Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 6

261 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 6

  1. 1. TEMA 6
  2. 2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL DE ESPAÑA E DE GALICIA <ul><li>España e unha monarquía parlamentaria. O xefe do estado é o rei. O Parlamento e elexido polo pobo. O rei ten pouco poder. </li></ul><ul><li>A COROA </li></ul><ul><li>O rei: Representa ó estado no pais e nas relacións internacionais. Cargo vitalicio e hereditario. Inviolable e non suxeita a responsabilidade. </li></ul><ul><li>DIVISIÓN DE PODERES </li></ul><ul><li>Poder lexislativo = Parlamento (As cortes). </li></ul><ul><li>Poder executivo = Goberno. </li></ul><ul><li>Poder xudicial = Tribunais de xustiza. </li></ul><ul><li>PARLAMENTO </li></ul><ul><li>Sistema bicameral. </li></ul><ul><li>Eleccións. </li></ul><ul><li>Funcións: Lexislativa (aprobar leis) e a de control. </li></ul><ul><li>Moción de censura. </li></ul>
  3. 3. O GOBERNO <ul><li>Presidente e ministros. </li></ul><ul><li>Función executiva: Fixar os obxetivos, ingresos e gastos. </li></ul><ul><li>Executar as leis. </li></ul><ul><li>XUICES OU TRIBUNAIS DE XUSTIZA </li></ul><ul><li>Poder xudicial. </li></ul><ul><li>Instancias ata o tribual supremo. </li></ul><ul><li>Tribunal constitucional. </li></ul><ul><li>PARTICIPACIÓN POLÍTICA E PARTIDOS POLÍTICOS </li></ul><ul><li>Soberanía nacional. </li></ul><ul><li>Partidos políticos: Partidos de ámbito estatal e partidos de ámbito autonómico. </li></ul><ul><li>MUNICIPIOS, PROVINCIAS E COMUNIDADES AUTÓNOMAS </li></ul><ul><li>Comunidades autónomas dende 1978. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL </li></ul><ul><li>Municipios. </li></ul><ul><li>Concello. </li></ul><ul><li>Goberno municipal: Alcalde e concelleiros. </li></ul><ul><li>Corporación municipal. </li></ul><ul><li>Eleccións municipais. </li></ul><ul><li>Impuestos municipais. </li></ul><ul><li>Transferencia do Estado, das Comunidades Autónomas. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL </li></ul><ul><li>A provincia. </li></ul><ul><li>Creáronse en 1833. </li></ul><ul><li>Delimitación electoral do Estado. </li></ul><ul><li>División territorial do Estado Central. </li></ul><ul><li>Deputación provincial. </li></ul>
  6. 6. ESTADO DAS ECONOMÍAS <ul><li>A CONSTITUCIÓN DO 1978 E AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS </li></ul><ul><li>Constitución do 1978. </li></ul><ul><li>Estado descentralizado. </li></ul><ul><li>Cidades autonómicas. </li></ul><ul><li>ESTATUTOS DA ECONOMÍA </li></ul><ul><li>COMPETENCIAS AUTONÓMICAS </li></ul><ul><li>INSTITUCIÓNS AUTONÓMICAS DO GOBERNO </li></ul><ul><li>Asamblea ou Parlamento. </li></ul><ul><li>Presidente. </li></ul><ul><li>Goberno ou Concello. </li></ul>
  7. 7. AUTONOMÍA DE GALIZA <ul><li>ESTATUTO DE AUTONOMÍA EN GALIZA </li></ul><ul><li>Estatuto de Economía no ano 1981. </li></ul><ul><li>Lei básica, competencias autonómicas, institucións de goberno. </li></ul><ul><li>Competencia: Organización das instuticíóns do goberno, ensino e promoción da cultura galega, asistencias sociais, educación e sanidade. </li></ul><ul><li>INSTITUCIÓNS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALIZA </li></ul><ul><li>Parlamento. </li></ul><ul><li>Xunta. </li></ul><ul><li>Presidente da Xunta. </li></ul><ul><li>Tribunal superior de Xustiza. </li></ul><ul><li>Valedor do pobo. </li></ul>

×