Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Natureza e sociedade

417 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Natureza e sociedade

  1. 1. NATUREZA E SOCIEDADE Harmonías, crises e impactos. Relación da natureza e sociedade a través do tempo: factores, coñecementos, intereses e tecnoloxía. Dependencia da naturaleza: ( XIX / XX). Agricultura e gandería. Tecnoloxía limitada. Relación moi extreita ca naturaleza. A naturaleza como fonte inesgotable de riqueza: Revolución industrial, novas fontes de enerxía, aparición de máquinas, recursos maiores e de fácil obtención, fonte inesgotable de riqueza. Crecemento insustentable: conciencia de que os recursos non son infinitos, conciencia do forte impacto ca naturaleza e sobre o propio home.
  2. 2. CONCIENCIA ECOLOXISTA E O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE <ul><li>Causas da insustentabilidade: </li></ul><ul><li>Sobreexplotación dos recursos: degradación e esgotamento. </li></ul><ul><li>Contaminación do medio natural: conciencia ecolóxica, cultura do desenvolvemento sustentable. </li></ul>
  3. 3. AS DESIGUALDADES ECONÓMICAS ENTRE PAÍSES <ul><li>Localización dos recursos naturais, tecnoloxía axeitada, recursos económicos, control político, as desigualdades económicas dependen máis da tecnoloxía e da economía que dos recursos naturais. Por exemplo: a auga. </li></ul><ul><li>Os países ricos controlan a meirande parte dos recursos: grandes empresas multinacionais. (bauxita e plátano). </li></ul>
  4. 4. SOBREEXPLOTACIÓN E CONTAMINACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS <ul><li>Definición de: impactos ambientais. </li></ul><ul><li>Tipos: sobreexplotación e contaminación. </li></ul><ul><li>Recursos que sofren impactos: auga, aire e vexetación. </li></ul><ul><li>A sobreexplotación dos recursos hídricos: </li></ul><ul><li>Datos sobre a explotación da auga: </li></ul><ul><li>Impacto sobre a auga superficial: os ríos. Desviase o curso natural dos ríos. </li></ul><ul><li>Consecuencias: o impacto sobre a auga subterránea: os acuíferos. Proceso de salinización e desertización. </li></ul>

×