Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sinisen biotalouden
tutkimus ja osaaminen
Strategiatyö painopisteiden ja
toimenpiteiden määrittelemiseksi
28.09.17 1
Tausta
• Tavoitteena on, että sininen biotalous on Suomelle vahva
tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä.
• Veteen ...
Miksi juuri nyt?
• Sinisen biotalouden vauhdittamiseen tarvitaan uudistuvaa tutkimusta
ja osaamista
• Tutkimus- ja kehitys...
Tavoitteet
1. Kirkastaa sinisen biotalouden tutkimuksen ja
osaamisen tulevaisuuden painopisteet lyhyellä ja
pitkällä aikav...
Tarkasteltavia teemoja
1) Vesihyvinvointi ja –palvelut;
2) Vesibiotuotteet ja –tuotanto;
3) Vesiosaaminen ja –teknologia; ...
Toteutus
• Työstä vastaa Maa- ja metsätalousministeriö ja
strategiaprosessia fasilitoi Gaia Consulting Oy
• Avoimesti ja y...
Mahdollisuus tulla mukaan
• Seuraa strategiatyötä MMM:n sivuilla:
http://www.mmm.fi/sininenbiotalous/
• Marraskuussa 2017 ...
28.09.17 8
Tervetuloa mukaan ideoimaan ja
vaikuttamaan!
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, puh. 0295 162 20...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely

1,952 views

Published on

Tavoitteena on, että sininen biotalous on Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala. Tutustu strategiatyöhön.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely

  1. 1. Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen Strategiatyö painopisteiden ja toimenpiteiden määrittelemiseksi 28.09.17 1
  2. 2. Tausta • Tavoitteena on, että sininen biotalous on Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä. • Veteen perustuvaa yritysten liiketoimintaa halutaan kehittää, samoin vesiympäristön hyvää tilaa sekä Suomessa että globaalisti. • Keskeinen osa sinisen biotalouden kehittämistä on tutkimus ja osaaminen. Tämä työ määrittää sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen tulevaisuuden strategiset painopisteet. • Työ tukee hallitusohjelman kärkihankkeen ”Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun” ja siihen liittyvän sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman 2025 strategisia päämääriä28.09.17 2
  3. 3. Miksi juuri nyt? • Sinisen biotalouden vauhdittamiseen tarvitaan uudistuvaa tutkimusta ja osaamista • Tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuutta syytä parantaa kohdistamalla rajalliset resurssit yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen • Yhteisesti sovituilla tavoitteilla mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisen t&k-rahoituksen painopisteisiin ja parantaa rahoituksen kotiuttamista • Mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen ja osaamisen painopisteisiin pohjoismaisessa yhteistyössä - Sinisen biotalouden tiekartan toimeenpano, valmisteilla oleva ”Itämeri-Pohjanmeri Bonus” • Varmistettava tulevaisuuden osaamispohja • Tavoitteet vahvasti esillä Sinisen biotalouden kansallisessa kehittämissuunnitelmassa 2025 ja Hallituksen puoliväliriihessä (2017) 28.09.17 3
  4. 4. Tavoitteet 1. Kirkastaa sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen tulevaisuuden painopisteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 2. Varmistaa yhteinen sitoutuminen näihin painopisteisiin ja sopia vastuutahot 3. Määritellä painopisteiden tarkentamiseen sopiva jatkuvan ennakoinnin ja arvioinnin prosessi 28.09.17 4
  5. 5. Tarkasteltavia teemoja 1) Vesihyvinvointi ja –palvelut; 2) Vesibiotuotteet ja –tuotanto; 3) Vesiosaaminen ja –teknologia; sekä 4) Energia, ravinteet ja teolliset symbioosit 28.09.17 5
  6. 6. Toteutus • Työstä vastaa Maa- ja metsätalousministeriö ja strategiaprosessia fasilitoi Gaia Consulting Oy • Avoimesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa • Lähtökohtana jo olemassa olevat selvitykset ja näkemykset • Valmisteluryhmässä mukana Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen Akatemia ja Tekes • Valmistuu huhtikuussa 2018 ja hyväksytään toukokuussa 2018 Sinisen biotalouden ohjausryhmässä sekä Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmässä 28.09.17 6
  7. 7. Mahdollisuus tulla mukaan • Seuraa strategiatyötä MMM:n sivuilla: http://www.mmm.fi/sininenbiotalous/ • Marraskuussa 2017 mahdollisuus tuoda esiin tutkimus- ja osaamistarpeita (avoin kysely) • Marraskuussa työpaja kutsutuille asiantuntijoille • Keväällä 2018 mahdollisuus kommentoida painopisteitä (avoin kysely) • Lausuntokierros keväällä 2018 28.09.17 7
  8. 8. 28.09.17 8 Tervetuloa mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan! Lisätietoja: Erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, puh. 0295 162 202 Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, puh. 0295 162 411 etunimi.sukunimi@mmm.fi

×