Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Presentatie Slide 1 Presentatie Slide 2 Presentatie Slide 3 Presentatie Slide 4 Presentatie Slide 5 Presentatie Slide 6 Presentatie Slide 7 Presentatie Slide 8 Presentatie Slide 9 Presentatie Slide 10 Presentatie Slide 11 Presentatie Slide 12 Presentatie Slide 13 Presentatie Slide 14 Presentatie Slide 15 Presentatie Slide 16 Presentatie Slide 17 Presentatie Slide 18 Presentatie Slide 19 Presentatie Slide 20 Presentatie Slide 21 Presentatie Slide 22 Presentatie Slide 23
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Download to read offline

Presentatie

Download to read offline

Doe Mee(r) met Taal

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Presentatie

 1. 1. OUDERS IN ROTTERDAM ZUID Investeren in de basis voor samenwerking met laagtaalvaardige ouders Martine van der Pluijm & Mariëtte Lusse Hogeschool Rotterdam
 2. 2. Wat gaan we doen? • Samenwerken met ouders: een theoretisch perspectief • Samenwerking in VVE en basisschool • Samenwerking in het VO • Succesfactoren en gereedschappen
 3. 3. Het effect van ouderbetrokkenheid op schoolsucces Lusse, 2013; 2016 dimensie definitie effect thuis- betrokkenheid pedagogisch, leer- en loopbaanondersteunend √ ongeacht SES samenwerken school - ouders uitwisselen, afstemmen en faciliteren √ hoge drempel ouderparticipatie hand- en spandiensten, ouderraad en MR niet aangetoond dient andere doelen
 4. 4. Hardnekkige tradities Traditionele vormen dragen onvoldoende bij aan: - de relatie tussen school en ouders - de positie van de leerling in die relatie - het samenwerken met ouders aan leren en loopbaankeuzes - het faciliteren van ouders voor de begeleiding van hun kind thuis
 5. 5. Stadia in het verbeterproces - Positieve attitude - willen samenwerken - Basale organisatie - voorwaarden scheppen - Wederkerige relatie - kennis maken en dialoog - Wederzijdse afstemming - leren en loopbaankeuzes Waar staat jouw school/ Waar sta jij?
 6. 6. Promotieonderzoek Thuis in Taal (2012-2018) Professionalisering van leerkrachten in het ondersteunen van taalstimulering thuis bij laaggeletterde ouders Martine van der Pluijm | Hogeschool Rotterdam Amos van Gelderen | Hogeschool Rotterdam Joseph Kessels | Open Universiteit
 7. 7. Handreiking Thuis in Taal: 1)Gericht op bewustwording leerkrachten, organisatie ouderactiviteiten en wederkerige relatie met alle ouders*. 2)Gericht op rolstimulering ouders, geven van prioriteit aan taal door responsief gedrag en uitbreiden van taalgebruik. *Ontleend aan Lusse, 2013
 8. 8. Wat ‘ Doe mij maar zo’n map met activiteiten’
 9. 9. Hoe sluiten we aan bij de laagtaalvaardige ouder?
 10. 10. Welke tips heeft u voor deze leerkracht om het gesprek aan te gaan?
 11. 11. Niet de ouder verandert, maar wij veranderen • Attitude: een open, onderzoekende houding vanaf het eerste moment en kennis over de taalomgeving thuis Tips: •Gebruik de oudercontactlijst en breng in beeld wie de ouders zijn van de kinderen in de groep, hoe die samenwerking verloopt en hoe de taalomgeving er uit ziet. •Stel je open op tijdens brengen en halen en zorg voor een gesprekje met iedere ouder.
 12. 12. Niet de ouder verandert, maar wij veranderen • Organisatie: zorg voor een transparante omgeving die uitnodigend is voor ouders en zorgt voor vertrouwen Tips: •Informeer ouders door middel van een informatiekaart over belangrijke contactmomenten en gegevens. •Zorg voor een heldere programmering en continuïteit: bijv. iedere dinsdag 8.30 is er een ouder-kind activiteit en we verwachten u daar met uw kind. •Licht schriftelijke informatie persoonlijk toe.
 13. 13. Niet de ouder verandert, maar wij veranderen • Wederkerige relatie: leer kinderen én ouders kennen en verduidelijk hoe de samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind Tips: •Voer kennismakingsgesprekken (thuis?). •Organiseer kijkmomenten. •Voer voortgangsgesprekken.
 14. 14. Niet de ouder verandert, maar wij veranderen • Samenwerken: werk samen aan de taalontwikkeling en ondersteun ouders in hun rol Tips: • Organiseer ouder-kind activiteiten. • Organiseer gesprekken over ervaringen in de ouderkamer na afloop. • Vermijd steeds metacommunicatie: ervaring is de leidraad.
 15. 15. Samenwerken met ouders in het VO preventie schooluitval 15 Rotterdamse scholen (promotie Mariëtte Lusse) Samenwerken aan schoolsucces. School en ouders in het VO en MBO (coauteur Annette Diender) ouders en LOB 14 scholen (City Deal project SZW, promotie Monique Strijk) Handreiking Ouders en LOB (Lusse, Kuijpers, Strijk, Diender & Hermans; voorjaar 2018)
 16. 16. Het ombuigen van werkwijzen - Attitude - ouders van belang, niet alleen als het niet goed gaat en ook bij LOB - Organisatie - blijft bottleneck - Relatie - kennismaken: telefonisch, op school, thuis - Afstemming - thuisopdrachten, loopbaangerichte voortgangsgesprekken, interactieve ouderavonden
 17. 17. Een voortgangsgesprek in het VO
 18. 18. Succesfactoren diversiteit Vertrouwen en - het verlagen van de drempel - aansluiten bij de leefwereld van thuis - helpen ervaringen op te doen - interactie en trialoog - netwerk inschakelen - regie bij de leerling
 19. 19. Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders Werkwijzen met en voor professionals: -checklist oudercontact -kennismakingsgesprekken (ook films) -ouders en taal (films informeel contact) -inloopactiviteit (film volgt) -adviesgesprek (ook films) -voortgangsgesprek (ook films) -ouders en lob (volgt) www.hr.nl/gereedschapskist
 20. 20. Vragen en discussie Dank u wel voor uw aandacht!

Doe Mee(r) met Taal

Views

Total views

75

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×