SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Akcija za otvaranje
           tržišta Nemačke
NIKAD LAKŠE DO
 KARIJERE
  (2 , 3 , 4) 08. 03. - 27. 04.
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

 Uplatom 3 namenska P.P. (210 €) dobija:

 ------------------------------------------------------
• 3 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 150 €


• 4 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 200 €
• Ukupno 7 P.P. i kaparu od 350 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 3 namenska P.P. (210 €) dobija:

 ------------------------------------------------------
• 3 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 150 €


• 4 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 200 €
• 3 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 150 €
• Ukupno 10 P.P. i kaparu od 500 €
Saradnik iz neotvorenih država
     (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
  Uplatom 3 namenska P.P. (210 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 3 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 150 €
•  4 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 200 €
•  7 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 350 €
• Ukupno 14 P.P. i kaparu od 700 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
• Ukupna ušteda 490 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

 Uplatom 6 namenskih P.P. (42O €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 6 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 300 €


• 8 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 400 €
• Ukupno 14 P.P. i kaparu od 700 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 6 namenskih P.P. (420 €) dobija:

 ------------------------------------------------------
• 6 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 300 €


• 8 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 400 €
• 6 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 300 €
• Ukupno 20 P.P. i kaparu od 1000 €
Saradnik iz neotvorenih država
     (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
  Uplatom 6 namensih P.P. (420 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 6 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 300 €
•  8 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 400 €
• 14 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 700 €
• Ukupno 28 P.P. i kaparu od 1400 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
• Ukupna ušteda 980 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

 Uplatom 9 namenskih P.P. (630 ) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 9 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 450 €


• 12 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 600 €
• Ukupno 21 P.P. i kaparu od 1050 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 9 namenskih P.P. (630 €) dobija:

 ------------------------------------------------------
• 9 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 450 €


• 12 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 600 €
• 9 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 450 €
• Ukupno 30 P.P. i kaparu od 1500 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 9 namenskih P.P. (630 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 9 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 450 €
• 12 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 600 €
• 21 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 1050 €
• Ukupno 42 P.P. i kaparu od 2100 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
• Ukupna ušteda 1470 €
Saradnik iz otvorenih država
      (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 12 namenskih P.P. (840 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 12 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 600 €


• 16 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 800 €
• Ukupno 28 P.P. i kaparu od 1400 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 12 namenskih P.P. (840 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 12 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 600 €
• 16 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 800 €
• 12 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 600 €
• Ukupno 40 P.P. i kaparu od 2000 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
• Ukupna ušteda 1160 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 12 namenskih P.P. (840 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 12 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 600 €
• 16 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 800 €
• 28 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 1400 €
• Ukupno 56 P.P. i kaparu od 2800 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
• Ukupna ušteda 1960 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 15 namenskih P.P. (1050 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 15 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 750 €


• 20 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1000 €
• Ukupno 35 P.P. i kaparu od 1750 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 15 namenskih P.P. (1050 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 15 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 750 €
• 20 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1000 €
• 15 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 750 €
• Ukupno 50 P.P. i kaparu od 2500 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
• Ukupna ušteda 1450 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 15 namenskih P.P. (1050 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 15 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 750 €
• 20 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1000 €
• 35 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 1750 €
• Ukupno 70 P.P. i kaparu od 3500 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
• Ukupna ušteda 2450 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 18 namenskih P.P. (1260 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 18 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 900 €


• 24 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1200 €
• Ukupno 42 P.P. i kaparu od 2100 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 18 namenskih P.P. (1260 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 18 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 900 €
• 24 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1200 €
• 18 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 900 €
• Ukupno 60 P.P. i kaparu od 3000 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
• Ukupna ušteda 1740 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 18 namenskih P.P. (1260 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 18 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 900 €
• 24 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1200 €
• 42 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 2100 €
• Ukupno 84 P.P. i kaparu od 4200 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
• Ukupna ušteda 2940 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 21 namenskih P.P. (1470 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 21 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1050 €


• 28 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1400 €
• Ukupno 49 P.P. i kaparu od 2450 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 21 namenskih P.P. (1470 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 21 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1050 €


• 28 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1400 €
• 21 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1050 €
• Ukupno 70 P.P. i kaparu od 3500 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 21 namenskih P.P. (1470 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 21 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1050 €


• 28 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1400 €
• 49 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 2450 €
• Ukupno 98 P.P. i kaparu od 4900 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 24 namenskih P.P. (1680 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 24 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1200 €


• 32 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1600 €
• Ukupno 56 P.P. i kaparu od 2800 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 24 namenskih P.P. (1680 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 24 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1200 €


• 32 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1600 €
• 24 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1200 €
• Ukupno 80 P.P. i kaparu od 4000 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 24 namenskih P.P. (1680 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 24 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1200 €


• 32 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1600 €
• 56 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 2800 €
• Ukupno 112 P.P. i kaparu od 5600 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 27 namenskih P.P. (1890 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 27 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1350 €


• 36 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 €
• Ukupno 56 P.P. i kaparu od 3150 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 27 namenskih P.P. (1890 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 27 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1350 €


• 36 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 €
• 27 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1350 €
• Ukupno 90 P.P. i kaparu od 4500 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 27 namenskih P.P. (1890 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 27 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1350 €


• 36 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 €
• 63 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 3150 €
• Ukupno 126 P.P. i kaparu od 6300 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
Saradnik iz otvorenih država
     (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED)

  Uplatom 30 namenskih P.P. (2100 €) dobija:
 ------------------------------------------------------
• 30 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1500 €


• 40 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 2000 €
• Ukupno 70 P.P. i kaparu od 3500 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
Saradnik iz Nemačke

 Uplatom 30 namenskih P.P. (2100 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 30 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1500 €


• 40 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 €
• 30 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1500 €
• Ukupno 100 P.P. i kaparu od 5000 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
Saradnik iz neotvorenih država
    (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...)
 Uplatom 30 namenskih P.P. (2100 €) dobija:
  ------------------------------------------------------
• 30 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1500 €


• 40 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 2000 €
• 70 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 3500 €
• Ukupno 140 P.P. i kaparu od 7000 €
• Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
Istaknuti partneri


•  NIS Gasprom, 480 benzinskih pumpi u SRB
•  Telekom Srbija – najveći mobilni operater u SRB
•  Lilly drogerije i apoteke – 118 objekata u SRB
•  MAXI – lanac SRB
•  T-com, 20% popust mobilni! - Hrvatska
•  EKA, gorivo - 7000 benzinskih pumpi u Rusiji
•  Vodafone, mobilna telefonija - Rumunija
•  Billa 52 prodavnica, DM, Hrvatska
•  One, telefonija; Makpetrol, gorivo - 130 pumpi u MK
•  Neptun – bela tehnika, računari... - Makedonija
•  Tediko super – maloprodajni lanac – Makedonija
•  Eurolink, osiguranje - Makedonija
•  Telenor – mobilna telefonija u Mađarskoj
•  AGIP – 179 benzinskih pumpi u Mađarskoj
•  NESTRO PETROL, gorivo - 89 pumpi u RS
•  Energopetrol, gorivo; BH Telekom, telefonija u FBiH
•  Pavlović International Bank, Societe Generale Bank
Svaki PP od 50 € donosi
• 140 € zaradu u kešu
• 360 € vaučer
• Bonus poziciju u II. trgovačkoj kategoriji
• Binarna matrica se popunjava od Vaših PP,
 Vaših saradnika do beskonačne dubine i od
 Vaših instruktora!
• 6 trgovačkih kategorija
Liderski seminar
• Promena karijerne pozicije
• Saradnici koji su posle 1.7.2011
 pokrenuli biznis sa velikim
 modelom, a nisu bili u Strugi
• Novi saradnici sa biznis modelom
 33
• Stari saradnici – reinvesticija od
 25 PP-a
Aktuelno – SUVLASNIŠTVO!
• Akcije za Hrvatsku (1300 evra), RS (500),
 Mađarsku (3200), Rusiju (2500), Nemačku
 (2500), Holandiju (2500).
• Cena će porasti kada se otvori država i kada
 se potpiše ugovor sa nekim mobilnim
 operaterom ili lancem benzinskih pumpi.
 Nema razloga za čekanje, ko vidi šta imamo!
Iskoristite ovu šansu !
Hvala na
pažnji !

More Related Content

АКЦИЈА ЗА НЕМАЧКУ

 • 1. Akcija za otvaranje tržišta Nemačke NIKAD LAKŠE DO KARIJERE (2 , 3 , 4) 08. 03. - 27. 04.
 • 2. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 3 namenska P.P. (210 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 3 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 150 € • 4 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 200 € • Ukupno 7 P.P. i kaparu od 350 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 3. Saradnik iz Nemačke Uplatom 3 namenska P.P. (210 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 3 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 150 € • 4 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 200 € • 3 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 150 € • Ukupno 10 P.P. i kaparu od 500 €
 • 4. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 3 namenska P.P. (210 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 3 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 150 € • 4 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 200 € • 7 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 350 € • Ukupno 14 P.P. i kaparu od 700 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 € • Ukupna ušteda 490 €
 • 5. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 6 namenskih P.P. (42O €) dobija: ------------------------------------------------------ • 6 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 300 € • 8 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 400 € • Ukupno 14 P.P. i kaparu od 700 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 6. Saradnik iz Nemačke Uplatom 6 namenskih P.P. (420 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 6 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 300 € • 8 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 400 € • 6 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 300 € • Ukupno 20 P.P. i kaparu od 1000 €
 • 7. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 6 namensih P.P. (420 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 6 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 300 € • 8 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 400 € • 14 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 700 € • Ukupno 28 P.P. i kaparu od 1400 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 € • Ukupna ušteda 980 €
 • 8. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 9 namenskih P.P. (630 ) dobija: ------------------------------------------------------ • 9 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 450 € • 12 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 600 € • Ukupno 21 P.P. i kaparu od 1050 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 9. Saradnik iz Nemačke Uplatom 9 namenskih P.P. (630 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 9 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 450 € • 12 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 600 € • 9 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 450 € • Ukupno 30 P.P. i kaparu od 1500 €
 • 10. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 9 namenskih P.P. (630 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 9 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 450 € • 12 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 600 € • 21 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 1050 € • Ukupno 42 P.P. i kaparu od 2100 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 € • Ukupna ušteda 1470 €
 • 11. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 12 namenskih P.P. (840 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 12 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 600 € • 16 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 800 € • Ukupno 28 P.P. i kaparu od 1400 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 12. Saradnik iz Nemačke Uplatom 12 namenskih P.P. (840 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 12 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 600 € • 16 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 800 € • 12 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 600 € • Ukupno 40 P.P. i kaparu od 2000 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 € • Ukupna ušteda 1160 €
 • 13. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 12 namenskih P.P. (840 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 12 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 600 € • 16 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 800 € • 28 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 1400 € • Ukupno 56 P.P. i kaparu od 2800 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 € • Ukupna ušteda 1960 €
 • 14. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 15 namenskih P.P. (1050 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 15 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 750 € • 20 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1000 € • Ukupno 35 P.P. i kaparu od 1750 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 15. Saradnik iz Nemačke Uplatom 15 namenskih P.P. (1050 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 15 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 750 € • 20 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1000 € • 15 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 750 € • Ukupno 50 P.P. i kaparu od 2500 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 € • Ukupna ušteda 1450 €
 • 16. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 15 namenskih P.P. (1050 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 15 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 750 € • 20 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1000 € • 35 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 1750 € • Ukupno 70 P.P. i kaparu od 3500 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 € • Ukupna ušteda 2450 €
 • 17. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 18 namenskih P.P. (1260 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 18 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 900 € • 24 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1200 € • Ukupno 42 P.P. i kaparu od 2100 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 18. Saradnik iz Nemačke Uplatom 18 namenskih P.P. (1260 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 18 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 900 € • 24 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1200 € • 18 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 900 € • Ukupno 60 P.P. i kaparu od 3000 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 € • Ukupna ušteda 1740 €
 • 19. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 18 namenskih P.P. (1260 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 18 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 900 € • 24 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1200 € • 42 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 2100 € • Ukupno 84 P.P. i kaparu od 4200 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 € • Ukupna ušteda 2940 €
 • 20. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 21 namenskih P.P. (1470 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 21 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1050 € • 28 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1400 € • Ukupno 49 P.P. i kaparu od 2450 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 21. Saradnik iz Nemačke Uplatom 21 namenskih P.P. (1470 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 21 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1050 € • 28 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1400 € • 21 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1050 € • Ukupno 70 P.P. i kaparu od 3500 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
 • 22. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 21 namenskih P.P. (1470 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 21 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1050 € • 28 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1400 € • 49 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 2450 € • Ukupno 98 P.P. i kaparu od 4900 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
 • 23. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 24 namenskih P.P. (1680 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 24 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1200 € • 32 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1600 € • Ukupno 56 P.P. i kaparu od 2800 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 24. Saradnik iz Nemačke Uplatom 24 namenskih P.P. (1680 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 24 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1200 € • 32 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1600 € • 24 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1200 € • Ukupno 80 P.P. i kaparu od 4000 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
 • 25. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 24 namenskih P.P. (1680 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 24 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1200 € • 32 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1600 € • 56 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 2800 € • Ukupno 112 P.P. i kaparu od 5600 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
 • 26. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 27 namenskih P.P. (1890 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 27 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1350 € • 36 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 € • Ukupno 56 P.P. i kaparu od 3150 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 27. Saradnik iz Nemačke Uplatom 27 namenskih P.P. (1890 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 27 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1350 € • 36 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 € • 27 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1350 € • Ukupno 90 P.P. i kaparu od 4500 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
 • 28. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 27 namenskih P.P. (1890 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 27 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1350 € • 36 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 € • 63 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 3150 € • Ukupno 126 P.P. i kaparu od 6300 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
 • 29. Saradnik iz otvorenih država (SRB-RO-RU-CRO-MAK-BIH-RS-CG-HU-NED) Uplatom 30 namenskih P.P. (2100 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 30 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1500 € • 40 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 2000 € • Ukupno 70 P.P. i kaparu od 3500 € • Cena po jednom P.P. iznosi 30 €
 • 30. Saradnik iz Nemačke Uplatom 30 namenskih P.P. (2100 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 30 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1500 € • 40 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 1800 € • 30 P.P. prepis Srb-Nem. bin. i kaparu od 1500 € • Ukupno 100 P.P. i kaparu od 5000 € • Cena po jednom P.P. iznosi 21 €
 • 31. Saradnik iz neotvorenih država (AL-A-B-BG-GB-DK-F-FIN-GR-I-SLO-CZ-CH ...) Uplatom 30 namenskih P.P. (2100 €) dobija: ------------------------------------------------------ • 30 P.P. u nacionalnoj binarci i kaparu od 1500 € • 40 P.P. u Nemačkoj binarci i kaparu od 2000 € • 70 P.P. prepis svih P.P. i kaparu od 3500 € • Ukupno 140 P.P. i kaparu od 7000 € • Cena po jednom P.P. iznosi 15 €
 • 32. Istaknuti partneri • NIS Gasprom, 480 benzinskih pumpi u SRB • Telekom Srbija – najveći mobilni operater u SRB • Lilly drogerije i apoteke – 118 objekata u SRB • MAXI – lanac SRB • T-com, 20% popust mobilni! - Hrvatska • EKA, gorivo - 7000 benzinskih pumpi u Rusiji • Vodafone, mobilna telefonija - Rumunija • Billa 52 prodavnica, DM, Hrvatska • One, telefonija; Makpetrol, gorivo - 130 pumpi u MK • Neptun – bela tehnika, računari... - Makedonija • Tediko super – maloprodajni lanac – Makedonija • Eurolink, osiguranje - Makedonija • Telenor – mobilna telefonija u Mađarskoj • AGIP – 179 benzinskih pumpi u Mađarskoj • NESTRO PETROL, gorivo - 89 pumpi u RS • Energopetrol, gorivo; BH Telekom, telefonija u FBiH • Pavlović International Bank, Societe Generale Bank
 • 33. Svaki PP od 50 € donosi • 140 € zaradu u kešu • 360 € vaučer • Bonus poziciju u II. trgovačkoj kategoriji • Binarna matrica se popunjava od Vaših PP, Vaših saradnika do beskonačne dubine i od Vaših instruktora! • 6 trgovačkih kategorija
 • 34. Liderski seminar • Promena karijerne pozicije • Saradnici koji su posle 1.7.2011 pokrenuli biznis sa velikim modelom, a nisu bili u Strugi • Novi saradnici sa biznis modelom 33 • Stari saradnici – reinvesticija od 25 PP-a
 • 35. Aktuelno – SUVLASNIŠTVO! • Akcije za Hrvatsku (1300 evra), RS (500), Mađarsku (3200), Rusiju (2500), Nemačku (2500), Holandiju (2500). • Cena će porasti kada se otvori država i kada se potpiše ugovor sa nekim mobilnim operaterom ili lancem benzinskih pumpi. Nema razloga za čekanje, ko vidi šta imamo!
 • 36. Iskoristite ovu šansu ! Hvala na pažnji !