SlideShare a Scribd company logo
1 of 126
Download to read offline
SCnet International
Na pravom mestu, u pravo vreme i
AKCIJA!
Jedno ne možemo promeniti!
Uradimo to na KOREKTAN
NAČIN – za razliku od mnogih
sličnih!
Osnovna ideja...
• Hrana, gorivo
• Odeća, obuća
• Bela tehnika i elektronika
• Nameštaj
• Ovo su bile osnovne stvari...
• Automobili, stanovi...
• Jahte, kuće na moru, skupi satovi i nakit...
Ovo nikada ne
zaboravite!
Kapara se u našem sistemu
može potrošiti kao deo
veće kupovine na stvari
koje nam INAČE trebaju!
Legalni MLM sistemi
funkcionišu na bazi
prometa roba i usluga!
SCnet®
u praksi – ISTO!
• Sa preostalih 50 e ste stekli pravo
na profit koje će se slagati u
binarno stablo i koje će vam
dodatno donositi zaradu u novcu i
vaučerima (koje možete potrošiti
kod firmi partnera).
Vi
FP
SCNet
10%85
e
850 evra
100%
1%8.5e
1%
8.5e
• FP – Firma Partner, PP – Pravo na profit
50€
PP
6%
51 e
PP od
nečijeg TV-
a 50 e
SCnet®
za stan!
• Sa preostalih 5000 e ste mogli
pretvoriti u recimo 4 PP-a u IV TK
za 4800e, ili jedno u V TK i jedno u
IV TK i slicno!
Vi
FP
SCNet
10%8500
e
85000 evra
100%
1%850e
1%
850e
• FP – Firma Partner, PP – Pravo na profit
5000€
PP
6%
5100 e
4 x PP od
nečijeg
stana 1200
€
1. U matičnoj BC33
Uslov za učešće u međunarodnoj
binarci jeste da imate uplaćen
biznis model BC33 u matičnoj
SCnet firmi.
Uplate se mogu vršiti:
1. Bankarskim transferom na
račun SCnet International u BG.
2. Direktno preko sajta, platnim
karticama.
2. Automatski učestvuju svi članovi
koji u matičnim zemljama ostvare
24/24 u 3 TK (dobijajući bonus za
učešće u Internacionalnoj matrici).
Za bonuse važi isto pravilo kao i u
nacionalnim matricama – isplaćuje
se samo zarada od provizija –
vaučerski deo se ne isplaćuje;
30 J
90 J
180 J
IV
kateg.
V
kateg.
VI
kateg.
PP i jedinice za karijeru
3. Za svako PP uplaćeno u SCnet
Internacionalnom binarnom stablu –
dobijate sve bodove i provizije po
pravilima SCnet karijere
(direktni bodovi, grupni bodovi, razlika i
poklapajući u Vašoj dubini i dobijate
bonus u većoj TK kada se popuni);
Praktično sve ovo gledate kao na
posebnu državu!
Zvanja Ukupno J Direktnih J
Karijera (eur) /
Direktne J
Razlika(eur)/
Grupne J
1. Sales Agent
2. Sales Advisor
3. Sales Manager
4. Group Manager
5. Team Director
6. Division Director
7. Owner Director
0 0
50
100
300
1000
1500
2000
300
1000
3000
10000
30000
80000
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,5-
0,5-
0,5-
0,5-
0,5-
0,5-
0,-
Beskonačno duboko!
J = Jedinice za karijeru.. 1 PP u I. potrošačkoj kategoriji = 1 jedinica
3-18%
Beskonačno duboko...
1 2 3 4 5 6 7
3% 6% 9% 12% 15% 18%
…………….
Od indirektnih saradnika zarađujete tek kada
postignete bar jedan nivo veći nego što je linija u
kojoj je saradnik, počevši od druge dubine.
Uvek dobijete poklapajući bonus u visini razlike
procenata.
Pozicije u karijeri:
Poklapajući bonusi opet
beskonačno duboko!
4. Ređanje redom...
1
2
3
SCnet World
koren
Binarka
PP1
Binarka
PP1
Binarka
PP1
Binarka
PP1 1/1 = 200 €
+ 200 €
PP1
Binarka
1 direktni saradnik,
ispunjen uslov za vaučer
+ 200 €
+ 45 €
--------------
245 €
PP1
PP1
Binarka
+ 245 €
PP1
PP1
Binarka
+ 245 €
PP1
PP1
Binarka
+ 245 €
PP1
PP1
Binarka
+ 245 €
PP1
PP1
Binarka
PP1 3/3 = 400 €
+ 245 €
+ 400 €
--------------
645 €
PP1
PP1
Binarka
PP1 1/1 = 200 €
7% = 14 €
+ 645 €
+ 14 €
--------------
659 €
PP1
PP1
Binarka
2 direkni saradnik
+ 659 €
+ 45 €
--------------
704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
+ 704 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
PP1 7/7 = 600 €
+ 704 €
+ 600 €
--------------
1.304 €
PP1
PP1
PP1
Binarka
automatska
reinvesticija
1.304 €
- 1.200 €
--------------
104 €
PP1
PP1
PP1
PP2
Binarka
104 €
+ 28 €
--------------
132 €
PP1 3/3 = 400 €
7% = 28 €
PP1
PP1
PP1
PP2
Binarka
132 €
+ 14 €
--------------
146 €
PP1 1/1 = 200 €
7% = 14 €
PP1
PP1
PP1
PP2
Binarka
146 €
+ 45 €
--------------
191 €
3 direktni saradnik
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
191 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
PP1 14/14 = 800 €
191 €
+ 800 €
--------------
991 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
Binarka
991 €
+ 45 €
--------------
1.036 €
4 direktni saradnik
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
PP1
Binarka
PP2 1/1 = 200 €
1.036 €
+ 200 €
--------------
1.236 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP1
PP1
Binarka
1.236 €
- 1.200 €
--------------
36 €
automatska
reinvesticija
PP1
PP1
PP1
PP2
PP3
PP1
PP1
Binarka
36 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP3
PP1
PP1
Binarka
36 €
+ 42 €
--------------
78 €
PP1 7/7 = 600 €
7% = 42 €
PP1
PP1
PP1
PP2
PP3
PP1
PP1
Binarka
78 €
+ 45 €
--------------
123 €
PP1 automatska
reinvesticija PP2
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
PP1
PP1
Binarka
123 €
5 direktni PP
donosi Vam bonus
TK4BPP1
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
123 €
+ 28 €
--------------
151 €
PP1 3/3 = 400 €
7% = 28 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
151 €
+ 14 €
--------------
165 €
PP1 1/1 = 200 €
7% = 14 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
165 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
PP1 18/18 = 1.500 €
165 €
+ 1.500 €
--------------
1.665 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP1
PP1
Binarka
automatska
reinvesticija
1.665 €
- 1.200 €
--------------
465 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
Binarka
465 €
+ 45 €
--------------
510 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
5 direktni saradnik
PP1
Binarka
510 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
PP1
Binarka
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
PP1
510 €
Binarka
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
PP1
510 €
Binarka
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
PP1
510 €
Binarka
PP1 24/24 = 4.500 €
510 €
+ 4.500 €
------------
5.010 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
PP1
Binarka
5.010 €
- 1.200 €
- 1.200 €
- 1.200 €
- 1.200 €
------------
210 €
automatska
reinvesticija
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP1
PP1
PP1
Binarka
210 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP1
PP1
PP1
Binarka
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP1
PP1
PP1
210 €
Binarka
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
210 €
Binarka
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
210 €
Binarka
210 €
+ 70 €
-----------
280 €
PP1 14/14 = 800 €
PP2 1/1 = 200 €
7% = 70 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
Binarka
280 €
+ 42 €
------------
322 €
PP1 7/7 = 600 €
7% = 42 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
Binarka
322 €
+ 45 €
------------
367 €
PP1 automatska
reinvesticija PP2
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
Binarka
367 €
+ 400 €
------------
767 €
PP2 3/3 = 400 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
Binarka
767 €
+ 28 €
------------
795 €
PP1 3/3 = 400 €
7% = 28 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
Binarka
795 €
+ 14 €
------------
809 €
PP1 1/1 = 200 €
7% = 14 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
Binarka
809 €
+ 400 €
------------
1.209 €
PP3 1/1 = 200 €
BPP1 1/1 = 200 €
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
ukupno
imamo
TK4PP1 -
TK4PP2 - 1.200 €
TK4PP3 - 1.200 €
TK4PP4 - 1.200 €
TK4PP5 - 1.200 €
TK4PP6 - 1.200 €
TK4PP7 - 1.200 €
TK4PP8 - 1.200 €
TK4BPP1
TK5BPP1
Keša - 1.209 €
7 x TK4 - 8.400 €
1 x TK4 bonus
1 x TK5 bonus
PP1
PP1
PP2
PP1
PP2
PP3
BPP1
PP4
PP5
PP6
PP7
PP1
PP1
PP1
28
= 256
210
= 1024
216
= 65536
232
= 4.294.967.296
240
= 1.099.511.627.776
Budimo realni!
Zapamtite i ovo!
Ljudi na ovom svetu ne žive u jednom
tramvaju! Nego su rašireni na ogromnom
prostranstvu, u velikom broju gradova u puno
država!
Ne brinite! Mehanizam #1!
Svako traži jednog direktnog da bi dobio
vaučerski deo zarade! Jedan novi direktni sa
bar jednim PP-om u internacionalnoj vas trajno
čini aktivnim!
(ako milion ljudi ima u poslednjem redu, onda
svi traže još jedan milion koji će popuniti pola
sledećeg reda!)
Mehanizam #2
Svako ko dovede 5 direktnih saradnika u
internacionalnu binarku, dobija jedan bonus u
4. TK! 20% ljudi su obično proaktivni, tako da u
prethodnom slučaju 200000 ljudi traži još
800000 ljudi i dobiće još 200000 bonusa. I eto i
drugog miliona!
I to nije sve!
1. Iz potrošnje dolaze bonusi iz treće
trgovačke kategorije!
2. Bonusi iz 6. TK dolaze natrag u 4. TK,
po 3 komada!
3. Reinvesticije mnogih aktivnih!
5. Osnovu za postavljanje PP u Binarnoj
Matrici predstavlja uplata na račun SCnet
International LTD u Sofiji, a redosled
postavljanja odredjuje VREME uplate za to PP;
6. Za redosled postavljanja garantuje
komisija SCnet World-a;
7. Bonusi na 4/4, 8/8 i 14/14 ne postoje
– dobija se samo bonus po okončanju
ciklusa (na 24/24) za prelazak u 5 TK
(ili na 24/24 za prelazak u 6 TK); Bonusi
su zapravo u binarci gde sve ide
redom, gde zaradjuju i ljudi koji ne
grade posao zapravo izgubili svoj
smisao!
8. Uplata 1 PP za TK4 je 1200 €;
za TK5 3600 €; za TK6 7200 €;
9. Maksimalno dozvoljena uplata je:
3 PP u 4 TK
3 PP u 5 TK
1 PP u 6 TK
10. U okviru bek ofisa SCnet
International saradnik može
postaviti opciju “automatske
reinvesticije “ i time
automatizovati povećanje broja
svojih PP – i skratiti vreme
pozicioniranja novog PP u
binarnoj matrici;
11. Isplate provizija se vrše u skladu sa zakonima EU
iskjučivo preko debitnih kartica Visa ili Master Card uz
zadržavanje minimalnog poreza po stopi od 10% (EU
– Bugarska). Krajem godine svaki učesnik moze
zatražiti potvrdu o uplaćenom porezu na njegovo ime
ukoliko mu je ista potrebna radi regulisanja poreskih
obaveza u matičnoj zemlji); Saradnik koji želi isplatu
provizije – mora istu najaviti ponedeljkom – a isplata
provizije ce se vršiti nakon 14 dana od najave za
isplatu.
12. Isplata vaučerskog dela
provizija se vrši po opštim
pravilima SCnet World – a:
korišćenje avansa je moguće u
delu partnerskih firmi SCnet
International koje mogu biti u
raznim SCnet državama, a koje
imaju pored lokalnog ugovora i
poseban za SCnet INT;
14. Rok za iskorišćenje avansa se produžava
sa 3 na 5 godina. Nakon isteka roka od 5
godina avans se smatra neiskorištenim i briše
se sa računa avansa: pritom sve biznis pozicije
– PP – ostaju zauvek – tj. do popunjenja za
datu TK…
15. Vreme za popunjavanje biznis pozicija (PP)
NE POSTOJI – tj. ono je NEPREDVIDIVO i
zavisi od širenja mreže potrošača u matičnim
zemljama, otvaranja novih tržišta, priliva
finansijskih sredstava kroz potrošnju i
avansiranja buduće potrošnje; SCnet Int niti
bilo koja druga firma iz sistema ili saradnik ne
može (ne sme!!!) GARANTOVATI NIKOME
bilo koju isplatu u binarnom stablu!
16. Uplaćujući avans svi saradnici
su dužni da potpišu i izjavu da su se
upoznali sa pravilima učešća u
Binarnoj matrici SCnet International,
da ih razumeju i prihvataju u celosti;
1
2
Da li je
svejedno
?
2
4
8
16
32
64
128 256
8
16
32
64
128
256 512
1024
1 2
Bonusi iz 3. TK!
SCnet International LTD bez 12 drugih država
ne bi bio projekat iste vrednosti!
4. trgovačka kategorija
Provizije su extra!
Kategorija 1-1 3-3 7-7 14-14 18-18 24-24
Proviz. 4TK 200 € 400 € 600 € 800 € 1.500 €
Vaučer
4.500 €
Proviz. 5TK 600 € 1.200 € 1.800 € 2.400 € 4.500 €
Vaučer
13.500 €
Proviz. 6TK 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 €
Vaučer
20.000 €
Jedna računica...
1200 € se uplati u 4. TK..
- To donese 3.500 € provizijski deo, 4500 € vaučerski
deo... Onda se to lepo reinvestira u 7 x 1200 € PP-ova...
Naravno, nedostaje 400 €, ali se prvi PP reinvestira čim
se skupi 1200 € i pre nego što se popuni do 24/24 zaradi
se na reinvestiranom još tih 400 €...
- Tih 7 PP-a će kada se popuni doneti 56.000 €!
Uloženo 1200 €, a zarađeno 55.600 €!
start SADAstart SADA start KASNIJE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Milioni$
START SADASTART SADA --
PredtržištePredtržište
Najbrži rast!Najbrži rast!
Start kasnijeStart kasnije
izgubljenaizgubljena
mogućnostmogućnost
Izgubljena
Izgubljena
Mogućnost!
Mogućnost!
Multiplikacija kod NOVIH TRŽISTA
Nekoliko argumenata...
Svi koji su bili oko njega 2005. godine su
danas milioneri!
Mark Zuckenberg,
osnivač Facebook-a!
“Ako ne rizikujete ništa,
Vi onda rizikujete
SVE!”
Geena Davis
Hvala na pažnji i puno uspeha!
03. mart 2013, hotel Metropol Palace - Beograd

More Related Content

Similar to ScNet Internacionalna binarka

Similar to ScNet Internacionalna binarka (8)

SCNet - SUPERIORNOST
SCNet - SUPERIORNOSTSCNet - SUPERIORNOST
SCNet - SUPERIORNOST
 
SCnet -potrosnjom do zarade?!
SCnet -potrosnjom do zarade?!SCnet -potrosnjom do zarade?!
SCnet -potrosnjom do zarade?!
 
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEGSCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
 
SCNet Montenegro
SCNet  MontenegroSCNet  Montenegro
SCNet Montenegro
 
SCNet INTERNACIONALA
SCNet  INTERNACIONALASCNet  INTERNACIONALA
SCNet INTERNACIONALA
 
SC NET WORLD
SC NET WORLDSC NET WORLD
SC NET WORLD
 
LibertaGia Tutorijal
LibertaGia  Tutorijal LibertaGia  Tutorijal
LibertaGia Tutorijal
 
YOBSN
YOBSNYOBSN
YOBSN
 

ScNet Internacionalna binarka