Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trener         Metodika fizičkog vaspitanja 1     ...
Prirodni oblici kretanjaBiotička motorička znanja ili prirodni oblici kretanja, su motorički programi koji omogudavajuuspe...
Raznovrsni oblici prirodnog kretanjaKada biramo motornu aktivnost i sam način primene iste,u obzir moramo uzeti uzrasnekar...
PuzanjePuzanje je prirodan oblik kretanja pri kom dolazi do upiranja ekstremitetima i klizanja trupa i/iliekstremiteta po ...
c)Puzanje na bokuKod ove tehnike se leži na boku,a puzi upiranjem o stopala i podlakticuSve ove tehnike se mogu izvoditi u...
ProvlačenjeProvlačenje je premeštanje tela u prostoru koji je ograničen nekom spravom,predmetom ilisuvežbačem. Prilikom ov...
HodanjeHodanje je prirodan oblik kretanja,cikličnog tipa(isti pokreti se ponavljaju u istom prostornom ivremenskom odnosuT...
TrčanjeTrčanje je prirodni oblik kretanja cikličnog tipa,što znači da se pojedini pokreti,tj delovi vežbekontinuirano pona...
Dizanje i nošenjePored hodanja,dizanje i nošenje su oblici kretanja koje čovek najčešde koristi. Pošto su uskopovezane,ove...
PenjanjePromena položaja tela u prostoru pomodu nogu i/ili ruku zove se penjanje,jedan od oblikaprirodnog kretanjaPenjanje...
Literatura:1.Sabo E. ,Metodika fizičkog vaspitanja predškolske dece-Teorija i praksa,Novi Sad 20112. http://caspersport.or...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prirodni oblici kretanja

9,128 views

Published on

 • Be the first to comment

Prirodni oblici kretanja

 1. 1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trener Metodika fizičkog vaspitanja 1 Prirodni oblici kretanjaProfesor: dr. Laslo Hajnal Student: Poljakovid Maja 842/10Mentor: Zoran Milid Subotica,2012.
 2. 2. Prirodni oblici kretanjaBiotička motorička znanja ili prirodni oblici kretanja, su motorički programi koji omogudavajuuspešno savladavanje prostora, prepreka, otpora i uspešnu manipulaciju objektima. Ove veštinesu korisne i važne za razvoj osnova motorike na kojima se kasnije mogu graditi kompleksne izahtevne motoričke veštine.Aktivnosti u okviru prirodnih oblika kretanja dele se na:- Uspešno savladavanje prostora (hodanje ,trčanje,valjanje, kotrljanje i puzanje),- Uspešno savladavanje prepreka (balansiranje, provlačenje, preskakanje, penjanje, silaženje),- Uspešno savladavanje otpora (držanje, upiranje, vučenje, guranje, podizanje, nošenje,navlačenje,)- Uspešno manipulisanje objektima (dodavanje i bacanje, hvatanje, vodjenje i žongliranje).Savladavanje najrazličitijih oblika kretanja uslovljavaju da se bududa motorička znanja brže ilakše nauče i usvoje.Motoričke i funkcionalne sposobnosti (koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža, , preciznost, snaga,brzina i izdržljivost) se poboljšavaju putem prirodnih oblika kretanja.Prirodne oblike kretanja koje čovek koristi u ostvarivanju svoje komunikacije sa okolinom suhodanje i trčanje. Oni su značajna sredstva fizičkog vaspitanja kojim se ostvaruju biološki zadaci.Pri tome se misli na uticaj koji imaju na jačanje mišida i poboljšanje funkcionalnih sposobnosti,disajnih i srčanih organa, poboljšanje izdržljivosti, brzine, spretnosti i okretnosti.Hodanje i trčanje kao osnovni prirodni oblici kretanja čovjeka u svojoj suštini imaju sličnosti.
 3. 3. Raznovrsni oblici prirodnog kretanjaKada biramo motornu aktivnost i sam način primene iste,u obzir moramo uzeti uzrasnekarakteristike,sposobnosti i psihofizičke karakteristike dece. Zato je razvijanje pojedinih oblikakretanja specifično kod predškolske dece. Potrebno je deci tog uzrasta omoguditi spontano iprirodno izražavanje,koje se pojavljuje kada je prisutna sloboda kretanja. Tada dolazi do izražajamašte i lakode izvođenja."Za dete ovog uzrasta bitan je sadržaj izražen pokretom,a ne oblik izraženog. " (Sabo E. ,Metodika fizičkog vaspitanja predškolske dece-Teorija i praksa,Novi Sad 2011)Ne treba insistirati na tačnosti forme izvođenja vežbe(tehnici izvođenja),nego je poželjnotolerisati odstupanja u smislu slobode dečijeg izražavanja .Isto tako,ne smemo zaboraviti da deci nedostaje iskustvo i da dete iskustvo stiče putemvaspitača i njegovih podsticaja. Potrebno je deci na najbolji način predstavi vežbu i ukazati na toda svaka vežba ima svoj način izvođenja."U vežbanju i razvijanju pojedinih oblika kretanja,polazimo od racionalnog načina,uz poštovanjeprirodnosti kretanja" (Sabo E. ,Metodika fizičkog vaspitanja predškolske dece-Teorija i praksa,Novi Sad 2011)Potrebno je sačuvati suštinu forme i sadržaja(karaktera) vežbe,ali dozvoliti odstupanja odracionalnog načina izvođenja uz korigovanje vaspitača. U suprotnom,može dodi do krutosti,izveštačenosti,neuspeha,a samim tim i gušenja slobode ikreativnosti tokom izvođenja što može dovesti do gubitka želje za daljim vežbanjem inezadovoljstva tokom istog.Vežbe je bolje izvoditi kroz pokretne igre,uz što više motivacionih sredstava(pohvale,muziku,rekvizite i sprave,igračke...) i što raznovrsnije vežbe birati,po formi i načinuizvođenja, jer de to pridoneti pravilnijem izvođenju vežbi.Najčešdi oblici motornih aktivnosti koji se primenjuju u radu sa decom predškolskog uzrastasu:Puzanje,hodanje,trčanje,dizanje i nošenje,provlačenje,penjanje.
 4. 4. PuzanjePuzanje je prirodan oblik kretanja pri kom dolazi do upiranja ekstremitetima i klizanja trupa i/iliekstremiteta po podlozi. Od načina izvođenja zavisi koliko de se angažovati pojedini deo tela!Tehnike(načini) puzanja se dele u dve grupe:1. Visoka puzanjaa)Puzanje sa upiranjem o šakama i potkolenicama-naizmenično upiranje šakama,odnosno nogu-istovremeno upiranje šakama,odnosno potkolenicamaJedan i drugi način se izvodi u smeru napred i nazadb) Puzanje u sededem položaju,upiranje o šake i stopalaOva tehnika se može izvesti istovremenim i naizmeničnim upiranjem šakama,odnosno stopalimaJedan i drugi način se izvodi u smeru napred i nazad2. Niska puzanjaa) Puzanje potrbuškeOvaj način se može izvoditi naizmeničnim upiranjem ruku i nogu i u kombinaciji sa istovremenimili naizmeničnim vučenjem rukama i guranjem sopstvenog tela na švedskoj klupiVežbe se mogu izvoditi u smeru napred nazad.b)Puzanje na ledjimaKod ovog načina upiranje se može izvoditi naizmenično upiranjem nogu,odnosno ruku iistovremenim upiranjem noguVežbe se mogu izvoditi u smeru nazad napred.
 5. 5. c)Puzanje na bokuKod ove tehnike se leži na boku,a puzi upiranjem o stopala i podlakticuSve ove tehnike se mogu izvoditi u svim smerovima,vijugavo,pravolinijski i po različitimpovršinama(trava,strunjača,parket,ravno,uzbrdo,nizbrdo),u kombinaciji sa drugim oblicimakretanja(provlačenje) i mogu se dodati predmeti u vežbu.Puzanje utiče na: Razvoj svih velikih mišidnih grupa i ima uticaj na formiranje pravilnog držanja tela. Puzanjerazvija pokretljivost,posebno kičmenog stuba,koordinaciju pokreta,orijentaciju u prostoru,autiče i na organe za krvotok i disanje. Da bi došlo do svojevoljnog puzanja,decu možemo motivisati imitiranjem deci poznatihkretanja(glista,puž,zmija,gušter,krokodil,prikradanje lava)Puzanje se najčešde vežba u kombinaciji sa provlačenjem.
 6. 6. ProvlačenjeProvlačenje je premeštanje tela u prostoru koji je ograničen nekom spravom,predmetom ilisuvežbačem. Prilikom ove vežbe,provlači se ispod,kroz ili između nekog ograničenog prostora.Vrste provlačenja-povlačenje ispod(zategnuti konopac,lastiš,klupa,stolica)-provlačenje kroz(obruč,okvir sanduka,tunel)-provlačenja između(postavljenih stolica,klupa,sprava,dece)-visoka provlačenja(u uspravnom stavu i počučnju)-niska provlačenja(u čučnju,četvoronoške ili u kombinaciji sa puzanjem)Vežba provlačenja se često kombinuje se vežbom puzanja ili sa nekim drugom vežbama,kao štosu penjanje,nošenje predmeta....Provlačenje utiče na:Sve velike mišidne grupe,ali umereno. Utiče na kičmeni stub,što je najznačajnije,utiče naorijentaciju u prostoru,na razvoj koordinacije i okretnosti.U kombinaciji sa drugim vežbama dopunjuju se međusobno uticaji.
 7. 7. HodanjeHodanje je prirodan oblik kretanja,cikličnog tipa(isti pokreti se ponavljaju u istom prostornom ivremenskom odnosuTehnika hodanja:Telo je uspravno,glava je u produžetku kičmenog stuba,pogled usmeren u smeru kretanja uvisini očiju. Ruke se iz ramena neznatno i slobodno klate napred-nazad,suprotno od kretanjanogu.Noga se u iskoraku postavlja na petu,sa koje se težina prenosi na prednji deo stopala,pa na prstesa kojih se vrši potiskivanje i odgurivanje za iskorak drugom nogom. Da bi se obavio sledediiskorak(drugom nogom) noga se pokrede iz zgloba kuka lakim savijanjem u kolenu,pri čemu sestopalo prenosi napred iznad tla.Postavljanje stopala i sam položaj tela se razlikuju kada se hoda uzbrdo i nizbrdo. Kod hodanjauzbrdo,stopalo se postavlja na prednji deo a telo je malo nagnuto napred nakon iskoraka. Kodhodanja nizbrdo stopalo se postavlja prvo petom,a telo je nagnuto malo unazad nakon iskoraka.Uticaj hodanja na organizam je veoma velik,jer je hodanje aktivnost koja se može vršiti u svimuslovima i na mnoge načine.Hodanje utiče na:-Jačanje mišida nogu i stopala,razvoj koordinacije pokreta,doprinosi formiranju pravilnog držanjatela,brže i duže hodanje utiče na razvoj izdržljivosti,poboljšava rad organa za krvotok idisanje,kao i rad organa za varenjeVrste hodanja:-Prema načinu: obično(klasično),brzo,sporo,kratkim i dugim koracima,bučno,tiho,tromo,savisokim podizanjem kolena,na prednjem delu stopala(na "prstima"),na petama,spoljašnjem iuntrašnjem delu stopala,u počučnju,čučnju,četvoronoške.-Prema uslovima: po ravnom i neravnom tlu,po pesku,šljunku,travi,u vodi,uz i niz brdo,prekoprepreka,sa nošenjem predmeta.-Po pravcu:napred,nazad,levo,desno,pravo,promenom smera-vijugavo,po kružnoj liniji.Hodanje se kombinuje sa drugim vrstama prirodnog kretanja i često se preplide kao vežba sadrugim vežbama.Hodanje kao samostalna vežba deci nije zanimljiva niti privlačna,zato se kombinuje samotivacionim elementima u vidu zadatka ili kroz igru.
 8. 8. TrčanjeTrčanje je prirodni oblik kretanja cikličnog tipa,što znači da se pojedini pokreti,tj delovi vežbekontinuirano ponavljaju u približno istom vremenskom i prostornom odnosu.Tehnika trčanjaKod tehnike običnog-klasičnog trčanja trup je uspravljen slično kao kod hodanja samo saizvesnim nagibom napred. Kod sporijeg trčanja nagib je manji,i povedava se sa povedanjembrzine. Glava treba da je u produžetku kičmenog stuba. Ruke su savijene u laktovim,ugaoizmeđu nadlaktice i podlaktice je oko 90°,držanje šaka je opušteno i malo zatvoreno. Tokomtrčanja ruke se klate u zglobu ramena i donekle lakta,pored trupa i delimično ispred. Ruke i nogesu tako usklađeni da kada se ispred nalazi leva ruka,onda desna noga mora biti napred iobrnuto.Rad nogu se sastoji iz tri faze:1. Odraz jednom nogom2.Let- ni jedna noga ne dodiruje pod(jedna je napred,druga nazad u vazduhu.)3. Doskok ili prizemljenje na jednu nogu-suprotnu od odrazneU toku trčanja važno je da pazimo na disanje,jer moramo da zadovoljimo potrebu organizma zakiseonikom i da se oslobađamo ugljen-dioksida.Udisaj mora biti punim pludima,istovremeno kroz nos i usta.Izdisaj mora biti potpun,uglavnom kroz usta a delimično na nos. Što znači da disanje mora bitipotpuno i ritmično-snažan udisaj i snažan izdisaj.Hodanje utiče na :-Velik broj mišida,najviše na mišide nogu i stopala i donekle na mišide ruku i ramena,vremenomutiče i na disajne mišide(mišidi koji utiču na skupljanje i širenje grudnog koša),na organe zakrvotok i disanje,ima preventivno i lekovito svojstvo na srce i krvne sudove,poboljšava radorgana za varenjeRekreativno trčanje pomaže na psihičko rasteredivanje organizma,brzo trčanje na brzinu atrčanje laganim tempom utiče na izdržljivost.Trčanje sa decom imade smisla samo ako se u vežbanje uključe i igrolike aktivnosti ili pokretneigre.
 9. 9. Dizanje i nošenjePored hodanja,dizanje i nošenje su oblici kretanja koje čovek najčešde koristi. Pošto su uskopovezane,ove dve vežbe se rade zajedno.Tehnika dizanja i nošenja:Klasično dizanje i nošenje:Dete treba da stane što bliže iza predmeta za dizanje. Stav je spetni ili mali raskorak. Ruke suopuštene u priručju. Dizanje izvodimo tako što se čučne,predmet se hvata šakama što sigurnije,azatim se podiže uspravljanjem tela opružanjem u zglobovima kolena. Predmet mora biti štobliže telu tokom nošenja,a ruke ispružene ili savijene u laktovima.Nakon toga predmet se nosi na željeno mesto i spušta se radnjom koja je obrnuta podizanju.Podizanje tela u pretklonu sa pruženim nogama,a zatim nošenje od tela udaljenog predmetanepravilno je može da dovede do povrede slabinskog dela kičmenog stuba.Deca predškolskog uzrasta mogu dizati i nositi predmet težine od 1kg do 3kg,ali i to zavisi odmnogih faktora,kao što su sposobnosti i karakteristike dece.Osim klasičnog nošenja,predmet se može nositi i pod pazuhom,na ramenima,leđima,na glavi-posebni načini nošenja.Osim klasičnog dizanja i nošenja,deca bi trebala savladati i dizanje i nošenje u paru ili grupi.Težina predmeta tokom grupnog nošenja se povedava srazmerno broju dece u grupi.Pojedinačno se mogu nositi medicinke,elementi od sunđera ili plastičnog materijalaU paru i grupno se mogu nositi rastavljeni delovi švedskog sanduka,strunjače,gimnastičke lestve.Dizanje i nošenje utiče na:-Jačanje mišida nogu,ruku,ramena i leđnih mišida-Ima uticaj na pravilno formiranje držanja tela,razvoj koordinacije pokreta-Razvoj spretnosti i manipulacije predmetaOvim vežbama,dizanjem,nošenjem,postavljanjem i sklanjanjem sprava i rekvizitam razvija seradno vaspitanje dece,deca se uče i socijalizaciji i saradnji sa svojim vršnjacima.
 10. 10. PenjanjePromena položaja tela u prostoru pomodu nogu i/ili ruku zove se penjanje,jedan od oblikaprirodnog kretanjaPenjanje sa predškolskom decom se može izvoditi u obliku penjanja na neki predmet ili spravu,preko sprave ili predmeta ili uz spravu ili predmet,ne samo rukama.Prilikom penjanja dolazi do pokreta upiranja nogu i ruku,i/ili vučenja rukama.Ukoliko se penje u visinu,mora se paziti na karakteristike dece,tj najviše o uzrastu i visini na kojude se deca penjati.Visina za penjanje:-za mladju grupu do 1m-za srednju grupu do 1,5m-za najstariju i pripremnu do 2mOve visine se odnose na razmak izmedju poda i stopala deteta,nakon dostignute visine.Pre penjanja,potrebno je obaviti par sigurnosnih mera,prvo poveriti ispravnosti sprave zapenjanje,na pod postaviti strunjaču,a deca tokom penjanje pomodi i čuvati. Čuvanje i penjanje jepotrebno ako vaspitač proceni na osnovu individualnih karakteristika pojednica.Vežba de biti zanimljivija,a samim tim i uspešnija ukoliko postoji motivacija kao što je dohvatitizvono,igračku i sl.Potrebno je objasniti deci način silaženja,da ne bi došlo do povreda uzrokovanih padom.Ako žele da skaču sa određene visine,potrebno je pokazati deci sa koje visine je bezbednoskočiti,i objasniti način doskoka na zemlju.Penjanje utiče zavisno od tehnike penjanja:-Penjanje nogama:jačenje mišida nogu i stopala,razvoj koordinacije pokreta,a duže vežbanjeutiče na brže razvijanje organa za krvotok i disanje-Penjanje rukama i nogama: jačanje mišida ruku i ramena,delimično leđnih mišida,i jačanjemišida nogu i stopala.Svrste penjanje u vedoj ili manjoj meri utiču na formiranje pravilnog držanja tela,razvojravnoteže,a kod penjanje u visinu i na hrabrost.
 11. 11. Literatura:1.Sabo E. ,Metodika fizičkog vaspitanja predškolske dece-Teorija i praksa,Novi Sad 20112. http://caspersport.org/?page_id=943. http://sr.scribd.com/doc/24567001/Osnovne-karakteristike-metodike-fizi%C4%8Dkog-vaspitanja

×