Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Būvuzņēmums Restaurators (Lat)

1,186 views

Published on

AS "Būvuzņēmums Restaurators" prezentācija.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Būvuzņēmums Restaurators (Lat)

 1. 1. Par uzņēmumu„Būvuzņēmums Restaurators” ir lielākais un vecākaismākslinieciskās restaurācijas uzņēmums Latvijā, kasveicis praktiski visu ievērojamāko kultūrvēsturiskoun arhitektūras objektu atjaunošanu valstī. Tā saknesmeklējamas tālajā 1951. gadā, kad tika izveidotaspirmās zinātniskās darbnīcas „Padomju sociālistiskorepubliku” (PSR) kultūras pieminekļu saglabāšanai.Pirmo ievērojamo paplašināšanos uzņēmumspiedzīvoja 1975. gadā, kļūstot par „Zinātniskāsrestaurēšanas pārvaldi” (ZRP). Pateicotiesapjomīgajai materiāli tehniskajai bāzei un pieredzesbagātajam kolektīvam, turpmāk ZRP tiek uzticētivisi lielākie restaurēšanas un celtniecības projektirepublikā.Savu tagadējo nosaukumu uzņēmums ieguva1993. gadā, kad trīs gadus pēc Latvijas neatkarībasatjaunošanas, darbinieku kopsapulcei nobalsojot, tiekdibināta akciju sabiedrība „Būvuzņēmums Restaura-tors”.Nu jau vairāk kā piecdesmit gadus mūsu galvenaisuzdevums ir valstiski svarīgu kultūras pieminekļusaglabāšana un atjaunošana. Arī māksliniekuun meistaru pieredze, kas gūta šajos objektos unšodien kalpo dažādu unikālu projektu, kā arī iecerurealizācijai, ir praktiski nenovērtējama.
 2. 2. Melngalvju namsRīgas pilsētas arhitektūras pērle - Melngalvju nams,kas sākotnēji dēvēts arī par Jauno namu, celts 1334.gadā. Latvijā un pasaulē slavenā ēka bija paredzētakā sanāksmju un dzīru vieta dažādām Rīgassabiedriskajām organizācijām. Tomēr 17. gadsimtāpar tā vienīgajiem iemītniekiem kļuva dzīvespriecīgoun uzņēmīgo ārzemju, galvenokārt vācu tirgotājubrālība – Melngalvju biedrība.Ievērības cienīgs ir stāsts par svēto Maurīciju, vienuno daudzajiem biedrības aizbildņiem. Drosmīgaisromiešu leģiona komandieris, miris mocekļa nāvē– viņam tika nocirsta galva. Tāpēc arī mora gal-vas atveids kļuva par melngalvju vispārpieņemtupazīšanas zīmi un simbolu, ko attēloja arī biedrībasģerbonī un daudzos nama rotājumu motīvos.Par krāšņāko Rīgas rotu dēvētā celtne Otrā pasauleskara laikā pārvērtās drupās. Ēkas atdzimšana sākāsvien 1992. gadā, kad nama vēsturiskajā vietā tikaveikti arheoloģiskie izrakumi. Savukārt 1995. gadātika aizsākta celtnes rekonstrukcija. Kopš 1999.gada Rīga atkal var lepoties ar atdzimušo celtni. Varteikt, ka „Būvuzņēmums Restaurators” ir palīdzējispiepildīt vēlējumu, kas reiz bijis ierakstīts Melngalvjunama vārtos: „Ja man kādreiz sagrūt būs, mani atkalceliet jūs!”.
 3. 3. Rīgas Latviešu biedrības namsSkaistais Rīgas Latviešu biedrības nams ir pirmā ēkaRīgā, kas celta neoklasicisma garā. Šo celtni īpaši in-teresantu padara fakts, ka ēkas izvietojumā galvenonozīmi arhitekts ir piešķīris vispārinātam apjomam,nevis ierastajām izsmalcinātām detaļām vai orderuarhitektūras elementiem fasādes noformējumā.Nama arhitektoniskajā veidolā atspoguļojas arīatsevišķas Vīnes jūgendstila formālās iezīmes.Sevišķi labi tas sakāms filigrānajos rizalītu veidoju-mos, kurus vainago mākslinieciski izstrādāti kupoli.Tipiski jūgendstila elementi ir arī dekoratīvie panno,tos sarežģītā krāsaina cementa un mozaīkas ielikumutehnikā veidojis slavenais latviešu mākslinieks JanisRozentāls.Tomēr visinteresantākā ēkas daļa ir tās centrālākompozīcija, kurā iestrādāti alegoriski tēli no senolatviešu teiksmām. Tie simbolizē kultūras mērķus- skaistumu, spēku un gudrību. Savukārt, pannouz rizalītiem attēloti līdzekļi šo mērķu sasniegšanai- māksla, zinātne, zemkopība un rūpniecība.„Būvuzņēmums Restaurators” var lepoties, ka atjau-nojis ne tikai šīs nacionālajai kultūrai tik nozīmīgāsēkas fasādi, bet arī iekštelpas un interjera dekoratīvoselementus.
 4. 4. Metālapstrāde un kalumiNo metāla „Būvuzņēmums Restaurators” var izgata-vot praktiski visu – margas, durvju rokturus, lustras,ārējos apgaismes elementus, žogus, vārtus, izkārtnes,skulpturālos elementus, solus, kalumus, lējumus,cizelējumus un daudz ko citu, kas vien ir pa spēkamuzņēmuma māksliniekiem un meistariem.Rīga jau kopš seniem laikiem ir bijusi slavena arsaviem zeltītajiem gaiļiem baznīcu torņu galos. Cēlieputni, kas rāda vēja virzienu, vienlaikus simbolizējotpilsētas labklājību un spēku ir kļuvuši par tejuneatņemamu Latvijas galvaspilsētas simbolu. Starpmūsu pazīstamākajiem darinājumiem ir Rīgas lielākobaznīcu – Doma un Pētera zeltīto gaiļu restaurācija,kas tiek uzskatītas par vecākajām un vērtīgākajāmviduslaiku monumentālās arhitektūras celtnēm Balti-jas valstīs.„Būvuzņēmums Restaurators” ir veidojis arī tādusmetālapstrādes šedevrus kā Latvijas Prezidenta pilsvārti un tās pašas Pētera baznīcas iekštelpu dekoratīvieelementi. Vecpilsētas ielās atrodami dažāda lielumaun veidu vēja rādītāji, dekoratīvās restes, margas,lējumi un daudzi citi metāla darinājumi, ko veidojusine viena vien mūsu uzņēmuma meistaru paaudze.
 5. 5. Greznākā jūgendstila ēka BaltijāAlberta ielā 4 atrodas viens no mūsu spilgtākajiemrestaurācijas piemēriem, Rīgas greznākā jūgendstilaēka, kurai analogu arhitektūras objektu nav visāBaltijā. Zīmīgi, ka uz šīs 1900. gadā tapušās ielasatrodas Rīgas uzreiz vairāki spoži jūgendstila nami,no kuriem vismaz divu ēku atjaunošanā (Alberta 4un Alberta 8) ir piedalījies „Būvuzņēmums Restau-rators”. No abiem 1904. gadā uzbūvētais Alberta ie-las 4. nams tiek uzskatīts par vienu no zīmīgākajiemslavenā arhitekta Mihaila Eizenšteina projektiem.Domājams, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ namskopumā tapis tik grezns un veidojumiem bagāts.Ēka iekļauta UNESCO pasaules kultūras manto-juma sarakstā — sadaļā „Rīgas vēsturiskais centrs”.Namā ir astoņi ekskluzīvi dzīvokļi, kuri atjaunoti,maksimāli saglabājot visas oriģinālās detaļas. Viensno unikālākajiem elementiem šajā ēkā ir greznie sienugleznojumi vestibilā un kāpņu telpā. Tie ir atjaunotiidentiski sākotnējiem, pateicoties labi saglabātajiemseno gleznojumu fragmentiem.Šis objekts ir labs piemērs restaurācijas nozareikopumā. Nama fasāde ir pilna ar pārbagātiem vei-dojumiem, kuri ir ne tikai restaurēti, bet atsevišķosgadījumos izgatavoti pilnīgi no jauna. Īstspārbaudījums mūsu meistaru profesionalitātei bijaēkas interjera dekoratīvie veidojumi, kas sastāv nogreznām griestu rozetēm un orķeļiem. Taču par spītigrūtībām pēc ēkas nodošanas eksplutācijā varam šonamu uzskatīt par vienu no saviem veiksmīgākajiempēdējo gadu projektiem.
 6. 6. Kino „Rīga”1923. gadā atklātais kinoteātris „Splendid Palace”,ko šobrīd vairāk pazīst kā Kino „Rīga” ir vienano greznākajām un skaistākajām ēkām Rīgā. Šimnamam iekšējās apdares un sienu gleznojumu ziņāvar līdzināties tikai dažas no Latvijas galvaspilsētasēkām. Interesanti, ka „Splendid Palace”, bija pir-mais kinoteātris Baltijas valstīs, kur sāka demonstrētskaņu filmas.Kinoteātra ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piem-ineklis. Tolaik pirmā dzelzsbetona ēka pilsētā celtapēc pazīstamā arhitekta F. Skujiņa projekta. Namamir bagātīga un grezna arhitektoniskā apdare stilizētāsrokoko formās. Savukārt interjeru rotā atzīto tēlniekuR. Maura un J. Legzdiņa skulpturālie veidojumi.Sevišķi liela vērtība ir H. Grīnberga gleznojumiem,no kuriem īpaši izceļams Lielās zāles griestu glezno-jums.Šajā namā tēlnieku veidotie interjera elementi, kāarī skulpturālie veidojumi, harmonizē ar skaista-jiem griestu un sienu gleznojumiem, tādā veidā ra-dot ideālu atmosfēru mākslas baudīšanai. Laikamtieši tāpēc kino „Rīga” ir kļuvis par iecienītu vietune tikai kinofilmu demonstrēšanai, bet arī dažādiemmūzikas un mākslas pasākumiem. Protams, arī šisnams, tā gleznojumi un rotājumi par savu otro mūžuvar pateikties tieši mūsu meistaru zināšanām unprasmēm.
 7. 7. Tēlniecība un pieminekļiPieminekļi un skulpturāli objekti ir katras sevicienošas valsts un pilsētas neatņemama sastāvdaļa.Arī Latvijas pilsētas ir pārbagātas ar šīm vēsturesliecībām un mēs esam lepni, ka daudziem no tiem irizdevies atgriezt sākotnējo spožumu.Starp mūsu restaurācijas projektiem īpaši izceļamsir Rīgas Brāļu kapu komplekss. Šis arhitektūrasun mākslas piemineklis ir pazīstams visā Eiropā.Pirmie apbedījumi tajos izdarīti 1915. gada oktobrī,apglabājot Pirmā pasaules kara laukos kritušoslatviešu strēlniekus. Kapu ansambli 1924. – 1936.veidojuši arhitekti A.Birznieks, P.Feders, tēlnieksK.Zāle un ainavu arhitekts A.Zeidaks. Par galvenomateriālu tika izmantots Allažu sūnakmens, kā arīItālijas travertīns un smilšakmens.Cita starpā esam atjaunojuši Latvijas valsts galvenomonumentu - Brīvības pieminekļa pakāji, Pirmajā pa-saules karā kritušajiem latviešu strēlniekiem veltītospieminekļus Sudrabkalniņā (Rīgā) un Ikšķilē. Pilnībāizveidots Strēlnieku piemineklis Rīgā, Strēlniekulaukumā un turpat netālu esošā Rolanda statuja, kasveidota vienotā ansamblī ar vecpilsētas arhitektūraspērli – Melngalvju namu. Tas ir fakts, ka gandrīzkatra no Vecrīgas nozīmīgākajām un pazīstamākajāmstatujām, kuras tik labprāt bauda Rīgas apmeklētāji,ir vai nu „Būvuzņēmuma Restaurators” darināta vaiarī mūsu meistaru un mākslinieku atjaunota.
 8. 8. Parlamenta ēku komplekssLatvijas Republikas Saeimas ēku komplekss atrodaspašā Vecrīgas sirdī un tāpat kā viss pilsētas vēsturiskaiscentrs pieder pie UNESCO starptautiskajā kultūrasmantojumā iekļautajiem objektiem.Centrālā ēka, kurā tagad darbojas Latvijas RepublikasSaeima, tika uzbūvēta Vidzemes bruņniecībai 1863.- 1867.gadā pēc baltvācu arhitekta Roberta Pflūga unpirmā akadēmiski izglītotā latviešu arhitekta JāņaBaumaņa projekta.Gan celtne, gan telpas veidotas eklektisma stilā: ēkasformās un galvenajā reprezentācijas zālē, kur notikaVidzemes landtāga sēdes un svinības, izmantoti rene-sanses motīvi, Luija XVI stils iedvesmoja Dzeltenāszāles interjera izveidi, bet gotikas stils - ēdamzālesiekārtojumu. Tie bija vieni no efektīgākajiem sabie-driskajiem interjeriem Rīgā.Otrā pasaules kara gados ēkas pārdzīvo skarbaspārmaiņas un barbariskus postījumus. Tika ieguldītsmilzu darbs, lai atgrieztu ēkai sākotnējo spožumu.Taču kopš 2007. gada Saeimas nama fasādē atkalredzams Lāčplēša (latviešu tautas eposa varoņa) tēls.To mūsu uzņēmuma vadošais mākslinieks EdvīnsKrūmiņš veidojis pēc slavenā tēlnieka Riharda Mau-ra darbu fotogrāfijām, tādā veidā iezīmējot jaunupavērsienu ēkas arhitektūras vēsturē. Īpašu darbu„Būvuzņēmums Restaurators” ir ieguldījis ne vienpie fasādes restaurācijas, bet arī pie parlamenta sēžuzāles atjaunošanas.
 9. 9. Latvijas Nacionālais teātrisLatvijas Nacionālā teātra priekšvēsture aizsākāsjau 1897. gadā, kad Rīgas dome nolēma būvēt Otropilsētas teātri. Pilsētas izsludinātajā konkursā uzvaruguva projekts ar devīzi „Dum spiro, spero” (“Kamērelpoju, es ceru!” Ovīdijs), kurš piederēja arhitektamAugustam Reinbergam.Teātra ēkas celtniecības un mākslinieciskās apdaresdarbos piedalījās daudzas vietējās, kā arī Krievijas,Vācijas un Igaunijas firmas. Projekta atklāšanasdienā tā laika žurnālisti, jo sevišķi uzsver spožo elek-trisko apgaismojumu un citus tiem laikiem ievērībascienīgus ēkas infrastruktūras elementus. Piemēram,skatuves mehānismus, kurus tāpat kā Pilsētas pirma-jam teātrim, pasūtīja no Minhenes (Vācija) un dzelzspriekškaru izgatavotu Rīgas rūpnīcā “R.H.Mantels”.Jāpiebilst, ka pēc teātra rekonstrukcijas 2004. gadā,Latvijas Būvnieku asociācijas konkursa „Gada labākābūve 2004” nominācijā „Restaurācija” šis mūsuuzņēmuma atjaunotais projekts ieguva godpilno 1.vietu.
 10. 10. Latvijas Nacionālā operaMonumentālā Pilsētas teātra jeb Rīgas pilsētas vācuteātra ēka celta 1860.-1863. gados pēc arhitekta Lud-viga Bonšteta (1822.-1885.) projekta. Valsts mērogaarhitektūras piemineklis uzcelts vietā, kur agrākatradies viens no Rīgas nocietinājumu sistēmas el-ementiem - Pankūku bastions. Tā ir hellenizēta klasi-cisma stila celtne, kuras greznāko - ziemeļaustrumufasādi rotā jonisko kolonnu portiks un alegoriskufigūru grupa (Apolons, traģēdijas un komēdijas sim-boli, drāmas ģēnijs u.c.).1240 sēdvietām un 150 stāvvietām paredzētajaiieapaļajai teātra skatītāju zālei ar trim balkoniem irlaba akustika un patīkamas proporcijas. Uz daudzotajā laikā radušos eklektisko celtņu fona kompaktā,līdzsvarotā teātra ēka ar slaido seškolonnu joniskoportiku ir it kā aizkavējusies 19. gs. sākuma klasicis-ma uzplaukuma atbalss.„Būvuzņēmums Restaurators” šai Latvijas kultūraivisnotaļ nozīmīgajai celtnei ir veicis kā ieejas fasādes,tā arī iekštelpu un interjera restaurācijas darbus.
 11. 11. Latvijas BankaLatvijas Republikas centrālā banka iemieso drošību,stabilitāti un pastāvību. Tai ir īpaša nozīmefinanšu sistēmā, jo emisijas banka ir viens no valstspastāvēšanas simboliem.Latvijas Banka mājvietu radusi ēkā, kas savulaikcelta kā Krievijas Valsts bankas Rīgas kantoris. Ban-kas ēkas projektu izstrādāja arhitekts Augusts Re-inbergs (1860-1908). Sākotnējais bankas projektsveidots atbilstoši Krievijas Valsts bankas tipveidabūvnoteikumiem. Telpu funkcionālo plānojumuizstrādāja Krievijas Valsts bankas arhitektsR.P.Goļeņiščevs. Ēkas arhitektonisko veidolu, fasāžuun interjera dekoratīvo apdari plānoja arhitekts Au-gusts Reinbergs (1860-1908).Šodien valstiski svarīgs ir gan bankas ārējais veidols(kuram „Būvuzņēmums Restaurators” veidojušiatsevišķus eksterjera elementus), gan arī interjers,kas pilnībā tapis pateicoties mūsu meistaru prasmēmun zināšanām.
 12. 12. AS „Būvuzņēmums Restaurators”Adrese: Rīga, Jelgavas iela 36Pasta indekss: LV-1004Tālrunis: +371 26604111Tālrunis: +371 67611910Fakss: +371 67612898E-pasts: info@restaurators.lvInternets: www.restaurators.lv

×