SlideShare a Scribd company logo
Съгласувано:…………..
Утвърждавам:……………
Старши експерт
Иван Панайотов
Началник на
РИО- гр. Хасково
ОУ „Св. Иван Рилски” - Хасково
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗИП МАТЕМАТИКА
2 „б“ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
/обучението е насочено към допълване
на образователния минимум от задължителната програма/
32 часа годишно
Преподавател:………………….
Директор:………………………….
Йорданка Първанова
Тонка Ченгелова
І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ
КЛАС
1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната
програма за задължителноизбираема подготовка по математика за втори клас е
разработена в съответствие с ДОИ и в съответствие с учебната програма за ЗП на
учениците от втори клас.
Учебното съдържание е разпределено в четири ядра - ,,Числа”, Равнини
фигури”, Измерване”, ,,Моделиране”. Те са съобразени с равнището на знанията и
уменията на второкласниците и осигуряват приемственост и надграждане на знанията в
първи клас.
Учебният материал за часовете по задължителноизбираема подготовка е с
насоченост към задълбочаване знанията и усъвършенстване на уменията на учениците,
свързани с числата до 100, събиране и изваждане с тях, таблично умножение и деление;
видовете триъгълници според дължините на страните им, обиколка на триъгълник,
правоъгълник, квадрат, чертане, измерване; мерни единици за време; решаване на
текстови задачи, за описване ситуации от реалния свят с математически модели.
Чрез обучението по математика в часовете за задължителноизбираема
подготовка се съдейства за развитие на наблюдателността, на познавателната активност
на учениците, на мисловните операции, на въображението, творческите им
способности. Създават се условия за развитие на устната и писмената математическа
реч на учениците, на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол,
самооценка.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ІІ КЛАС
Да се съдейства за:
- изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна
мотивация за нейното изучаване;
- развитие на общите познавателни способности на второкласниците, на
математическите им способности;
- затвърдяване и разширяване на знанията, усъвършенстване уменията, придобити чрез
задължителната математическа подготовка във втори клас;
- усъвършенстване на уменията за откриване на връзки, закономерности; правилно
подреждане на мислите;
- извършване на оценка на елементарни съждения; за самостоятелен учебен труд, за
работа в екип;
ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
 устна проверка
 писмена проверка
 наблюдение
 самопроверка
 тестова проверка
 рационален начин за писмени умения
 демонстрация
ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:
 Презентации по отделни теми;
 Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата;
 Табла и нагледни материали.
№ Дата Тема Урок за... Забележка
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. 18.09. Числата до 20. Събиране и изваждане с тях. Затвърдяване
2. 25.09. Числата от 21 до 60. Дециметър. Допълване и затвр.
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
3. 02.10. Числата от 61 до 100. Метър. Затвърдяване
4. 09.10. Събиране и изваждане на кръгли десетици.
Скоби.
Затвърдяване
5. 16.10. Съдружително свойство. Събиране и
изваждане на двуцифрени числа с
едноцифрени без преминаване.
Затвърдяване
6. 23.10. Събиране и изваждане на числата до 100 без
преминаване.
Затвърдяване
7. 30.10. Събиране и изваждане с преминаване. Затвърдяване
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
8. 06.11. Събиране на двуцифрени числа с
преминаване. Видове триъгълници.
Надграждане
9. 13.11. Изваждане на двуцифрени числа с
преминаване.
Надграждане
10. 20.11. Намиране на неизвестно събираемо. Надграждане
11. 27.11. Събиране и изваждане на числата до 100.
Сбор на три числа.
Надграждане
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
12. 04.12. Умножение. Разместително свойство. Надграждане
13. 11.12. Умножение и деление с 2. Надграждане
14. 18.12. Умножение и деление с 2. Затвърдяване
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
15. 08.01. Умножение и деление с 3. Надграждане
16. 15.01. Деление с 3. Минута. Затвърдяване
17. 22.01. Умножение и деление с 4. Надграждане
18. 29.01. Умножение и деление с 2, 3 и 4. Денонощие. Затвърдяване
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
19. 05.02. Умножение и деление с 5. Намиране на
неизвестен множител.
Надграждане
20. 12.02. Намиране на неизвестен множител. Седмица,
месец, година.
Надграждане
21. 19.02. Умножение и деление с 6. Съдружително
свойство.
Надграждане
22. 26.02. Умножение и деление до 6. Затвърдяване
МЕСЕЦ МАРТ
23. 04.03. Умножение и деление със 7. Надграждане
24. 11.03. Умножение и деление с 8. Надграждане
25. 18.03. Умножение и деление с 8. Затвърдяване
26. 25.03. Умножение и деление с 9. Надграждане
МЕСЕЦ АПРИЛ
27. 15.04. Умножение и деление с 9 и 10. Затвърдяване
28. 22.04. Умножение и деление с 10. Затвърдяване
29. 29.04. Числата до 100 и действия с тях. Затвърдяване
МЕСЕЦ МАЙ
30. 13.05. Числата до 100 и действия с тях. Надграждане
31. 20.05. Геометрични задачи. Надграждане
32. 27.05. Текстови задачи. Надграждане
зип математика 2 клас

More Related Content

More from Dani Parvanova

психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...
Dani Parvanova
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
Dani Parvanova
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
Dani Parvanova
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
Dani Parvanova
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
Dani Parvanova
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сборDani Parvanova
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 класDani Parvanova
 
ии димитров цанев
ии димитров цаневии димитров цанев
ии димитров цаневDani Parvanova
 
математика новакова
математика новаковаматематика новакова
математика новаковаDani Parvanova
 

More from Dani Parvanova (20)

психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сбор
 
букви 3
букви 3букви 3
букви 3
 
букви 2
букви 2букви 2
букви 2
 
букви 1
букви 1букви 1
букви 1
 
цифри 2
цифри 2цифри 2
цифри 2
 
цифри 1
цифри 1цифри 1
цифри 1
 
чк
чкчк
чк
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 клас
 
фвс
фвсфвс
фвс
 
ии димитров цанев
ии димитров цаневии димитров цанев
ии димитров цанев
 
дбт
дбтдбт
дбт
 
музика
музикамузика
музика
 
околен свят
околен святоколен свят
околен свят
 
литература
литературалитература
литература
 
математика новакова
математика новаковаматематика новакова
математика новакова
 

зип математика 2 клас

  • 1. Съгласувано:………….. Утвърждавам:…………… Старши експерт Иван Панайотов Началник на РИО- гр. Хасково ОУ „Св. Иван Рилски” - Хасково УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗИП МАТЕМАТИКА 2 „б“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА /обучението е насочено към допълване на образователния минимум от задължителната програма/ 32 часа годишно Преподавател:…………………. Директор:…………………………. Йорданка Първанова Тонка Ченгелова І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ КЛАС 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за втори клас е разработена в съответствие с ДОИ и в съответствие с учебната програма за ЗП на учениците от втори клас.
  • 2. Учебното съдържание е разпределено в четири ядра - ,,Числа”, Равнини фигури”, Измерване”, ,,Моделиране”. Те са съобразени с равнището на знанията и уменията на второкласниците и осигуряват приемственост и надграждане на знанията в първи клас. Учебният материал за часовете по задължителноизбираема подготовка е с насоченост към задълбочаване знанията и усъвършенстване на уменията на учениците, свързани с числата до 100, събиране и изваждане с тях, таблично умножение и деление; видовете триъгълници според дължините на страните им, обиколка на триъгълник, правоъгълник, квадрат, чертане, измерване; мерни единици за време; решаване на текстови задачи, за описване ситуации от реалния свят с математически модели. Чрез обучението по математика в часовете за задължителноизбираема подготовка се съдейства за развитие на наблюдателността, на познавателната активност на учениците, на мисловните операции, на въображението, творческите им способности. Създават се условия за развитие на устната и писмената математическа реч на учениците, на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол, самооценка. II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ІІ КЛАС Да се съдейства за: - изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване; - развитие на общите познавателни способности на второкласниците, на математическите им способности; - затвърдяване и разширяване на знанията, усъвършенстване уменията, придобити чрез задължителната математическа подготовка във втори клас; - усъвършенстване на уменията за откриване на връзки, закономерности; правилно подреждане на мислите; - извършване на оценка на елементарни съждения; за самостоятелен учебен труд, за работа в екип; ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  устна проверка  писмена проверка  наблюдение  самопроверка  тестова проверка  рационален начин за писмени умения  демонстрация ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:  Презентации по отделни теми;  Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата;  Табла и нагледни материали. № Дата Тема Урок за... Забележка МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1. 18.09. Числата до 20. Събиране и изваждане с тях. Затвърдяване 2. 25.09. Числата от 21 до 60. Дециметър. Допълване и затвр. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 3. 02.10. Числата от 61 до 100. Метър. Затвърдяване
  • 3. 4. 09.10. Събиране и изваждане на кръгли десетици. Скоби. Затвърдяване 5. 16.10. Съдружително свойство. Събиране и изваждане на двуцифрени числа с едноцифрени без преминаване. Затвърдяване 6. 23.10. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване. Затвърдяване 7. 30.10. Събиране и изваждане с преминаване. Затвърдяване МЕСЕЦ НОЕМВРИ 8. 06.11. Събиране на двуцифрени числа с преминаване. Видове триъгълници. Надграждане 9. 13.11. Изваждане на двуцифрени числа с преминаване. Надграждане 10. 20.11. Намиране на неизвестно събираемо. Надграждане 11. 27.11. Събиране и изваждане на числата до 100. Сбор на три числа. Надграждане МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12. 04.12. Умножение. Разместително свойство. Надграждане 13. 11.12. Умножение и деление с 2. Надграждане 14. 18.12. Умножение и деление с 2. Затвърдяване МЕСЕЦ ЯНУАРИ 15. 08.01. Умножение и деление с 3. Надграждане 16. 15.01. Деление с 3. Минута. Затвърдяване 17. 22.01. Умножение и деление с 4. Надграждане 18. 29.01. Умножение и деление с 2, 3 и 4. Денонощие. Затвърдяване МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 19. 05.02. Умножение и деление с 5. Намиране на неизвестен множител. Надграждане 20. 12.02. Намиране на неизвестен множител. Седмица, месец, година. Надграждане 21. 19.02. Умножение и деление с 6. Съдружително свойство. Надграждане 22. 26.02. Умножение и деление до 6. Затвърдяване МЕСЕЦ МАРТ 23. 04.03. Умножение и деление със 7. Надграждане 24. 11.03. Умножение и деление с 8. Надграждане 25. 18.03. Умножение и деление с 8. Затвърдяване 26. 25.03. Умножение и деление с 9. Надграждане МЕСЕЦ АПРИЛ 27. 15.04. Умножение и деление с 9 и 10. Затвърдяване 28. 22.04. Умножение и деление с 10. Затвърдяване 29. 29.04. Числата до 100 и действия с тях. Затвърдяване МЕСЕЦ МАЙ 30. 13.05. Числата до 100 и действия с тях. Надграждане 31. 20.05. Геометрични задачи. Надграждане 32. 27.05. Текстови задачи. Надграждане