Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.tinhyeu

386 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.tinhyeu

 1. 1. Tình yêu… … không dễ gì mà nói về… Love… … that can not be spoken about… Trần Dũng - Minh Tâm BỘ SƯU TẬP
 2. 2. Love is so beautiful… Tình yêu thật xinh đẹp… Không ai có thể mù lòa mà không thấy nó… No one can be blind to it…
 3. 3. Love is so powerful… Tình yêu thật mạnh mẽ… Không ai tránh thoát được nó… No one can escape from it…
 4. 4. Love is so silent… Tình yêu thật thinh lặng… Không ai có thể không đáp lại nó… No one can’t but respond to it…
 5. 5. Love is so affectionate… Tình yêu thật âu yếm… Không ai có thể quên nó… No one can forget it…
 6. 6. Love is so caring… Tình yêu ưa quan tâm chăm sóc… Không ai ở ngoài giới hạn của nó… No one is beyond it…
 7. 7. Love is so protective… Tình yêu thích bao bọc che chở… No one can say a NO to it! Không ai có thể nói KHÔNG với nó!
 8. 8. Love is so unique… Tình yêu là duy nhất… No one can be placed instead of it… Không ai có thể được đặt thay thế nó…
 9. 9. Love is so friendly… Tình yêu rất thân thiện… No one can’t but have it… Không ai mà lại không có nó…
 10. 10. Love is so personal… Tình yêu thật riêng tư… Không lý lẽ nào giành được sự ưu đãi của nó… No reason can win over it…
 11. 11. Love is so optimistic… Tình yêu thật lạc quan… No count down can run in it… Không một thời gian nào ngay trước có thể giúp chuẩn bị nó…
 12. 12. Love is so devotional… Tình yêu thật tận tâm tận tụy… No one is taught about it… Không ai được dạy về nó…
 13. 13. Love is so reliable… Tình yêu thật đáng tin cậy… No one can break it… Không ai có thể phá vỡ nó…
 14. 14. Love is so blind… Tình yêu thật mù quáng… No enemy, we can have in it… Trong tình yêu, không thể có kẻ thù nào…
 15. 15. Love is so funny… Tình yêu thật vui thú… No topic is specific to it… Không đề tài nào nói được rành mạch về nó…
 16. 16. Love is so aggressive… Tình yêu thật năng nổ… No one can’t but obey it… Không ai mà không vâng phục nó…
 17. 17. Love is so romantic… Tình yêu thật lãng mạn… No words can describe it… Không lời lẽ nào có thể mô tả nó…
 18. 18. Love is so adventurous… Tình yêu rất thích mạo hiểm… Nothing is impossible to it… Không có việc gì mà nó không làm được…
 19. 19. Love is so lasting… Tình yêu thật bền bỉ… Nothing is a problem to it… Không có điều gì là vấn đề cho nó cả…
 20. 20. Love is so adjustable… Tình yêu rất dễ thích nghi… No one can resist it… Không ai có thể kháng cự lại nó…
 21. 21. But… love can be… Nhưng… tình yêu có thể… Destructive…? Tàn phá…?
 22. 22. Yes! Đúng!
 23. 23. Love of nation… Tình yêu tổ quốc…
 24. 24. Love of revenge… Yêu thích trả thù…
 25. 25. Love of experiments… Yêu thích thử nghiệm…
 26. 26. Love of sports… Yêu thích thể thao…
 27. 27. Love of status… Yêu thích địa vị…
 28. 28. Love of religion… Yêu thích tôn giáo…
 29. 29. Love of power… Yêu thích quyền lực…
 30. 30. Love of money… Yêu thích tiền bạc…
 31. 31. Love of unlimited freedom… Yêu thích tự do không giới hạn…
 32. 32. Love of peace… Yêu thích hòa bình…
 33. 33. Love of flesh… Tình yêu xác thịt…
 34. 34. We can not go on like this… because…! Chúng ta không thể đi tới như thế này… bởi vì…!
 35. 35. It will never end……… Nó sẽ không bao giờ chấm dứt… … …
 36. 36. Love can’t be anything Tình yêu không thể là bất cứ điều gì It is to be re-defined! Nó cần được định nghĩa lại!
 37. 37. Love is not something… Tình yêu không phải là một điều … extreme…! ở thái cực…!
 38. 38. Or… Hoặc… Not Two Extremes! Không là hai thái cực!
 39. 39. Love is always a Middle Path Tình yêu luôn luôn là một Con Đường Trung Dung
 40. 40. You can’t incline to any sides… Bạn không thể nghiêng nó về phía nào cả… It’s perfect balance …! Nó Ià sự cân bằng tuyệt hảo …!
 41. 42. We must learn to love… Chúng ta phải học yêu thương…
 42. 43. T hanks for spending some time with me… X in cám ơn vì đã dành ra ít thì giờ chia sẻ với chúng tôi http://yume.vn/minhtamshopping
 43. 44. Let’s learn to love… The end It’s a new horizon! Bộ sưu tập: Minh Tâm Shop , 25- 03 -20 11 Đây Ià một chân trời mới! Chúng ta hãy học yêu thương…

×