SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Amcanestyniadau Poblogaeth Parciau
Cenedlaethol ar gyfer Cymru
(sail 2014):
Prif amcanestyniadau
Pwyntiau allweddol
Beth yw Amcanestyniadau Poblogaeth?
• Darparu amcangyfrif o faint y boblogaeth yn y
dyfodol, nid rhagolygon.
• Wedi’i gyfrifo’n seiliedig ar dybiaethau ynglŷn â:
- Genedigaethau,
- Marwolaethau,
- Ymfudo.
• Tybiaethau’n seiliedig yn gyffredinol ar
dueddiadau diweddar.
Mae gan Barciau
Cenedlaethol yng
Nghymru;
20% o’r
arwynebedd
ond
dim ond 2.6%
o’r boblogaeth.
Amcanestynnir y bydd y boblogaeth
gyffredinol sy’n byw mewn Parciau
Cenedlaethol yn GOSTWNG rhwng
2014 a 2029
EryriBannau Brycheiniog Arfordir Penfro
+2%
-7%
-12%
23,790
19,890
34,220
25,480
22,690
33,580
Eryri
Afordir Penfro
Bannau Brycheiniog
2014 2029
Er yr amcanestynnir y bydd
poblogaeth y parciau cenedlaethol yn
GOSTWNG, amcanestynnir y bydd y
boblogaeth hŷn yn CYNYDDU
Bannau
Brycheiniog
Arfordir Penfro
Eryri
60
-600
-240
-2,560
-3,100
-2,940
3,140
900
1,490
<16
16-64
65+
Amcanestynnir y bydd nifer y
MARWOLAETHAU yn UWCH na’r
GENEDIGAETHAU gan arwain at
newid niwtral negyddol dros
gyfnod yr amcanestyniad.
Flwyddyn Poblogaethn
2014-15 Genedigaethau 660
Marwolaethau 890 - 230
2021-22 Genedigaethau 660
Marwolaethau 920 - 260
2028-29 Genedigaethau 590
Marwolaethau 990 - 400
Disgwylir i amcanestyniadau o
ymfudo net rhwng 2014 a 2029
fod rhwng
-60 a +150.
Disgwylir i fwy o bobl symud i Fannau Brycheiniog na gadael
yr ardal; ar gyfer Arfordir Penfro ac Eryri, disgwylir i fwy o
bobl adael yr ardal na symud i mewn.
0
60 YN
FWY
ALLAN
150 YN
FWY
I MEWN
Arfordir Penfro
50 YN FWY ALLAN
Eryri
Bannau
Brycheiniog
Amcanestynnir y bydd nifer y bobl
a fydd yn GADAEL Parciau
Cenedlaethol Cymru yn UWCH na’r
nifer sy’n symud i MEWN.
Beth yw diben amcanestyniadau
poblogaeth?
• Cynllunio gwasanaethau yn genedlaethol ac yn
lleol,
• Paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol;
• Setliad refeniw Cyllid Llywodraeth Leol;
• Nodi tueddiadau ar gyfer datblygu polisïau yn y
dyfodol
• Cyfrifo ystadegau eraill: e.e. Mae’r arolwg yn
pwysoli proffiliau/cymariaethau Daearyddol.
At ba ddiben na ellir defnyddio
amcanestyniadau poblogaeth?
• Peidiwch â cheisio rhagweld polisïau’r llywodraeth
yn y dyfodol, amgylchiadau economaidd neu
ffactorau eraill sy’n effeithio ar ymddygiad
demograffeg.
• Mae amcanestyniadau ar gyfer parciau
cenedlaethol ac nid er mwyn rhoi
amcanestyniadau ar lefel Cymru.
Mae’r datganiad llawn ar gael ar wefan Ystadegau
ar gyfer Cymru

More Related Content

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru (20)

Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
 
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
 
Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
 
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
 
Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
 
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechydTueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: economi a seilwaith
 

Amcanestyniadau poblogaeth parciau cenedlaethol ar gyfer Cymru (sail 2014)

 • 1. Amcanestyniadau Poblogaeth Parciau Cenedlaethol ar gyfer Cymru (sail 2014): Prif amcanestyniadau Pwyntiau allweddol
 • 2. Beth yw Amcanestyniadau Poblogaeth? • Darparu amcangyfrif o faint y boblogaeth yn y dyfodol, nid rhagolygon. • Wedi’i gyfrifo’n seiliedig ar dybiaethau ynglŷn â: - Genedigaethau, - Marwolaethau, - Ymfudo. • Tybiaethau’n seiliedig yn gyffredinol ar dueddiadau diweddar.
 • 3. Mae gan Barciau Cenedlaethol yng Nghymru; 20% o’r arwynebedd ond dim ond 2.6% o’r boblogaeth.
 • 4. Amcanestynnir y bydd y boblogaeth gyffredinol sy’n byw mewn Parciau Cenedlaethol yn GOSTWNG rhwng 2014 a 2029 EryriBannau Brycheiniog Arfordir Penfro +2% -7% -12% 23,790 19,890 34,220 25,480 22,690 33,580 Eryri Afordir Penfro Bannau Brycheiniog 2014 2029
 • 5. Er yr amcanestynnir y bydd poblogaeth y parciau cenedlaethol yn GOSTWNG, amcanestynnir y bydd y boblogaeth hŷn yn CYNYDDU Bannau Brycheiniog Arfordir Penfro Eryri 60 -600 -240 -2,560 -3,100 -2,940 3,140 900 1,490 <16 16-64 65+
 • 6. Amcanestynnir y bydd nifer y MARWOLAETHAU yn UWCH na’r GENEDIGAETHAU gan arwain at newid niwtral negyddol dros gyfnod yr amcanestyniad. Flwyddyn Poblogaethn 2014-15 Genedigaethau 660 Marwolaethau 890 - 230 2021-22 Genedigaethau 660 Marwolaethau 920 - 260 2028-29 Genedigaethau 590 Marwolaethau 990 - 400
 • 7. Disgwylir i amcanestyniadau o ymfudo net rhwng 2014 a 2029 fod rhwng -60 a +150. Disgwylir i fwy o bobl symud i Fannau Brycheiniog na gadael yr ardal; ar gyfer Arfordir Penfro ac Eryri, disgwylir i fwy o bobl adael yr ardal na symud i mewn. 0 60 YN FWY ALLAN 150 YN FWY I MEWN Arfordir Penfro 50 YN FWY ALLAN Eryri Bannau Brycheiniog Amcanestynnir y bydd nifer y bobl a fydd yn GADAEL Parciau Cenedlaethol Cymru yn UWCH na’r nifer sy’n symud i MEWN.
 • 8. Beth yw diben amcanestyniadau poblogaeth? • Cynllunio gwasanaethau yn genedlaethol ac yn lleol, • Paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol; • Setliad refeniw Cyllid Llywodraeth Leol; • Nodi tueddiadau ar gyfer datblygu polisïau yn y dyfodol • Cyfrifo ystadegau eraill: e.e. Mae’r arolwg yn pwysoli proffiliau/cymariaethau Daearyddol.
 • 9. At ba ddiben na ellir defnyddio amcanestyniadau poblogaeth? • Peidiwch â cheisio rhagweld polisïau’r llywodraeth yn y dyfodol, amgylchiadau economaidd neu ffactorau eraill sy’n effeithio ar ymddygiad demograffeg. • Mae amcanestyniadau ar gyfer parciau cenedlaethol ac nid er mwyn rhoi amcanestyniadau ar lefel Cymru.
 • 10. Mae’r datganiad llawn ar gael ar wefan Ystadegau ar gyfer Cymru

Editor's Notes

 1. Bannau Brycheiniog Arfordir Penfro Eryri
 2. Blwyddyn Genedigaethau Marwolaethau Poblogaeth