Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eeljit hicheel 4

821 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eeljit hicheel 4

  1. 1. Ажлын бодлого­4 Ажлын бодлого-4
  2. 2. Хөдөлмөрийн бүтээмж, хугацаа, нийт  ажил гэсэнхэмжигдэхүүнүүдийн хамаарал бүхий  бодлогыг ажлын бодлого гэдгийг хүүхдүүд  мэдэж авсан байна. Тэгвэл хэдүүлээ  мэдлэгээ шалгаж,  дараах бодлогоо  бодож үзье.
  3. 3. Сурагчид 228 мод тарихаар нүх ухав. Хэрэв эхний4 өдөрт өдөр бүр 36 нүх, дараагийн өдөр бүр 28 нүх ухсан бол сурагчид бүгд хэдэн өдөр ажилласан бэ?
  4. 4. Бие биедээ туслаарай найзуудаа
  5. 5. Сурах бичгийн 11,12­р  бодлого
  6. 6. Гэртээ үзсэн мэдлэгээ  сайтар бататгаж шалгалтандаа сайн  бэлтгээрэй.

×