Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psicomotricitat

788 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psicomotricitat

 1. 1. PSICOMOTRICITAT a l’escola LES CODINETES CURS 2012-2013 Reunió metodològica – Equip d’infantil
 2. 2. ÍNDEX1- PSICOMOTRICITAT: Quina? Per què?2- QUÈ TREBALLEM? Objectius3- COM? Desenvolupament d’una sessió4- Experiències
 3. 3. 1. Psicomotricitat: quina?DIRECTIVANORMATIVA DINÀMICA VIVENCIADA
 4. 4. PSICOMOTRICITAT NORMATIVA-Actitud del psicomotricista: ell dirigeix la sessió-Concepció del nen/a: cal que sàpiga fer allò que lipertoca a cada edat.-Objectius: treballar diferents habilitats a cadaedat/nivell.- Estructura de les sessions: són sessions preparadespel mestre/a on els nens fan les activitats que ell dirigeix.
 5. 5. A l’escola fem: PSICOMOTRICITAT DINÀMICA PERQUÈ?ANÀLISI CONCEPTE ANÀLISIPSICOMOTRICITAT LLEI EDUCATIVA
 6. 6. CONCEPTE PSICOMOTRICITAT PSICOMOTRICITAT?
 7. 7. MOTRICITAT- COS- HABILITATS FÍSIQUES
 8. 8. Però també:PSICO- MENT- DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC- RELACIONS AMB ELS COMPANYS- SENTIMENTS I EMOCIONS- CREATIVITAT
 9. 9. LEGISLACIÓ EDUCATIVA- FINALITAT ED. INFANTIL: desenvolupament emocional iafectiu, físic i motor, social i cognitiu.- Relacionar-se i comunicar-se, establir vincles irelacions.- Diferències individuals
 10. 10. LEGISLACIÓ EDUCATIVAOBJECTIUS1- Sentir seguretat emocional, conèixer propi cos…2- Ser autònom/a3- Participar en el grup4- Aprendre amb i a través dels altres7- Expressar-se a través del joc8- Comprendre els altres9- Comunicar-se amb diferents llenguatges
 11. 11. 2. QUÈ TREBALLEM?OBJECTIUS- Ús de la comunicació- Foment de la creació- Accés al pensament
 12. 12. PSICOMOTRICITAT DINÀMICA-Actitud del psicomotricista: escoltar els nens/es,veure els seus desitjos, les seves pors...-Concepció del nen/a: cada nen/a és diferent, hemd’adaptar-nos a cadascun d’ells.-Objectius: els que hem esmentat abans.- Estructura de les sessions: hi ha una estructurafixa però cada sessió és diferent ja que les activitatssón proposades pels nens/es.
 13. 13. COM HO TREBALLEM?PARTS DE LA SESSIÓa)Ritual d’entrada
 14. 14. b) Joc sensoriomotor (de sensacions del cos)
 15. 15. c) Joc simbòlic
 16. 16. d) Relaxació
 17. 17. e) Representació:- Conversa- Dibuix- Plastilina- Construccions

×