SlideShare a Scribd company logo
8-р анги<br />Стандарт гэж юу вэ?<br />Гортигны зориулалтыг бич.<br />Гортигны төрлүүдийг нэрлэ.<br />Харандааны төрлүүдийг бич.<br />Харандааг хэрхэн үзүүрлэх вэ?<br />Шугамны төрөл, хэрэглээг бич.<br />Зураг төсөлд хэрэглэгдэх цаасны төрлүүдийг нэрлэ.<br />Зурал зурах цаасыг юу гэдэг вэ?<br />Зургийн дэвсгэртийн стандарт хэмжээнүүдийг нэрлэ.<br />Булангийн хүснэгтийг зур.<br />Зураг төсөлд хэрэглэх зураасны төрлүүдийг нэрлэ.<br />Зураг төсөлд хэрэглэгдэх шрифтийг нэрлэ.<br />Хэмжээг  хэрхэн заах ба тавидаг вэ?<br />Масштаб гэж юу вэ?<br />Хэмжээг заах 3 аргыг бич.<br />Хэмжээг тавих 4 шаардлагыг бич.<br />Геометрийн дүрсүүдийг нэрлэ.<br />Геометрийн биетүүдийг нэрлэ.<br />Шулуунд перпендикуляр шулуун яаж татах вэ?<br />Өгөгдсөн шулуунтай параллелъ хэрхэн татах вэ?<br />Хэрчмийг хэрхэн 2 хэсэг болгох вэ?<br />Тойрог гэж юу вэ?<br />Тойргийг зурахад анхаарах 5 зүйлийг бич.<br />Тойргийг 3 тэнцүү хуваа.<br />Тойргийг 5 тэнцүү хуваа.<br />Тойргийг 8 тэнцүү хуваа.<br />Лекалийн муруй гэж юу вэ?<br />Проекц гэж юу вэ?<br />Төвийн проекцлол гжэ юу вэ?<br />Параллелъ проекцлол гэж юу вэ?<br />Эгш өнцгийн (ортогоналъ) проекц гэж юу вэ?<br />Нэгдсэн ортогоналъ проекц гэж юу вэ?<br />Аксонометр проекц гэж юу вэ?<br />Хавтгай дүрсийн аксонометр проекц гэж юу вэ? <br />Тойргийн аксонометрийг хэрхэн байгуулах вэ?<br />
9 р ангийн асуултууд

More Related Content

More from tsoogii25

ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиийtsoogii25
 
7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамал7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамалtsoogii25
 
ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиийtsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
Eniig gargana
Eniig  garganaEniig  gargana
Eniig garganatsoogii25
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмtsoogii25
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмtsoogii25
 
монгол хэл 5
монгол хэл 5монгол хэл 5
монгол хэл 5tsoogii25
 
10 р анги асуултууд
10 р анги асуултууд10 р анги асуултууд
10 р анги асуултуудtsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
монгол хэл 4
монгол хэл 4монгол хэл 4
монгол хэл 4tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
Geometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaaGeometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaatsoogii25
 

More from tsoogii25 (16)

ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиий
 
7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамал7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамал
 
ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиий
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
Eniig gargana
Eniig  garganaEniig  gargana
Eniig gargana
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
 
монгол хэл 5
монгол хэл 5монгол хэл 5
монгол хэл 5
 
10 р анги асуултууд
10 р анги асуултууд10 р анги асуултууд
10 р анги асуултууд
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
монгол хэл 4
монгол хэл 4монгол хэл 4
монгол хэл 4
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
Geometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaaGeometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaa
 

9 р ангийн асуултууд

  • 1. 8-р анги<br />Стандарт гэж юу вэ?<br />Гортигны зориулалтыг бич.<br />Гортигны төрлүүдийг нэрлэ.<br />Харандааны төрлүүдийг бич.<br />Харандааг хэрхэн үзүүрлэх вэ?<br />Шугамны төрөл, хэрэглээг бич.<br />Зураг төсөлд хэрэглэгдэх цаасны төрлүүдийг нэрлэ.<br />Зурал зурах цаасыг юу гэдэг вэ?<br />Зургийн дэвсгэртийн стандарт хэмжээнүүдийг нэрлэ.<br />Булангийн хүснэгтийг зур.<br />Зураг төсөлд хэрэглэх зураасны төрлүүдийг нэрлэ.<br />Зураг төсөлд хэрэглэгдэх шрифтийг нэрлэ.<br />Хэмжээг хэрхэн заах ба тавидаг вэ?<br />Масштаб гэж юу вэ?<br />Хэмжээг заах 3 аргыг бич.<br />Хэмжээг тавих 4 шаардлагыг бич.<br />Геометрийн дүрсүүдийг нэрлэ.<br />Геометрийн биетүүдийг нэрлэ.<br />Шулуунд перпендикуляр шулуун яаж татах вэ?<br />Өгөгдсөн шулуунтай параллелъ хэрхэн татах вэ?<br />Хэрчмийг хэрхэн 2 хэсэг болгох вэ?<br />Тойрог гэж юу вэ?<br />Тойргийг зурахад анхаарах 5 зүйлийг бич.<br />Тойргийг 3 тэнцүү хуваа.<br />Тойргийг 5 тэнцүү хуваа.<br />Тойргийг 8 тэнцүү хуваа.<br />Лекалийн муруй гэж юу вэ?<br />Проекц гэж юу вэ?<br />Төвийн проекцлол гжэ юу вэ?<br />Параллелъ проекцлол гэж юу вэ?<br />Эгш өнцгийн (ортогоналъ) проекц гэж юу вэ?<br />Нэгдсэн ортогоналъ проекц гэж юу вэ?<br />Аксонометр проекц гэж юу вэ?<br />Хавтгай дүрсийн аксонометр проекц гэж юу вэ? <br />Тойргийн аксонометрийг хэрхэн байгуулах вэ?<br />