SOM 102 My Cell: A Part of God’s Plan for Changing the World   SOM 102-02 Church Engaging Society  This class will e...
Jeremias 29:1-14Nagpadala ng sulatsiPropetaJeremiasmulasaJerusalemparasanalalabingmatatandangbihag,mgapari at mgapropeta, ...
Para KaninoItongMensahe? Captives from Jerusalem taken to Babylon WalanasakanilangLupangHinirang Sa ibayo DayoQuestio...
Jeremias 29:1-14Ganitoangsinasabisasulat:      "Itoangsinasabini          YahwehnaMakapangyarihansalahat, a...
Anoba’ngDapatNilangGawin?  Build houses, & live in them / Magtayo  kayo ng mgabahay at diyanna kayo  tumira;  Plan...
Anoba’ngDapatNilangGawin?  Get married, & have sons & daughters /  Mag-asawa kayo upangmagkaanak;  Find wives for yo...
Anoba’ngDapatNilangGawin?  Grow in number there; don‟t decrease /  Magpakarami     kayo,     at  huwagniny...
AnoBa’ngDapatNilangGawin?  Pray to the LORD for that city /  Idalanginninyosilakay Yahweh sapagkat  kayo   rinangm...
Jeremias 29:1-14Magpakarami     kayo,      athuwagninyonghayaangkayoyumunti.Ngunitpagyamaninninyoanglunsodnapina...
Jeremias 29:1-14Huwagkayongmagpapalinlangsainyongmgapropeta    at   mgamanghuhula.Huwagkayongbasta-bastangmaniniwal...
Jeremias 29:1-14Subalititoangakingsinabi:Pagkataposlamang ng 70 taon ngpagkabihagsaBabilonia,mulikongipadaramaangpag-ibigk...
Jeremias 29:1-14Kung   maganapnaito,  kayoytatawag,lalapit, at  dadalanginsa  akin,  atdiringginkonaman      ...
Pansamantala       Magdasal        MagtayoMagtrabaho                    Magtanim    Mag...
My Cell …        Paano       Paano       Magdasal?     Magtayo? Paano              ...
J-29
J29 Questions 1.  Why must Christians seek   the welfare of the city? 2.  What are the implications   of praying f...
1. Build homes and live inthem.• (-) : Don’t be tentative and half-hearted.• (+): Have a sense of permanency.• Don‟t be ...
“In Canada‟s Parliament … there is an unwritten rule: „Don‟t raise matters of faith& religion here; keep them private, o...
2. Plant vineyards … andeat.        • Enter into the          rhythm of the            season...
• Build the economy … make the land fruitful but not wasteful.
3. Marry … family …increase.  Marry as God   commands. Enjoy your gift of sexuality.
• Have children and  perpetuate   the race.• Fulfill God’s  purpose in   creation.
Do not decrease …can have spiritual application     Lead your     children to     Christ.         ...
4. Seek the welfare of theCity.           Be involvedBe        in governance.involvedsocio-    *Welfa...
Develop your       skills …       Work hard …       Be productive …Buildcivilization …  Bless your  ...
Political stability is theuniversal desire forglobal peace.        Government &        civilization must  ...
5. Pray for the peace of the City.
 To pray is to recognize that God is involved in the process of creating well-being. Prayer is the fulcrum that bala...
CONCLUSION They were driven to the edge of existence so that they can be brought back to the center of God’s heart. T...
The idea of double blessings: with the blessings of Babylon, the people of God will be blessed also.The protection of God’...
Som 02-01 jeremiah 29
Som 02-01 jeremiah 29
Som 02-01 jeremiah 29
Som 02-01 jeremiah 29
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Som 02-01 jeremiah 29

927 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
927
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Som 02-01 jeremiah 29

 1. 1. SOM 102 My Cell: A Part of God’s Plan for Changing the World SOM 102-02 Church Engaging Society This class will examine Jeremiah 29 and how it relates to what the church must do as a community in exile.
 2. 2. Jeremias 29:1-14Nagpadala ng sulatsiPropetaJeremiasmulasaJerusalemparasanalalabingmatatandangbihag,mgapari at mgapropeta, at lahat ngtaongdinalang-bihagniNebucadnezarsaBabilonia.Itoyginawaniyamataposlisaninni HaringJeconiasang Jerusalem,kasamaangkanyanginangreyna,mgaeunuko, mgapinuno at mgapanday ngpalasyo. Angsulat ay ipinadala ng propetakina Elasa, anakniSafan, at Gemarias,anakniHilkias, nasinugoni Haring
 3. 3. Para KaninoItongMensahe? Captives from Jerusalem taken to Babylon WalanasakanilangLupangHinirang Sa ibayo DayoQuestions: Kung ikawyun, anobangnaramdaman mo? Anobang gusto mongmangyarisaiyo?
 4. 4. Jeremias 29:1-14Ganitoangsinasabisasulat: "Itoangsinasabini YahwehnaMakapangyarihansalahat, angDiyos ngIsrael, salahat ng mgataga-Jerusalemnadinalang-bihagsaBabilonia: Magtayokayo ng mgabahay at diyanna kayotumira; magtanim kayo atinyongkaninangbunganiyon. Mag-asawakayo upangmagkaanak;bayaanninyongmag-asawaanginyongmgaanak,
 5. 5. Anoba’ngDapatNilangGawin? Build houses, & live in them / Magtayo kayo ng mgabahay at diyanna kayo tumira; Plant gardens, & eat what they produce / magtanim kayo at inyongkaninangbunganiyon.
 6. 6. Anoba’ngDapatNilangGawin? Get married, & have sons & daughters / Mag-asawa kayo upangmagkaanak; Find wives for your sons, & let your daughters get married so that they can have sons & daughters / bayaanninyongmag- asawaanginyongmgaanak, nangsilaymagkaanak din.
 7. 7. Anoba’ngDapatNilangGawin? Grow in number there; don‟t decrease / Magpakarami kayo, at huwagninyonghayaangkayoyumunti. Work for the good of the city / Ngunitpagyamaninninyoanglunsod
 8. 8. AnoBa’ngDapatNilangGawin? Pray to the LORD for that city / Idalanginninyosilakay Yahweh sapagkat kayo rinangmakikinabang kung silayumunlad. • where I‟ve taken you as captives / napinagdalhankosainyo.
 9. 9. Jeremias 29:1-14Magpakarami kayo, athuwagninyonghayaangkayoyumunti.Ngunitpagyamaninninyoanglunsodnapinagdalhankosainyo. IdalanginninyosilakayYahweh sapagkat kayorinangmakikinabang kung silayumunlad.
 10. 10. Jeremias 29:1-14Huwagkayongmagpapalinlangsainyongmgapropeta at mgamanghuhula.Huwagkayongbasta-bastangmaniniwalasakanilangmgapanaginip. Tandaanninyo:Kasinungalinganangsinasabinilasainyo;silayhindikosinugo, angsabini Yahweh.
 11. 11. Jeremias 29:1-14Subalititoangakingsinabi:Pagkataposlamang ng 70 taon ngpagkabihagsaBabilonia,mulikongipadaramaangpag-ibigkosainyo.Tutuparinkoangakingpangakongibabalikkayo salupaingibinigaykosainyo.Sapagkatbatidkonglubosangmgaplanokoparasainyo;mgaplanonghindininyoikakasamakundiparasainyongikabubuti.Itoymgaplanongmagdudulotsainyo ngkinabukasangpunung-puno ng pag-asa.
 12. 12. Jeremias 29:1-14Kung maganapnaito, kayoytatawag,lalapit, at dadalanginsa akin, atdiringginkonaman kayo.Kapaghinanapninyoako,akoyinyongmatatagpuan; kungbuongpusoninyoakonghahanapin. Oo,akoymatatagpuanninyo, sabini Yahweh,at ibabalikkoanginyongmgakayamanan.Titipuninko kayo mulasalahat ng bansa atpooknapinagdalhankosainyo, atibabaliksadakongpinagmulanninyobago
 13. 13. Pansamantala Magdasal MagtayoMagtrabaho Magtanim Magpakarami Magasawa
 14. 14. My Cell … Paano Paano Magdasal? Magtayo? Paano PaanoMagtrabaho? Magtanim? Paano Paano Magpakarami? Magasawa? Homework: What you do each day?
 15. 15. J-29
 16. 16. J29 Questions 1. Why must Christians seek the welfare of the city? 2. What are the implications of praying for the city? 3. Recommendations re Action Plans for blessing the city.
 17. 17. 1. Build homes and live inthem.• (-) : Don’t be tentative and half-hearted.• (+): Have a sense of permanency.• Don‟t be limited in your thinking. • Commitment. • Root deep. • Live.
 18. 18. “In Canada‟s Parliament … there is an unwritten rule: „Don‟t raise matters of faith& religion here; keep them private, or confine them to places of worship.‟ Thus, no matter what the issue – from the definition of marriage to economic or social policy, from the ethics of cloning to international intervention in the affairs of sovereign states – it will generally be debated from every perspective under the sun except from that of faith-based or religious values.” - Paul Manning
 19. 19. 2. Plant vineyards … andeat. • Enter into the rhythm of the season. • Do not be parasites, satisfied with status quo or you comfort zones.
 20. 20. • Build the economy … make the land fruitful but not wasteful.
 21. 21. 3. Marry … family …increase. Marry as God commands. Enjoy your gift of sexuality.
 22. 22. • Have children and perpetuate the race.• Fulfill God’s purpose in creation.
 23. 23. Do not decrease …can have spiritual application Lead your children to Christ. Establish hisDisciple the Church in everynations of village andthe World. people group.
 24. 24. 4. Seek the welfare of theCity. Be involvedBe in governance.involvedsocio- *Welfare here is notpolitically. to support a welfare system that dehumanizes humanity …
 25. 25. Develop your skills … Work hard … Be productive …Buildcivilization … Bless your cities …
 26. 26. Political stability is theuniversal desire forglobal peace. Government & civilization must be grounded on morality.
 27. 27. 5. Pray for the peace of the City.
 28. 28.  To pray is to recognize that God is involved in the process of creating well-being. Prayer is the fulcrum that balances evangelism and social concern.
 29. 29. CONCLUSION They were driven to the edge of existence so that they can be brought back to the center of God’s heart. The promised future is coming…it will be a new social arrangement.
 30. 30. The idea of double blessings: with the blessings of Babylon, the people of God will be blessed also.The protection of God’s people brings blessings from God.

×