Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A situación da lingua galega 1975 hoxe

2,002 views

Published on

2º de Bacharelato

  • Be the first to comment

A situación da lingua galega 1975 hoxe

  1. 1. A SITUACIÓN DA LINGUA GALEGA<br />1975-HOXE<br />
  2. 2. CONTEXTO HISTÓRICO<br />MALIA A URBANIZACIÓN O GALEGO MAIORITARIO<br />PERO O PROCESO DE CASTELANIZACIÓN SEGUE<br />A DEMOCRACIA => NORMALIZACIÓN DO GALEGO<br />PROGRESOS DO GALEGO NON REDUCEN O PROCESO. CAUSA: POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEBAIXA INTENSIDADE<br />
  3. 3. CONTEXTO HISTÓRICO<br />LEXISLACIÓN:<br />CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: RECOÑECE AS NACIONALIDADES HISTÓRICAS<br />ESTATUTO DE AUTONOMÍA: COOFICIALIDADE GALEGO-CASTELÁN<br />LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA<br />PLAN XERAL DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (LEMBRAR PROCESO DE NORMALIZACIÓN)<br />
  4. 4. CONTEXTO HISTÓRICO<br />INCORPORACIÓN DO GALEGO AO ENSINO FAI NECESARIA A PROLIFERACIÓN DE MATERIAIS<br />PRENSA ESCRITA: PRESENZA ESCASA DO GALEGO<br />GALICIA HOXE<br />A NOSA TERRA (DESAPARECIDA)<br />VIEIROS (DESAPARECIDO)<br />CRTVG<br />
  5. 5. NIVEL LINGÜÍSTICO<br />BASES PARA UNIFICACIÓN DAS NORMAS LINGÜÍSTICA DO GALEGO (1977): TEXTO CONSENSUADO POLA RAG E OS REINTEGRACIONISTAS<br />NORMAS ORTOGRÁFICAS DO IDIOMA GALEGO OFICIALIZADAS EN 1982<br />VOCABULARIO ORTOGRÁFICO DA LINGUA GALEGA<br />PROLIFERACIÓN DE GRAMÁTICAS E DICIONARIOS<br />NORMAS FORON REFORMADAS EN 1995 E 2003 (NORMATIVA DE CONCORDIA)<br />

×