Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan muzik final exam

35,039 views

Published on

Soalan muzik final exam

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SADEK 09200 KUPANG KEDAH Nama: ........................................................... Tahun : ............................. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA 40 MINIT Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan soalan-soalan yang berikut. Soalan 1 – 2 adalah berdasarkan gambarajah diatas. 1. Apakah nama bagi not diatas? A: minim C: kuaver B : krocet D: semibrif 2. Berapakah nilai bagi not tersebut? A: 2 C: 3 B : 4 D: 1 Gambarajah A 3. Gambarajah A menunjukkan sejenis simbol dalam muzik.Apakah nama simbol tersebut? A: rehat C: klef trebel B : krocet D: klef trouble 4. Rajah diatas menunjukkan sejenis tanda rehat.Ia adalah sejenis tanda rehat bagi not______________? A: semibrif C: minim B : krocet D: kuaver 1
  2. 2. 5. Garis baluk mempunyai ___________ garis dan ____________ ruang. A: 3 , 4 C: 6 , 7 B : 5 , 4 D: 2 , 4 Soalan 6 – 10 adalah berdasarkan lagu dibawah. 6. A: riak C: pagi B : suria D: hari 7. A: cantik C: kasih B: asli D: bahagia 8. A: laut C: kasih B: gebu D: asli 9. A: tadi C: tercinta B : jaya D: indah 10. A: Malaysia C: tanah airku B : tempat ku D: tumpah ku 2 DAMAI RASA Betapa indahnya Suria mandikan cahaya Bersinar (6) ________________ air desa Damai rasa penuh (7) ________________ Embun pagi hari Bagaikan mutiara (8) ____________ Irama riang penuh beerti Merdunya menyegarkan hati Tanah air yang ku cinta Tiada persamaannya Jadi kenangan sepanjang masa Malaysia yang (9) ________________ Oh (10)_________________ Kau yang selalu ku rindu Betapa rasa pilu hatiku Pabila berpisah darimu
  3. 3. BAHAGIAN-BAHAGIAN REKODER 11. Bahagian X ialah: A: tengah C: kaki B : kepala D: belakang 12. Bahagian Y ialah: A: badan C: kaki B: hujung D: hulu 13. Bahagian Z ialah: A: jari C: kaki B: ekor D: belakang 14. Rekoder yang biasa digunakan dalam pembelajaran di sekolah adalah rekoder jenis ________________. A: alto C: sopranino B : bass D: soprano 15. Bunyi tiupan rekoder yang paling tepat ialah: A: hu C: tu B: cu D: mu 16. Gambarajah menunjukkan kedudukan postur berdiri yang betul ketika bermain rekoder.Murid perlu mencondongkan rekoder dari badan mengikut kecondongan __________________. A: 35 darjah C: 45 darjah B : 90 darjah D: 80 darjah 3
  4. 4. 17. Cara memegang rekoder yang paling baik ialah tangan ____________ di atas dan tangan ______________ dibawah. A: tepi , kiri C: kiri , kanan B : kanan , kiri D: bawah , tepi Soalan 18 hingga 20 adalah berdasarkan penjarian rekoder dibawah. Gambar A Gambar B Gambar C 18. Gambar A ialah _________________. A: Not B C: Not C B : Not A D: Not E 19. Gambar B ialah _________________. A: Not C C: Not A B: Not E D: Not F 20. Gambar C ialah ________________. A: Not F C: Not A B: Not B D: Not G Soalan 21 hingga 25 berdasarkan pilihan jawapan diberikan. 4
  5. 5. 21. 22. 23. __________________ __________________ __________________ 24. 25. __________________ ___________________ 26. Semasa menyanyikan lagu di perhimpunan, murid-murid hendaklah ______________________. A: berdiri tegak C: berdiri B : bising D: berdiri tegak dan tangan disisi 27. Berikut ialah lagu-lagu patriotik kecuali, A: Nyalakan Tekad C: Puteri Isma Hani B: Keranamu Malaysia D: Jalur Gemilang 5 gong gendang angklung kompang rebana kecil
  6. 6. 28. Turutan lagu semasa menyanyikan lagu di perhimpunan ialah: A: Negaraku,Lagu Kedah, C: Negaraku,Lagu Sekolah Lagu Sekolah Lagu Kedah B: Lagu Kedah,Negaraku D: Negaraku,Negeriku, Lagu Sekolah Lagu Sekolah 29. Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Eh C: Oh B : Ah D: Uh 30. Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Ah C: Eh B: Oh D: E`h Disediakan oleh: .............................................. En Khairul Iswadi b Ahmad Shukeri Ketua Panitia Muzik SKKS kias 2009 6
  7. 7. 28. Turutan lagu semasa menyanyikan lagu di perhimpunan ialah: A: Negaraku,Lagu Kedah, C: Negaraku,Lagu Sekolah Lagu Sekolah Lagu Kedah B: Lagu Kedah,Negaraku D: Negaraku,Negeriku, Lagu Sekolah Lagu Sekolah 29. Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Eh C: Oh B : Ah D: Uh 30. Pembentukan mulut bagi gambarajah diatas ialah: A: Ah C: Eh B: Oh D: E`h Disediakan oleh: .............................................. En Khairul Iswadi b Ahmad Shukeri Ketua Panitia Muzik SKKS kias 2009 6

×