SlideShare a Scribd company logo
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Србија
Нови случаи Дониран износ
8.109
900 2.403
3.152 5.854 13.403 162.485 63.996 88.961 4.090 41.015
10.988 2.145 128.484 57.340 141.337 22.915 5.356 179.056
5.188.184 2.270.099 1.782.507 74.349 66.962 25.597 64.773 5.110 0 0
8.849.563 922.671 146.439 24.448 2.025.075 229.269 7.619 0 5.406
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021
Хрватска
1.209
861 170
531 5.130 32.723 82.395 10.547 60.551 3.691 10.383
2.362 6.324 79.126 21.589 28.659 23.998 3.743 30.792
2.784.753 2.027.515 248.615 204.435 116.385 496.397 39.561 12.737 0 0
7.308.791 273.192 174.023 2.417.602 1.315.333 6.603 536.032 0 0
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Нови случаи Дониран износ
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021
Босна и
Херцеговина
1.337
420 753
1.943 8.088 22.621 23.084 9.482 28.835 1.010 8.198
7.423 7.505 37.811 10.512 38.647 5.551 633 20.922
2.270.616 6.000.062 183.490 330.039 46.805 255 757.499 27.233 0 1.283
3.717.893 154.169 85.064 13.382 110.162 30.796 6.022 3.425 0
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Нови случаи Дониран износ
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021
Црна Гора
213
109 2
224 1.762 7.569 12.982 14.175 6.171 629 13.458
2.525 5.937 16.924 13.412 15.384 2.234 1.675 16.114
4.738.657 434.530 63.523 0 19.675 1.000 0 0 0 0
1.427.686 18.632 0 0 2.926.366 0 872.589 13.600 0
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Нови случаи Дониран износ
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021
Косово
693
106 271
1.729 5.124 3.708 11.548 8.233 14.457 756 36.621
5.531 2.166 20.268 9.074 20.730 3.364 607 15.086
854.710 76.780 75.500 2.500 0 0 0 0 0 50.000
903.160 0 0 0 71.165 0 0 0 0
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Нови случаи Дониран износ
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021
Албанија
530
243 364
1.398 4.237 7.226 20.134 29.040 5.928 206 13.306
2.741 4.136 17.307 19.811 17.990 1.230 560 23.744
189.001 241 0 40.000 0 0 0 0 0 0
791.824 30.000 13.600 0 0 0 0 0 0
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Нови случаи Дониран износ
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021
Северна
Македонија
1.136
328 761
4.108 3.587 13.595 21.451 10.094 22.345 412 20.114
4.420 3.636 30.306 9.364 27.235 2.905 696 14.914
1.029.805 1.176.129 1.070 114.630 39.313 333.140 209.696 0 0 109.648
1.803.134 255.424 124.241 22.445 1.962.666 0 31.902 292.479 30.000
Одговор на филантропијата за Ковид-19
Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org
Нови случаи Дониран износ
Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021
година, обработивме податоци за 6.100 филантропски
настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен
износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги
споредивме донираните суми со новите случаи на
Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен
Балкан.
Вредност на донации наспроти
број на нови случаи на Ковид-19
Април
2020
Мај
2020
Март
2020
Јуни
2020
Јули
2020
Август
2020
Септември
2020
Ноември
2020
Јануари
2021
Март
2021
Октомври
2020
Декември
2020
Април
2021
Мај
2021
Јуни
2021
Јули
2021
Август
2021
Септември
2021
Февруари
2021

More Related Content

More from Catalyst Balkans

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Catalyst Balkans
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
Catalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Catalyst Balkans
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Catalyst Balkans
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Catalyst Balkans
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Catalyst Balkans
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Catalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Catalyst Balkans
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Catalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Catalyst Balkans
 

More from Catalyst Balkans (20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
 

Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 (30 септември 2021)

  • 1. Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Србија Нови случаи Дониран износ 8.109 900 2.403 3.152 5.854 13.403 162.485 63.996 88.961 4.090 41.015 10.988 2.145 128.484 57.340 141.337 22.915 5.356 179.056 5.188.184 2.270.099 1.782.507 74.349 66.962 25.597 64.773 5.110 0 0 8.849.563 922.671 146.439 24.448 2.025.075 229.269 7.619 0 5.406 Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021
  • 2. Хрватска 1.209 861 170 531 5.130 32.723 82.395 10.547 60.551 3.691 10.383 2.362 6.324 79.126 21.589 28.659 23.998 3.743 30.792 2.784.753 2.027.515 248.615 204.435 116.385 496.397 39.561 12.737 0 0 7.308.791 273.192 174.023 2.417.602 1.315.333 6.603 536.032 0 0 Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Нови случаи Дониран износ Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021
  • 3. Босна и Херцеговина 1.337 420 753 1.943 8.088 22.621 23.084 9.482 28.835 1.010 8.198 7.423 7.505 37.811 10.512 38.647 5.551 633 20.922 2.270.616 6.000.062 183.490 330.039 46.805 255 757.499 27.233 0 1.283 3.717.893 154.169 85.064 13.382 110.162 30.796 6.022 3.425 0 Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Нови случаи Дониран износ Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021
  • 4. Црна Гора 213 109 2 224 1.762 7.569 12.982 14.175 6.171 629 13.458 2.525 5.937 16.924 13.412 15.384 2.234 1.675 16.114 4.738.657 434.530 63.523 0 19.675 1.000 0 0 0 0 1.427.686 18.632 0 0 2.926.366 0 872.589 13.600 0 Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Нови случаи Дониран износ Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021
  • 5. Косово 693 106 271 1.729 5.124 3.708 11.548 8.233 14.457 756 36.621 5.531 2.166 20.268 9.074 20.730 3.364 607 15.086 854.710 76.780 75.500 2.500 0 0 0 0 0 50.000 903.160 0 0 0 71.165 0 0 0 0 Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Нови случаи Дониран износ Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021
  • 6. Албанија 530 243 364 1.398 4.237 7.226 20.134 29.040 5.928 206 13.306 2.741 4.136 17.307 19.811 17.990 1.230 560 23.744 189.001 241 0 40.000 0 0 0 0 0 0 791.824 30.000 13.600 0 0 0 0 0 0 Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Нови случаи Дониран износ Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021
  • 7. Северна Македонија 1.136 328 761 4.108 3.587 13.595 21.451 10.094 22.345 412 20.114 4.420 3.636 30.306 9.364 27.235 2.905 696 14.914 1.029.805 1.176.129 1.070 114.630 39.313 333.140 209.696 0 0 109.648 1.803.134 255.424 124.241 22.445 1.962.666 0 31.902 292.479 30.000 Одговор на филантропијата за Ковид-19 Поддржано од Имплементирана од givingbalkans.org Нови случаи Дониран износ Од почетокот на кризата до 30ти септември 2021 година, обработивме податоци за 6.100 филантропски настани на Западен Балкан и регистриравме вкупен износ од донирани 74.350.925 евра. Исто така, ги споредивме донираните суми со новите случаи на Ковид-19 на месечно ниво во сите земји од Западен Балкан. Вредност на донации наспроти број на нови случаи на Ковид-19 Април 2020 Мај 2020 Март 2020 Јуни 2020 Јули 2020 Август 2020 Септември 2020 Ноември 2020 Јануари 2021 Март 2021 Октомври 2020 Декември 2020 Април 2021 Мај 2021 Јуни 2021 Јули 2021 Август 2021 Септември 2021 Февруари 2021