Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A terra, o noso planeta (2)

377 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A terra, o noso planeta (2)

  1. 1. A TERRA, O NOSO PLANETA (2): REPRESENTAMOS A TERRA 1. Que é un mapa? 2. Sinala os tipos máis habituais de proxección cartográfica e as súas características 3. En que consiste a escala? Cantos tipos de escala coñeces? 4. Sinala a diferencia entre a pequena e a gran escala. 5. Sinala os diferentes tipos de mapas que coñezas. Que é a lenda dun mapa? 6. Que é o mapa cartográfico nacional? 7. En que consiste a deriva continental e que é panxea? 8. Sinala 3 axentes internos e 3 externos de formación do relevo da terra 9. os seguintes conceptos: Montaña Chaira Meseta Val Illas Arquipélagos Cabos Golfos Penínsulas Rías Fiordos 10. Sinala as diferenzas entre ríos, mares e océanos 11. É a auga un recurso repartido por igual no Planeta?•http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1190&est=0•http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1131618099.pdf•http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1132223032.pdf•http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/•http://www.cnig.es/CARDID/index.html
  2. 2. •http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20matchmind/mapas1/mapas.htm008/

×