Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilot facilitator enquête voor supervisors

7 views

Published on

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pilot facilitator enquête voor supervisors

  1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. PILOT FACILITATOR ENQUÊTE (voor supervisors) Versie: 2.0 Datum: 1.3.2018 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation)
  2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Introductie De grootste uitdaging met betrekking tot facilitators is de spanning tussen de intrinsieke facilitator motivaties aan de ene kant en hun faciliterende rol in een niet-hiërarchische, interdisciplinaire, bottom-up communicatie setting tijdens de gestructureerde chats aan de andere kant. Zoals beschreven in het document Training programma 2017 good practices en lessons learned brengen verschillende intrinsieke facilitator motivaties verschillende uitdagingen met zich mee:  De uitdagingen behorend tot intrinsieke facilitator motivatie ambitie zijn om een machtsstrijd te voorkomen en een hiërarchische afstand tussen facilitators en deelnemers;  De uitdagingen behorend tot intrinsieke facilitator motivatie professioneel specialisme zijn om een vernauwing van onderwerpen en communicatiestijl te vermijden die past bij de specialisatie van de faciltator en een hiërarchische afstand tussen facilitators en deelnemers die op dat moment gezien worden als patiënten of cliënten. De aanname is dat hoe minder facilitators beschikken over een hiërarchische “mindset” des te minder waarschijnlijk het is dat de uitdagingen werkelijkheid worden, en hoe meer zij beschikken over een hiërarchische “mindset” des te waarschijnlijker het is dat de uitdagingen werkelijkheid worden. Het doel van de facilitators in de online omgeving is om een meer hiërarchische “mindset” achter zich te laten en minder hiërarchische “mindset” aan te nemen. De pilot facilitator enquête meet de “mindsets” van de facilitators voor en na de pilot. de pilot effectief is, zullen de individuele en opgetelde scores van de facilitators na te pilot lager zijn dan voor de pilot. Je dient de enquête aan jouw facilitators te zenden voor de eerste gestructureerde chat sessie met de deelnemers en na de laatste gestructureerde chat sessie met de deelnemers.
  3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. De facilitator enquête 1. Beschrijf s.v.p. jouw motivatie om de rol van facilitator te vervullen: 2. Geef s.v.p. aan op een schaal van “1” tot “5” of je het eens bent met de volgende tien beweringen – waarbij “1” betekent dat je het volledig met de bewering oneens bent en “5” dat je het er volledig mee eens bent. 1 (Volledig oneens) 2 (Oneens) 3 (Neutraal) 4 (Eens) 5 (Volledig eens) 1 Ik ben nieuwsgierig naar de reflecties van de deelnemers 2 De deelnemers kunnen veel van mij leren 3 Als er een probleem is in de communicatie voel ik mij mede- verantwoordelijk 4 Als iemand meer passie heeft dan heeft deze persoon meer recht om te
  4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. spreken 5 Het is moeilijk voor mij om niets te zeggen als ik onzin hoor 6 Ik geloof dat reflecties van deelnemers mijn ogen kunnen openen voor nieuwe inzichten 7 Soms is mijn motivatie om te communiceren egoïstisch 8 Als iemand meer kennis heeft dan heeft deze persoon meer recht om te spreken 9 Ik geloof dat mijn reflecties de ogen van deelnemers kunnen openen voor nieuwe inzichten 10 Soms maak ik fouten in mijn communicatie
  5. 5. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 5 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Berekenen van facilitator scores De beweringen 2, 4, 5, 8 en 9 in de enquête zijn indicatoren van een meer hiërarchische “mindset” terwijl beweringen 1, 3, 6, 7, en 10 indicatoren zijn van een minder hiërarchische “mindset”. Jij berekent de facilitator scores. Om de facilitator scores te berekenen, tel je eerst de scores behorend tot beweringen 2, 4, 5, 8 en 9 op. Vervolgens verander je de scores behorend tot beweringen 1, 3, 6, 7, en 10 op de volgende manier: de scores worden omgedraaid. Dit betekent dat de score “1” een “5” wordt, score “2” een “4”, score “3” een “3”, score “4” een “2” en score “5” een “1”. De omgedraaide scores worden opgeteld. Tot slot worden de totalen scores behorend bij beweringen 2, 4, 5, 8 en 9 en de totale omgedraaide score behorend tot beweringen 1, 3, 6, 7, en 10 opgeteld. De nieuwe totaalscore is de faciltator score. Jij dient de ingevulde facilitator enquêtes in te zamelen zowel voor de eerste gestructureerde chat sessie als opnieuw na de laatste gestructureerde chat sessie. Je dient een tabel te maken met daarin de totaalscores van de geanonimiseerde facilitators voor en na, en eveneens de opgetelde scores van alle faciltators samen. Jij neemt deze tabel op in jouw evaluatie document. De tabel zou er zo kunnen uitzien: FACILITATOR ENQUÊTE SCORES SCORE VOOR SCORE NA SCORE VERSCHIL (“SCORE VOOR” MIN “SCORE NA”) FACILITATOR 1 FACILITATOR 2 OPGETELDE SCORE

×