โครงการอบรมการผลิตสื่อ  การสอนด้วยโปรแกรม    CourseLab  Interactive eLearning  Content by CourseLab   ๑๐-๑๑ สิ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                             อ. เขมปริต ขุนราชเสนา ว...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                        อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                          อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยากา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                          อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาก...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                          อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยากา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                               อ. เขมปริต ขุนราชเส...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                                       อ. ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                             อ. เขมปริต ขุนราชเสนา ว...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                          อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาก...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                             อ. เขมปริต ขุนราชเสนา ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                         อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการ...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยา...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                            อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิท...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab                           อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทย...
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
 Server ubuntu_8.04
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Server ubuntu_8.04

637 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Server ubuntu_8.04

 1. 1. โครงการอบรมการผลิตสื่อ การสอนด้วยโปรแกรม CourseLab Interactive eLearning Content by CourseLab ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๙๓๑ โดย อ.เขมปริต ขุนราชเสนา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 2. 2. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ คํานํา ปจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษามีหลายประเด็นหลายเรื่องที่เป็นที่สนใจในวงการศึกษาเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงการศึกษาระดับที่สูงที่สด การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาซึ่งใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ุทําให้ผ้เรียนได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ู โดยในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากขึ้น ทําให้การเรียนการสอนไม่จํากัดอยู่ที่เวลาและสถานที่ มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาบุคลิกลักษณะของผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจในการเรียนกลัวการตอบคําถาม การตั้งคําถาม ซึงการใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์ ่เน็ต ทําให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกความคิดเห็นมากขึ้น ทั้งนี้สื่อการเรียนที่นําตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจํากัดหลายประการ เช่น ทักษะในการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อของผู้สอน รวมทั้งราคาของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ ดังนั้นจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CourseLab” ขึ้นโดยใช้โปรแกรม CourseLab ซึงเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งแบบฟรีแวร์(Freeware) ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ่ของโปรแกรม และเพื่อเสริมทักษะในการพัฒนาสื่อการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เขมปริต ขุนราเสนา สิงหาคม 2554 Interactive Elearning By CourseLab
 3. 3. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ สารบัญเรื่อง หนาลักษณะของโปรแกรม CourseLab 1ระบบ LMS 2การติดตั้งโปรแกรม 3เริ่มตนใชงาน 7การลงทะเบียนใชงานโปรแกรม 7เริ่มตนสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 12สวนประกอบของโปรแกรม CourseLab 18แนะนําเมนูตาง ๆ ของโปรแกรม CourseLab 19การกําหนดคาใหกับบทเรียน 21 • Design Setting 21 • Runtime Setting 24 • กําหนดตัวแปรเพื่อเก็บคะแนน 25 • การแกไขบทเรียน (Editting Module) 29 o แกไขหนาแรกของบทเรียน 29 o แกไขหนาหลักของบทเรียน 29 o แกไขหนานําเสนอเนื้อหา 30 • การเพิ่มวัตถุใหกับบทเรียน (Object) 30 • การเพิ่มขอความรูปภาพ ตารางดวย Texbox 31 • การกําหนด Effect การแสดงผลใหกับกลองขอความ 33 • การเพิ่มไฟลวดีโอ ี 34 • การเพิ่มเสียงใหกับวัตถุ 37 • การใช TimeLine จัดลําดับการแสดงผล 38 • การเพิ่มลบสไลดบทเรียน 39 • การเชื่อมโยงสไลดบทเรียน 40การสรางแบบทดสอบ 41 o การสรางชุดทดสอบ 41 o การรายงานผลการสอบ 41ตัวอยางการสรางแบบทดสอบรายขอที่มีปฏิสัมพันธ 49Even หรือเหตุการณที่ใชบอย 55 Interactive Elearning By CourseLab
 4. 4. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณการแทรกตัวนําทาง (Insert a Navigation) 55การแทรกสัญลักษณหนาขอความ (Insert a Lists) 56การแทรกบอลลูน (Insert a Balloon) 58การเผยแพรบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Publish Course) 59ภาคผนวก • แนวทางการสรางคอรสแวรที่มีคุณภาพ 65 • ตัวอยางการวิเคราะหหนวยงาน/ความตองการ/ผูเรียน 72 • แบบวิเคราะหรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 75 • การวิเคราะหเนื้อหา 77 • ตัวอยางการวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาสําหรับนําไปพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 78 • การวิเคราะหจดประสงคการเรียนรู ุ 79 • การวิเคราะหกจกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส ิ 80 Interactive Elearning By CourseLab
 5. 5. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ โปรแกรม CouseLab โปรแกรม CourseLab เปนโปรแกรมที่จัดอยูใน กลุมที่ใชสําหรับนิพนธบทเรียนหรือ Authoring Tool เปน โปรแกรมฟรีแวร ไมกําหนดระยะเวลาใชงานดังนั้นจึงเปน โปรแกรมที่นาสนใจโปรแกรมหนึ่งที่นานํามาใชในการ  สรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือ e-learning ที่สนับสนุน มาตรฐานอีเลิรนนิ่งตาง ๆ เชน SCORM 1.2, SCORM 2004 (SORM 1.3) และ AIC และสามารถเพิ่มความ นาสนใจใหกบบทเรียนโดยการเขียน Action ใหกับชินงาน ั ้ หรือวัตถุได สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่เว็บไซตของโปรแกรม CourseLab ไดโดยตรงคือ http://www.courselab.com หรือเว็บ www.irecog.com ไปที่downloads แลวเลือกหมวดหมูเปน Authoring Tool ก็ไดเชนกันลักษณะการใชงาน • ลักษณะการใชงานคลาย ๆ กับ PowerPoint • ออกแบบเนื้อหาในรูปแบบโมเดลโครงสราง • ทํางานในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get) • การเรียกใชงานวัตถุในโปรแกรมเปนลักษณะ Drag and Drop • รองรับการใชงานไฟลมเี ดียตางๆ เชน Flash, Shockwave, Java และไฟลวีดีโอในรูปแบบตางๆ มาใช รวมกันได • วัตถุหรือ Object เชน กลองขอความ รูปภาพ ปุม ทั้งหมดสามารถกําหนดใหปฏิสัมพันธกับผูใชงานได • การเผยแพรผลงาน สามารถเผยแพรไดหลายรูปแบบเชน ซีดี-รอม อินเตอรเน็ต และสามารถนําไปใช งานรวมกับระบบ LMS (Learning Management System)ลักษณะเดนของโปรแกรม CourseLab 1. ผูใชงานไมจาเปนตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรม ํ 2. มีการตูนเคลื่อนไหวในโปรแกรม เพื่อใชในการประกอบการสรางสื่อฯ 3. สามารถทดสอบผลงานไดดวยตัวโปรแกรมเอง  4. ใชทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรนอย 5. สนับสนุนมาตรฐานอีเลิรนนิ่งตางๆ เชน AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004 (SCORM 1.3) ระบบ LMS (Learning Management System) ที่สนับสนุนการนําบทเรียนไปใชงาน โปรแกรม CourseLab สนับสนุนการใชงานกับระบบ LMS ที่ไดรับความนิยม เชน • Akuter Enterpriseโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 1
 6. 6. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ • ATutor • BlackBoard • Docebo • IBM Learning Space • IBM Lotus Workplace Collaborative Learning • Ilias • Microsoft SharePoint Learning Kit • Moodle • Oracle iLearning • SAP eLearning Solution • WebSoft WebTutor and WebTutor Liteระบบ Learning Management System หรือ LMS คืออะไร ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย หรือระบบบริหารจัดการเรียนรู หรือเรียกกันในชื่อทั่วไปวา LMS ยอมาจาก Learning Management System เปนระบบทีใชบริหารจัดการการเรียนรูทอํานวย ่ ี่ความสะดวก รวมทั้งการสรางแบบทดสอบ การทดสอบและการประเมินผลบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยองคประกอบของ LMS ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับ คือ ผูเรียน ผูสอน และผูบริหารระบบ โดยสามารถเขาสูระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบสามารถรองรับจํานวน ผูใช และ จํานวนบทเรียนได ไมจํากัด โดยขึ้นอยูกับ ฮารดแวรและ /หรือ ซอฟทแวรทใช และ ี่ระบบสามารถรองรับการใชงานภาษาไทยอยางเต็มรูปแบบ 2. ระบบการสรางบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบดวย เครื่องมือในการชวยสรางเนื้อหา ระบบสามารถใชงานไดดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังขอสอบ โดยเปนระบบการสุมขอสอบสามารถจับเวลาการทําขอสอบและการตรวจขอสอบอัตโนมัติ พรอมเฉลย รายงานสถิติคะแนน และสถิติการเขาเรียนของนักเรียน 4. ระบบสงเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ใชส่อสารระหวาง ผูเรียนกับ ืผูสอน และ ผูเรียนกับผูเรียน ไดแก เว็บบอรด (Web board) และ หองสนทนา (Chatroom) โดยสามารถเก็บขอมูลเหลานี้ได 5. ระบบจัดการขอมูล (Data Management System) ประกอบดวย ระบบจัดการไฟลและโฟลเดอรผูสอนมีเนื้อที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยไดเนื้อที่ตามที่ผูดแลระบบกําหนดให ูโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 2
 7. 7. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณเว็บไซตของโปรแกรม CourseLab ทานสามารถดาวนโหลดโปรแกรม CourseLab ไดที่เว็บไซตโดยตรงการติดตั้งโปรแกรม CourseLab 1. ดาวนโหลดโปรแกรมที่ www.courselab.com 2. เมื่อดาวนโหลดแลวจะไดไฟล courselab_2_installer.zip ซึ่งไฟลจะถูกบีบอัดไวในลักษณะของซิฟ ไฟล ใหทําการคลายไฟลดังกลาวออกมา ภาพที่ 1 โปรแกรมที่ไดจากการดาวนโหลด ภาพที่ 2 แตกไฟลที่ถูกบีบอัดไวโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 3
 8. 8. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณจะไดดังภาพที่ 3 ภาพที่ 3 โปรแกรมที่ไดจากการแตกไฟล3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลโปรแกรม CourseLab_2_installer.msi ภาพที่ 4 การดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลสําหรับติดตั้ง4. เมื่อไดดังภาพที่ 5 ให กดปุม Next  ภาพที่ 5 เริ่มการติดตั้งโดยกดปุม Nextโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 4
 9. 9. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ5. ทําการติดตังโปรแกรมโดย กดปุม Install ดังภาพที่ 6 ้ ภาพที่ 6 กดปุม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม  ภาพที่ 7 ระบบกําลังติดตั้งโปรแกรม CourseLabโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 5
 10. 10. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ6. ระบบทําการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลวให กดปุม Finish ภาพที่ 8 กดปุม Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม 7. เมื่อติดตั้งเสร็จแลวใหดูทหนาจอคอมพิวเตอร วามี Icon ของโปรแกรม CourseLab หรือไม ถาติดตั้งเสร็จ ี่เรียบรอยแลวไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น สามารถดูผลการติดตั้งที่หนาจอซึ่งจะเห็น Icon ไดดังภาพ ภาพที่ 9 Icon ของโปรแกรมที่แสดงที่หนาจอคอมพิวเตอรโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 6
 11. 11. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณเริ่มตนใชงานโปรแกรมการลงทะเบียนโปรแกรม หลังจากที่ไดตดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ในการเรียกใชงานโปรแกรมครั้งแรกนั้นเราตอง ิลงทะเบียนเพือใชงานโปรแกรมโดยที่ไมตองเสียคาใชจาย สําหรับการลงทะเบียนใหทานทําตามขั้นตอน ่ ดังตอไปนี้1. คลิ๊กเลือกที่ Icon ของโปรแกรมที่หนาจอคอมพิวเตอร ภาพที่ 10 Icon ของโปรแกรมซึ่งแสดงที่หนาจอคอมพิวเตอร2. โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อใหลงทะเบียน สําหรับการลงทะเบียนในสวนนี้ทานตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรของทานใหสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพราะโปรแกรมจะสงรหัสเขาสูอีเมลของทาน ภาพที่ 11 หนาตางสําหรับลงทะเบียนโปรแกรมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 7
 12. 12. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ3. กรอกขอมูลในชองวางทั้งหมด โดยกรอกชื่อ สกุล เลือกประเทศ กรอกหนวยงาน และอีเมล เมื่อกรอกเสร็จแลวให กดปุม Next กรอกชื่อ สกุล ประเทศ หนวยงานและ อีเมล ภาพที่ 12 กรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนและกดปุม Next4. เมื่อกดปุม Next แลว จะปรากฏหนาตางเพื่อใหทานกรอก Code หรือวารหัสที่ถูกสงไปยังอีเมลของทาน คํายืนยันบอกวาไดสงรหัสไปยังอีเมล เรียบรอยแลว ภาพที่ 13 หนาตางสําหรับกรอกรหัสการเขาใชงานโปรแกรมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 8
 13. 13. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ5. เปดอีเมลที่ทานใชบริการ จากตัวอยางเปนการใชบริการอีเมลฟรี Hotmail ดังภาพ ภาพที่ 14 การเขาตรวจสอบอีเมลเพื่อดูรหัสลงทะเบียนการใชงานโปรแกรม6. เมื่อเขาไปแลวใหดูที่กลองขาเขา เพื่อตรวจสอบอีเมลที่ถกสงมาจากโปรแกรม CourseLab ู ภาพที่ 15 ตรวจสอบอีเมลที่กลองขาเขา ระบบของ CourseLab จะสงรหัสผานมาใหโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 9
 14. 14. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ7. เปดดูอีเมลเพื่อดูรหัสลงทะเบียนการใชงานโปรแกรม CourseLab รหัสลงทะเบียนคัดลอกไป ใสในชองสําหรับ ลงทะเบียน ภาพที่ 16 เปดอีเมลเพื่อดูรหัสลงทะเบียน8. นํารหัสกรอกเพื่อเขาใชงานโปรแกรม เสร็จแลวกดปุม Next เพื่อเขาใชงานโปรแกรม  2B5D รหัสที่ไดคือ 2B5D ภาพที่ 17 กรอกรหัสสําหรับลงทะเบียนเพื่อใชงานโปรแกรมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 10
 15. 15. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ9. หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลวก็จะสามารถเขาใชงานได ซึ่งจะเห็นเปนหนาตางขึ้นมาดานลาง ภาพที่ 18 หนาตางสําหรับการใชงานเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว สามารถเขาใชงานโปรแกรมไดโดยจะพบหนาตางดังภาพที่ 18 โดยสามารถสรางคอรสหรือบทเรียนใหมโดยเลือกไปที่ Create a New course… แตกรณีที่มีบทเรียนทีไดสรางไว ่แลวหรือดาวนโหลดมาจากเว็บไซตกสามารถเรียกใชงานไดโดยกดที่ Browse… ็โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 11
 16. 16. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณเริ่มตนสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส หลังจากที่ไดทาการวิเคราะหเนื้อหาหรือเตรียมเนื้อหาสําหรับนํามาสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดย ํการใชโปรแกรมในกลุม Authoring Tool ซึ่งมีหลายโปรแกรมแลวแตความถนัดหรือความชอบ สําหรับการใชโปรแกรม CourseLab เพื่อสรางบทเรียนใหมนั้นสามารถทําไดดังนี้1. คลิ๊กเลือกที่ icon ของโปรแกรม CourseLab ดังภาพที่ 19 ภาพที่ 19 icon ของโปรแกรม CourseLab2. เลือก Create New Course เพื่อสรางคอรสหรือบทเรียนใหม หรือไปที่เมนู File -> New -> Course… ภาพที่ 20 หนาตางสรางคอรสหรือบทเรียนใหมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 12
 17. 17. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ3.จะไดหนาตางถัดไปดังภาพที่ 21 ซึ่งเปนตัวชวยในการสรางคอรสหรือเรียกวา Wizard ซึ่งจะชวยใหการสรางบทเรียนทําไดงายมากขึ้น โดยมีคําอธิบายรายละเอียดไวดังภาพ หลังจากนั้น กดปุม Next ภาพที่ 21 แสดง Wizard สําหรับชวยสรางคอรสหรือบทเรียน4. หนาตางสําหรับการระบุชอคอรส (ชื่อวิชา) ชื่อโฟลเดอร (Folder) สําหรับเก็บขอมูลบทเรียนและตําแหนง ่ืของงานที่ตองการจัดเก็บ (Location) ดังภาพที่ 22 2. เลือกตําแหนงสําหรับเก็บบทเรียน แลวกดปุม OK 1. เลือกตําแหนงสําหรับเก็บบทเรียน ภาพที่ 22 กําหนดชื่อของบทเรียน ชื่อโฟลเดอรตําแหนงการเก็บขอมูลบทเรียนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 13
 18. 18. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ5. เมื่อกรอกและเลือกขอมูลครบทั้งสามชองแลวใหกดปุม Next เพื่อดําเนินขันถัดไป ้ ภาพที่ 23 แสดงขอมูลที่กรอกเสร็จเรียบรอยแลวและกดปุม Next6. จะปรากฏหนาตางเพื่อใหกําหนดชื่อบทเรียนโดยกรอกในชอง Module Name และเลือกแบบสําหรับแสดงหนาของบทเรียนซึ่งเรียกวา Templete โปรแกรม CourseLab ไดเตรียมแมแบบสําหรับบทเรียนไวมากมายหลายแบบ ดังภาพที่ 24 หลังจากนั้น กดปุม Next ภาพที่ 24 กําหนดโมดูลบทเรียนและเลือกแมแบบสําหรับบทเรียนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 14
 19. 19. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ7. จะปรากฏหนาจอซึ่งบอกวาขณะนี้การสรางบทเรียนไดเสร็จเรียบรอยแลวและพรอมสําหรับการใชงานตอไปโดยการกดปุม Finish ภาพที่ 25 เสร็จสิ้นการสรางบทเรียน8. เมื่อกดปุม Finish แลวระบบแมแบบของบทเรียนที่ไดสรางไวดังภาพ ภาพที่ 26 แมแบบสําหรับแกไขบทเรียนทีไดจากการสรางบทเรียนใหม ่โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 15
 20. 20. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ9. เมื่อสรางเสร็จแลวทดสอบดูผลงานของบทเรียนวามีลักษณะอยางไรโดยเลือกไปทีเ่ มนู Module -> ViewModule หรือกดปุม F5 (หมายเหตุ : ถัดไปจะไดใชงานปุม F5 บอยครั้งมากขึ้นเพราะจะเปนปุมใชสาหรับดูวา   ํบทเรียนที่ไดเปลี่ยนแปลงแกไขจะมีลกษณะเปลียนไปอยางไร ั ่ ภาพที่ 27 เมนู View Module ดูผลลัพธของชิ้นงานที่ไดสรางขึ้น10. เมื่อกดปุม F5 โปรแกร CourseLab จะทําการประมวลผลสิ่งที่ไดสรางขึ้นตั้งแตขั้นตอนที่ 1 – 7 และแสดงผลใหดู (ใหสังเกตชื่อไฟลในตําแหนงสุดทายมีชอวา Start.hta เปนไฟลเริ่มตนสําหรับการเรียกใชงาน ื่โมดูลบทเรียนที่ไดสรางขึ้น) และกดปุม Start Module (เริ่มใชงานบทเรียน)  ภาพที่ 28 แสดงแมแบบของบทเรียนที่สรางไวโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 16
 21. 21. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ11. หลังจากกดปุม Start Module ก็จะเขาสูบทเรียนที่ไดจากการเลือกแมแบบไว ภาพที่ 29 แสดงแมแบบของบทเรียนหรือโมดูลบทเรียนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 17
 22. 22. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณสวนประกอบของโปรแกรม CourseLab หลังจากที่ไดสรางบทเรียนเรียบรอยแลวสิงที่ตองทําความเขาใจอีกสวนหนึ่งคือ สวนประกอบตาง ๆ ่ของโปรแกรม สําหรับการสรางบทเรียน (Module) จะมี 3 สวนที่ตองจัดการคือ - หนาแรกของบทเรียน (Title) ซึ่งแสดงเปนหนาแรกของบทเรียนแตละบท โดยปกติจะเปนหนาที่แสดงชื่อของบทเรียนนันๆ ้ - แมแบบของหนาเนื้อหาบทเรียน (Master) เปนสวนการกําหนดตนแบบของหนาบทเรียนแตละหนาซึ่งเราสามารถสรางหนาแมแบบไดหลายหนา - หนาเนื้อหา (Normal) ซึ่งเปนหนาทีใชในการใสเนื้อหาของบทเรียน ่ หนาตาง TimeLine ใชสําหรับ กําหนดเวลาสําหรับการแสดงวัตถุ หนาตาง Slide สําหรับเพิ่ม/แกไข หนาตางงาน Task pane ซึ่งจะมีสวนยอย 6 สวน คือ Slide บทเรียน หนาตาง Course ที่ใชสําหรับ - Frame Structure เพื่อเลือกวัตถุบนหนาสไลด (คลายกับ เลือกบทเรียนสําหรับแกไข - Object Library เลือกวัตถุในโปรแกรมมาใชงาน เมื่อกดคลิ๊กเลือกบทเรียนจะ - Clip Art ใชกาหนดตําแหนงรูปภาพ หนาตาง Frame ใชสําหรับ เพิ่ม - AutoShape รูปทรงตาง ๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว สัมพันธกับหนาตาง Slide หนาของแตละ Slide - Template สําหรับเปลียนแมแบบ ่Title :หนาแรกของบทเรียน Master : กําหนดแมแบบของบทเรียน Normal : กําหนดเนื้อหาบทเรียน ภาพที่ 30 สวนประกอบของโปรแกรม CourseLabโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 18
 23. 23. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณแนะนําเมนูตาง ๆ ของโปรแกรม Course Lab โปรแกรม CourseLab มีเมนูตาง ๆ อยูทั้งหมด 9 เมนู คือ เมนู File ,Edit ,View ,Insert ,Format ,Tool,Module , Window ,Help โดยรายละเอียดของแตละเมนูทจําเปนสําหรับกรใชงานมีดังนี้ ี่1. เมนู File เปนเมนูหลักใชสําหรับ - New -> Course สรางบทเรียนใหม (มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Course Module และ Folder - การเปด-ปดไฟลบทเรียน (Open/Close) - Save / Save All บันทึกบทเรียนที่สรางขึ้นใหมหรือบทเรีนเดิมที่ไดรับการแกไข - Course Runtime Settings.. กําหนดคาสําหรับการนําบทเรียนไปใชงานรวมกับ LMS - Publish Course… การสรางชุดสําหรับเผยแพรผลงาน ภาพที่ 31 เมนูไฟล2. เมนู Edit เมนูนี้ใชสําหรับการแกไข การตัด การคัดลอก การวาง วัตถุ หรือการยกเลิกการกระทําในขั้นตอนของการสรางบทเรียน ภาพที่ 32 เมนู Edit (แกไข)โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 19
 24. 24. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ3. เมนู View ใชสําหรับการเรียกดูองคประกอบหรือสวนตาง ๆ ของโปรแกรมเชน หนาตาง Slides หนาตางTimeline หนาตาง Frames หนาตาง Course (ถาหนาตางใดหนาตางหนึงในโปรแกรมหายไป สามารถเรียก ่กลับมาไดโดยใชงานที่เมนูน)ี้ ภาพที่ 33 เมนู View สําหรับเรียกหนาตางหรือปดหนาตาง Slides,Timelines,Frames,Course4. เมนู Insert เปนเมนูสําหรับการเพิ่มวัตถุตาง ๆ เขาในบทเรียน เชน การเพิ่ม Slide การเพิ่มกลองขอความรูปภาพ และวัตถุ ภาพที่ 34 เมนู Insert สําหรับการเพิ่มวัตถุตาง ๆ สูบทเรียน โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 20
 25. 25. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ5. เมนู Modules ใชสําหรับการแสดงผล Slide หรือแสดง Slide บทเรียนที่ไดการออกแบบไวโดยคลิ๊กเลือกที่View Module หรือสามารถกดคียลัดไดโดยกดปุม F5 ที่คียบอรด ในสวนของ View Slide เปนการแสดงตัวอยาง Slide บทเรียน สําหรับเมนูยอยที่ตองกําหนดเพิ่มเติมคือ - Design Settings เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของการแสดงผล(Slide), ฟอนต(Font) ,ชื่อวัตถุ (Identifiers)และสี (Colors) - Runtime Settings ใชสําหรับการกําหนดคาตาง ๆ และจําเปนสําหรับการใชงานรวมกับ LMS ภาพที่ 35 เมนู Module สําหรับการแสดงผล Slide และกําหนดคาเพื่อนําไปใชกับระบบ LMSการกําหนดคาใหกับบทเรียน (Module) การกําหนดคาของบทเรียนมี 2 สวน คือ Design Settings และ Runtime Settings โดยในสวนของDesign Settings จะเปนการกําหนดคาในของการสราง-แกไขบทเรียน สวน Runtime Settings เปนการกําหนดคาที่ใชในขณะบทเรียนกําลังทํางาน การกําหนดคาทําไดดังนี้1. Design Setting ในสวนนี้จะเปนการกําหนดคาสําหรับการสรางหรือแกไขบทเรียน โดยไปที่เมนู Module -> DesignSettings หรือสามารถกดคียบอรดสองปุมประกอบกันคือ Alt และ F7 (Alt+F7) ดังภาพที่ 36 ภาพที่ 36 กําหนดคาบทเรียนดวยเมนู Design Settingsโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 21
 26. 26. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ เมื่อเลือกที่เมนู Module -> Design Setting หรือกดปุม Alt+F7 จะปรากฏหนาตาง Module Settingsซึ่งจะประกอบดวยหนาตางยอย ๆ ทั้งหมด 4 สวน คือ Slide ,Font ,Identifiers ,Colors ภาพที่ 37 สวนของการกําหนดขนาด Slide สําหรับแสดงที่จอภาพ จากภาพที่ 37 เปนสวนของการกําหนดขนาดของ Slide เพือจะแสดงผลที่จอภาพ ในการกําหนดขนาด ่นี้ตองกําหนดคาใหสอดคลองกับหนาจอคอมพิวเตอรทจะนําไปใชงาน เชน หนาจอคอมพิวเตอรทกําหนด ี่ ี่ขนาดไว 800 X 600 หรือ 1024 X 768 ภาพที่ 38 การกําหนดรูปแบบตัวอักษร (Font) จากภาพที่ 38 เปนการกําหนดแบบตัวอักษรเพื่อใชงานกับ Slide บทเรียนทั้งหมด ซึ่งสามารถกําหนดแบบอักษร รูปแบบ (Style) ขนาด (Size) และสี (Color)โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 22
 27. 27. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ ภาพที่ 39 การกําหนดชื่อวัตถุประเภทตาง ๆ จากภาพที่ 39 เปนในสวนของ Identifiers ใชสําหรับกําหนดชื่อวัตถุที่จะนําเขาใชในบทเรียน โดยการกําหนดชื่อนั้นจะทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันคือ ถาเปน Slide จะใช Slide_ ถาเปน ชองสําหรับแสดงขอความจะใช TXT_ นําหนา การกําหนดชื่อนําหนานี้จะสะดวกสําหรับการจดจําประเภทของวัตถุที่ไดนําเขาใชในบทเรียน ภาพที่ 40 การกําหนดคาสีใหกับบทเรียน จากภาพที่ 40 เปนสวนของ Colors ซึ่งจะใชสําหรับกําหนดคาสีใหกบบทเรียน โดยสามารถกําหนด ัเพิ่มเติมไดโดยการกดปุม Add จะปรากฏหนาตางเพื่อใหผูใชงานไดกาหนดคาสีหรือเลือกสีตามที่ไดรับการ ํออกแบบสําหรับการสรางบทเรียนไว ดังภาพที่ 41โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 23
 28. 28. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ ภาพที่ 41 การกําหนดคาสีเพิมเติม ่2. Runtime Settings สวนนี้จะเปนการกําหนดคาที่ใชในขณะบทเรียนกําลังทํางาน โดยไปที่เมนู Module -> RuntimesSettings ดังภาพที่ 42 ภาพที่ 42 เมนูกําหนดคาขณะบทเรียนกําลังทํางาน เมื่อคลิ๊กเลือกที่เมนู Runtime Settings แลวจะปรากฏหนาตาง Module Properties ซึ่งจะประกอบดวยแท็ปยอยภายในทั้งหมด 5 แท็ปดังภาพที่ 43 แท็ป General ใชสําหรับกําหนดชื่อที่จะแสดงขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อใหกบระบบ LMS ตองกรอก ชื่อ ั(Identifier) และคําอธิบายโดยยอของบทเรียน (Description)โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 24
 29. 29. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ ภาพที่ 43 หนาตาง Module Properties และกําหนดคาใหกับแท็ป Generalการกําหนดตัวแปรเพื่อเก็บคะแนน แท็ป Objectives เปนการกําหนดตัวแปรทีใชในการเก็บคะแนน ซึ่งตัวโปรแกรมจะเตรียมไวให 1 ตัว ่คือ total โดยทานสามารถเพิ่มตัวแปรกีตัวก็ได เชน การเพิ่มตัวแปร Pretest เพื่อเก็บคะแนนสําหรับการทํา ่แบบทดสอบกอนเรียน โดยกดปุม Add… ภาพที่ 44 หนาตาง Objectives สําหรับสรางตัวแปรเพื่อเก็บคาตาง ๆโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 25
 30. 30. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ ภาพที่ 45 ตัวอยางการเพิ่มตัวแปรสําหรับใชในบทเรียน ในการกําหนดคาตัวแปรกําหนดชื่อตัวแปรในชอง Identiver ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และในสวนของ Score จะสามารถกําหนดคาคะแนนสูงสุดและต่ําสุด เมื่อทําการเพิมตัวแปรเสร็จเรียบรอยแลวกดปุม OK ่จะปรากฏชื่อตัวแปรที่กําหนดขึ้นมาใหมคือ Pretest ภาพที่ 46 ชื่อตัวแปรที่ถูกกําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่มีอยูโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 26
 31. 31. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ แท็ป Rules ใชสําหรับการกําหนดกฏเกณฑ ภาพที่ 47 แท็ป Rules ใชสําหรับการกําหนดกฏเกณฑ แท็ป Checks เปนการกําหนดรายชื่อโปรแกรมที่บทเรียนของเราจะทําการตรวจสอบ ในเครื่องที่กําลังทํางานอยู ภาพที่ 48 กําหนดรายชื่อโปรแกรมที่บทเรียนของเราจะทําการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 27
 32. 32. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ แท็ป Runtime ในที่นี้ใหคลิกเอาเครื่องหมายถูกที่ show Title-Slid at module startup ออก เพื่อไมตองใชหนาแรกบทเรียน (Title) เนื่องจากการกําหนดลําดับการแสดงผลของวัตถุตางๆ บนสไลดไมสามารถทําได ภาพที่ 49 แท็ป Runtimeโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 28
 33. 33. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณการแกไขบทเรียน (Editing Module) การแกไขบทเรียนจะทําการแกไขทั้งหมดสามสวนคือ Title Slide, Master Slide และ Normal Slideในสวนของ Title Slide จะเปนหนาแรกเมือทําการแสดงผลบทเรียนจากการกดปุม F5 ซึ่งสามารถปรับแกไขได ่ทุกสวนของหนา Slide ในสวนของ Master Slide เปนการแกไขเพื่อกําหนดเปนแมแบบของบทเรียนหรือที่เรียกวา Templete ซึ่งจะนําไปใชในบทเรียนโดยอัตโนมัติ1. การแกไขหนาแรกของบทเรียนหรือ Title Slide การแกไข Title Slide นั้นทําไดโดยกดไปที่เมนู View -> Title หรือดูที่หนาตาง Slide ซึ่งมี icon อยุดานลางที่เปนรูปกลองสี่เหลี่ยมเมื่อนําเมาสชี้ไวเหนือกลองสี่เหลี่ยมจะมีขอความบอกวาหมายถึงอะไร สําหรับการแกไขในสวนนี้เมือคลิ๊กเลือกแลวจะปรากฏหนา Slide ขึ้นมา เราสามารถปรับเปลี่ยนแกไขทั้ง ่รูปภาพและขอความไดทั้งหมด ภาพที่ 50 แสดงเมนูเพื่อแกไขสวนของ Title Slide2. แกไขหนาหลักของบทเรียนหรือ Master Slide แมแบบ สไลดแมแบบ (Master Slide) เปนตนแบบของสไลดบทเรียน ซึ่งสไลดบทเรียนที่เราสรางขึ้นตองกําหนดวาใชแมแบบหนาไหน ดังนั้นเราจําเปนตองมีแมแบบไวอยางนอย 1 สไลด การใชงานไปที่เมนูView -> Master หลังจากนั้นก็สามารถแกไขเปลี่ยนรูปภาพของแมแบบไดทั้งหมด ภาพที่ 51 แสดงเมนูเพื่อแกไขสวนของ Master Slideโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 29
 34. 34. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ3. แกไขหนานําเสนอเนื้อหาของบทเรียนหรือ Normal Slide การแกไข Slide บทเรียน ทําไดโดยไปที่เมนู View -> Normal ซึ่งจะเปนหนาสําหรับแสดงเนื้อหาในบทเรียนดังภาพที่ 52 ภาพที่ 52 แสดงเมนูเพื่อแกไขสวนของ Normal Slide สําหรับการแกไขสไลดที่แสดงเนื้อหาในบทเรียนนันสามารถแกไขในสวนตาง ๆ คือ เชนการเปลี่ยน ้ชื่อสไลด การกําหนด ID ใหกับสไลด เปนตนการเพิ่มวัตถุใหกับบทเรียนหรือการเพิ่ม Object การจัดการสไลดบทเรียนหรือในสวนของหนาแสดงเนื้อหาของบทเรียน องคประกอบของสไลดสวนใหญจะประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ บางสไลดอาจมีภาพมากกวาหนึ่งภาพแตลําดับในการแสดงภาพนั้นใชเวลาที่แตกตางกัน และสําหรับบางสวนของบทเรียนอาจเพิ่มความนาสนใจดวยการเพิ่มวีดีโอภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถแทรกไฟลวดีโอ ไฟลแฟลช หรือกาตูนยแอนนิเมชัน เพื่อเพิ่มความนาสนใจ ี ่ใหกับผูเรียน เพื่อดึงดูดใหผูเรียนมีสมาธิกบเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ การจัดการกับขอความรูปภาพสามารถ ัเรียกใชงานไดที่เมนู Insert -> Text Box , Insert -> Pictureโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 30
 35. 35. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณการเพิ่มขอความ, รูปภาพ, ตาราง ดวย Text Box เลือกที่เมนู Insert -> Text Box หลังจากนันจะปรากฏวัตถุที่หนาของสไลด ้ ภาพที่ 53 การเพิ่มขอความ ภาพที่ 54 วัตถุประเภทขอความที่ไดเพิ่มสูหนาสไดล การเพิ่มขอความลงในวัตถุประเภทขอความสามารถทําไดโดยการดับเบิ้ลคลิกในกรอบของวัตถุแลวพิมพขอความลงไปและสามารถแทรกรูปภาพหรือขอความลงไปไดดังภาพที่ 55  ภาพที่ 55 การเพิ่มขอความและแทรกรูปภาพลงในวัตถุประเภทขอความโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 31
 36. 36. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ ภาพที่ 56 การแทรกตารางลงในวัตถุประเภทขอความ ภาพที่ 57 ผลที่ไดจากการแทรกตารางและรูปภาพในวัตถุประเภทขอความโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 32
 37. 37. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณการกําหนด Effect การแสดงผลใหกบกลองขอความ ั กลองขอความนอกจากจัดลําดับในการแสดงผลแลวยังสามารถใสเทคนิคพิเศษสําหรับการแสดงผลไดอีกดวย เชน คอย ๆ แสดงผลเปนแถบจากซายไปขวา เปนตน ซึ่งสามารถใส Effect โดยคลิกขวาทีวตถุนั้น แลว ่ัเลือก Format Text Box… (หรือ Format Picture… กรณีเปนวัตถุรูปภาพ หรือ Format Object… กรณีเปนวัตถุอื่นๆ) จากนันคลิกที่แท็ป Display แลวเลือก Effect ในสวน Entrance เพื่อใชเมื่อเริ่มแสดงผล และเลือก Effect ้ในสวน Exit เพื่อใชเมื่อสิ้นสุดการแสดงผล ภาพที่ 57-1 การกําหนด Effect ใหกับกลองขอความ ภาพที่ 57-2 การเลือกลักษณะพิเศษสําหรับการแสดงผลขอความโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 33
 38. 38. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณการเพิ่มไฟลวีดีโอ การเพิ่มประเภทไฟลวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ภาพแฟลชแอนนิเมชั่น หรือวีดีโอ สามารถเพิ่มไดโดยการเลือกไปที่ Task Panel -> เลือก Object Library -> เลือก Media จะไดดังภาพ ภาพที่ 57 วิธีการเลือกประเภทไฟลวดีโอเพื่อเพิ่มไปที่หนาสไลด ี วิธีการเพิ่มไฟลวีดีโอไปสูสไลดบทเรียนจะทําการดับเบิลคลิกเลือกประเภทของไฟลที่ตองการใสใน ้หนาสไลด ภาพที่ 58 เลือกประเภทไฟลวีดโอ ีโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 34
 39. 39. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ วิธีการเพิ่มไฟลวีดีโอโดยการดับเบิ้ลคลิกที่วัตถุในหนาสไลดจะปรากฏหนาตางขึ้นมาเพื่อใหเราเลือกไฟลวีดีโอหรือสามารถนําเขาวีดีโอจากเว็บไซตไดอีกดวย ภาพที่ 59 หนาตางเลือกตําแหนงที่อยูของไฟลวีดีโอ การเพิ่มโดยการคลิ๊กที่ปุมดานหลังแลวทําการเลือกไฟลที่ตองการแสดงผลซึ่งตองตรงกับประเภทของวัตถุที่จะแสดงไฟลวีดีโอที่ไดเลือกไวกอนหนา ภาพที่ 60 ปุมเพิ่มไฟลวดีโอที่ตองการแสดง ีโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 35
 40. 40. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ หลังจากนันทําการกําหนดหรือเลือกประเภทของโปรแกรมที่ใชเปดไฟลวดีโอหรือจะใหโปรแกรม ้ ีตรวจสอบอัตโนมัติโดยที่ไมตองกําหนดก็ได ภาพที่ 61 เลือกประเภทของโปรแกรมเพื่อจะเปดไฟลวดโอ ีี หลังจากนันกดปุม Apply แลวรอจนกวาจะเรียกโปรแกรมที่เรากําหนดขึ้นมาใชงาน แลวกดปุม OK ้ ภาพที่ 61 กดปุม Apply เพื่อเรียกโปรแกรมเขาสูหนา Slideโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 36
 41. 41. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณการเพิ่มเสียงใหกับวัตถุ การเพิ่มเสียงใหกับวัตถุซึ่งสามารถใชวิธีการเดียวกับวัตถุทุกประเภททําไดโดยการคลิ๊กขวาที่วัตถุ จะปรากฏหนาตางใหเลือกซึ่งเลือก Format Object จะปรากฏหนาตางใหเลือกที่แท็ป Sound ภาพที่ 62 เลือกแท็ป Sound ภาพที่ 63 เลือกเพลงที่ตองการเปดโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 37
 42. 42. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณ หลังจากนันกดปุม Open จะปรากฏตําแหนงของไฟลแสดงที่แท็ปหลักของหนาตาง หลังจากนันกดปุม ้ ้Apply และกดปุม OK ภาพที่ 64 เลือกเพลงที่ตองการเปดการใช TimeLine จัดลําดับการแสดงผล การจัดลําดับแสดงผลตองใช TimeLine เพือจะไดกําหนดลําดับของการแสดงผลใหวตถุแตละชิ้น ่ ัสามารถทําไดโดยเลือกที่เมนู View -> TimeLine หรือกด Alt+2 หลังจากคลิ๊กเลือกเสร็จแลวจะปรากฏในสวนของการกําหนดเวลาขึ้นมาทีดานบนของสไดลบทเรียน ่ ภาพที่ 65 การกําหนดการแสดงผลของวัตถุดวย TimeLineโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 38
 43. 43. คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม CourseLab อ. เขมปริต ขุนราชเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รภ.เพชรบูรณหลังจากนันใหคลิ๊กเมาสจาก 0s จนถึง ตัวเลขวินาทีที่ตองการและหลังจากปลอยเมาสจะปรากฏชื่อวัตถุที่อยูใน ้หนาสไลดทั้งหมดขึ้นมาดังภาพที่ 66 หลังจากนั้นสามารถคลิ๊กเลือกวัตถุแตละตัวเพื่อกําหนดเวลาของการแสดงในหนาสไลด ภาพที่ 66 การกําหนดระยะเวลาในการแสดงผลของวัตถุการเพิ่ม/ลบสไลด และการเพิ่ม/ลบเฟรมในบทเรียน การเพิ่มสไลดใหกดที่เฟรมของสไลดแลวคลิ๊กขวาเลือก New Slide และถาตองการลบสไลดใหคลิกเลือกที่สไลดที่ตองการแลวกดที่ Delete Slide สวนการเพิมเฟรมก็ทําเชนเดียวกับการเพิ่มหรือลบสไลดคือ คลิก ่ขวาในสวนของเฟรมพาแนลแลวเลือก New Frame สําหรับการเพิ่มสไลดใหมและกดเลือก Delete Frame ในการลบเฟรมออกจากบทเรียน ภาพที่ 67 การเพิ่ม/ลบสไลดและเพิ่ม/ลบเฟรมใหกบบทเรียน ัโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ Interactive Elearning By CourseLab 39

×