SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Aristotel (makedonski) | seminarski diplomski
Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aristotel (makedonski)". Rad ima 17 strana. Ovde je
prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi
se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu
ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.
Содржина:
1.Вовед......................................................................................2
2. Платоновите сфаќања за државата и ропството....................3
2.1 Платоновите сфаќања за државните облици..............6
3.Аристотелoвите сфаќања за државата и ропството.................8
3.1 Аристотеловите сфаќања за државните облици.........11
4.Социолошки преглед на Платоновите и Аристотеловите учења за државата,државните облици и
ропството нa……………………........13
5.Заклучок.................................................................................16
1.Вовед
Запознавајќи се со филозофијата на великаните на античката мисла, Платон и Аристотел, моето
внимание посебно го предизвика нивното сфаќање за уредувањето на општеството, т.е државата –
поими кои и двајцата филозофи ги сметале за идентични и не правеле разлика помеѓу нив.
Запознавајќи се поконкретно со нивните учења за државата, државните облици и ропството, она кое
што посебно ме заинтересира за да ја одберам оваа проблематика се разликите кои што се јавуваат
во нивните учења за најдобрата можна држава (која ќе овозможи среќа и праведност за сите
луѓе),имајќи го во предвид тоа што Платон бил учител на Аристотел.
Платоновото дело претставува едно од најубавите и најцелосните сведоштва во античката мисла.Со
спојот меѓу точните логички и видливата имагинација збогатена со бројни поетски алегории, низ
своите дијалози Платон на некој начин ја открива дарбата, силата и моќта на старогрчкиот начин на
мислење и доживување на стварноста.
Аристотел, со вродената смисла за конкретност и прецизно истражување на појавите ,точно
искажување на фактите и рационален и крајно аналитичен пристап, претставува врв на античката
филозофија.Самиот тој како филозоф со своето учење воедно и го антиципира патот на науката,
како иден најзначаен фактор во развојот на цивилизацијата.
И покрај тоа што односот помеѓу нив двајца бил однос на учител – ученик врз основа на што би
требало да застапуваат слични или исти размислувања во своите филозофски учења, сепак двајцата
репрезентираат различни ставови во однос на самото општество, државата, државните уредувања,
економијата како значаен фактор во општествениот живот, нееднаквоста меѓу луѓето, ропството и
др.
Самата разлика помеѓу нив Аристотел одлично ја прикажал, искажувајќи ја својата позната изрека
каде вели:
„ Мил ми е Платон, но помила ми е вистината “
( „Amicus Plato, sed magis amica veritas“ )
2.Платоновото сфаќање за државата
-Платон-
Во своите дијалози „За Државата“, „Политичар“ и „Закони“, Платон го дава своето учење за
државата.
Платоновата идеална држава се состои од: (1) земјоделци и занаетчии кои го произведуваат она што
е потребно за одржување на животот на граѓаните; (2) војници-кои ја чуваат безбедноста на
државата и (3) филозофи-кои управуваат со државата.
Државата според Платон настанала како резултат на потребата луѓето само во заедница да можат да
ги задоволуваат своите потреби.Бидејќи човекот сам не може да ги задоволи своите потреби, се
здружува со другите луѓе со чија помош успева полесно да ја обезбеди сопствената егзистенција.Во
однос на тоа Платон вели:
...
CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET
 
početna
kategorije
kontakt
Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti

More Related Content

More from seminarskidiplomski3

Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24seminarskidiplomski3
 
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanjeTipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanjeseminarskidiplomski3
 
Tipologija braka i porodice sociologija
Tipologija braka i porodice  sociologijaTipologija braka i porodice  sociologija
Tipologija braka i porodice sociologijaseminarskidiplomski3
 
Tipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hr
Tipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hrTipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hr
Tipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hrseminarskidiplomski3
 
Timski rad, formiranje i organizovanje timova
Timski rad, formiranje i organizovanje timovaTimski rad, formiranje i organizovanje timova
Timski rad, formiranje i organizovanje timovaseminarskidiplomski3
 

More from seminarskidiplomski3 (20)

Toksicni efekti pesticida hr
Toksicni efekti pesticida  hrToksicni efekti pesticida  hr
Toksicni efekti pesticida hr
 
Toksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkoholaToksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkohola
 
Tokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisuTokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisu
 
Token ring1
Token ring1Token ring1
Token ring1
 
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
 
Tipovi promena
Tipovi promenaTipovi promena
Tipovi promena
 
Tipovi mreze lan
Tipovi mreze  lanTipovi mreze  lan
Tipovi mreze lan
 
Tipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizacijiTipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizaciji
 
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanjeTipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
 
Tipovi i tipologija licnosti
Tipovi i tipologija licnostiTipovi i tipologija licnosti
Tipovi i tipologija licnosti
 
Tipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanjaTipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanja
 
Tipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustavaTipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustava
 
Tipologija braka i porodice sociologija
Tipologija braka i porodice  sociologijaTipologija braka i porodice  sociologija
Tipologija braka i porodice sociologija
 
Tipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hr
Tipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hrTipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hr
Tipografija kao komunikacija multimediji karakteristike, mogucnosti- - hr
 
Timski rad, formiranje i organizovanje timova
Timski rad, formiranje i organizovanje timovaTimski rad, formiranje i organizovanje timova
Timski rad, formiranje i organizovanje timova
 
Timski rad 5
Timski rad 5Timski rad 5
Timski rad 5
 
Timski rad 4
Timski rad 4Timski rad 4
Timski rad 4
 
Timski rad 3
Timski rad 3Timski rad 3
Timski rad 3
 
Timski rad 2
Timski rad 2Timski rad 2
Timski rad 2
 
Timski rad 1
Timski rad 1Timski rad 1
Timski rad 1
 

Aristotel makedonski

 • 1. Aristotel (makedonski) | seminarski diplomski Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aristotel (makedonski)". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada. Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti. Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE. Содржина: 1.Вовед......................................................................................2 2. Платоновите сфаќања за државата и ропството....................3 2.1 Платоновите сфаќања за државните облици..............6 3.Аристотелoвите сфаќања за државата и ропството.................8 3.1 Аристотеловите сфаќања за државните облици.........11 4.Социолошки преглед на Платоновите и Аристотеловите учења за државата,државните облици и ропството нa……………………........13 5.Заклучок.................................................................................16 1.Вовед Запознавајќи се со филозофијата на великаните на античката мисла, Платон и Аристотел, моето внимание посебно го предизвика нивното сфаќање за уредувањето на општеството, т.е државата – поими кои и двајцата филозофи ги сметале за идентични и не правеле разлика помеѓу нив. Запознавајќи се поконкретно со нивните учења за државата, државните облици и ропството, она кое што посебно ме заинтересира за да ја одберам оваа проблематика се разликите кои што се јавуваат во нивните учења за најдобрата можна држава (која ќе овозможи среќа и праведност за сите луѓе),имајќи го во предвид тоа што Платон бил учител на Аристотел. Платоновото дело претставува едно од најубавите и најцелосните сведоштва во античката мисла.Со спојот меѓу точните логички и видливата имагинација збогатена со бројни поетски алегории, низ своите дијалози Платон на некој начин ја открива дарбата, силата и моќта на старогрчкиот начин на мислење и доживување на стварноста. Аристотел, со вродената смисла за конкретност и прецизно истражување на појавите ,точно искажување на фактите и рационален и крајно аналитичен пристап, претставува врв на античката филозофија.Самиот тој како филозоф со своето учење воедно и го антиципира патот на науката, како иден најзначаен фактор во развојот на цивилизацијата. И покрај тоа што односот помеѓу нив двајца бил однос на учител – ученик врз основа на што би требало да застапуваат слични или исти размислувања во своите филозофски учења, сепак двајцата репрезентираат различни ставови во однос на самото општество, државата, државните уредувања, економијата како значаен фактор во општествениот живот, нееднаквоста меѓу луѓето, ропството и др. Самата разлика помеѓу нив Аристотел одлично ја прикажал, искажувајќи ја својата позната изрека каде вели: „ Мил ми е Платон, но помила ми е вистината “ ( „Amicus Plato, sed magis amica veritas“ ) 2.Платоновото сфаќање за државата -Платон- Во своите дијалози „За Државата“, „Политичар“ и „Закони“, Платон го дава своето учење за државата. Платоновата идеална држава се состои од: (1) земјоделци и занаетчии кои го произведуваат она што е потребно за одржување на животот на граѓаните; (2) војници-кои ја чуваат безбедноста на државата и (3) филозофи-кои управуваат со државата. Државата според Платон настанала како резултат на потребата луѓето само во заедница да можат да ги задоволуваат своите потреби.Бидејќи човекот сам не може да ги задоволи своите потреби, се здружува со другите луѓе со чија помош успева полесно да ја обезбеди сопствената егзистенција.Во однос на тоа Платон вели: ...
 • 2. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET   početna kategorije kontakt Seminarski, diplomski, maturski radovi iz razlicitih oblasti