SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Kapara vs.
            akumulacija
  Robert Paušić
karijerna pozicija 5.
  april 2011.
Dilema, od početka posla
• Čak i oni sa mnogo iskustva u mrežnom
 marketingu ovaj deo nepotpuno razumeju!
• Genijalno je, provereno 7-8 godina, milioni
 ljudi čuli, hiljade matematičara proučili!
• Odakle se dele pare u sistemu, šta je
 akumulacija, čiji je to novac, čemu kapare,
 šta kada trošimo kapare itd..
4.500 din ili oko 45€
                    6%
        SCnet
        1%         4.500 din    PP
        750.-
             7. 10
              50 %    • Sa preostalih 4500 din ste
   75 %
               0.
     -
    1
    0.                -    stekli pravo na profit koje
                    će se slagati u binarno
Vi      75.000.-
        100%      FP    stablo i koje će vam
                    dodatno donositi zaradu u
                    novcu i vaučerima
                   • Nismo rekli da ste tu skupili
                    pare koje možete trošiti,
                    nego poziciju koja će vam
                    doneti novac!
    PP od
   nečijeg TV-a           • A vaše pare isplaćuju
    4500 din             nekom drugom provizije
                    kao što će tuđe pare da
                    isplaćuju vama!
SCnet® u praksi
                         4.500 din ili oko 45€
                    6%
        SCnet
        1%         4.500 din    PP
        750.-
             7. 10
              50 %
   75 %
               0.     • Da naglasimo: ovde ste
     -
    1
    0.
                -
                     100% platili FP robu, tako
Vi      75.000.-
        100%      FP     da FP našem sistemu
                     vraća pare koje mi među
                     sobom delimo.
                    • 1% ide vama, 4 x 0,5%
                     ide onima koji su nas
    PP od
                     doveli, a i 6% ide njima,
   nečijeg TV-a
                     a nama poziciju
    4500 din
U firmu ušlo 180e, izašlo
   10e
                PP vašeg
                Instruktora
                (
                (45 €)

     2    Lično
           PP    Gornja grana
          (
          (45 €)

 Lično
  PP
(45 €)
(

         PP Pere   Donja grana
     2    Potrošača
          (
          (45 €)
                 Kosta
                 Kupac
                 (45 €)       1.000 din ili oko 10€
U firmu ušlo još 180e,
   izašlo 15e
                PP vašeg
               Instruktora
               (
               (45 €)
          Lično
     4    (
           PP
          (45 €)
                        PP od
                      Nečijeg TV-a
               Vaš Bonus
                 PP      (
                        (45 €)
                (
                (45 €)
 Lično
  PP
(45 €)
(               Nečije
                 PP
         PP Pere   (
                (45 €)

     4    Potrošača
          (
          (45 €)
                       Nečije
                        PP
                Kosta     (
                       (45 €)
                Kupac
                (45 €)       1.500 din ili oko 15€
U firmu ušlo još 360e,
   izašlo 20e
                PP vašeg
               Instruktora
               (
               (45 €)
          Lično
     8    (
           PP
          (45 €)
                        PP od
                      Nečijeg TV-a
               Vaš Bonus
                 PP      (
                        (45 €)
                (
                (45 €)
 Lično
  PP
(45 €)
(               Nečije
                 PP
         PP Pere   (
                (45 €)

     8    Potrošača
          (
          (45 €)
                       Nečije
                        PP
                Kosta     (
                       (45 €)
                Kupac
                (45 €)       2.000 din ili oko 20€
U firmu ušlo još 540e,
   izašlo 25e..
              PP vašeg
              Instruktora
              (
              (45 €)
        Lično
     14  (
         PP
        (45 €)
                      PP od
                     Nečijeg TV-a
              Vaš Bonus
                PP      (
                      (45 €)
               (
               (45 €)
 Lično
  PP
(45 €)
(              Nečije
               PP
        PP Pere   (
              (45 €)

     14  Potrošača
        (
        (45 €)
                      Nečije
                       PP
              Kosta     (
                      (45 €)
              Kupac
              (45 €)      2.500 din ili oko 25€
U firmu ušlo još 360e,
   izašlo 30e..
              PP vašeg
              Instruktora
              (
              (45 €)
        Lično
     18  (
         PP
        (45 €)
                      PP od
                     Nečijeg TV-a
              Vaš Bonus
                PP      (
                      (45 €)
               (
               (45 €)
 Lično
  PP
(45 €)
(              Nečije
               PP
        PP Pere   (
              (45 €)

     18  Potrošača
        (
        (45 €)
                      Nečije
                       PP
              Kosta     (
                      (45 €)
              Kupac
              (45 €)      3.000 din ili oko 30€
U firmu je ušlo još 540e, a
   izašlo je 40e
              PP vašeg
              Instruktora
              (
              (45 €)
        Lično
     24  (
         PP
        (45 €)
                      PP od
                     Nečijeg TV-a
              Vaš Bonus
                PP      (
                      (45 €)
               (
               (45 €)
 Lično
  PP
(45 €)
(              Nečije
               PP
        PP Pere   (
              (45 €)

     24  Potrošača
        (
        (45 €)
                      Nečije
                       PP
              Kosta     (
                      (45 €)
              Kupac
              (45 €)      4000 din ili oko 40€
U firmu je ušlo još 540e, a
   izašlo je 360e
              PP vašeg
              Instruktora
              (
              (45 €)
        Lično
     30  (
         PP
        (45 €)
                      PP od
                     Nečijeg TV-a
              Vaš Bonus
                PP      (
                      (45 €)
               (
               (45 €)
 Lično
  PP
(45 €)
(              Nečije
               PP
        PP Pere   (
              (45 €)

     30  Potrošača
        (
        (45 €)
                      Nečije
                       PP
              Kosta     (
                      (45 €)
              Kupac
              (45 €)      VAUČER 36.000 din
Ne zaboravite
• Svako PP se broji svim pozicijama iznad..
 Jedno PP nekada izazove dve i više isplata!
• Postoji još 35% dodatnih bonusa kroz
 karijeru na sve ovo što se zaradi iz binarke!
• Postoje i karijerni bonusi.. Od 45 evra odmah
 oduzmite 4,5 jer i to nekome ide!
A tu su i ostale motivacije

• Bonus PP-ovi koji se broje kao i obični PP-
 ovi.. Dok u firmu uđe 60 PPova, isplati se 4
 bonus PP-a u I. TK i jedan bonus PP u II. TK
 a to je u vrednosti kao 7 x PP u I. TK!
• Auto bonus, bonus za ofis, medjunarodne
 stimulacije, liderski seminari, laptop-ovi,
 značke...
• Naš sistem u I. TK isplaćuje 98% nazad –
 dokazano programom za simulaciju!
SCNet® u praksi - kapara
            •  Pravo na profit
      PP od      dobijate i
     nečijeg TV-a    kaparisanjem!
      4500 din     Ubrzavate
              proces!
4.500 din ili oko 45€
                    6%
        SCnet
        1%         4.500 din    PP
        750.-
             7. 10
              50 %
   75 %
               0.
     -
    1
    0.                -
                   • Ako kaparom zamenjujete
                    ovih 6% koji dolaze na
Vi      75.000.-
        100%      FP    račun akumulacije, onda
                    prilikom pravljenja vaučera
                    možemo iskoristiti
                    maksimalno 6% od
                    vrednosti vaučera ako je
                    10% FP. Ako je recimo FP
                    sa 15% popusta, onda 11%
    PP od              od ukupne kupovine može
   nečijeg TV-a            ići iz kapare, jer 4% ide na
    4500 din             već poznat način!
Razlika izmedju PP-ova
• Ako je PP iz akumulacije, znači da su pare
 otišle kod FP i vraćene našoj firmi na
 raspodelu..
• Ako je PP iz kapare, onda te pare ni ne
 šaljemo kod FP nego ostaju kod nas na
 raspodelu.. Kapare se troše preko online
 vaučera.
Pitanje 1.
• Da li se kod pravljenja vaučera korišćenjem
 kapare dobija i novac na računu
 akumulacije?


• Ne. Zato što bi to značilo da smo dobili
 poziciju i prilikom kaparisanja i prilikom
 trošenja, a to bi bila dva PP-a za iste pare. 2
 x 98% bi značilo da treba da naš sistem plati
 saradnicima 196% od mogućih 100% para!
Pitanje 2.
• Da li se pare iz akumulacije mogu potrošiti?


• Ne. Pare iz akumulacije vama donose
 poziciju koja će kasnije da vam donese pare.
 Ali pare kojima ste zaradili tu poziciju se
 upotrebljavaju da isplate provizije pozicijama
 koje su u binarci iznad te vaše!
Želim Vam uspeh
             u radu i razvoju
             Vaše organizacije!  Robert Paušić
 karijerna pozicija 5.
   april 2011.


Kapare vs. akumulacija

More Related Content

More from Scnet Negotin

SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1
SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1
SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1Scnet Negotin
 
SCNet INTERNACIONALA
SCNet INTERNACIONALASCNet INTERNACIONALA
SCNet INTERNACIONALAScnet Negotin
 
SCNet - SUPERIORNOST
SCNet - SUPERIORNOSTSCNet - SUPERIORNOST
SCNet - SUPERIORNOSTScnet Negotin
 
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEGSCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEGScnet Negotin
 
SCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - FraleSCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - FraleScnet Negotin
 
POTROŠNjA U SCNet-u - Ana Prošić
POTROŠNjA U SCNet-u - Ana ProšićPOTROŠNjA U SCNet-u - Ana Prošić
POTROŠNjA U SCNet-u - Ana ProšićScnet Negotin
 

More from Scnet Negotin (6)

SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1
SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1
SCNet - PRIGOVORI - Fratrić Dragan 1
 
SCNet INTERNACIONALA
SCNet INTERNACIONALASCNet INTERNACIONALA
SCNet INTERNACIONALA
 
SCNet - SUPERIORNOST
SCNet - SUPERIORNOSTSCNet - SUPERIORNOST
SCNet - SUPERIORNOST
 
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEGSCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
SCNet - BOLJE OD NAJBOLJEG
 
SCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - FraleSCNet - PRIGOVORI - Frale
SCNet - PRIGOVORI - Frale
 
POTROŠNjA U SCNet-u - Ana Prošić
POTROŠNjA U SCNet-u - Ana ProšićPOTROŠNjA U SCNet-u - Ana Prošić
POTROŠNjA U SCNet-u - Ana Prošić
 

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptxculni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
 
OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR-V9.pptx
OIR-V9.pptxOIR-V9.pptx
OIR-V9.pptx
 
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje deceprezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
 

Scnet kapara vs akumulacija

 • 1. Kapara vs. akumulacija Robert Paušić karijerna pozicija 5. april 2011.
 • 2. Dilema, od početka posla • Čak i oni sa mnogo iskustva u mrežnom marketingu ovaj deo nepotpuno razumeju! • Genijalno je, provereno 7-8 godina, milioni ljudi čuli, hiljade matematičara proučili! • Odakle se dele pare u sistemu, šta je akumulacija, čiji je to novac, čemu kapare, šta kada trošimo kapare itd..
 • 3. 4.500 din ili oko 45€ 6% SCnet 1% 4.500 din PP 750.- 7. 10 50 % • Sa preostalih 4500 din ste 75 % 0. - 1 0. - stekli pravo na profit koje će se slagati u binarno Vi 75.000.- 100% FP stablo i koje će vam dodatno donositi zaradu u novcu i vaučerima • Nismo rekli da ste tu skupili pare koje možete trošiti, nego poziciju koja će vam doneti novac! PP od nečijeg TV-a • A vaše pare isplaćuju 4500 din nekom drugom provizije kao što će tuđe pare da isplaćuju vama!
 • 4. SCnet® u praksi 4.500 din ili oko 45€ 6% SCnet 1% 4.500 din PP 750.- 7. 10 50 % 75 % 0. • Da naglasimo: ovde ste - 1 0. - 100% platili FP robu, tako Vi 75.000.- 100% FP da FP našem sistemu vraća pare koje mi među sobom delimo. • 1% ide vama, 4 x 0,5% ide onima koji su nas PP od doveli, a i 6% ide njima, nečijeg TV-a a nama poziciju 4500 din
 • 5. U firmu ušlo 180e, izašlo 10e PP vašeg Instruktora ( (45 €) 2 Lično PP Gornja grana ( (45 €) Lično PP (45 €) ( PP Pere Donja grana 2 Potrošača ( (45 €) Kosta Kupac (45 €) 1.000 din ili oko 10€
 • 6. U firmu ušlo još 180e, izašlo 15e PP vašeg Instruktora ( (45 €) Lično 4 ( PP (45 €) PP od Nečijeg TV-a Vaš Bonus PP ( (45 €) ( (45 €) Lično PP (45 €) ( Nečije PP PP Pere ( (45 €) 4 Potrošača ( (45 €) Nečije PP Kosta ( (45 €) Kupac (45 €) 1.500 din ili oko 15€
 • 7. U firmu ušlo još 360e, izašlo 20e PP vašeg Instruktora ( (45 €) Lično 8 ( PP (45 €) PP od Nečijeg TV-a Vaš Bonus PP ( (45 €) ( (45 €) Lično PP (45 €) ( Nečije PP PP Pere ( (45 €) 8 Potrošača ( (45 €) Nečije PP Kosta ( (45 €) Kupac (45 €) 2.000 din ili oko 20€
 • 8. U firmu ušlo još 540e, izašlo 25e.. PP vašeg Instruktora ( (45 €) Lično 14 ( PP (45 €) PP od Nečijeg TV-a Vaš Bonus PP ( (45 €) ( (45 €) Lično PP (45 €) ( Nečije PP PP Pere ( (45 €) 14 Potrošača ( (45 €) Nečije PP Kosta ( (45 €) Kupac (45 €) 2.500 din ili oko 25€
 • 9. U firmu ušlo još 360e, izašlo 30e.. PP vašeg Instruktora ( (45 €) Lično 18 ( PP (45 €) PP od Nečijeg TV-a Vaš Bonus PP ( (45 €) ( (45 €) Lično PP (45 €) ( Nečije PP PP Pere ( (45 €) 18 Potrošača ( (45 €) Nečije PP Kosta ( (45 €) Kupac (45 €) 3.000 din ili oko 30€
 • 10. U firmu je ušlo još 540e, a izašlo je 40e PP vašeg Instruktora ( (45 €) Lično 24 ( PP (45 €) PP od Nečijeg TV-a Vaš Bonus PP ( (45 €) ( (45 €) Lično PP (45 €) ( Nečije PP PP Pere ( (45 €) 24 Potrošača ( (45 €) Nečije PP Kosta ( (45 €) Kupac (45 €) 4000 din ili oko 40€
 • 11. U firmu je ušlo još 540e, a izašlo je 360e PP vašeg Instruktora ( (45 €) Lično 30 ( PP (45 €) PP od Nečijeg TV-a Vaš Bonus PP ( (45 €) ( (45 €) Lično PP (45 €) ( Nečije PP PP Pere ( (45 €) 30 Potrošača ( (45 €) Nečije PP Kosta ( (45 €) Kupac (45 €) VAUČER 36.000 din
 • 12. Ne zaboravite • Svako PP se broji svim pozicijama iznad.. Jedno PP nekada izazove dve i više isplata! • Postoji još 35% dodatnih bonusa kroz karijeru na sve ovo što se zaradi iz binarke! • Postoje i karijerni bonusi.. Od 45 evra odmah oduzmite 4,5 jer i to nekome ide!
 • 13. A tu su i ostale motivacije • Bonus PP-ovi koji se broje kao i obični PP- ovi.. Dok u firmu uđe 60 PPova, isplati se 4 bonus PP-a u I. TK i jedan bonus PP u II. TK a to je u vrednosti kao 7 x PP u I. TK! • Auto bonus, bonus za ofis, medjunarodne stimulacije, liderski seminari, laptop-ovi, značke... • Naš sistem u I. TK isplaćuje 98% nazad – dokazano programom za simulaciju!
 • 14. SCNet® u praksi - kapara • Pravo na profit PP od dobijate i nečijeg TV-a kaparisanjem! 4500 din Ubrzavate proces!
 • 15. 4.500 din ili oko 45€ 6% SCnet 1% 4.500 din PP 750.- 7. 10 50 % 75 % 0. - 1 0. - • Ako kaparom zamenjujete ovih 6% koji dolaze na Vi 75.000.- 100% FP račun akumulacije, onda prilikom pravljenja vaučera možemo iskoristiti maksimalno 6% od vrednosti vaučera ako je 10% FP. Ako je recimo FP sa 15% popusta, onda 11% PP od od ukupne kupovine može nečijeg TV-a ići iz kapare, jer 4% ide na 4500 din već poznat način!
 • 16. Razlika izmedju PP-ova • Ako je PP iz akumulacije, znači da su pare otišle kod FP i vraćene našoj firmi na raspodelu.. • Ako je PP iz kapare, onda te pare ni ne šaljemo kod FP nego ostaju kod nas na raspodelu.. Kapare se troše preko online vaučera.
 • 17. Pitanje 1. • Da li se kod pravljenja vaučera korišćenjem kapare dobija i novac na računu akumulacije? • Ne. Zato što bi to značilo da smo dobili poziciju i prilikom kaparisanja i prilikom trošenja, a to bi bila dva PP-a za iste pare. 2 x 98% bi značilo da treba da naš sistem plati saradnicima 196% od mogućih 100% para!
 • 18. Pitanje 2. • Da li se pare iz akumulacije mogu potrošiti? • Ne. Pare iz akumulacije vama donose poziciju koja će kasnije da vam donese pare. Ali pare kojima ste zaradili tu poziciju se upotrebljavaju da isplate provizije pozicijama koje su u binarci iznad te vaše!
 • 19. Želim Vam uspeh u radu i razvoju Vaše organizacije! Robert Paušić karijerna pozicija 5. april 2011. Kapare vs. akumulacija