Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математика новакова

580 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

математика новакова

  1. 1. № Дата Тема Забележка Начален преговор 1. Числата от 0 до 20 2. Събиране и изваждане на числата до 20 3. Събиране и изваждане на числата до 20 4. Събиране и изваждане на числата до 20 5. Първо математическо състезание Числата от 21 до 100 6. Числата от 21 до 60 7. Числата от 21 до 60 8. Дециметър 9. Числата от 61 до 99 10. Числото 100 11. Метър 12. Упражнение 13. Първи математически турнир за второкласници Събиране и изваждане на числата до 100 14. 40 + 30 = 70 40 + 30 = 30 + 40 70 – 30 = 40 15. 30 + 5 = 35 35 – 5 = 30 35 -30 = 5 16. Скоби 17. (7 + 4) + 5 = = 7 + (4 + 5) 18. 23 + 5 = 28 27 – 6 = 21 19. 27 + 10 = 37 56 – 30 = 26 20. 35 + 23 = 58 21. 56 – 32 = 24
  2. 2. 22. Упражнение 23. Упражнение 24. Второ математическо състезание 25. 27 + 3 = 30 80 – 6 = 74 26. 35 + 7 = 42 42 – 9 = 33 27. Упражнение 28. 37 + 25 = 62 29. Упражнение 30. Триъгълници 31. Упражнение 32. Упражнение 33. Трето математическо състезание 34. 43 – 27 = 16 35. Упражнение 36. Упражнение 37. Намиране на неизвестно събираемо 38. Упражнение 39. 54 + 46 = 100 100 – 87 = 13 40. Упражнение 41. 27 + 38 + 16 = 81 42. Упражнение 43. Упражнение 44. Упражнение 45. Втори математически турнир за второкласници Таблично умножение и деление 46. Умножение 47. Упражнение 48. Разместително свойство на умножението 49. Умножение с 2
  3. 3. 50. Упражнение 51. Деление 52. Упражнение 53. Деление с 2 54. Упражнение 55. Упражнение 56. Четвърто математическо състезание 57. Умножение с 3 58. Упражнение 59. Упражнение 60. Деление с 3 61. Упражнение 62. Упражнение 63. Минута 64. Умножение с 4 65. Упражнение 66. Деление с 4 67. Упражнение 68. Упражнение 69. Денонощие 70. Упражнение 71. Пето математическо състезание 72. Умножение с 5 73. Упражнение 74. Деление с 5 75. Намиране на неизвестен множител 76. Упражнение 77. Седмица, месец, година 78. Умножение с 6 79. Съдружително свойство на умножението 80. Деление с 6 81. Упражнение
  4. 4. 82. Упражнение 83. Шесто математическо състезание 84. Умножение със 7 85. Деление със 7 86. Упражнение 87. Упражнение 88. Упражнение 89. Умножение с 8 90. Деление с 8 91. Упражнение 92. Упражнение 93. Упражнение 94. Седмо математическо състезание 95. Умножение и деление с 9 96. Упражнение 97. Упражнение 98. Упражнение 99. Умножение и деление с 10 100. Упражнение 101. Упражнение 102. Упражнение 103. Трети математически турнир за второкласници Годишен преговор 104. Числата до 100 105. Събиране и изваждане на числата до 100 106. Упражнение 107. Таблично умножение и деление 108. Упражнение 109. Четвърти математически турнир за второкласници 110. Таблично умножение и деление. 111. Изходяща диагностика
  5. 5. 112. Решаване на задачи с повишена трудност

×