Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cele na program coachingu

62 views

Published on

Formularz do wyznaczania celów na proces coachingowy, oparty o technikę GAS (ang. goal attainment scaling)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cele na program coachingu

  1. 1. NARZĘDZIA COACHINGOWE ARS MENTORIS sp. z o.o. www.rafalszewczak.com tel: +48 502 709 208 rafal.szewczak@arsmentoris.pl FORMULARZ – CELE NA PROGRAM COACHINGOWY Jednym z elementów decydujących o tym, czy proces coachingowy będzie efektywny, jest dokładne określenie celów, nad którym będziemy wspólnie pracować. Im dokładniej cele będą określone, tym łatwiej i szybciej będziemy mogli je osiągnąć. Zanim przystąpisz do definiowania celów odpowiedz sobie na następujące pytania. Poświęć na to trochę czasu. Weź kartkę papieru i zapisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy. 1. Jakie są Twoje marzenia? Zawodowe i osobiste? 2. Z których obszarów swojego zawodowego i osobistego życia nie jesteś w pełni zadowolona / zadowolony? 3. Jaka chciałabyś / jaki chciałbyś być? Co w sobie chciałabyś / chciałbyś zmienić? 4. Z jakimi wyzwaniami się teraz mierzysz? 5. Które z powyższych tematów wydają Ci się najbardziej odpowiednie na naszą wspólną pracę? Jeśli już odpowiedziałaś / odpowiedziałeś na pytania, sformułuj cel na coaching. Sformułuj go w formie krótkiego zdania. Następnie zapisz, po czym poznasz, że go zrealizowałeś / zrealizowałaś. Pamiętaj, że mówimy o celach na te kilka wspólnych tygodni pracy. Jaki jest mój cel na coaching? Po czym poznam, że osiągnęłam / osiągnąłem cel? J Czasem jest tak, że okoliczności stawiają nam ograniczenia, pojawiają się nieprzewidziane przeszkody albo praca nad osiągnięciem celu okazuje się wyjątkowo trudna. Gdyby zaistniały takie najbardziej niesprzyjające okoliczności, jak wyglądałby Twój cel na program coachingowy? Jaki jest mój cel na coaching? Po czym poznam, że osiągnęłam / osiągnąłem cel? K Czasem też bywa tak, że okoliczności nam sprzyjają, nie wiadomo skąd pojawiają zasoby, których początkowo się nie spodziewaliśmy albo praca nad osiągnieciem celu okazuje się wyjątkowo łatwa. Gdyby zaistniały takie najbardziej sprzyjające okoliczności, jak wyglądałby Twój cel na program coachingowy? Jaki jest mój cel na coaching? Po czym poznam, że osiągnęłam / osiągnąłem cel? J!! Zastanów się, co potrzebowałabyś / potrzebowałbyś zmienić w sobie, aby móc osiągnąć swoje cele na program coachingowy. Czego musiałbyś / musiałabyś robić więcej, czego mniej, a co inaczej? Zapisz to. Co potrzebuję zmienić w sobie, aby osiągnąć cele na program coachingowy?

×