Successfully reported this slideshow.

BusinessObjects Migration Assessment

698 views

Published on

This (dutch) business proposition offers an assessment of your current (legacy) BusinessObjects environment to determine the possibilities to upgrade to BusinessObjects XI 3.1 Enterprise environment.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BusinessObjects Migration Assessment

  1. 1. BO Migratie Assessement Door jarenlange kennis en ervaring op het gebied Wilt u ervaren hoe uw BusinessObjects omgeving van migratietrajecten, onze kennis van het BI kan worden gemigreerd naar het SAP portfolio van SAP BusinessObjects, zijn wij in staat BusinessObjects XI platform met behulp van ons een vertaling te maken van de BI oplossingen die Migratie Assessement? aansluiten bij de BI strategie en doelstellingen van uw organisatie. Dit assessement geeft uw organisatie eXtreme Insight! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Focuzz biedt u een assessement aan met als doel helder inzicht te verkrijgen in de migratie Pascal de Zwart of Reninca van der Linden mogelijkheden (of upgrade) die Business Objects biedt. Tel: +31 (0)30 691 88 28 Grenzen verleggen vereist e-mail: knowledge@focuzz.nl innovatief denken Gebruikt uw organisatie BusinessObjects 5.x/6.x en wilt u migreren naar het SAP BusinessObjects XI 3.x platform, maar: • Heeft u geen kennis en ervaring met dergelijke De kracht van Focuzz migratietrajecten? De Focuzz Group is een consultancy- • Wilt u vooraf duidelijk inzicht in de verwachte bedrijf met een duidelijke focus en een doorlooptijd, benodigd budget en de risico's? scherpe visie op Business Intelligence, • U zoekt een partner die SAP BusinessObjects XI 3.x platform zo inricht, dat deze aansluit bij de BI Enterprise Integration en Business strategie en doelstellingen van uw organisatie? Process Management. Onze aanpak is business georiënteerd en richt Dan biedt Focuzz uw organisatie de mogelijkheid zich op strategie, ontwerp, realisatie, om voor aanvang van een dergelijk migratietraject duidelijk inzicht te krijgen in de verwachte omvang beheer en nazorg. Door een hoog- en complexiteit. Dit gebeurt door middel van: waardig kennisniveau is er intensieve • Uitgebreide analyse van uw huidige kennisdeling met klanten en binnen BusinessObjects omgeving(en) de teams. Dit zorgt voor “continieuwe” • Ontwerp van de gewenste implementatie van de innovatie en creativiteit. SAP BusinessObjects architectuur en inzet van het portfolio, zodat deze aansluit bij de behoeften van uw organisatie • Impact analyse die in kaart brengt welke stappen er moeten worden gezet om vanuit de huidige Contact situatie de gewenste situatie te bereiken Focuzz BI Services B.V. is onderdeel van de Focuzz Focuzz biedt u dit assessement aan voor 8.500 euro. Voor dit aanbod geldt een aantal Group B.V. voorwaarden (o.a. beschikbaarheid van systemen, juiste contactpersonen, etc.), welke “Villa mooi Zeist” onderdeel zijn van een nader overeen te komen "Statement of Work". Utrechtseweg 9 3704 HA ZEIST Wat maakt het Migratie Assessement van Nederland Focuzz zo uniek? Internet: www.focuzz.nl mail: info@focuzz.nl

×