SlideShare a Scribd company logo
Ìîíãîë õýë  4-ð àíãè Áàãø Н. Цэвэлсодном ¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõöºë.
Click to edit Master text styles Second level ,[object Object],Õè÷ýýë ýõýëëýý.Õ¿¿õä¿¿ä ýý.
Çîðèëãî ,[object Object]
Ê2*Ǻâ öýâýð áè÷èõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ.
Ê3*¯éë ¿ãèéí öàãààð òºãñãºõ íºõö뺺ð ¿ãèéã õóâèëãàí áè÷¿¿ëæ ñóðãàõ.
Ê4*Áàãààð õàìòàð÷ àæèëëàõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ.
Ñýðãýýí ñàíàöãààß. *Ðîáîò ø¿ëãýý óíøèöãààÿ. *Îëîí òîîíû íºõöë¿¿äèéã çºâ õîëáîöãîî¸. -Ìýðãýæèë -Àìüä áèe -Àìüã¿é áèeèéã çààñàí ¿ãèéã ÿëãàí õàðãàëçàõ áóëàíä áàéðëóóëààðàé.
Øèíý ìýäëýã ,[object Object]
Îíöîëæ ýõëýõ ¿e íü
Îãòîðãóéä õººð ãýñýí ¿ã
Íèéëæ çàëãàõ ¿e íü
Íàäààñ ýã÷ ýìýãòýé
Îëñîí ¿e¿äýý íèéë¿¿ëáýë
Îíãîöûã æîëîîäîõ ìýðãýæëèéí íýð Òýð þó âý .

More Related Content

What's hot

Dr. John Snow's Dot Map
Dr. John Snow's Dot MapDr. John Snow's Dot Map
Dr. John Snow's Dot Map
PizemeTchara
 
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүнмонгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүнaltantuya2012
 
Pm218 standart
Pm218 standartPm218 standart
Pm218 standartuserjigmee
 
өргөлтөт ба балархай эгшиг
өргөлтөт ба балархай эгшиг өргөлтөт ба балархай эгшиг
өргөлтөт ба балархай эгшиг Enhmaa Purevsuren
 
Balarhai egshig
Balarhai egshigBalarhai egshig
Balarhai egshign_urnaa
 
10 uurgiin bioniilegjil
10 uurgiin bioniilegjil10 uurgiin bioniilegjil
10 uurgiin bioniilegjilzulushka_s
 
Up space
Up spaceUp space
B lhagvasuren
B lhagvasurenB lhagvasuren
B lhagvasurentnavka
 
Эрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлог
Эрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлогЭрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлог
Эрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлог
BatzusemSharkhuu
 

What's hot (19)

1 лекц
1 лекц1 лекц
1 лекц
 
õHicheel 2
õHicheel 2õHicheel 2
õHicheel 2
 
Toms xunsnii nogoo 1
Toms xunsnii nogoo 1Toms xunsnii nogoo 1
Toms xunsnii nogoo 1
 
Dr. John Snow's Dot Map
Dr. John Snow's Dot MapDr. John Snow's Dot Map
Dr. John Snow's Dot Map
 
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүнмонгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
 
Pm218 standart
Pm218 standartPm218 standart
Pm218 standart
 
өргөлтөт ба балархай эгшиг
өргөлтөт ба балархай эгшиг өргөлтөт ба балархай эгшиг
өргөлтөт ба балархай эгшиг
 
õHicheel 2
õHicheel 2õHicheel 2
õHicheel 2
 
Lecture13
Lecture13Lecture13
Lecture13
 
Recursive
RecursiveRecursive
Recursive
 
Balarhai egshig
Balarhai egshigBalarhai egshig
Balarhai egshig
 
Anket1
Anket1Anket1
Anket1
 
10 uurgiin bioniilegjil
10 uurgiin bioniilegjil10 uurgiin bioniilegjil
10 uurgiin bioniilegjil
 
Thakurer bani
Thakurer baniThakurer bani
Thakurer bani
 
Helhee1 .
Helhee1 .Helhee1 .
Helhee1 .
 
Up space
Up spaceUp space
Up space
 
B lhagvasuren
B lhagvasurenB lhagvasuren
B lhagvasuren
 
Эрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлог
Эрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлогЭрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлог
Эрүүл мэндийн эдийн засгийн үндсэн ойлголт, онцлог
 
1
11
1
 

Viewers also liked

цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиийtsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиийtsoogii25
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
tsoogii25
 
7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамал7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамалtsoogii25
 

Viewers also liked (7)

цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиий
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
ээгиий
ээгиийээгиий
ээгиий
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамал7д бэлчээрийн ургамал
7д бэлчээрийн ургамал
 

More from tsoogii25

Eniig gargana
Eniig garganaEniig gargana
Eniig garganatsoogii25
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмtsoogii25
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмtsoogii25
 
монгол хэл 5
монгол хэл 5монгол хэл 5
монгол хэл 5tsoogii25
 
10 р анги асуултууд
10 р анги асуултууд10 р анги асуултууд
10 р анги асуултуудtsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултууд9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултуудtsoogii25
 
9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултууд9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултуудtsoogii25
 
Geometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaaGeometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaatsoogii25
 

More from tsoogii25 (10)

Eniig gargana
Eniig garganaEniig gargana
Eniig gargana
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
 
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэмангли хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
англи хэлний авиа зүйн бүх дүрэм
 
монгол хэл 5
монгол хэл 5монгол хэл 5
монгол хэл 5
 
10 р анги асуултууд
10 р анги асуултууд10 р анги асуултууд
10 р анги асуултууд
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултууд9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултууд
 
9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултууд9 р ангийн асуултууд
9 р ангийн асуултууд
 
Geometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaaGeometr biet.tsogzolmaa
Geometr biet.tsogzolmaa
 

монгол хэл 4