Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BUSINESS TECHNOLOGY AND INNOVATION CASE STUDY OF DIESEL ENGINES : CONVERTION FROM FUEL INJECTION PUMP TO ELECTRICAL-COMMON RAIL

702 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

BUSINESS TECHNOLOGY AND INNOVATION CASE STUDY OF DIESEL ENGINES : CONVERTION FROM FUEL INJECTION PUMP TO ELECTRICAL-COMMON RAIL

 1. 1. DIESEL ENGINES : CONVERTION FROM FUEL INJECTION PUMP TO ELECTRICAL- COMMON RAILΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ΔιοίκησηςΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
 2. 2. ΓενικάΗ κατασκευή ενός πλοίου είναι μία πολύ περίπλοκηπαραγωγή η οποία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στοναυπηγικό μέρος (σχεδιασμός σκαριού, κολλήσεις,λαμαρίνα) και στο μηχανικό μέρος (κύρια μηχανή,ηλεκτρομηχανές, αντλίες, κλπ). Η καινοτομία πουεξετάζουμε εμείς εμπίπτει στο μηχανικό κομμάτι, ειδικότεραστην κύρια μηχανή. Φυσικά αυτά τα δύο χωρίζονται και σεάλλες υποκατηγορίες όπως το outfitting ,τα βοηθητικάμηχανήματα και το βάψιμο. Ο κατασκευαστικός τομέας τωνπλοίων στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος πλέονδιότι οι κατασκευαστικές ζώνες εκλείπουν μολονότι ηΕλλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλοπαγκοσμίως.
 3. 3. Παρουσίαση κυρίως μέρουςΗ εταιρία που θα εξετάσουμε ονομάζεται “CHINARONGSHENG GROUP” και εμάς μας ενδιαφέρει τοκομμάτι των μηχανών το οποίο είναι σε συνεργασία με τηMAN B&W.Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις αντλίες πετρελαίου τηςκύριας μηχανής. Στη μετατροπή του μηχανικού συστήματοςέγχυσης πετρελαίου (fuel injection system) σε ηλεκτρονικόελεγχόμενο από υπολογιστή (electronic-common rail) .Η τεχνολογία αυτή ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1993 απότο πανεπιστήμιο του Winterthur της Ελβετίας.Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε τη δημιουργία τουηλεκτρονικού συστήματος σε ένα αμιγώς μηχανικό κομμάτι
 4. 4. Η κατασκευή πλοίων απαιτεί τη διαρκή αναζήτηση τηςκαινοτομίας προκειμένου να επιτευχθεί η πρωτιά στουςτομείς της κατασκευής, της απόδοσης, της ποιότητας, τηςαξιοπιστίας και του κόστους κατασκευής.Είναι σημαντική η ικανότητα να είσαι μπροστά από τονανταγωνισμό με μικρότερους χρόνους παράδοσηςχαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος και υψηλότερηαξιοπιστία προϊόντων.Η επιβίωση μίας εταιρίας στην παγκοσμιοποιημένη αγοράαπαιτεί μακροπρόθεσμη στρατηγική και διαρκή ανανέωσητων προϊόντων μέσω της καινοτομίας
 5. 5. Γενικά η καινοτομία στα πλοία άρχισε με φορτηγά πλοίαέπειτα με containers έπειτα με πετρελαιοφόρα και τέλος μεLNG-LPG (μεταφορά αερίου).Διάφορες ναυσιπλογικές αλλαγές επήλθαν με την πάροδοτου χρόνου και με την επιστημονική μελέτη της ναυπηγικήςσε αυτά. Μια πολύ βασική καινοτόμα ιδέα που όλοι τηνβλέπουμε στα περισσότερα πλοία είναι η μπόμπα στηνπλώρη των πλοίων. Αυτό εξυπηρετεί στο να «σχίζει» τηνθάλασσα, υπάρχουν πολλές τέτοιες ιδέες που δενμπορούμε να εξετάσουμε ξεχωριστά.
 6. 6. Έτσι φτάσαμε και σε αυτή που εξετάζουμε στην παρούσαεργασία και μια νέα καινοτόμα ιδέα τα πλοία του 2020 ταοποία δεν θα έχουν ως καύσιμη ύλη το πετρέλαιο αλλά τοαέριο, θα αλλάξει και η σχεδίαση του πλοίου (ballast tank,αμπάρια, hull, κλπ).
 7. 7. • Η αριστερή εικόνα είναι μεμονομένα στο κάθε έμβολο αντλία πετρελαίου , και η δεξιά είναι κοινή ηλεκτρονική
 8. 8. Η εταιρία διαθέτει ένα πολύ ανεπτυγμένο τμήμα Έρευναςκαι Ανάπτυξης το οποίο ξεκίνησε το 2008 και ασχολείται μετο σχεδιασμό και τη διοίκηση των πλοίων τις παράκτιεςεγκαταστάσεις και αποτελείται από 10 ερευνητικά κέντρα( Τεχνικό Κέντρο Πληροφοριών, Κέντρο ΈρευναςΜηχανών, κλπ). Παράλληλα με το τμήμα Έρευνας καιΑνάπτυξης υπάρχει το Τμήμα Διδακτορικών καιΕρευνητικών Μελετών το οποίο αξιοποιεί τα νέα ταλέντακαι επανεκπαιδεύει το προσωπικό. Χάρη σε αυτά τατμήματα διείδε νωρίτερα τη χρησιμότητα της τεχνολογίαςαυτής προσπερνώντας τους ανταγωνιστές της χάρη σταστρατηγικά πλεονεκτήματα που της προσέφερε.Η καινοτομία αυτή αρχικά αξιολογήθηκε απ το τμήμα τωνδιδακτορικών μηχανικών της εταιρίας οι οποίοι στησυνέχεια πρότειναν με δική τους πρωτοβουλία στηδιεύθυνση της εταιρίας την αξιοποίησή της.
 9. 9. Χάρη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που ακολουθεί ηεταιρία με έμφαση στις μελλοντικές χρήσεις τωνκαινοτομιών είναι σε θέση να ακολουθήσει στρατηγικήπλατφόρμας, αυτό φαίνεται και από το οργανόγραμμα τηςεταιρίας .Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες στους επιμέρους κλάδουςτης ώστε να παράγει ολοκληρωμένα καινοτόμα προϊόντακαι υπηρεσίες σε ένα σύστημα παραγωγής
 10. 10. Δομή της εταιρείας china rongsheng group Research istitute Rongsheng heavy Rongan Rongsherg industries power mashinery shipbuilding Trucks, outchorching Diesel Ex covetors engines Etc. container Deep-water pipe Grt flex ,laying, Common rail Oil tanker grane MAN B&W Ploating Lng-lpg production, Storage ships Support spips
 11. 11. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι τα συμπληρωματικάπλεονεκτήματα. Δηλαδή ο χώρος του ναυπηγείου ο οποίοςαποτελείται από τα διάφορα μηχανουργεία είτε είναι κοπήςλαμαρίνας, αμμοβολής, βαψίματος, ισιώματος τηςλαμαρίνας, είτε οι γερανοί που μεταφέρουν τα τμήματα τηςσυναρμολογημένης (κολλημένης) λαμαρίνας, είτε οιδεξαμενές πλοίων, είτε είναι τα γραφεία της εταιρία, είτεείναι τα οχήματα αυτής (Κλαρκ, φορτηγά, γερανοί,ανυψωτήρες) είτε άλλα μέρη για το outfitting.
 12. 12. Από την άλλη αυτές οι κατασκευαστικές εταιρίες ως επί τοπλείστον συνεργάζονται με εταιρίες που της προμηθεύουντο outfitting τις μπογές τα βοηθητικά μηχανήματα. Όπωςκαι άλλα ναυπηγεία κατασκευάζουν ένα μέρος του πλοίουενώ το άλλο σε κάποιο άλλο ναυπηγείο.
 13. 13. Επίσης στα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα ανήκει το κομμάτι της φήμης που όπως καταλαβαίνουμε για. αυτές τις εταιρίες κολοσσούς και τις βαριές βιομηχανίες συνεπακόλουθο είναι οι μεγάλες οικονομικές απολαβές. Στο κομμάτι της κατασκευής πλοίων τα ναυπηγεία ενδιαφέρονται για την φήμη που θα έχουν για να τους προτιμούν από άλλα ναυπηγεία. Για την Ελλάδα ειδικότερα τους ενδιαφέρει εκτός των άλλων και η γνώμη της Ένωσης Εφοπλιστών .
 14. 14. ΕπίλογοςΤέλος ήθελα να τονίσω την χρησιμότητα της καινοτομίας σεμία επιχείρηση , διότι χωρίς αυτήν οι εταιρείες και οιεπιστημονικοί κλάδοι που ασχολούνται με αυτήν και ταπροϊόντα της δεν θα είχαν περεταίρω ανάπτυξη .Επομένως στην πάροδο του χρόνου φάνηκε πόσο πολύπροσφέρει στην κοινωνία και στο άνθρωπο η καινοτόμαιδέα . Στον αντίποδα βέβαια συναντάμε το ρίσκο πουκαλείται να πάρει ο κάθε επιχειρηματίας όμως κάποιεςφορές είναι επιτακτική ανάγκη κάτι τέτοιο ώστε νααλλάξουμε το περιβάλλον και την κουλτούρα μιαςεπιχείρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς .
 15. 15. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα άτομα που μαςέδωσαν τις πληροφορίες και ειδικότερα τουςΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΟΝΔΗΣ ( senior inspector in dnv, owner“gsl” company)ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ( superidentant engineer in hulland machinery )

×