Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Soalan sejarah tahun 5

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015
BAHAGIAN A
Jawab semua soalan
1. Sejak bilakah institusi raja wujud di ne...
SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015
C. Semua keputusan pentadbiran terletak di tangan sultan
D. Pembesar berk...
SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015
D. Geometri dan Manusia
8. Seni khat merupakan seni kaligrafi yang menggu...
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

More from FREE FILE DOWNLOAD (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Soalan sejarah tahun 5

  1. 1. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 BAHAGIAN A Jawab semua soalan 1. Sejak bilakah institusi raja wujud di negara kita A. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu B. Zaman kedatangan kuasa luar C. Zaman Kerajaan Melayu Awal D. Zaman Ais 2. Manakah antara gelaran ketua negeri berikut adalah benar A. Perlis – Sultan B. Kedah –Raja C. Pahang – Sultan D. Negeri Sembilan - Raja 3. Apakah yang dimaksudkan dengan sultan atau raja? A. Merujuk kepada pembesar kerajaan melayu awal B. Merujuk kepada ketua kerajaan yang berkuasa ke atas rakyat dan kerajaannya C. Merujuk kepada penasihat negeri dalam hal hal pentadbiran D. Merujuk kepada penasihat negeri dalam hal hal ekonomi. 4. Semua yang berikut adalah benar tentang sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Awal kecuali A. Sultan ialah ketua kerajaan B. Sultan berkuasa mutlak 1
  2. 2. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 C. Semua keputusan pentadbiran terletak di tangan sultan D. Pembesar berkuasa mutlak dalam pentadbiran selain sultan. 5. Bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu berdasarkan sumber sumber berikut i. Batu Bersurat Kuala Berang ii. Hukum Kanun Melaka iii. Candi di Lembah Bujang iv. Batu nisan Raja Pasai yang mempunyai nama Islam. A. i, ii,iii B. i, ii dan iv C. ii, iii dan iv D. Kesemua di atas 6. Sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu dikaitkan dengan negara negara berikut kecuali A. Arab B. Pakistan C. India D. China 7. Ukiran dalam seni bina Islam menggunakan corak ……………… A. Geometri dan flora B. Flora dan manusia C. Flora dan Fauna 2
  3. 3. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 D. Geometri dan Manusia 8. Seni khat merupakan seni kaligrafi yang menggunakan tulisan A. Rumi B. Jawi C. Kana D. Cina 9. Menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama Islam ialah agama……………. A. Persekutuan B. Rasmi C. Utama D. Orang Melayu sahaja. 10. Hukum Kanun Melaka ialah perundangan yang berteraskan agama A. Buddha . B. Hindu C. Kristian D. Islam 11. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa bahasa yang berikut i. Sanskrit ii. Portugis iii. Perancis iv. Sepanyol 3
  4. 4. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 A. i dan ii B. ii dan iii C. iii dan iv D. i dan iv 12. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Jelaskan maksud lingua franca? A. Bahasa perantaraan dan perhubungan antara masyarakat yang berlainan bahasa. B. Bahasa yang digunakan untuk masyarakat melayu sahaja. C. Bahasa pertuturan rakyat untuk perdagangan sahaja. D. Bahasa perantaraan antara masyarakat melayu dengan masyarakat beragama Islam yang lain. 13. Laci dan balkoni adalah kosa kata pinjaman yang berasal daripada bahasa A. Inggeris B. Cina C. Arab D. Belanda 14. Kosa kata halal dan akhbar berasal daripada bahasa A. Inggeris 4
  5. 5. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 B. Cina C. Arab D. Belanda 15. Terdapat 37 buah negara yang mempunyai penutur bahasa Melayu di antaranya ialah i. Malaysia ii. Indonesia iii. Kemboja iv.Singapura A. .i dan ii B. ii dan iii C. iii dan iv D. Semua di atas 16. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka penting untuk ……………bahasa Melayu A. Menterjemahkan B. Memartabatkan C. Memahami D. Mengembangkan 17. Apakah punca kedatangan kuasa luar ke negara kita 5
  6. 6. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 A. Kedudukan negara yang strategik dan hasil bumi yang bernilai tinggi B. Kawasan pelancongan yang menarik C. Untuk menyebarkan bahasa asing D. Untuk meningkat taraf hidup rakyat negara kita 16 18. Kuasa luar seperti maklumat di atas ialah…………….. A. Portugis B. Belanda C. Siam ( Ligor) D. British 19. Kuasa luar di seperti maklumat diatas ialah……………. A. Portugis B. Belanda 6 • Menyerang dan menguasai Kedah, Kelantan dan Terengganu • Menewaskan Portugis untuk menguasai Melaka • 1641-1824
  7. 7. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 C. Siam ( Ligor) D. British 20. Pentadbiran negeri Melayu Bersekutu diketuai oleh seorang A. Gabenor B. Penasihat C. Residen D. Sultan 7
  8. 8. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 B. JAWAB SEMUA SOALAN BAHAGIAN INI. 1. Padankan Jawapan yang betul (10 markah) 2. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul (10 markah) Banyak kuasa luar yang telah (1) ……………….. dan campur tangan di negara kita Portugis , Belanda, Siam (2) ,…………….. dan Jepun pernah menjajah negara kita British telah membentuk lima jenis (3)…………… yang berbeza di negara kita. Pentadbiran tersebut ialah (4) ..……………., (5)……………………….,Negeri Melayu Tidak Bersekutu, pentadbiran Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah. Sultan dan pembesar tempatan kehilangan kuasa untuk (6) ………….. negeri. British campur tangan kerana mereka hendak menguasai (7) …..………………………… Selain itu campur tangan dan penjajahan juga memberi kesan terhadap (8) …………………….. negara kita. Di antara kesan tersebut ialah seperti jalan kereta api (9) ,………………….. dan (10) ………………………… 3. Isikan peta i-think di bawah dengan maklumat yang betul . (10 Markah) 8 Daulat Perlis, Kedah , Perak,Selangor,Negeri Sembilan,,Johor,Pahang , Terengganu dan Kelantan Derhaka Peranan Sultan Kedudukan Sultan Ingkar perintah raja Ketua negeri, ketua agama Islam,ketua adat istiadat dan simbol kedaulatan Menduduki tempat tertinggi dalam sistem pemerintahan Melambangkan kekuasaan dan keagungan Sultan Negeri di Malaysia yang mempunyai institusi raja Perlombongan bijih timah Sosioekonomi mentadbir Jalanraya Menjajah Hospital British Negeri Melayu Bersekutu Pentadbiran Negeri Selat
  9. 9. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 KERTAS SOALAN TAMAT 9 Negeri Selat Negeri Melayu Bersekutu
  10. 10. SEJARAH TAHUN 5 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 KERTAS SOALAN TAMAT 9 Negeri Selat Negeri Melayu Bersekutu

×