Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.ban noigichuanoichi

358 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4.ban noigichuanoichi

 1. 1. Bài Xô-nát Ánh Trăng Bắc Cực
 2. 2. You say: Its impossibleGod says: All things are possible(Luke 18:27) Bạn nói: Điều đó không thể được Chúa nói: Mọi sự đều có thể (Luca 18:27)
 3. 3. You say: Im too tiredGod says: I will give you rest(Matthew 11:28-30) Bạn nói: Tôi mệt quá rồi! Chúa nói: Ta sẽ cho con nghỉ ngơi (Mátthêu 11:28-30)
 4. 4. You say: Nobody really loves meGod says: I love you(John 3:16 & John 3:34 ) Bạn nói: Không ai yêu tôi thực lòng cả Chúa nói: Ta yêu con (Gioan 3:16 & Gioan 3:34 )
 5. 5. You say: I cant go onGod says: My grace is sufficient(II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15) Bạn nói: Tôi không thể tiếp tục nữa Chúa nói: Ơn Ta đủ cho con (II Côrintô 12:9 & Thánh vịnh 91:15)
 6. 6. You say: I cant figure things outGod says: I will direct your steps(Proverbs 3:5-6) Bạn nói: Tôi không thể hình dung ra làm sao Chúa nói: Ta sẽ dẫn dắt con từng bước (Châm ngôn 3:5- 6)
 7. 7. You say: I cant do itGod says: You can do all things(Philippians 4:13) Bạn nói: Tôi không thể làm được điều đó Chúa nói: Con có thể làm được mọi chuyện (Philípphê 4:13)
 8. 8. You say: Im not ableGod says: I am able(II Corinthians 9:8) Bạn nói: Tôi không thể Chúa nói: Ta có thể (II Côrintô 9:8)
 9. 9. You say: Its not worth itGod says: It will be worth it(Roman 8:28 ) Bạn nói: Không bõ công Chúa nói: Thực đáng công (Rôma 8:28 )
 10. 10. You say: I cant forgive myselfGod says: I Forgive you(I John 1:9 & Romans 8:1) Bạn nói: Tôi không thể tha thứ cho tôi Chúa nói: Ta tha cho con (I Gioan 1:9 & Rôma 8:1)
 11. 11. You say: I cant manageGod says: I will supply all your needs(Philippians 4:19) Bạn nói: Tôi không thể cầm cự được Chúa nói: Ta sẽ cho con những gì con cần (Philípphê 4:19)
 12. 12. You say: Im afraidGod says: I have not given you a spirit of fear(II Timothy 1:7) Bạn nói: Tôi sợ Chúa nói: Ta không cho con tinh thần sợ hãi (II Timôthê 1:7)
 13. 13. You say: Im always worried and frustratedGod says: Cast all your cares on ME(I Peter 5:7) Bạn nói: Tôi hay lo và nản lòng Chúa nói: Phó thác mọi lo âu cho Ta (I Phêrô 5:7)
 14. 14. You say: Im not smart enoughGod says: I give you wisdom(I Corinthians 1:30) Bạn nói: Tôi khờ quá Chúa nói: Ta cho con khôn ngoan (I Côrintô 1:30)
 15. 15. You say: I feel all aloneGod says: I will never leave you or forsake you(Hebrews 13:5) Bạn nói: Tôi thấy lẻ loi Chúa nói: Ta không bao giờ bỏ con hoặc quên con (Do thái 13:5)
 16. 16. Lạy Cha trên trời, xin chúc lành cho bạn bè chúng con,ban cho họ những gì hôm nay Chúa biết họ cần. Uớc gì đời họ chan hòa bình an của Chúa, được thăng tiến và sức mạnh họ đang cần trong khi họ tìm để được liên kết gần gũi với Chúa hơn. Amen!
 17. 17. Dàn dựng: Minh Tâm Shop, 28-03-2011

×