Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда  © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprise...
определения
<ul><li>Определение за културно наследство </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Съд за зърно,...
<ul><li>Определение за визуализация </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Невидимият. Фотомонт...
<ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Инфографика на ам...
<ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Как смартфоните щ...
<ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализациа на М...
<ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Филмова и илюстра...
<ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company За да достави ИНФ...
съвременната информационна среда
<ul><li>Нови технологии и информационни среди </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li...
<ul><li>3D Визуализация и виртуална реалност </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>...
<ul><li>Увеличена реалност </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализация на културното ...
<ul><li>Gigapixel фотография </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Google Art Proje...
<ul><li>Детайлно разглеждане с Java & Flash </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>M...
© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Le Louvre (Flash) </li></ul>Детайлно разглеждане с Jav...
<ul><li>Визуализация в ePUB format </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Google eB...
Информационни и рекламни аспекти: културен туризъм
© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Приложения чрез </li></ul><ul><ul><li>Карти & GIS </li></...
<ul><li>Информация за културното наследство: Карти и ГИС </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Compa...
© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Youtube.com importance Социални мрежи и социална медия Визуализа...
© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Tripadvisor.com for cultural tourism Социални мрежи и социална м...
<ul><li>Мобилни приложения </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Free iPhone & iPad UNESCO W...
<ul><li>eCommerce </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализация на културното наследсво...
<ul><li>eCommerce </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Boutique des Musees, France Hermitag...
Благодаря за вниманието <ul><li>Contacts: </li></ul>Rossitza Ohridska-Olson , President, Vizantia [email_address]  [email...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда

2,005 views

Published on

Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда: Презентация на ІХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век” Ден на Будителите 1. 11. 2011 СОФИЯ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда

 1. 1. Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Презентация на ІХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК” Ден на Будителите 1. 11. 2011 СОФИЯ
 2. 2. определения
 3. 3. <ul><li>Определение за културно наследство </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Съд за зърно, 6-то хил. Пр. Хр., Неолитни жилища, Стара Загора ” К ултурно наследство'' означава движими или недвижими предмети с художествена , архитектурна, историческа, архе о логическа, етнографска, палеонтологическа и геологическа стойност и значение и които включват информация или данни значими за културата . В това се включват археологически, палеонтоложки, или геоложки места, залежи, пейзажи, групи от сгради, научни колекции, колекции от художествени предмети, ръкописи, книги, публикувани материали, аудио-ви з уални материали, и пресъздаването на всички гореизброени, или колекции с историческо значение, както и нематериални културни ценности, състоящи се от изкусвто, традиции, обичаи и таланти използувани в изпълнителските и приложните изкувства и занаяти те и други нематериални ценности, които имат историческо, художествено и етнографско значение. [Cultural Heritage Act 2002] Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Калцитов Калцит на матрица, Китай
 4. 4. <ul><li>Определение за визуализация </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Невидимият. Фотомонтаж. Unexplainable.net, Alfred. Български тълковен речник: визуален визуална, визуално, мн. визуални, прил. Който се извършва със зрението или е предназначен за гледане. Визуални средства. // нареч. визуално. Английски тълковен речник: Визуализирам: да формирам умствена представа, да си представя, да направя нещо видимо Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Визуализация на туристическите оферти със смартфон
 5. 5. <ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Инфографика на американските президенти За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Инфографика за Болшой Театър след Реконструкцията, РИА Новости
 6. 6. <ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Как смартфоните ще променят бъдещето на туристическата индустрия, инфографика, Амадеус За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Венеция, Литограф, 1486, Национална Библиотека на Франция
 7. 7. <ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализациа на Мартирион край гроба на Св. Томас, Турция За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПРЕДСТАВИ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения
 8. 8. <ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Филмова и илюстративни визуализации на историята за Троянската Война За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения
 9. 9. <ul><li>Защо съществува визуализацията </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Визуализация на сватба, Владимир Димитров-Майстора Рилски Манастир, Цанко Лавренов
 10. 10. съвременната информационна среда
 11. 11. <ul><li>Нови технологии и информационни среди </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Видове </li></ul><ul><ul><li>3D визуализация </li></ul></ul><ul><ul><li>Виртуална реалност (VR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Увеличена реалност (AR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gigapixel фотография </li></ul></ul><ul><ul><li>Визуализация на детаили с Java & Flash </li></ul></ul><ul><ul><li>Мобилни технологии за визуализация чрез приложения </li></ul></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 12. 12. <ul><li>3D Визуализация и виртуална реалност </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Rome Reborn Project, University of Virginia, USA </li></ul><ul><li>Виртуална 3D Римска къща </li></ul><ul><li>La Alhabmbra de Granada, Spain </li></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 13. 13. <ul><li>Увеличена реалност </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 14. 14. <ul><li>Gigapixel фотография </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Google Art Project (Video) Google Art Project Personalization (Real demo) </li></ul><ul><li>Paris 26 Gigapixel </li></ul><ul><li>High Resolution Virtual Images in Google Earth (The Prado Museum) </li></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 15. 15. <ul><li>Детайлно разглеждане с Java & Flash </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Metropolitan Museum of Art (Java) </li></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 16. 16. © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Le Louvre (Flash) </li></ul>Детайлно разглеждане с Java & Flash Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 17. 17. <ul><li>Визуализация в ePUB format </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Google eBooks: Тракия ( Демо в реално време ) </li></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии
 18. 18. Информационни и рекламни аспекти: културен туризъм
 19. 19. © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Приложения чрез </li></ul><ul><ul><li>Карти & GIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Социални мрежи </li></ul></ul><ul><ul><li>Мобилни проложения : </li></ul></ul><ul><ul><li>eCommerce & eCommerce </li></ul></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 20. 20. <ul><li>Информация за културното наследство: Карти и ГИС </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company <ul><li>Archaeological Museum Sofia, Bulgaria on Google Maps </li></ul><ul><li>Archaeological Museum Sofia, on Panaramio & Google Earth </li></ul><ul><li>Geotagged photos of Bulgarian Cultural Heritage on Flickr.com </li></ul>Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 21. 21. © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Youtube.com importance Социални мрежи и социална медия Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 22. 22. © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Tripadvisor.com for cultural tourism Социални мрежи и социална медия Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 23. 23. <ul><li>Мобилни приложения </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Free iPhone & iPad UNESCO World Heritage App FOTOPEDIA app UNESCO World Heritage list for iPad Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 24. 24. <ul><li>eCommerce </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 25. 25. <ul><li>eCommerce </li></ul>© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Boutique des Musees, France Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia. Scythian Gold, Scarf Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм
 26. 26. Благодаря за вниманието <ul><li>Contacts: </li></ul>Rossitza Ohridska-Olson , President, Vizantia [email_address] [email_address] Tel: +1. 95 4.788.4832 Mobile USA: +1.954.531.30.70 Mobile (Europe) .: +359 . (0) . 886 . 76 . 94 . 27 Skype: rokambur

×