Reforma laboral (valencià)

844 views

Published on

Explicació de què és i en què ens afecta la nova Reforma Laboral de 2011, i quina relació té amb el Pacte de l'Euro

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reforma laboral (valencià)

 1. 1. La Reforma Laboral Material elaborat perDemocràcia Real Ja València
 2. 2. LA NOVA REFORMA LABORAL 2011Després de la Reforma Laboral de lestiupassat (2010),els agents socials, tornena asseures en la taula de negociacionsper a aplicar noves mesures de reforma.
 3. 3. QUI SÓN EIXOS AGENTS SOCIALS?• La CEOE; (Confederación Española deOrganizaciones Empresariales)• Els Sindicats Majoritaris: CCOO(Comisiones Obreras) y UGT (Unión General deTrabajadores)
 4. 4. A QUI REPRESENTENAQUESTS AGENTS SOCIALS?
 5. 5. La CEOE:agrupa, amb caràcter voluntari, a 230organitzacions empresarials, de les quals 55 sónterritorials, i la resta, 175, de caràctersectorial. A través daquest entramat, laConfederació integra i representa a més de 5.000organitzacions de base que aglutinen a 1.450.000empresaris i autònoms.Encara que moltes PIMES i autÒnoms no es sentenrepresentats UGT i CCOO: Són els sindicats amb majorafiliació però només representen a un 15% delsi de les treballador(e)s.
 6. 6. PROPOSTES A LAREFORMA LABORAL
 7. 7. CONVENIS COLECTIUSQuan un conveni expire i calga renovar-ho, si lesnegociacions no es produeixen entre patronal itreballadors, aqueix conveni deixarà dutilitzar-sefins que es produïsca un de nouLes negociacions seran regulades per un àrbitre.En el període de negociació els treballadors mancarande conveni, per la qual cosa no tindran taulessalarials.
 8. 8. CONVENIS COLECTIUSl document proposat per la patronal madrilenya CEIMinclou mesurades com-la supressió en la ultraactivitat dels convenis,- leliminació del dret a vaga dels treballadors enel moment de negociació o- el contracte únic de 20 dies per any treballat. MESURES QUE VÉNEN UNIDES AL PACTE DE LEURO
 9. 9. FLEXIBILITAT INTERNA EN LES EMPRESESLes empreses podran modificar als seus treballadors en qualsevol lloc daquesta empresa, per la qual cosa la mobilitat horària, salarial, funcional o geogràfica, és a càrrec de lempresari.Si els treballadors no accepten aquests canvis, actuarà una comissió paritària i finalment el mecanisme de mediació i arbitratge. MESURES QUE VÉNEN UNIDES AL PACTE DE LEURO
 10. 10. MÚTUES DACCIDENTS TREBALLE I MALALTIES PROFESSIONALSEs tracta de donar més poder a les mútues. Daquestamanera les mútues tenen més responsabilitat en lesbaixes causades per malalties professionals.Els sindicats, referent a açò, exigeixen que es facencàrrec de més prestacions daquest tipus, la qual cosasignificaria que es podrien ampliar les malaltiesconsiderades professionals.
 11. 11. DESPENJADA SALARIALSi una empresa té guanys els beneficis no esreparteixen entre el treballadors. Si una empresa té un descens en els guanys, els treballadors podran veure congelat el seu sou, fins i tot reduït, i no podran recórrer a la via judicial. MESURES QUE VÉNEN UNIDES AL PACTE DE LEURO
 12. 12. UGT CEOE CCOOLa tard del 2 de junY de 2011, trenquen les seues negociacions
 13. 13. ¿I ARA QUÈ? T A Z O E C R ED El Govern, el dia 10 de juny... APROVA la Reforma Laboral. El ministre de treball, Valeriano Gómez partirà des dels punts de trobada constatats entre els agents socials
 14. 14. Una vegada més, aspectes fonamentals dela nostra vida són decidits sense tenirveu en ellsdecidits per persones que no representena la majoria de la poblaciói que no cerquen linterès comú sinó elbenefici duns pocs
 15. 15. Abans de res aixòi molt més...TORNA A PRENDRE EL CARRER 19J CONVOCATÒRIA CONJUNTA ACAMPADES I DRY TOTXS SOM 15M PER UNA DEMOCRÀCIA REAL JA!

×