Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan tmk tahun 5 2016

11,118 views

Published on

soalan tmk tahun 5 sk s24 2016

Published in: Education

Soalan tmk tahun 5 2016

  1. 1. 1 BAHAGIAN A A. Hitamkan jawapan yang betul pada Kertas Objektif berdasarkan semua soalan Bahagian A. 1. Keburukan internet adalah _____________________________. A. memudahkan komunikasi B. perkongsian maklumat C. penyebaran unsur negatif D. pencarian maklumat yang dikesan 2. Rangkaian ialah ______________________________. A. unit – unit dalam sistem yang berhubung di antara satu sama lain B. penghantaran mesej berbentuk mel C. perkhidmatan untuk faks dokumen D. perkhidmatan penyampaian berita 3. Pengguna dapat berkongsi ___________________ dengan pengguna lain dalam sebuah rangkaian. A. modem B. maklumat C. wayar D. suis
  2. 2. 2 4. Media penghantaran adalah dalam bentuk __________________________. A. gelombang ketuhar ( microwave ) B. X Ray C. gelombang radio D. gelombang pencetak 5. Kelebihan teknologi rangkaian tanpa wayar ( wireless ) adalah ____________________. A. lebih murah B. tahan lasak C. penghantaran data pantas D. berwarna – warni 6. Internet ialah singkatan bagi _____________________. A. Internetjob B. Internettask C. Internetwork D. Internetfree 7. Yang manakah Rangkaian Tanpa Wayar ( wireless ) ? A. Wi - Fi B. Maxis C. Tone Plus D. Oppo
  3. 3. 3 8. Apakah fungsi kabel rangkaian ? A. Mencetak dokumen B. Mengimbas dokumen C. Menghubungkan komputer D. Memancarkan komputer 9. Apakah singkatan bagi Rangkaian Kawasan Setempat ? A. LAN B. WAN C. MAN D. VPN 10. Apakah fungsi modem ? A. Memancarkan video B. Menghantar data melalui talian telefon atau kabel C. Berkaraoke D. Berhubung dengan cara konferens video ( video conference ) 11. Yang manakah satu perkhidmatan internet di atas ? A. Emel B. Jaringan sejagat (www) C. Kumpulan berita D. Telefoni Internet Perkhidmatan penyampaian berita kepada ahli berdaftar dalam sesebuah kumpulan.
  4. 4. 4 .12. Berikut ialah pembekal perkhidmatan Internet kecuali A. Celcom B. Digi C. Google D. Maxis 13 Berikut ialah medium yang boleh dikongsi dan dipindahkan daripada satu komputer kepada komputer yang lain kecuali A. dokumen B. gambar C. muzik D. jagung 14. Berikut ialah peranti penerima kecuali A. komputer B. pencetak C. telefon pintar D. peti sejuk 15. Apakah rangkaian komputer kawasan luas ? A. MAN B. PAN C. WAN D. WIFI
  5. 5. 5 16. Fungsi Hab ialah __________________________________________________. A. Mencetak dokumen B. Menyambungkan beberapa buah komputer dan peranti dalam satu LAN C. Menyambungkan komputer dengan suis D. Membuat liputaan siaran langsung. 17. Yang manakah betul Pencarian Bolean ? A. Menggunakan AND dan OR B. Menggunakan AND dan BUT C. Menggunakan BUT dan OR D. Menggunakan WITH dan OR 18. Berikut ialah jenis laman web kecuali A. Laman web organisasi B. Laman web peribadi C. Laman web sosial D. Laman web lawatan
  6. 6. 6 19. Bagaimanakah komputer yag terletak pada lokasi berbeza seperti antara negeri dihubungkan? A. Rangkaian Kawasan Luas ( WAN ) B. Rangkaian Kawasan Peribadi ( PAN ) C. Rangkaian Kawasan Setempat ( LAN ) D. Rangkaian Kawasan Setempat Tanpa Wayar ( WLAN ) 20. Apakah kaedah pencarian yang digunakan pada enjin gelintar di atas ? A. Pencarian protokol B. Pencarian Boolean C. Pencarian berfrasa D. Pencarian berasaskan symbol ( 20 MARKAH )
  7. 7. 7 Bahagian B A. Isi jawapan pada ruang yang disediakan berdasarkan jawapan yang diberi. 1. Rangkaian bermaksud ______________________________________________ digabungkan di antara satu sama lain dengan menggunakan saluran komunikasi. 2. Pengguna dapat berkongsi __________________________________________ __________________ dengan pengguna lain dalam sebuah rangkaian. 3. Antara jenis perkakasan yang boleh dihubungkan dalam rangkaian ialah ______________________________________________________. 4. ________________________________________________________ dapat berkomunikasi pada jarak jauh dalam sebuah rangkaian komputer dengan pantas. 5. Dalam rangkaian, pengguna dapat mengakses ________________________ ______________________________________________ . 6. Rangkaian membolehkan __________________________________________ ________________ berlaku di antara ramai pengguna. ( 6 MARKAH ) internet secara serentak data, maklumat, perkakasan dan perisian Komunikasi secara elektronik beberapa buah komputer dan perkakasan pencetak, pengimbas dan modem Ramai pengguna
  8. 8. 8 B. Isikan jawapan yang betul. Kemudian, suaikan dengan fungsi yang betul. ( 10 MARKAH ) Kad antara muka Modem Penghala Suis Hab
  9. 9. 9 C. Suaikan perkhidmatan internet dengan fungsi yang betul. ( 6 MARKAH ) Perkhidmatan Internet Emel Jaringan sejagat ( www ) Protokol pindah fail ( FTP ) Kumpulan berita Pemesejan segera Telefoni Internet Fungsi Perkhidmatan untuk memudahkan melalui rangkaian. Perkhidmatan penyampaian berita kepada ahli berdaftar dalam sesebuah kumpulan. Penghantaran komunikasi data yang membenarkan penghantaran mesej berbentuk mel. Perkhidmatan yang membenarkan akses kepada fail audio, fail video dan hiperteks yang terdapat dalam internet. Perkhidmatan untuk melakukan panggilan telefon atau mengfaks dokumen dengan menggunakan rangkaian Internet. Perkhidmatan penghantaran mesej dalam masa nyata antara dua atau lebih pengguna secara dalam talian.
  10. 10. 10 D. Berdasarkan nama laman web berikut, nyatakan kategori laman web tersebut secara tepat. 1. www.facebook.com : __________________________________________ 2. www.sinarharian.com.my : __________________________________________ 3. www.malaysia.gov.my : __________________________________________ 4. www.firefly.com : __________________________________________ 5. www.ahmadirfan.com : __________________________________________ 6. www.gua.com.my : __________________________________________ 7. www.rtm.gov.my : _________________________________________ 8. www.world.org : _________________________________________ ( 8 MARKAH ) Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh, _____________________________ ____________________________________ _______________________ (EN. SHAHRIL AZRIN BIN AZIZAN) ( EN. MOHD HELMI BIN. SAPARWAN ) (PN AMIZA BINTI PILUS) Guru Tekno.Maklumat & Komunikasi Ketua Panitia Tekno. Maklumat & Komunikasi Penolong Kanan Kurikulum SK Seksyen 24 SK Seksyen 24 SK Seksyen 24 Peribadi Berita Organisasi Komuniti Komersial Sosial Hiburan Kerajaan

×