Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rektormote i Buskerud 28.06.12

301 views

Published onSLIDE 1: JEG
Petter von Krogh
Rådgiver
Buskerud fylkesbibliotek
Vi skal være en utviklingsaktør for bibliotekene i Buskerud
Utviklingsavdelingen
Prosjektleder for Lukter det framtid
21 Folkebibliotek 2009/2010
13 Skolebibliotek 2011
SLIDE 2: HANDLINGSPROGRAM

Bakgrunn for prosjekt Lukter det framtid skole
Tenk om folkebibliotekene hadde hatt en slik handlingsplan!
SLIDE 3: LUKTER DET FRAMTID RAPPORT
Rapportens vurderinger forholder seg til handlingsprogrammet
SLIDE 4: OVERSIKT
Nei, dette er ikke bilder på utviklingsavdelingen og utdanningsavdelingen
Her ser vi alle bibliotekene i Buskerud sett fra fylkesbiblioteket
Lukter det framtid gir oss oversikt.
Vi kan dermed yte bedre som utviklingsaktør
SLIDE 5: BRA SKOLEBIBLIOTEK!
Det står bra til med skolebibliotekene i fylket
De ansatte er trygge i sitt eget fag. Dette sier de selv, og slik opplever vi det også.
Å tilhøre samme organisasjon gir en force
Skolebibliotekene holder seg gode. Eget arbeidsutvalg og politisk vedtatt handlingsplan
Skolebibliotekenes bidrag til skolevirksomheten:
Flertallet av Skolebibliotekarene selv mener at deres viktigste bidrag er møteplassfunksjonen og dét alternativet de utgjør til klasserommet som er deres viktigste bidrag til skolevirksomheten.
Ikke overraskende ser vi at denne vurderingen ikke er løsrevet fra hvorvidt biblioteket har gode arealer til rådighet eller ikke.
På spørsmål om framtidas skolebibliotek og framtidas skolebibliotekar er det særlig et sted for veiledning og tettere samarbeid med det pedagogiske personalet skolebibliotekarene trekker fram.
SLIDE 6: FYLKESBIBLIOTEKET ANBEFALER
Basert på intervjuene, møtene, fotografiene, workshop med fagforum for skolebibliotekarer
-OG våre egne vurderinger
Selv om jeg ikke er bibliotekar skjønner jeg etterhvert mer og mer.
Fylkesbiblioteket er del av utviklingsavdelingen.
Har et annet ståsted.
Dette kan bety skivebom
Dette kan bety blinkskudd
SLIDE 7: INTEGRERING I PEDAGOGISK VIRKSOMHET
Hver mann si høne
Hver rektor sin skole
STORE FORSKJELLER
Ikke alltid skolen og elevenes læringsmiljø som ligger bak
TIlfeldighetene rår i nokså stor grad.
Hos noen er skolebibliotekarene premissleverandører på flere områder, mens de andre steder spiller en ytterst marginal rolle.
Det virker som at skolebibliotekenes integrering i skolevirksomheten avhenger av en så usikker faktor som personlig kjemi.
Kontinuiteten er dermed truet.
SLIDE 7: INTEGRERING I LÆRINGSPLATTFORM
Hvis dere lurte:
It’s Learning kommer til å hindre dere i å etablere noe som er nytt/dristig/banebrytende
FOR TREIG I VENDINGA
RETT OG SLETT FOR PROPRIETÆR
SAMME MED LYNC - burde ikke gi elevene noe med mokkaskje - jmfr. Ken Robinson
MEn!
Det skjer mye på It’s Learning
Skolebibliotekarene er ikke med i stor grad
De VIL IKKE Gjenkjennelse: Efhorte
DE FÅR IKKE
Problemet er at så enormt mye av pedagogisk virksomhet foregår her, og man kan ikke være utafor d

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rektormote i Buskerud 28.06.12

 1. 1. Petter von Krogh, Rådgiver Buskerud fylkesbibliotek FUS LG, Kleivstua 28.06.2012
 2. 2. 2010:HANDLINGSPROGRAM
 3. 3. 2011:LDF-RAPPORT
 4. 4. SKOLEBIBLIOTEKENE iVGS i BUSKERUD ER BRA
 5. 5. SKOLEBIBLIOTEKENE iVGS i BUSKERUD ER BRAFYLKESBIBLIOTEKETHAR NOENANBEFALINGER
 6. 6. 8.1 Integrering i pedagogisk virksomhet
 7. 7. 8.3 SATSING PÅ DIGITAL KOMPETAnSE
 8. 8. 8.4 Samarbeid og nettverk
 9. 9. Takk for oppmerksomheten!petter.krogh@bfk.nohttp://lukterdetframtid.orghttp://buskerud.fylkesbibl.noflickr.com/photos/buskfybvimeo.com/buskfybyoutube.com/buskfyb

×