1
2“Salí. Padre estaba de pie en el pasillo. Levantó la manoderecha y abrió los dedos formando un abanico. Yo levanté lamano...
3AUTORES:Club de Lectura “A Nora dos Libros”(I.E.S. de Pastoriza – Arteixo – A Coruña)- Mª Élida Barrela Muinelo (Depart. ...
4  O noso agradecemento tamén ao alumnado que participou noClub achegando as súas opinións e contribuíndo ao enriqueceme...
5Edición e Impresión: I.E.S. de Pastoriza Rúa Lagarto, Esq. Furoca s/n 15140   Pastoriza – Arteixo A CORUÑA    Telé...
6  GUÍA de LECTURAO curioso incidente   do can á media noite(Club de Lectura I.E.S. de Pastoriza)     (Curso 2009...
7                            Índice1. Introdución á obra  Comentario da obra ...................
8           1. Introdución á obra     Comentario da obra       El curioso incidente del perro a media...
9   O autor, Mark Haddon, toma como pretexto o asasinato dun can(Wellington) para facer unha análise do comportamento d...
10   Christopher é un neno de 15 anos, que vive só co seu pai nunhatranquila vila das aforas de Londres. É un rapaz que ...
11   Biografía do autor           http://www.markhaddon.com/         http://www.randomhouse.co.uk/cur...
12   Incluímos a continuación unha entrevista que reproduce a opiniónpersoal do autor sobre a súa propia obra:     ...
13   Mark Haddon (Northampton, Inglaterra, 1962) dio voz con éxito a unadolescente autista en El curioso incidente del ...
14sanar su enfermedad mental aplicando un poco de sentido común. En susdificultades, vamos descubriendo su carácter genuin...
15de lugares exóticos y personajes fascinantes, pero a mí me atraen más lasnovelas que abordan la situación universal huma...
16PREGUNTA. ¿De dónde viene su timidez a expresarse directamente?RESPUESTA. No tengo ni idea. Un libro no puede realmente ...
17PREGUNTA. En picado , de Nick Hornby, también arranca desde el punto devista del suicidio. ¿Le preocupa entrar en terren...
18PREGUNTA. ¿A qué se debió el cambio, al éxito de la serie Harry Potter?RESPUESTA. J. K. Rowling contribuyó parcialmente,...
19   Creador multidisciplinar   MARK HADDON tiene una idea muy precisa del infierno. Se lo imaginacomo un claustrofóbi...
202. Contidos,Valores e Interdisciplinariedade   Contidos   1. Na novela Christopher é un amante e defensor dos anima...
21   2. Investiga se, do mesmo xeito que para os seres humanos haiunha“Declaración Universal dos Dereitos Humanos”, hai ...
22   3. Recolle fragmentos da novela que vulneren algún destes dereitos,indicando o capítulo ao que pertencen.............
23   Cres que os animais son coma calquera outra cousa que se podecomprar porque nos gusta e xa está, ou que son seres v...
24   Autismo ou síndrome de Asperger   Tendo en conta a seguinte táboa, imos ir cubrindo cun X o quecorresponda para ...
25☻ Imaxina que, ao igual que Christopher, es ese rapaz de quince anosqueixado da síndrome de Asperger . Escribe en primei...
26
27
28
29
30
31☻ Investiga na biblioteca ou en Internet títulos de libros e películas sobreo tema da minusvalía (calquera tipo de minus...
32     Valores   (Dende este punto de vista, esta é unha novela que tamén dá xogo paraler e traballar nas sesións ...
33   3. A responsabilidade : É un valor importantísimo para afrontar concertas garantías as experiencias que nos brindar...
34     Interdisciplinariedade     ▪  MATEMÁTICAS     Contesta as seguintes cuestións:     1. Revisa a...
35     2. a) No capítulo 19, o protagonista explica en que consiste a Criba deEratóstenes . Busca información ao resp...
36     Busca ti algunha estratexia para multiplicar un número por 50, por0,25 e por 1500. Tes ti algunha estratexia d...
37   6. Continúa a serie de cubos perfectos do capítulo 233 ata o décimoquinto.............................................
38     ▪  CIENCIAS NATURAIS   1. Indica na seguinte táboa en que páxina e capítulo aparece cada undos temas que se...
39     Como se chama a teoría sobre a evolución das especies?...........................................................
40     2. Por que se ven moitas máis estrelas na zona do ceo onde se apreciaa Vía Láctea que no resto do ceo?...........
41   d) Onde está situado o noso Sistema Solar dentro da galaxia da VíaLáctea?.............................................
42   4. Pensas que, como di Christopher na páxina 23 (galego) ou 20(castelán), podemos comprender moitas cousas de cien...
43   6. Christopher di nas páxinas 23 e 24 (galego) ou 20 e 21 (castelán)que, probablemente, ningunha persoa asistirá á ...
44     7. Busca nas páxinas 48-49 (galego) ou 44-45 (castelán) as posiblescausas dun ataque ao corazón:.................
45   Fai unha cadea trófica co que nos conta Christopher na páxina 55(versión en galego) ou 51 (versión en castelán) ac...
46     10. Por que dirá Christopher no capítulo 83 que o ferro do nososangue se creou nunha estrela?....................
47     12. Na páxina 137 (galego) ou 129 (castelán) o pai de Christopheravísao dun documental na tele de David Attenb...
48  Pero parece que finalmente a explicación é outra. Que descubriron  Robert May e George Oster? Podes consultar as s...
49     15. Define o que é unha constelación.............................................................................
50     Ademais da constelación de Orión, coñeces ti algunha máis? Se non éasí busca información sobre outras constela...
51     17. Cales foron, segundo Christopher, as tres condicións para que avida xurdise na Terra?........................
52   ▪  TECNOLOXÍA  A Christopher gústanlle moito as ciencias naturais, ademais dasmatemáticas, así que nós imos inte...
53Para esta actividade propoñémosvos consultar estas páxinas:http://www.frav.es/aserranos/tallerdeastronomia/pdf/universid...
54   ▪ XEOGRAFÍA e HISTORIA   Christopher di que se sabe todos os países do mundo e as súascapitais. Nós imos facer o...
55
56  ACTIVIDADE 2: AS BANDEIRAS DOS ESTADOS DA UNIÓNEUROPEA   Sitúa debaixo de cada unha destas 27 bandeiras o nome do ...
57   ACTIVIDADE 3. AS LINGUAS DA UNIÓN   Sitúa no seguinte mapa de Europa as linguas sinaladas a continuación.Utiliz...
58   ACTIVIDADE 4. AS MOEDAS DE EUROPA   Completa o cadro colocando ao lado do nome de cada país o nome dasúa moeda, e...
59Países BaixosPoloniaPortugalReino UnidoRepública ChecaRomaníaSuecia
60   ▪  INGLÉS   THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME   This novel written by Mark Haddon in 2003 is t...
61   Due to the limitations imposed by his mental handicap, any stepChristopher has to take or any little change he has ...
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)

2,195 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guía lectura "O curioso incidente do can á media noite" (Club de lectura do IES de Pastoriza curso 2009-2010)

 1. 1. 1
 2. 2. 2“Salí. Padre estaba de pie en el pasillo. Levantó la manoderecha y abrió los dedos formando un abanico. Yo levanté lamano izquierda y abrí los dedos formando un abanico ehicimos que nuestros dedos se tocaran. Hacemos eso porque aveces Padre quiere abrazarme, pero como a mí no me gustanlos abrazos, hacemos eso en su lugar, y así me dice que mequiere”. (Ed. Salamandra, 22ª edición)“Saín. Pai estaba de pé no corredor. Levantou a man dereitae abriu os dedos en forma de abano. Eu levantei a manesquerda e abrín os dedos en forma de abano e tocámonos cosdedos. Ás veces facemos así porque Pai quere darme unhaaperta, pero como a min non me gusta apertar facemos isto esignifica que me quere”. (Ed. Rinoceronte, 2ª edición)
 3. 3. 3AUTORES:Club de Lectura “A Nora dos Libros”(I.E.S. de Pastoriza – Arteixo – A Coruña)- Mª Élida Barrela Muinelo (Depart. de Lingua Castelá)- Mercedes Dans López (Depart. de Xeografía e Historia)- Mª del Carmen Zapata Babío (Depart. de Lingua Castelá)- Mª Cruz Gabiola Peleteiro (Depart. de Xeografía e Historia)- Manuela Acuyo Ruiz (Depart. de Inglés)- Marta Pumares Varela (Depart. de Lingua e Literatura Galega)Coa colaboración de :- Juan Carlos Vila Vilariño (Departamento de Matemáticas)- Mª Belén Lorenzo Arenal (Departamento de Ciencias Naturais)Ilustracións :- Irma Gómez Amado (4º ESO)- Olalla Sánchez Suárez (4º ESO)Coordinadas por:- Mª José Núñez Centeno (Depart. Educación Plástica e Visual)E coa subvención do CEFORE da Coruña
 4. 4. 4 O noso agradecemento tamén ao alumnado que participou noClub achegando as súas opinións e contribuíndo ao enriquecementoda Guía de Lectura que vos presentamos: -Tatiana Prado García (1ºA) - Yolanda González Aldrey (1ºA) - Gabriela Rial Piñeiro (1ºB) - Cristian Pérez Antelo (1ºB) - Álan López Balado (1ºB) - Diego Martínez Fernández (1ºB) - Nicoleta Denisa Popescu (1ºC) - Ángela Rodríguez López (1ºC) - Rocío Macarena Fraga Henríquez (2ºA) - Samuel Martínez Chico (4ºA) - César Romero Martínez (4ºA) - Olalla Sánchez Suárez (4ºA) - Carlota Casas Abeleira (4ºA) - Carlos Rojo Pereira (4ºB) - Irene Yonte Fuentes (4ºB) - Carlos Matos Lamela (4ºB) - Jennifer Pérez Abeleira (4ºB) - Diego Cedeira Méndez (4ºC) - Álvaro Romero Pedreira (4ºC) - Fátima ElGhotiss (4ºPDC)
 5. 5. 5Edición e Impresión: I.E.S. de Pastoriza Rúa Lagarto, Esq. Furoca s/n 15140 Pastoriza – Arteixo A CORUÑA Teléfono: 981 647517 Fax: 981 647519 http://bibliotecaiespas.webnode.es/ e-mail: ies.pastoriza@edu.xunta.es ISBN: Depósito legal:
 6. 6. 6 GUÍA de LECTURAO curioso incidente do can á media noite(Club de Lectura I.E.S. de Pastoriza) (Curso 2009-10)
 7. 7. 7 Índice1. Introdución á obra Comentario da obra ............................................................................................8-10 Biografía do autor (Entrevista) .....................................................................11-192. Contidos, Valores e Interdisciplinariedade Contidos..............................................................................................................20-23 Autismo e síndrome de Asperger ................................................................24-31 Valores (a familia, a amizade, a responsabilidade, a confianza, o respecto, a sinceridade ... ) .......................................................32-33 Actividades interdisciplinares: ▪ Matemáticas ..............................................................................................34-37 ▪ Ciencias Naturais .....................................................................................38-51 ▪ Tecnoloxía ..................................................................................................52-53 ▪ Xeografía (contén algunha actividade para francés) ......................54-59 ▪ Inglés ..........................................................................................................60-93 ▪ Lingua e Literatura ................................................................................94-1013. Achegámonos ao libro Actividades en relación co formato do libro .........................................102-107 Actividades en relación coa vertente Temática –Humana .................108-1334. Actividades de comprensión-competencia lectora .............................134-1355. Obradoiro …...................................................................................................136-138 Dramatización ..............................................................................................139-1556. Recursos e materiais para o estudo do libro A Comunidade Europea (países, moeda, linguas ...) ..............................156-171 Estudo literario ............................................................................................172-199 Autismo e síndrome de Asperger ...........................................................200-207 Declaración Universal dos Dereitos do Animal ....................................208-209 Películas ..................................................................................................................210 Libros ......................................................................................................................210
 8. 8. 8 1. Introdución á obra Comentario da obra El curioso incidente del perro a medianoche presenta como título orixinal: The curious incident of the dog in the night-time , título que está sacado dunha cita de Sherlock Holmes(personaxe favorito de Christopher) no relato breve titulado Silver Blaze , de Sir Arthur Conan Doyle. e tamén ten unha versión en galego O curioso incidente do can á media noite
 9. 9. 9 O autor, Mark Haddon, toma como pretexto o asasinato dun can(Wellington) para facer unha análise do comportamento dos seres humanosadultos, do que poden chegar a sentir, de como poden reaccionar e da vidaen xeral. A través da visión “lóxica” e inocente que un neno ten do mundo, faique os adultos poidamos deternos e ver ese mundo con outros ollos: unmundo, as máis das veces, que está “enfermo” e contaminado pola“ocultación” da verdade, mediante mentiras. Axúdanos a ver o incorrectas que son algunhas actuacións que, dende aperspectiva dos adultos, considéranse, mesmo, normais. Axúdanos a mirar de fronte os nosos temores. E axúdanos tamén a non ocultar as traxedias que nos pode deparar avida, senón a sacalas á luz para afrontalas con valentía e así poder sentirnosmellor. Ademais, a través do universo de coñecementos que nos ofrece anovela, podemos ampliar os nosos coñecementos persoais e usala comomaterial interdisciplinar (matemáticas, ciencias naturais, tecnoloxía,literatura ... ).
 10. 10. 10 Christopher é un neno de 15 anos, que vive só co seu pai nunhatranquila vila das aforas de Londres. É un rapaz que amosa certos trazosautistas xa que: ten un cerebro privilexiado para a súa idade, é capaz dememorizar o 90% das cousas que ve, ten unha intelixencia moi desenvolvida(coñece as capitais de todos os países do mundo, pode explicar a teoría darelatividade, recitar os números primos ata 7.507), posúe unha incriblecapacidade para as matemáticas, é enormemente observador, meticuloso,ordenado e lóxico; porén, cústalle relacionarse coa xente e é bastantemaniático. O seu mundo está perfectamente organizado e todo o seucomportamento móvese pola lóxica, só ten cabida nel aquilo que pode serexplicado, demostrado ou predicible, ou que segue unha orde estruturada. Non é, polo tanto, un ser “emocional” senón un ser “lóxico”. En definitiva, é unha novela que se vai “cociñando” diante dos nososollos en canto a contidos se refire. E todo converxe en Christopher, que écoma o “servidor central” dende o que se vai fabricando toda una “rede” decoñecementos que fan da novela unha “fonte de interdisciplinariedade”.
 11. 11. 11 Biografía do autor http://www.markhaddon.com/ http://www.randomhouse.co.uk/curious/ Mark Haddon naceu en 1963 en Northampton (Inglaterra). É un escritor polivalente porque, ademais de publicar libros (infantís,principalmente), é tamén ilustrador, pintor, poeta, profesor de escrituracreativa na Universidade de Oxford e guionista de televisión, onde tengañados varios premios. Pero, a maiores de todas estas facetas, estivo traballado durantealgún tempo con persoas que padecían deficiencias físicas e mentais, asícomo tamén con nenos autistas, o que quizais lle permitiu aplicar os seuscoñecementos e experiencias neste campo para crear o personaxe deChristopher.
 12. 12. 12 Incluímos a continuación unha entrevista que reproduce a opiniónpersoal do autor sobre a súa propia obra: ENTREVISTA a Mark HADDON ENTREVISTA: UN AUTOR PARA TODOS LOS PÚBLICOS Mark Haddon "Estoy atento a las voces, no a las ideas, que bullen en mi cabeza" LOURDES GÓMEZ 08/09/2007 La historia de un hombre que bordea la locura por los secretos yproblemas familiares es el nuevo tema de Mark Haddon en Un pequeñoinconveniente. Después de triunfar en la literatura infantil y de su gran estrenoadulto con El curioso incidente del perro a medianoche, este poeta, ilustrador ynarrador reivindica la literatura sencilla y describe las situaciones más humanasy corrientes.
 13. 13. 13 Mark Haddon (Northampton, Inglaterra, 1962) dio voz con éxito a unadolescente autista en El curioso incidente del perro a medianoche (2003). Fuela primera novela dirigida a un lector adulto de un autor hasta entoncesreconocido por sus cuentos infantiles, entre ellos, la popular serie Agent 2.Poeta e ilustrador, además de escritor de libros y guiones de radio y televisión,Haddon recreó el hermético mundo de normas y obsesiones de su protagonistaen esa ópera prima, un sorprendente best seller con más de cinco millones deejemplares en todo el mundo. Regresó a la narrativa adulta, en 2006, con Un pequeño inconveniente(Alfaguara) volcando el protagonismo en un pensionista al borde del suicidiocuya familia guarda un sinfín de secretos. El autor se mantiene en una posiciónneutral, deshilachando los nudos de la madeja desde las distintas perspectivasde sus cuatro personajes, los dos padres y los dos hijos. Desde un despacho enLondres, Haddon traza un paralelismo entre ambas novelas y habla de susfrustraciones como artista polifacético.PREGUNTA. ¿Cuál es el punto de origen de Un pequeño inconveniente?RESPUESTA. Siempre estoy atento a las voces, no a las ideas, que bullen en micabeza, y la de George me pareció tan interesante que quise ver adónde mellevaba. Pronto me di cuenta de que necesitaba centrar a este personaje,protagonista de Un pequeño inconveniente, en una familia puesto que nadieenloquece en una situación aislada y, bueno, volverse loco es algo muy defamilias.PREGUNTA. ¿Qué le interesó en George?RESPUESTA. Pensé que era divertido y, a la vez, conmovedor este personaje taninglés, tan reservado, que comienza a perder la cabeza y que cree que puede
 14. 14. 14sanar su enfermedad mental aplicando un poco de sentido común. En susdificultades, vamos descubriendo su carácter genuino.PREGUNTA. ¿Dificultades de comunicación, entre otras?RESPUESTA. La falta de comunicación es la razón por la que no puede resolversus problemas con facilidad.PREGUNTA. ¿Quiso explorar el estereotipo del inglés como un tiporeservado?RESPUESTA. Los ingleses se han enamorado de la caricatura de cómo sesupone que deben ser. También a los de fuera les gusta la idea de la reservacomo algo idiosincrásico al carácter inglés. Pero hay gente reservada en todo elmundo y hay más típicos ingleses fuera que dentro de Inglaterra. Viví un año enBoston (Estados Unidos) y descubrí allí más ingleses que en mi país. Boston separece a la Inglaterra de los cincuenta: retraída, puritana y de uncomportamiento perfecto.PREGUNTA. En Un pequeño inconveniente, al igual que en El curiosoincidente... , centra la narrativa en una pequeña ciudad inglesa. ¿Es unacoincidencia?RESPUESTA. No, el provincianismo es una de las ideas que sustentan el libro.La mayoría de las novelas inglesas se ubican en una gran urbe o en el campo,pero rara vez en capitales de provincia o en ciudades comarcales donderealmente vive la inmensa mayoría de la población. Se tiende a creer que susvidas no son interesantes, como si la gente de provincias no sufriera las mismasvicisitudes que los demás. De hecho, un crítico esnob cuestionó por quédesearía alguien leer sobre la aburrida vida de provincias. Es tentador escribir
 15. 15. 15de lugares exóticos y personajes fascinantes, pero a mí me atraen más lasnovelas que abordan la situación universal humana.PREGUNTA. ¿Relaciona este tipo de críticas con la profunda brechaabierta en la narrativa inglesa entre novela popular y literaria?RESPUESTA. Estoy harto de las novelas literarias donde todos los personajesson muy articulados y leen cientos de novelas. Mi objetivo era escribir un libromuy sencillo. Al revisarlo, eliminé todos los detalles exóticos y recursosliterarios que no correspondían a las cuatro voces que cuentan la historia de Unpequeño inconveniente. Mi anterior novela es complicada, llena de ideas,trucos, diagramas... Aparentemente es sencilla, con una simple vozprotagonista, pero bajo la superficie es bastante inteligente. En cambio esta vezquise demostrar que podía hacer un libro básico que abordara, desde unaperspectiva no literaria, todos los temas tradicionales en una novela: amor,sexo, matrimonio, hijos, vejez, muerte.PREGUNTA. Alienación e incomunicación son aspectos que compartenlos protagonistas de ambas novelas.RESPUESTA. Sí, hay puntos comunes en George y Christopher. En cierta forma,ambos personajes no se distancian mucho de la figura del escritor. Un autorobserva el mundo desde los aledaños de la sociedad y trata de descifrar lo queocurre a su alrededor y cuáles son las normas por las que se rigen otraspersonas. Alienación suena un poco filosófico y pomposo. Los escritores estánalienados en el sentido aburrido de la palabra, en tanto que se aíslan en casamientras los demás se divierten fuera. Mis dos protagonistas también son así.Otro aspecto común es la ausencia de un narrador externo, de la voz del autor,en ambas novelas.
 16. 16. 16PREGUNTA. ¿De dónde viene su timidez a expresarse directamente?RESPUESTA. No tengo ni idea. Un libro no puede realmente planificarse. Unoarranca con una vaga dirección de adónde quiere dirigirse. En la tercera novelavolcaré probablemente mi voz. Me gustaría conseguirlo. Pero en las anterioresson los personajes quienes avanzan la narrativa de forma que yo no ofrezco unjuicio de valor ni indico al lector cómo debe sentirse a cada momento. Por eso,la gente ha reaccionado de una forma dispar con cada libro. Algunos consideranmuy triste la historia de El curioso incidente... ; a otros, en cambio, les anima elespíritu y dicen que tiene un final feliz. Un pequeño inconveniente también admite lecturas encontradas. Unos laven como una leve comedia familiar; y muchos otros, particularmente los quehan vivido las experiencias que se narran en la novela, la considerandeprimente y oscura.PREGUNTA. Pese a mantenerse en la distancia, algo suyo habrá en lospersonajes.RESPUESTA. George me permitió colar algunas fobias personales, como elsalir de vacaciones y el miedo a volar. Me identifico en mayor medida con él quecon el resto de los personajes, aunque, por supuesto, trabajé duro en cada unode ellos hasta sentirme como en casa dentro de sus respectivas mentes. IanMcEwan es el culpable de la pesadilla que George tiene sobre un accidenteaéreo. Mientras yo escribía la novela, mi mujer estaba leyendo su penúltima,Saturday, en la que un personaje ve un avión en llamas. Asumí que se trataba deun accidente y se me presentó un dilema: o elimino el incidente del avión de milibro o intento describirlo de la forma más horrible posible. Opté por la segundaopción aunque, claro, luego comprobé que el avión no se estrella en el libro deMcEwan.
 17. 17. 17PREGUNTA. En picado , de Nick Hornby, también arranca desde el punto devista del suicidio. ¿Le preocupa entrar en terrenos ya labrados?RESPUESTA. No he leído esa novela. Realmente es más importante cómo secuenta una historia que la idea en sí. Una gran idea es necesaria en una películade Hollywood y también funciona en una novela de género, pero una gran ideamata la narrativa literaria.PREGUNTA. ¿Cómo le afectó el éxito de El curioso incidente ...?RESPUESTA. Fue un alivio. Menos mal que tuvo éxito pues comenzaba asentirme desquiciado. Para entonces, había escrito cinco novelas de adultos,malísimas, que no se publicaron. Pero lo que nadie me había explicado es que eléxito acarrea un segundo trabajo, la promoción, y eso sí que es duro. Hay queaprender a decir no, o de lo contrario no vuelves a escribir.PREGUNTA. Denota mucho aguante.RESPUESTA. Soy muy obstinado. Estaba empeñado en escribir una novelabuena. Y desesperado de que tuviera éxito entre el lector adulto. Escribir esdifícil y aprender a hacerlo me llevó mucho tiempo. Pero me alegro de haberescrito mis malas novelas en secreto. Cometí todos mis errores y aprendí enprivado.PREGUNTA. ¿Esa dificultad le empujó inicialmente a la literatura infantil?RESPUESTA. Siempre he querido ser un autor de narrativa adulta. Tambiénquería pintar y dibujar, algo que hago desde niño. Caí en la estupidez de creerque los libros infantiles ilustrados serían el eslabón que me conduciría a laliteratura adulta. ¡Qué equivocado estaba! A un escritor de niños no le dejansaltar de categoría. La situación ha cambiado ahora, pero hace diez o quinceaños te trataban de loco si proponías una idea para adultos.
 18. 18. 18PREGUNTA. ¿A qué se debió el cambio, al éxito de la serie Harry Potter?RESPUESTA. J. K. Rowling contribuyó parcialmente, pero, principalmente,debemos el cambio a Philip Pullman y, en menor medida, a El curioso incidente... La trilogía de Pullman está redactada en la tradición de la literatura infantilpero tiene un sólido fundamento filosófico que engancha a una mente adulta.Los adultos también leen la saga Harry Potter, pero se lo toman como unejercicio de vacaciones, como un descanso de las novelas tradicionales. Cuandoterminé El curioso incidente... asumí que era una novela de adultos y medeprimí cuando me sugirieron ofrecerla a editores infantiles. Terminó siendo elprimer libro publicado simultáneamente para ambos públicos. Y desde entoncestodos los autores cruzan libremente de un género al otro.
 19. 19. 19 Creador multidisciplinar MARK HADDON tiene una idea muy precisa del infierno. Se lo imaginacomo un claustrofóbico pozo, donde estaría condenado a vivir de dedicarse auna sola actividad creativa. Desde niño dibuja ilustraciones, y escribió su primercuento en la Universidad de Oxford. Desde entonces ha publicado decenas delibros ilustrados, un tomo de poesías, guiones radiofónicos y dos novelas deadultos, incluida Un pequeño inconveniente, que acaba de editarse encastellano. "No estoy hambriento por retornar a la narrativa infantil. Me muevo conigual soltura en distintos géneros, lo cual me permite concentrarme en la ideasin preocuparme de si luego la desarrollaré en un poema, guión o novela. Seríaun infierno viviente limitarme a una profesión única", explica en Londres, en eldespacho de sus agentes literarios. En su último proyecto vuelve a cruzar géneros. Entra en televisión con unguión para la BBC, Coming down the mountain, sobre un adolescente que quierematar a su hermano, un chaval con síndrome de Down. "Es una obra muygráfica y bastante oscura", adelanta su autor.
 20. 20. 202. Contidos,Valores e Interdisciplinariedade Contidos 1. Na novela Christopher é un amante e defensor dos animais; de feitochega a ter dúas mascotas: unha rata (Toby) e un can (Sandy). El mesmo di que: “ Gústanme os cans. Un sempre sabe o que está a pensar un can. Ten catro estadosde ánimo. Contento, triste, anoxado e concentrado. Ademais os cans son fieis e non dinmentiras porque non falan“. (Cap. 5) “É a señora Alexander. Ten un can. Un dachshund, así que probablemente é unhaboa persoa porque lle gustan os animais“. (Cap. 67) “Pai dixo: - Simplemente trata de non meter o fociño nos asuntos dos demais. Reflexionei un anaco e dixen:. - Vou descubrir quen matou a Wellington. E Pai dixo: - Oíches o que che dixen, Christopher? - Si – dixen -, oíno que me dixeches, pero cando asasina na alguén hai que descubrir quen o fixo para que o poidan castigar. E el dixo: - É un maldito can, Christopher, un maldito can. - Eu creo que os cans tamén son importantes – contestei“. (Cap. 41)
 21. 21. 21 2. Investiga se, do mesmo xeito que para os seres humanos haiunha“Declaración Universal dos Dereitos Humanos”, hai tamén unha para osanimais (“Declaración Universal dos Dereitos dos Animais“).
 22. 22. 22 3. Recolle fragmentos da novela que vulneren algún destes dereitos,indicando o capítulo ao que pertencen............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tes algunha mascota na casa? Que animal é? Descríbeo..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 23. 23. 23 Cres que os animais son coma calquera outra cousa que se podecomprar porque nos gusta e xa está, ou que son seres vivos e como talesteñen dereito a recibir coidados e que nos preocupemos por eles? Fai primeiro unha reflexión persoal, escribindo os argumentos quedeixen clara e defendan axeitadamente a posición de cada quen aorespecto. E logo facede un debate . 4. Na sesión de titoría recollede artigos de prensa, xunto coasilustracións relacionadas, nos que se amosen situacións que vulneren osDereitos dos Animais, copiando ao carón ou debaixo (en letra ben visible) oArtigo (nº) que é vulnerado na Declaración Universal dos Dereitos dosAnimais. Todo o que teñades recollido pegádeo nunha cartolina e facede unhacomposición suxestiva. Logo, con toda a información recompilada, montade un gran mural–collage e como título confeccionade un lema co que deixedes clara a defensados animais. Escribide o lema nun lugar ben destacado. Ese mural-collage será exposto na entrada do instituto aproveitandoa conmemoración do 10 de Decembro, Día Internacional dos Dereitos dosAnimais.
 24. 24. 24 Autismo ou síndrome de Asperger Tendo en conta a seguinte táboa, imos ir cubrindo cun X o quecorresponda para ver que caso é o que se aproxima máis a Christopher AUTISMO SÍNDROME de ASPERGERCoeficiente Intelectual xeralmente por Coeficiente Intelectual xeralmente pordebaixo do normal enriba do normal.Normalmente o diagnóstico realízase Normalmente o diagnóstico realízaseantes dos 3 anos despois dos 3 anosAtraso na aparición da linguaxe Aparición da linguaxe en tempo normalArredor do 25% son non - verbais Todos son verbaisGramática e vocabulario limitados Gramática e vocabulario por enriba da mediaDesinterese xeral nas relacións sociais Interese xeral nas relacións sociais pero dificultades para establecelasUn terzo presenta convulsións Incidencia de convulsións igual que no resto da poboaciónDesenvolvemento físico normal Torpeza xeralNingún interese obsesivo de "alto Intereses obsesivos de "alto nivel"nivel"Os pais detectan problemas arredor Os pais detectan problemas arredordos 18 meses de idade dos dous anos e medioAs queixas dos pais son os retardos da As queixas dos pais son os problemaslinguaxe de linguaxe, ou a socialización e a conduta Cal sería o diagnóstico?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 25. 25. 25☻ Imaxina que, ao igual que Christopher, es ese rapaz de quince anosqueixado da síndrome de Asperger . Escribe en primeira persoa como seríaun día da túa vida, os teus medos, as túas emocións, as reaccións da xente..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................☻ Como xa sabes, os nenos con síndrome de Asperger son moi competentesnalgunhas áreas ou materias nas que se senten interesados desde moi novos.Cales son as áreas de interese do noso protagonista?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………☻ De todas as características de actitudes e comportamentos que ten asíndrome, en cales se ve reflectido especialmente o noso protagonista?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………☻ Persoas famosas como o cineasta Steven Spielberg ou o creador deWindows, Bill Gates, foron diagnosticadas coa síndrome. Busca en Internetoutros personaxes actuais relacionados coa música, o cine ou a literaturaque teñan a síndrome:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31☻ Investiga na biblioteca ou en Internet títulos de libros e películas sobreo tema da minusvalía (calquera tipo de minusvalía)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................☻ Como cres que será a vida de Christopher cando sexa adulto? Fai unhapequena redacción onde recollas como será o seu traballo, os seus amigos.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 32. 32. 32 Valores (Dende este punto de vista, esta é unha novela que tamén dá xogo paraler e traballar nas sesións de titoría) 1. A familia: A familia é un piar de apoio, axuda e modelo fundamentalpara os nenos e adolescentes en momentos difíciles e decisivos (sociedadeactual: separacións, divorcios). Que situación vive Christopher neste aspecto? Cres que é a situaciónmáis idónea para un neno? Por que? Fai unha reflexión ao respecto..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ■ Recolle fragmentos no libro que aborden este tema ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. A amizade: É outro piar importante na vida dos nenos eadolescentes despois da familia, actuando como un refuxio. Neste caso, Christopher tamén é especial? Por que? Quen son osamigos de Christopher? Cres que esta situación é axeitada para un neno dasúa idade? Razoa a túa resposta..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ■ Recolle fragmentos que fagan alusión a este tema........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 33. 33. 33 3. A responsabilidade : É un valor importantísimo para afrontar concertas garantías as experiencias que nos brindará a vida. En relación con este valor, cres que Christopher é responsable? Porque?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ■ Recolle fragmentos que demostren as túas respostas........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4. E outros valores como a confianza, o respecto, o diálogo, asinceridade... nas relacións humanas. Cres que a responsabilidade é propia só de determinadas idades, ou aresponsabilidade é compatible con calquera idade, iso si, cun nivel deesixencia diferente dependendo da idade?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Despois de reflexionar e responder cada un de vós de xeito individual,facede un debate na clase de titoría en relación con este tema.
 34. 34. 34 Interdisciplinariedade ▪ MATEMÁTICAS Contesta as seguintes cuestións: 1. Revisa a numeración dos capítulos e contesta esta pregunta: seguena numeración habitual 1, 2, 3, 4, 5, 6 ....?............................................................................................................................................. Identifica que números aparecen, di como se chaman e defíneos..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cantos capítulos ten, en realidade, a novela?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 35. 35. 35 2. a) No capítulo 19, o protagonista explica en que consiste a Criba deEratóstenes . Busca información ao respecto e, logo, explica ti coas túaspalabras en que consiste e utilízaa para obter os números primos que haidende o 1 ata o 100. Como axuda podes premer na seguinte páxina:http://neoparaiso.com/logo/criba-eratostenes.html#sect2........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b) Unha vez eliminados os múltiplos de 2 e de 3, haberá que eliminaros múltiplos de 4 e de 6 como afirma Christopher? .............................................. Por que?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. No capítulo 103 desenvólvese unha estratexia de cálculo mentalpara multiplicar 251 por 864. Observa con detemento o que fai Christophere, despois, explica ti os pasos que seguiu para chegar ao resultado......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 36. 36. 36 Busca ti algunha estratexia para multiplicar un número por 50, por0,25 e por 1500. Tes ti algunha estratexia de cálculo mental propia?Explícaa............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Quen era Eratóstenes? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5. No capítulo 101 Christopher explica o problema de Monty Hall.Usa os seus razoamentos para explicar por que o concursante duplica a súaprobabilidade se cambia de porta......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 37. 37. 37 6. Continúa a serie de cubos perfectos do capítulo 233 ata o décimoquinto........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7. Anota na seguinte táboa en que páxina e en que capítulo aparececada un dos temas que a continuación se mencionanTEMA MATEMÁTICO CIENTÍFICO PÁX. CAP.Formas de reencher ou embaldosar un planoDireccións e vectores no espazoBusca e situación dun lugar nun planoMagnitudes inversamente proporcionaisO volume do cuboTernas de Pitágorashttp://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1gorasNúmeros primosFórmula logarítmica pata obter números primosO xogo dos soldados de Conwayhttp://es.wikipedia.org/wiki/John_ConwayProblema de Monty Hallhttp://www.estadisticaparatodos.es/taller/montyhall/montyhall.htmlProbabilidades e a orixe da vidaPotencias de 2Ecuacións de segundo graoLei da navalla de Occamhttp://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_OckhamTest de Turinghttp://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing
 38. 38. 38 ▪ CIENCIAS NATURAIS 1. Indica na seguinte táboa en que páxina e capítulo aparece cada undos temas que se mencionan e a que área das ciencias pertence cada un. TEMA DE CIENCIA PÁXINA CAPÍTULO ÁREABig BangCiclo da materiaExtinciónPeste bubónicaEstrelas e constelaciónsNubesOrixe da vida e evoluciónDensidade de poboación (N)Vía lácteaContaminación lumínicaEcosistemas extremossubmarinosBuraco negroEnfermidades cardíacasFebre amarelaO tempoMisións ApoloCiclo da augaRuído branco Copia o fragmento no que se fala da Evolución das especies...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 39. 39. 39 Como se chama a teoría sobre a evolución das especies?............................................................................................................................................. A quen se debe?............................................................................................................................................. Procura información para elaborar unha breve biografía destecientífico:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Quen foi Robert May e que descubriu? http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.zoo.ox.ac.uk/staff/academics/may_r.htm.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 40. 40. 40 2. Por que se ven moitas máis estrelas na zona do ceo onde se apreciaa Vía Láctea que no resto do ceo?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Pode axudarche a boa explicación que deste tema nos dá Christopher napáxina 23 (versión en galego) ou 20 (versión en castelán). Fotografía: Carlos Castro 3. Neste enlace atoparás un monográfico da Vía Láctea feito pola Casadas Ciencias da Coruña. Busca nel a seguinte información: http://www.casaciencias.org/mc2/responde.html a) De onde vén o nome da Vía Láctea? ................................................................. ........................................................................................................................................ b) Como interpretaban a Vía Láctea os bosquimáns do Kalahari? ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ c) Que coñecido científico soubo interpretar cientificamente o que é a Vía Láctea? ...................................................... Empregou algún instrumento? ........................................................................................................................................
 41. 41. 41 d) Onde está situado o noso Sistema Solar dentro da galaxia da VíaLáctea?............................................................................................................................................. e) A canta distancia está a galaxia máis próxima á nosa? ............................... Busca o mellor momento do ano para observala e non esquezas anotalo na túa axenda xa que é un espectáculo que non te podes perder.
 42. 42. 42 4. Pensas que, como di Christopher na páxina 23 (galego) ou 20(castelán), podemos comprender moitas cousas de ciencia simplementepensando, sen ter que preguntarllas a ninguén?. Pasouche algunha vez isto ati? Cóntao.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Por que non está iluminado o ceo pola noite se hai tantas estrelas?Lembra que o Sol é unha estrela, e xa ves canta luz temos polo día. Podeaxudarche o que nos conta o protagonista na páxina 23 (galego) ou 20(castelán).……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 43. 43. 43 6. Christopher di nas páxinas 23 e 24 (galego) ou 20 e 21 (castelán)que, probablemente, ningunha persoa asistirá á explosión do Universo,porque xa nos teremos extinguido. Ti pensas o mesmo? En que se basea paraafirmar isto? http://www.astromia.com/astronomia/teoriabigbang.htm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 44. 44. 44 7. Busca nas páxinas 48-49 (galego) ou 44-45 (castelán) as posiblescausas dun ataque ao corazón:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8. Que é unha cadea trófica?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Como se clasifican os seres vivos nunha cadea trófica? http://www.youtube.com/watch?v=tenJgP_jqyU.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 45. 45. 45 Fai unha cadea trófica co que nos conta Christopher na páxina 55(versión en galego) ou 51 (versión en castelán) acerca do que “o que pasarealmente cando morres”. Elabora un gráfico e utiliza debuxos para ilustrara túa cadea trófica. 9. Que é a peste bubónica?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Coñeces a relación entre as ratas e a peste bubónica? Na páxina 63(galego) e 59 (castelán) do libro e neste enlace podes atopar información:http://enciclopedia.us.es/index.php/Peste_bub%C3%B3nica..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 46. 46. 46 10. Por que dirá Christopher no capítulo 83 que o ferro do nososangue se creou nunha estrela?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11. Nas páxinas 98-99 (galego) e 93-94 (castelán), Christopherdescribe distintos tipos de nubes, e xa sabes que hai moitas clases.Saberías identificar algunha das que fala el? Nestas páxinas tesinformación: http://www.astromia.com/tierraluna/nubes.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Nube Pega as ilustracións e escribe ao seu carón o nome dese tipo de nube.
 47. 47. 47 12. Na páxina 137 (galego) ou 129 (castelán) o pai de Christopheravísao dun documental na tele de David Attenborough. Investiga sobre estapersoa e explica por que lle pode interesar ao noso protagonista............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... A Attenborough déronlle recentemente un importante premio enEspaña, sabes cal é e por que llo deron? Podes atopar información nesteenlace:http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Attenborough/premio/Principe/Asturias/Ciencias/Sociales/defensa/vida/elpepusoc/20090604elpepusoc_1/Tes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Mira as gráficas das páxinas 140-141 (galego) ou 132-133(castelán) e responde as seguintes cuestións:  En que anos a poboación de ras é máis baixa no estanque do colexio? ........................................................................................................................................ ● Cantas hai aproximadamente estes anos de baixa poboación? ........................................................................................................................................  En que anos hai máis ras? ...................................................................................  Cantas máis ou menos? ........................................................................................  Que dúas causas valora Christopher ao principio para poder explicar os anos de poucas ras? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 48. 48. 48  Pero parece que finalmente a explicación é outra. Que descubriron Robert May e George Oster? Podes consultar as seguintes páxinas para buscar información: http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http ://www.zoo.ox.ac.uk/staff/academics/may_r.htm http://es.wikipedia.org/wiki/George_Oster ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 14. Busca información sobre o ciclo da auga e, xunto coa descrición quefai Christopher, represéntao cun debuxo. http://www.youtube.com/watch?v=0VuabmeLa4I
 49. 49. 49 15. Define o que é unha constelación.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16. Cal é a constelación do debuxo que fai Christopher no capítulo173?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Que representa?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Que di Christopher sobre ela?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... http://www.mallorcaweb.net/masm/conloc.htm
 50. 50. 50 Ademais da constelación de Orión, coñeces ti algunha máis? Se non éasí busca información sobre outras constelacións e fai unha táboa querecolla o seu nome acompañado dun debuxo......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 51. 51. 51 17. Cales foron, segundo Christopher, as tres condicións para que avida xurdise na Terra?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Para que lle vale á vida a segunda condición (os pequenos erros queteñen os seres vivos cando se fan copias de si mesmos)?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18. Por que non podía ver as estrelas Christopher cando estaba enLondres coa nai?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19. Que é unha estrela “anana vermella“?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... E unha estrela “anana marrón“ ?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... http://www.astrocosmo.cl/b_p-tiempo/b_p-tiempo-03.08.01.htm http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-03_09.htm http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton_00.htm Estas páxinas serven tamén para consultar sobre outros temas moidiversos relacionados co Universo: galaxia, Big Bang, estrelas, Vía Láctea,buratos negros … (Se ao premeres a primeira vez, as páxinas non entran,inténtao de novo). Se queres ver estrelas, na Coruña tes unha asociación de astronomíachamada ÍO que organiza actividades para velas e coñecelas. Aquí tes o seuenlace: http://www.agrupacionio.com/index.html
 52. 52. 52 ▪ TECNOLOXÍA A Christopher gústanlle moito as ciencias naturais, ademais dasmatemáticas, así que nós imos intentar facer algunhas cousiñas no taller: 1. Imos construír un planisferio.
 53. 53. 53Para esta actividade propoñémosvos consultar estas páxinas:http://www.frav.es/aserranos/tallerdeastronomia/pdf/universidaddemayores/planisferio.pdf(maior dificultade)http://auladeastronomia.es/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=65(para idades de entre 12 e 13 anos, 1º e 2º da E.S.O.)http://www.google.es/imgres?imgurl=http://educa-ciencia.com/planisferio.jpg&imgrefurl=http://educa-ciencia.com/planisferio-colegio.htm&usg=__XlaKwzKNSgvHU-oSjv2grHZRrcA=&h=495&w=350&sz=114&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=O0Sb2nPpHPXOgM:&tbnh=130&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dplanisferio%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1(planisferio moi sinxelo)http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/trastos/default.asp(esta páxina tamén é moi completa xa que consiste nun obradoiro deconstrución de aparellos variados, e ten aplicacións para matemáticas,ciencias naturais, física e química e tecnoloxía)
 54. 54. 54 ▪ XEOGRAFÍA e HISTORIA Christopher di que se sabe todos os países do mundo e as súascapitais. Nós imos facer o que el di, pero só con Europa, xa que é ocontinente onde nós vivimos. Imos coñecer un pouquiño da súa historia, da moeda e das linguas.Tesinformación ao remate da Guía de Lectura, no apartado de Recursos. A UNIÓN EUROPEA ACTIVIDADE 1: ETAPAS DA INTEGRACIÓN EUROPEA Sitúa neste mapa mudo (páxina seguinte) os 27 estados que formanparte da Unión Europea e coloréaos en función da data de entrada. Envermello os membros fundadores, en amarelo os que se incorporaron en1973, en verde os de 1981, en azul os de 1986, en laranxa os de 1995, engris os de 2004 e en salmón os do 2007 Para axudarte na realización da actividade proposta podes acudir aosseguintes enlaces:  http://www.cnig.es/CARDID/puzzles/puzzleEuropa/puzzle_europa.ht ml  http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/geografia-fisica-de- europa-y-paises-de-la-ue/  http://www.sheppardsoftware.com/country_europe_GL_click.html  http://www.xtec.net/~aguiu1/socials/index.htm (preme primeiro en □ Europa, UE ; e logo no punto 31 para actividades en francés)
 55. 55. 55
 56. 56. 56 ACTIVIDADE 2: AS BANDEIRAS DOS ESTADOS DA UNIÓNEUROPEA Sitúa debaixo de cada unha destas 27 bandeiras o nome do estado aoque pertencen:
 57. 57. 57 ACTIVIDADE 3. AS LINGUAS DA UNIÓN Sitúa no seguinte mapa de Europa as linguas sinaladas a continuación.Utiliza números para facilitar o proceso.o inglés1 / o alemán 2 / o castelán 3 / o dinamarqués 4 / o eslovaco 5 / o esloveno 6o estoniano 7 / o finés 8 / o francés 9 / o grego 10 / o húngaro 11 / o italiano 12o letón 13 / o lituano 14 / o maltés 15 / o neerlandés 16 / o polaco 17 / o portugués 18o sueco 19 / o checo 20 / o búlgaro 21 / o gaélico irlandés 22 / o romanés 23o galego 24 / o catalán 25 / o éuscara 26 / o aragonés 27 / o asturiano 28o bretón 29 / o cabuxo 30 / o córnico 31 / o escocés 32 / o frisón 33 / o friulano 34o gaélico escocés 35 / o galés 36 / o mirandés 37 / o occitano 38 / o sardo 39o sorabo 40 / e o valón 41.
 58. 58. 58 ACTIVIDADE 4. AS MOEDAS DE EUROPA Completa o cadro colocando ao lado do nome de cada país o nome dasúa moeda, e o equivalente ao euro no caso dos países que non adoptaron amoeda única: PAÍS MOEDA EQUIVALENTE ao EuroAlemañaAustriaBélxicaBulgariaChipreDinamarcaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFinlandiaFranciaGreciaHungríaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgoMalta ▼
 59. 59. 59Países BaixosPoloniaPortugalReino UnidoRepública ChecaRomaníaSuecia
 60. 60. 60 ▪ INGLÉS THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME This novel written by Mark Haddon in 2003 is the fascinating story ofCristopher Boone, a fifteen-year-old boy who suffers from autism, morespecifically, from Aspergers syndrome. Christopher is at the same time the main character and the narratorof the story; he writes in the 1st person and with a really simple style aseries of events which turn his world upside down: his life changes from asuccession of daily routines programmed following a fixed timetable into anexciting adventure in search of keys to solve some mysteries which affecthis life profoundly. The novel starts with the discovery of a murdered dog- Wellington- inChristophers neighbours garden. This fact will be the trigger for theevents which will take place from that moment onwards, as Christopherstarts a thrilling detective investigation to find the author of this murder,who is according to his moral code the worst of criminals. On doing his research, Christopher decides to write a book -adetective story- with the help and advice of Shiobhan- her teacher andmentor- , and following some lines of investigation developed by SherlockHolmes in some of the most well-known of Sir Arthur Conan Doyles books,which Christopher really enjoys. What the main character doesn´t know is that this book will lead himindirectly to a more relevant discovery: that his mother is not dead as hisfather had let him know, and as a result, the search of the dogs murdererwill involve the search of her mum, which he will fulfil successfully.
 61. 61. 61 Due to the limitations imposed by his mental handicap, any stepChristopher has to take or any little change he has to introduce in hisorganised life, do involve really desastrous consequences for his unbalancedhealth; we notice how he gets sick and feels a terrible pain in his chestwhen he has to talk to strangers or is touched by someone, and this isshown to us particularly when he has to undertake the actions leading toget his most important aims: travelling to London to find his mum or takinghis A Level Maths test. His difficulties in socializing are also present in the course of thestory: he has serious problems in communicating with people and usually hasa hostile attitude; he even has a Swiss army knike in his pocket all the time,as he sees every strange person as a menace to him. He hits some of hisfellow students and on some occasions he also has physical fights with bothhis parents. His isolation, his lack of communication with people as well ashis violent behaviour and selfishness caused his mothers departure.However, he tries to do his best and fights against all the limitationsinherent to his illness when he makes up his mind to leave Swindon-his hometown- and live with his mum in London. In conclusion, the novel stands for the fight of a mentallyhandicapped teenager to achieve important aims for himself (write a book,find Wellingtons killer, pass his A level Maths test and recover hismother) with a successful result, which involve a great advance in theprocess of his personal self-fulfilment and maturity.

×