK 3D
 RZUTY
 KLATKA SCHODOWA
 ZAKRES WIDOKU
BIUROWIEC
ARCHITEKTURA
 RZUT I ETYKIETY
POMIESZCZEŃ
 ELEWACJA
 ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ
 LEGENDA
POMIESZCZENIA
BIUROWIEC
ARCHITEKTURA
 PŁASZCZYZNY
ODNIESIENIA
 PRZYPISANE
PARAMETRY
 DRZWI Z03
RODZINY
 PANEL SKŁADANY
 DRZWI
ZAGNIEŻDŻONE
 KRZESŁA
RODZINY
 ZBROJENIE SŁUPA
 NOTKA
OBLICZENIOWA
 MOMENTY, SIŁA,
DEFORMACJE
OBLICZONE W
ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS
PROFESSIONAL
KONSTRUKCJA
ŻELBETOWA
 MODEL
ANALITYCZNY
 WIDOK 3D
 PRZEKRÓJ
KONSTRUKCJA
ŻELBETOWA
 POŁĄCZENIA
KONSTRUKCJI
STALOWEJ
 POZIOM 1
 PRZEKRÓJ
KONSTRUKCJA
STALOWA
 MODEL
ANALITYCZNY
 WIDOK 3D
 PRZEKRÓJ
 POZIOM 1
KONSTRUKCJA
STALOWA
 WIDOK 3D
 ETAPY
MODELOWANIA
BIUROWIEC
WENTYLACJE
 GENEROWANIE
RAPORTU KOLIZJI
 USUWANIE KOLIZJI
BIUROWIEC
WENTYLACJE
 WIDOK 3D
 PRZEKRÓJ
 ZESTAWIENIE RUR
 ETAPY
MODELOWANIA
BIUROWIEC
INSTALACJE
WOD-KAN
 ETAPY
MODELOWANIA
BIUROWIEC
INSTALACJE
WOD-KAN
 WCZYTANIE
MODELU
TRIMBLE
CONNECT
 WYODRĘBNIENIE
BRANŻY
 TWORZENIE
WIDOKÓW
TRIMBLE
CONNECT
 TWORZENIE
KOMENTARZY
 PRZYPISYWANIE
ZAGADNIENIA
TRIMBLE
CONNECT
 UTWORZENIE
GEOMETRII BRYŁY
ZA POMOCĄ
SKRYPTU DYNAMO
DYNAMO
 WSTAWIANIE
OTWORU ZA
POMOCĄ SKRYPTU
DYNAMO
DYNAMO
 ZBROJENIE STOPY
 ZBROJENIE SŁUPA
 ZBROJENIE STROPU
ZBROJENIE 3D
 INWENTARYZACJA
BUDYNKU NA
PODSTAWIE
CHMURY PUNKTÓW
 OZNACZENIE
ETAPÓW
CHMURA
PUNKTÓW
 WYGENEROWANIE
RAPORTU KOLIZJI
NAVISWORKS
MANAGE
 TWORZENIE
WIDOKÓW
 DODAWANIE UWAG
 GRUPOWANIE
ELEMENTÓW
 ANIMACJA PROCESU
BUDOWY
 HARMONOGRAM 5D
NAVISWORKS
MANAGE
 ZESTAWIENIE
STROPÓW
 ZESTAWIENIE
FUNDAMENTÓW
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
ELEMENTÓW Z
ZESTAWIENIA NA
MODELU
BIUROWIEC
ZESTAWIENIA
 ZESTAWIENIE
SŁUPÓW
 ZESTAWIENIE BELEK
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
ELEMENTÓW Z
ZESTAWIENIA NA
MODELU
BIUROWIEC
ZESTAWIENIA
 ZESTAWIENIA ŚCIAN
 NADPISANIE
WIDOCZNOŚCI
ELEMENTÓW Z
ZESTAWIENIA NA
MODELU
BIUROWIEC
ZESTAWIENIA
 ZESTAWIENIE ROBÓT
ŻELBETOWYCH
 WIDOK 3D
 WIDOK POKAZUJĄCY
AKTUALNE
ZAAWANSOWANIE
ROBÓT ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM
BIUROWIEC
ZESTAWIENIA
 BILANS MAS
ZIEMNYCH
 WYKOP
 WYKOP + BUDYNEK
 ZASYP + BUDYNEK
BIUROWIEC
ZESTAWIENIA
CIVIL 3D
 TWORZENIE DROGI -
LINIA TRASOWANIA
 ZESTAWIENIA
 MODEL 3D
CIVIL 3D
 WYTYCZENIE
DZIAŁEK
 PODZIAŁ DZIAŁKI
 ZESTAWIENIE
4. KOORDYNACJA
 MOŻLIWOŚĆ
SZYBKIEJ
KOORDYNACJI
 DOSTĘP DO PLIKÓW
PROJEKTU
 PRZYPISANIE
ZESPOŁU
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 PRZYPISYWANIE
ZAGADNIEŃ DO
CZŁONKÓW
ZESPOŁU
 PODGLĄD
ZAGADNIENIA
 AKTUALNY STATUS,
TERMINY, OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 MOŻLIWOŚĆ
PODGLĄDU KOLIZJI
NA MODELU
 ZLOKALIZOWANIE
ZAGADNIENIA NA
MODELU
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 ROZWIĄZANIE
KOLIZJI W REVIT
PRZY
WYKORZYSTANIU
ZAKŁADKI
„ZARZĄDZAJ
ZAGADNIENIAMI”
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 WIDOK MODELU Z
PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 WIDOK MODELU Z
PERSPEKTYWY
CZŁOWIEKA
AUTODESK
CONSTRUCTION
CLOUD
 WIDOK MODELU
 ZESTAWIENIA
ELEMENTÓW
BIMCOLLAB
 PODZIAŁ
ELEMENTÓW
WEDŁUG
PRZYPISANEJ
BRANŻY ORAZ
PODBRANŻY
BIMCOLLAB
 WYGENEROWANIE
WIDOKÓW
 PRZESŁANIE
WIDOKÓW DO REVIT
I ZARZADZANIE NIMI
ZA POMOCĄ
ZAKŁADKI
„BIMCOLLAB”
BIMCOLLAB
 KOORDYNACJA
PROJEKTOWA NA
BIMCOLLAB
BIMCOLLAB
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related Content

More from bim.edu.pl

Natalia Rutkowska - BIM School Course in Kraków
Natalia Rutkowska - BIM School Course in KrakówNatalia Rutkowska - BIM School Course in Kraków
Natalia Rutkowska - BIM School Course in Kraków
bim.edu.pl
 
Milena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in Kraków
Milena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in KrakówMilena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in Kraków
Milena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in Kraków
bim.edu.pl
 
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in KrakówKarolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
bim.edu.pl
 
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School CourseKatarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
bim.edu.pl
 
Daria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School CourseDaria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School Course
bim.edu.pl
 
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit AutomationBartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
bim.edu.pl
 
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in RevitKarolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
bim.edu.pl
 
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEPBartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
bim.edu.pl
 
DYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz RusekDYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz Rusek
bim.edu.pl
 
DYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota CieślickaDYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota Cieślicka
bim.edu.pl
 
BIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra SitkoBIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra Sitko
bim.edu.pl
 
BIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka PlataBIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka Plata
bim.edu.pl
 
BIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia PacholecBIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia Pacholec
bim.edu.pl
 
BIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz GładyszBIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz Gładysz
bim.edu.pl
 
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-KwiatkowskaBIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
bim.edu.pl
 
BIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara MajerykBIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara Majeryk
bim.edu.pl
 
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and AdvancedKatarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
bim.edu.pl
 
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan AdryanczykDYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
bim.edu.pl
 
DYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika NogalskaDYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika Nogalska
bim.edu.pl
 
DYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia DyjakDYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia Dyjak
bim.edu.pl
 

More from bim.edu.pl (20)

Natalia Rutkowska - BIM School Course in Kraków
Natalia Rutkowska - BIM School Course in KrakówNatalia Rutkowska - BIM School Course in Kraków
Natalia Rutkowska - BIM School Course in Kraków
 
Milena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in Kraków
Milena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in KrakówMilena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in Kraków
Milena Jaśkielewicz-Pawlak - BIM School Course in Kraków
 
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in KrakówKarolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
 
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School CourseKatarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
 
Daria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School CourseDaria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School Course
 
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit AutomationBartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
 
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in RevitKarolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
 
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEPBartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
 
DYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz RusekDYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz Rusek
 
DYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota CieślickaDYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota Cieślicka
 
BIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra SitkoBIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra Sitko
 
BIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka PlataBIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka Plata
 
BIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia PacholecBIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia Pacholec
 
BIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz GładyszBIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz Gładysz
 
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-KwiatkowskaBIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
 
BIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara MajerykBIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara Majeryk
 
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and AdvancedKatarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
 
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan AdryanczykDYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
 
DYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika NogalskaDYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika Nogalska
 
DYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia DyjakDYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia Dyjak
 

Recently uploaded

smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...
smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...
smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...
um7474492
 
Mechatronics material . Mechanical engineering
Mechatronics material . Mechanical engineeringMechatronics material . Mechanical engineering
Mechatronics material . Mechanical engineering
sachin chaurasia
 
Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...
Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...
Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...
shadow0702a
 
一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理
一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理
一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理
upoux
 
SENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptx
SENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptxSENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptx
SENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptx
b0754201
 
AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...
AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...
AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...
Paris Salesforce Developer Group
 
Height and depth gauge linear metrology.pdf
Height and depth gauge linear metrology.pdfHeight and depth gauge linear metrology.pdf
Height and depth gauge linear metrology.pdf
q30122000
 
1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf
1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf
1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf
MadhavJungKarki
 
Mechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdf
Mechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdfMechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdf
Mechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdf
21UME003TUSHARDEB
 
Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...
Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...
Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...
ijseajournal
 
DEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODEL
DEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODELDEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODEL
DEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODEL
ijaia
 
一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理
一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理
一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理
uqyfuc
 
Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...
Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...
Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...
Prakhyath Rai
 
一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理
一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理
一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理
upoux
 
UNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICS
UNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICSUNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICS
UNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICS
vmspraneeth
 
一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理
一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理
一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理
ecqow
 
ITSM Integration with MuleSoft.pptx
ITSM  Integration with MuleSoft.pptxITSM  Integration with MuleSoft.pptx
ITSM Integration with MuleSoft.pptx
VANDANAMOHANGOUDA
 
Data Driven Maintenance | UReason Webinar
Data Driven Maintenance | UReason WebinarData Driven Maintenance | UReason Webinar
Data Driven Maintenance | UReason Webinar
UReason
 
原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样
原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样
原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样
ydzowc
 
Applications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdf
Applications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdfApplications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdf
Applications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdf
Atif Razi
 

Recently uploaded (20)

smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...
smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...
smart pill dispenser is designed to improve medication adherence and safety f...
 
Mechatronics material . Mechanical engineering
Mechatronics material . Mechanical engineeringMechatronics material . Mechanical engineering
Mechatronics material . Mechanical engineering
 
Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...
Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...
Use PyCharm for remote debugging of WSL on a Windo cf5c162d672e4e58b4dde5d797...
 
一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理
一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理
一比一原版(osu毕业证书)美国俄勒冈州立大学毕业证如何办理
 
SENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptx
SENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptxSENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptx
SENTIMENT ANALYSIS ON PPT AND Project template_.pptx
 
AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...
AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...
AI + Data Community Tour - Build the Next Generation of Apps with the Einstei...
 
Height and depth gauge linear metrology.pdf
Height and depth gauge linear metrology.pdfHeight and depth gauge linear metrology.pdf
Height and depth gauge linear metrology.pdf
 
1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf
1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf
1FIDIC-CONSTRUCTION-CONTRACT-2ND-ED-2017-RED-BOOK.pdf
 
Mechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdf
Mechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdfMechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdf
Mechanical Engineering on AAI Summer Training Report-003.pdf
 
Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...
Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...
Call For Paper -3rd International Conference on Artificial Intelligence Advan...
 
DEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODEL
DEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODELDEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODEL
DEEP LEARNING FOR SMART GRID INTRUSION DETECTION: A HYBRID CNN-LSTM-BASED MODEL
 
一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理
一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理
一比一原版(USF毕业证)旧金山大学毕业证如何办理
 
Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...
Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...
Software Engineering and Project Management - Software Testing + Agile Method...
 
一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理
一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理
一比一原版(uofo毕业证书)美国俄勒冈大学毕业证如何办理
 
UNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICS
UNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICSUNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICS
UNIT 4 LINEAR INTEGRATED CIRCUITS-DIGITAL ICS
 
一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理
一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理
一比一原版(CalArts毕业证)加利福尼亚艺术学院毕业证如何办理
 
ITSM Integration with MuleSoft.pptx
ITSM  Integration with MuleSoft.pptxITSM  Integration with MuleSoft.pptx
ITSM Integration with MuleSoft.pptx
 
Data Driven Maintenance | UReason Webinar
Data Driven Maintenance | UReason WebinarData Driven Maintenance | UReason Webinar
Data Driven Maintenance | UReason Webinar
 
原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样
原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样
原版制作(Humboldt毕业证书)柏林大学毕业证学位证一模一样
 
Applications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdf
Applications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdfApplications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdf
Applications of artificial Intelligence in Mechanical Engineering.pdf
 

BIM School - Agnieszka Gołębiowska