Dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, da raste i da se razvija.<br />
Školica sporta Meda<br />Pajtić Ivan<br />Professor of Physical Education<br />
Odrastanje današnje dece, pod uticajem savremenog načina života, praćeno je problemima fizičke neaktivnosti i nepravilne i...
Osnovni cilj škole sportova Kids Gym predstavlja celovit razvoj deteta, pružanjem uslova i podsticaja za pravilan motorič...
Zadaci<br /> Zadaci škole sportova su:<br />Motorički razvoj deteta. Podrazumeva razvoj motoričkih sposobnosti brzine, sn...
Sredstva<br />Kao osnovno sredstvo za ostvarenje zadataka sportske škole služe nam fizičke vežbe. Da bismo fizičkim vežbam...
Za potrebe rada sportske škole, sportske igre su modifikovane u skladu sa uzrasnim karakteristikama dece. Dimenzije terena...
Sprave i rekviziti<br />Prostor u kome se vežbanje odvija ispunjava sve zdravstveno-higijenske uslove, opremljen je potreb...
Program 	<br />Programi rada sportske škole Kids Gym su:<br />Kids Gym Fitness Program<br />Family Fitness Program<br />...
Kids Gym Fitness Program<br />Pružanje informacija polaznicima i roditeljima o načinu rada sportske škole<br />Inspekcija...
Family Fitness Program<br />Program namenjen članovima fitness centra. Za vreme dok roditelj/i vežbaju u fitness centru, d...
Parents Program<br />Program namenjen roditeljima koji žele da nauče kako da samostalno organizuju fizičku aktivnost svog ...
Summer/Winter Fun<br />Otkrivanje čarobnog sveta prirodnih lepota gde će polaznici naučiti kako da nađu svoje mesto u harm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skolica sporta meda

649 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolica sporta meda

 1. 1. Dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, da raste i da se razvija.<br />
 2. 2. Školica sporta Meda<br />Pajtić Ivan<br />Professor of Physical Education<br />
 3. 3. Odrastanje današnje dece, pod uticajem savremenog načina života, praćeno je problemima fizičke neaktivnosti i nepravilne ishrane. Dete postaje pasivan posmatrač sveta oko sebe, sa kojim se interakcija i socijalizacija odvijaju jedino preko savremenih načina komuniciranja. Dečija igra, kao najprirodniji element psiho-fizičkog sazrevanja i odrastanja deteta, sve više postaje zaboravljena. <br />Nedostatak fizičke aktivnosti zajedno sa nepravilnom ishranom dovodi do brojnih zdravstvenih poremećaja i tegoba. Problem gojazanosti dece, već odavno predstavlja epidemiju globalnih razmera. Mišićni i zglobno-koštani sistemi ostaju nerazvijeni, pravilno kretanje otežano. Ako već manifestovanim telesnim deformitetima, dodamo povećan rizik od bolesti kardio-vaskularnog sistema, dijabetesa i insuficijencije imunog sistema, imamo dovoljno razloga za brigu. Formiranje ličnosti deteta i razvijanje pozitivnih karakternih osobina biva otežano, i dovodi do nemogućnosti ostvarenja punog psihofizičkog potencijala.<br />
 4. 4. Osnovni cilj škole sportova Kids Gym predstavlja celovit razvoj deteta, pružanjem uslova i podsticaja za pravilan motorički, emocionalni, psihološki i socijalni rast i razvoj.<br />Ostvarivanje cilja škole sportova sprovodi se kroz odgovarajuće zadatke, sredstva i program rada.<br />
 5. 5. Zadaci<br /> Zadaci škole sportova su:<br />Motorički razvoj deteta. Podrazumeva razvoj motoričkih sposobnosti brzine, snage, kordinacije, izdržljivosti i gipkosti, uskladu sa senzitivnim i kritičnim periodima rasta i razvoja. Testiranje i normiranje trenutnog nivoa sposobnosti.<br />Pravilan posturalni status. Uočavanje postojećh telesnih deformiteta, korektivni i preventivni uticaj na pravilan razvoj mišićnog i zglobno-koštanog sistema, izborom odgovarajućih metoda i sredstava rada. <br />Učenje kretnih navika, prirodnih, elementarnih kao i složenijih sportskih veština. Ovladavanje sportskim igrama, ekipnog i pojedinačnog karaktera. Razvoj osećanja za lepo kretanje.<br />Sportski skauting. Dijagnostika i prognoziranje uspešnog bavljenja određenom sportskom disciplinom. Prepoznavanje talenta, nadarenosti i pravilno usmeravanje kao sportskoj disciplini.<br />Vaspitno-obrazovni uticaj. Uticaj na razvoj psihičkih procesa, pozitivnih osobina volje, karaktera i moralnih odlika. Razvoj svesti o neophodnosti i značaju fizičkog vežbanja. Formiranje radnih navika.<br />Zdravstveno-higijenski uticaj. Očuvanje zdravlja i formiranje pravilnih navika u ishrani.<br />Edukacija dece i roditelja o značaju i pozitivnom uticaju fizičkog vežbanja na organozam u razvoju.<br />
 6. 6. Sredstva<br />Kao osnovno sredstvo za ostvarenje zadataka sportske škole služe nam fizičke vežbe. Da bismo fizičkim vežbama postigli što raznovrsniji i što potpuniji uticaj, koristimo kao pomoćna sredstva sprave i rekvizite.<br />Vežbe delimo na elementarna kretanja i sportske igre i veštine.<br />U elementarna kretanja spadaju:<br />Hodanje ( brzo, na prstima, petama,u čučnju...)<br />Trčanje ( u svim pravcima, u parovima, sa dizanjem kolena...)<br />Skaknje ( u dalj, u vis, preko prepreka...)<br />Puženje ( na stomaku, leđima, kružno...)<br />Kotrljanje ( pojedinačno, u parovima, sa preprekama...)<br />Kolutanje ( napred, nazad...)<br />Penjanje ( uz konopac, šipku, merdevine...)<br />Provlačenje ( uspravno, u čučnju, u parovima...)<br />Bacanje ( u vis, u dalj...)<br />Gađanje ( jednom rukom, sa obe ruke...)<br />Hvatanje ( jednom rukom, sa obe ruke...)<br />Udaranje lopti ( šutiranje, vođenje, gađanje...)<br />Dizanje i nošenje ( sportskih rekvizita, partnera...)<br />Guranje, vučenje i potiskivanje ( sedeći, stojeći..)<br />
 7. 7. Za potrebe rada sportske škole, sportske igre su modifikovane u skladu sa uzrasnim karakteristikama dece. Dimenzije terena i rekvizita su smanjene, i pravila su prilagođena uzrastu. Sportski rezultat ostaje u drugom planu, dok su na prvom mestu radost kretanja i druženja.<br />Značajno mesto zauzimaju bazični sportovi atletika, gimnastika i plivanje.<br />U programu rada sportske škole nalaze se sportske igre:<br />Mini fudbal<br />Mini basket<br />Mini odbojka<br />Mini rukomet<br />Mini hokej<br />
 8. 8. Sprave i rekviziti<br />Prostor u kome se vežbanje odvija ispunjava sve zdravstveno-higijenske uslove, opremljen je potrebnim rekvizitima i spravama, dovoljno osvetljen i poseduje sistem za ventilaciju. <br />Sprave i rekviziti koji se koriste su: lopte za sportske igre, lopte manjih dimenzija, vijače, konopci za penjanje i vučenje, strunjače, ripstoli, švedske merdevine i sanduk, obruči, čunjevi, grede, vreće, palice, šipke...<br />
 9. 9. Program <br />Programi rada sportske škole Kids Gym su:<br />Kids Gym Fitness Program<br />Family Fitness Program<br />Parents Program<br />Summer/Winter Fun Program<br />
 10. 10. Kids Gym Fitness Program<br />Pružanje informacija polaznicima i roditeljima o načinu rada sportske škole<br />Inspekcija telesnog statusa. Modifikacija programa vežbanja u skladu sa zapažanjima. Obvezna konsultacija lekara.<br />Primena programa vežbanja. Izbor metoda i sredstava rada i skladu sa individualnim karakteristikama polaznika, uzrastom, hronološkom i biološkom zrelošću i potrebama polaznika.<br />Testiranje fizičkih sposobnosti. Koristi se Eurofit baterija testova.<br />Edukacija polaznika i roditeljima o značaju fizičkog vežbanja. Pružanje informacija o zdravoj ishrani.<br />Prognoziranje uspešnosti bavljenja određenom sportskom disciplinom.<br />Usmeravanje ka određenoj sportskoj grani.<br />
 11. 11. Family Fitness Program<br />Program namenjen članovima fitness centra. Za vreme dok roditelj/i vežbaju u fitness centru, dete može učestvovati u Kids Gym programu grupno ili individualno.<br />
 12. 12. Parents Program<br />Program namenjen roditeljima koji žele da nauče kako da samostalno organizuju fizičku aktivnost svog deteta. Edukacija roditelja kroz aktivno učešće u našim programima vežbanja. <br />
 13. 13. Summer/Winter Fun<br />Otkrivanje čarobnog sveta prirodnih lepota gde će polaznici naučiti kako da nađu svoje mesto u harmoniji sa prirodom i aktivnim vežbanjem. Definitivno najzabavniji deo!<br />Škola plivanja na zatvorenim i otvorenim vodama<br />Škola skijanja<br />Kampovanje ( boravak u prirodi)<br />Izleti<br />Pešačke i biciklističke ture<br />Planinarske ture<br />Weight loss kampovi<br />

×