Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conto con pictogramas introducir a danza "conxuro bailado" (7saltos)

2,297 views

Published on

O conxuro bailado. Conto con pictogramas para introducir a danza do "conxuro bailado" (adaptación da danza dos sete saltos)
www.afiestradamestra.gal

Published in: Education
  • Be the first to comment

Conto con pictogramas introducir a danza "conxuro bailado" (7saltos)

  1. 1. 7 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC O conxuro bailado Conto con pictogramas para introducir a adaptación da “Danza dos sete saltos”
  2. 2. BAILAR!I M O S SOMBREIRO.O SEUATOPARPARABAILADO CONXUROU NFACERDECIDIUMEIGAESTA DIFÍILES.EPERIGOSOS TRUCOSDECANSAESTABA,MEIGUIÑAA SOMBREIRO.O SEUATOPABAN O N QUEPEQUENIÑAMEIGAUNHAUNHA VEZHABÍA 1 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC
  3. 3. AMIRANDOESTÁNTODOSQUEAGORA XENIAL!TAMBOR.2SAUDAR,1 REPETIMOS: TAMBOR.OTOCANDOMÚSICA DEPOUCOU NPASO:SEGUNDOO OLA! SAUDAR:ERAPASOPRIMEIROO 2 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC
  4. 4. BEN!PERNA.PERNA,TAMBOR,SAÚDO, ERA?COMO 3 .2 , 1 ,EQUILIBRIO!PERNA,A OTURAAGORAE PERNATAMBOR,SAÚDO, PERNA! UNHAARRIBAEQUILIBRIO:O SEUPROBAMEIGA 3 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC
  5. 5. SALTO,MONSTRO,PERNA,PERNA,TAMBOR,SAÚDO, ALEGRÍA!DESALTA A MEIGAELISTOESTÁCASEX A BEN!MONSTRO.PERNA,PERNA,TAMBOR,SAÚDO, XENIAL!MONSTRO!CARAS:AS SÚASI M I T A EMONSTROSMOITOSCOÑECEMEIGUIÑAESTA 4 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC
  6. 6. N O NQUEPENSOUMEIGAACANDO SENTAR. SALTO,MONSTRO,PERNA,PERNA,TAMBOR,SAÚDO, DESCANSAR.APOUCOU N SENTARQUET I V OQUELONGOTAN ERAMEIGAD ACONXUROOPERO... REMATAMOS,CASEX AXENIAL, 5 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC
  7. 7. BAILANDO!SOMBREIROO SEU APARECERF I X OQUEMEIGAD AHISTORIA AREMATACOMOÉA S ÍE BRAVO!SENTAR, SALTO,MONSTRUO,PERNA,PERNA,TAMBOR,SAÚDO, BRAVO!APARECEU, PUF!INTRENESESOMBREIRO,O SEUATOPARÍA 6 / 7 www.afiestradamestra.gal Pictos: ARASAAC

×