Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kanada Gocmenlik Express Entry Sorular ve Cevaplar

 • Login to see the comments

Kanada Gocmenlik Express Entry Sorular ve Cevaplar

 1. 1. 1 Express Entry Sorular ve Cevaplar Ocak 2015 tarihinde Kanada Göçmenlik Bakanlığı “Express Entry” isimli yeni bir elektronik uygulama başlattı. Buna göre aşağıdaki Federal Ekonomik Göçmenlik programları yeni elektronik Express Entry sistemi ile kontrol edilecek;  the Federal Skilled Worker Program,  the Federal Skilled Trades Program, ve  the Canadian Experience Class. Aşağıdaki sorular ve cevaplar yeni sistemin anlaşılmasına yardımcı olmak amaçlı olarak bakanlık tarafından hazırlanmıştır. Express Entry Kanada ya göçmen olarak gelmek için ilk adım olacak. Expres Entry sistemi online olarak yayınlandığında Potansiyel adaylar Express Entry sistemine başvuruyu istedikleri zaman yapabilecekler. Profili tamamlamak için süre ve sayıda sınırlama olmiyacaktır. Express Entry sistemine kabul edilen kişilerin PR (permanent residence) başvurması istenecek. Adayların PR a başvurulma istenme işlemi yıl boyunca belli aralıklarla düzenli olarak yapılacaktır. Havuza ne zaman alındığına bakılmaksızın öncelik yüksek puanlı adaylara verilecektir. Eğer PR a başvurmanız istenmişse , 60 gün içerisinde online olarak Permanent Residence başvurusununu yapmanız istenmektedir. Express Entry 1 Ocak ,2015 tarhinde başlıyacaktır. PR a başvuracak ilk gurubun seçimi Ocak ayının son haftasında planlanmıştır. Provincial Nominee Programaları çerçevesinde Eyaletler Express Entry havuzundan kendi local elaman ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
 2. 2. 2 Express Entry Programlardan birindeki koşulları sağlayan kişiler aday havuzuna yerleştirilecektir. Kanada Hükümeti , Eyaletler ve Kanadalı işverenler kendilerine uygun adayları bu havuzdan seçebilecekler. Kanadalı işverenler öncelikli olarak ;Kanadalı ve PR kartlı adayları işe almak için çaba gösterecek. İş gücününü Kanada’lılardan yada PR kartlılardan sağlayamayan ve yeterlilik alan işverenler ihtiyacı olan adayları havuzdan karşılayabilecekler. Express Entry sistemi ve Kanada Hükümetinin Job Bank isimli web sitesi; yerterlilik sağlamış Kanadalı işverenler ile Skill Worker ların buluşmalarına yardımcı olacaktır. Havuzda yüksek puan almış adaylardan ITA başvurması resmen istenecektir. Adaylar aşağıdaki criterlere göre puanlanacaktır;  iş teklifi,  eyalet/bölgesel adadaylık,  yetenek /tecrübe . Not: Quebec Eyaleti Express Entry sistemi kullanmamaktadır. Quebec Eyaleti’nin kendilerine ait Yetenekli Elaman seçme sistemi vardır. Express Entry sisteminin Kanada ya getirisi ne olacaktır?  Kanada Hükümeti Ekonomik Immigration Sistemini reforme ederek iş gücü ihtiyacını karşılamayı sağlamlaştırmak istemektedir.  Express Entry sistemi Ekonomik Immigration Sistemini daha hızlı ve esnek yapacaktır. Express Entry sistemi ile Ctizenship and Immigration Canada başvuruları daha hızlı kabul edecek ve değerlendirecektir.  Bu doğrultuda ;daha hızlı ve etkili işlem yapılırken, Kanada’nın iş gücü ihtiyacına daha iyi cevap verilecektir.
 3. 3. 3  Express Entry sistemi doğrultusunda ,sadece bazı Economic Immigration Programları çeçevesinde Kanada ya Göçmen olarak davet edilmiş kişilerin başvuruları kabul edilecektir. Bu şekilde dosyaların yığılmas önlenecektir.  Express Entry Sitemi başlığı altında ITA alan adayların büyük bir kısmı Electronic Permanent Residence Applications formlarının altı ay yada daha kısa sürede tamamlandığınını görecekelerdir. Express Entry Elektronik Sistemi immigration başvuru şartlarında değişiklik yapacakmı? Hayır. Express Entry Sistemi immigration başvuru şartlarında değişiklik yapmıyacaktır. Express Entry Sistemi yeni bir programdır . CIC inin artan göçmenlik başvuruları karşında gelişitirdiği yeni bir online yöntemdir. Express Entry havuzuna kabul edilecek adayların sayısında bir limit olacakmı? Express Entry Havuzuna girebilecek adayların sayısında bir limit olmiyacaktır. Eyaletlerin ve işverenlerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği yetenekli ve tecrübeli adayları seçebileceği bir sistem olacaktır. Ancak, kaç kişinin ITA alacağını yıllık İmmigration Seviyesi Plan’ı çerçevesinde belirlenecektir . Express Entry Sistemi, İşverenin iş teklifi , pozitif LMIA belgesi ve bazı extra destekleyici dokümanlar yada Eyaletler tarafından aday gösterilmiş olmak adaylara yeterli ek puanlar sağlıyacak ve bir sonraki aday seçilme işlemine davet edilmek için üst sıralara getirecektir. Not :Bütün iş teklifleri Employment and Social Development Canada nın o günkü şartlarına uygun olarak yapılacaktır.
 4. 4. 4 İşverenler ve potansiyel adaylar hızlandırılmış işlemelerden olumlu yönde yararlanacaktır. CIC’ nin hedefi 6 ay gibi sürede Permanat Residence işlemelerini tamamlamaktır . Permanent Residence başvurusunu Express Entry başlangıç gününden önce almışsanız ne olur? Express Entry başlangıcından önce alınan Permanent Residence başvurusu,o gün itibarı ile yürürlükte olan kurallar çerçevesinde işlem görür. Eyaletler Express Entry systemini nasıl kullanacaklardır? Eyaletler Express Entry sistemi kanalı ile belirli sayıda yabancı uyrukluyu aday olarak gösterererek kendi işgücü ve göçmen ihtiyacını karşılıyabilecektir . Halihazırda ,Eyaletler kendi Provincial Nominee Program larını yürütükleri için , aday gösterme konusunda kendi belirledikleri criterlerini kullanacaklardır. Express Entry adayı; önce havuza giriş yapar, ve sonrasında bir eyalet tarafından aday gösterilir,yada eyalet tarafından aday gösterilir ve sonra Express Entry profilini tamamlar. Not: Bütün potansiyel adayların ( PNP adayı olsun yada olmasın) havuze girmek için Express Entry sistemi tarafından yönetilen Federal Immigration Programlarından enaz birinin kriterlerini karşılaması ve online başvuruyu yapması gerekmektedir. İşverenler Express Entry sistemi iş verenlere nasıl bir fayda sağlıyacaktır?
 5. 5. 5 İş gücü açığı Kanada vatandaşı yada PR Kart sahibi tarafından doldurulamıyorsa, Express Entry sistemi işverenlere işgücü açığının olduğu alanlarda daha fazla eleman işe alma opsiyonları sunuyor. Başka Avantajlar: Canada da yeterlilik almış işverenler, Economic Immigrantları işe alma konusunda doğrudan bir rol alacaklar. LMIA destekli iş teklifi alan Express Entry adaylarına yeterli ek puanlar sağlanılarak ve bir sonraki aday seçilme işlemine davet edilirler.  Job Bank, Kanada da yeterlilik almış işverenler ile Express Entry adaylarının bir araya gelmesini sağlıyacak . 2015 yılı sonunda,Job Bank yeterlilik almış işverenlerle iş tanımına uygun Express Entry adaylarını eşleştirecek. İş gücü açığı Kanada vatandaşı yada PR Kart sahibi tarafından doldurulamıyorsa, Express Entry sistemi işverenlere işgücü açığının olduğu alanlarda daha fazla eleman işe alma opsiyonları sunuyor.  Permanent Residence başvuruları için ücret talep edilmeyecektir.  Permanent Residence başvurularının %80 gibi bir çoğunluğu 6 ay yada daha kısa sürede işlem görecektir. Kanadalı iş verenler Express Entry sistemimini nasıl kullanacaklar? Kanada da faliyet gösteren iş verenler ,öncelikli olarak elaman açığını gidermek için Kanadalı yada PR card sahibi kişileri işe almak için yoğun çaba gösterecektir. Açık ve kalıcı iş pozisyonu için Kanadalı yada PR card sahibi elemanları bulamayan yeterlilik almış işverenler ,eleman ihtiyaçlarını havuzdan karşılıyabilecek. İşverenler adaylara ;
 6. 6. 6 Mevcut iş ilanları ,Job Bank yada Web Siteleri kanalı /yöntemi ile ulaşabileceklerdir. Ayrice 2015 sonuna doğru Job bank yetenekli adaylarla işverenleri eşleştirecektir. Bütün iş teklifleri Employment and Social Development Canada’nın o günkü kriterlerine uygun olarak yapılacaktır .Pozitif LMIA alanlara kısa sürede PR’ a başurması için ITA gönderilecektir. Not: Adaya ITA davetiyesinin gönderilmesi PR hakkını garanti ettirmiyecektir.Adayların Kanada’ya kabulü için göçmenlik yasalarının gerekli kıldığı şartları yerine getirmesi istenmektedir. Express Entry sisteminde kabul edilebilir meslekler olacakmı? Hayır. Express Entry sistemi uygulanmaya başlandığı tarihte kabul edilir meslekler yada limit olmiyacaktır . Havuza girebilmek için , Express Entry adyaları National Occupational Code (NOC) 0, A yada B mesleğinde yetenekli iş tecrübesine sahip olması zorunluluğu gerekmektedir.Havuzdaki adaylara önerilen iş , bu katagorilerden biri olmak zorundadır. Adaylar minumum dil bime şartlarına sahip olmak zorundadırlar (for NOC 0 and A öccupations: CLB 7; for NOC B öccupations: CLB 5). Kanadaki işverenler Express Entry havuzuna direct olarak ulaşabileceklermi? Evet bu mümkün olacak. Job Bank ve Express Entry Sistemi ,yeterlilik almış iş verenlerle yeterlilik almış yabanacı uyruklu yetenekli işçilerin birbirleri ile kolayca bağlantı kurmasını sağlıyacaktır. Express Entry adayları eğer Kanada’dan iş teklifi almamış yada yada eyalet/teritorial aday olarak gösterilmemişlerse ise Job Bank ta kayıt
 7. 7. 7 yaptırmaları gerekmektedir,Bu kendilerine ,Kanada iş marketi hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerini elaman arıyan kurum ve kuruluşlara tanıtmalarına yardımcı olacaktır. 2015 Sonuna doğru, Job Bank , iş tanımına uyan Kanadalı yada PR cartli elaman elaman bulamayan yeterlilik almış Kanadalı iş adamları ile Entry adaylarını ile eşleştirecektir Halihazırda TFW ı işe almış bir işveren Express Entry sistemi kullarak TWF un PR almasını destekliyebilecekmi? Evet. TFW Kanada da pozitif LMIA belgesi ile çalıştığı müddetçe ,onlara kalıcı bir iş önererek PR almaları yönünde destek verebilecektir.TFW adayınız Express Entry profilini oluşturarak iş teklifini ekliyebilecek . LMIA destekli iş teklifi adaya extra puanlar sağlanarak üst sıralara gelmesini ve bir sonraki aday belirlenme işlemine davet edilmesini sağlıyacaktır. Eğer TFW işe almak istiyorsanız ve pozitif LMIA belgeniz yoksa ,öncelikle söz konusu işe; Kanadalı yada PR card sahipli kişiyi almak için bütün çabaları göstermeniz gerekmetedir. LMIA criterlirini sağlamanız gerekmektedir.Bunlar; Temporary Foreign Worker’i işe almak isteyen Kanadalı işverenlerin ,aşağıdaki belgeleri başvuru ile birlikte LMIA processing Centere göndermesi gerekmektedir.Belgeler sadece bunlarla sınırlı değildir.  Hangi Katagoriden Başvurulduğu  Employment and Social Development Canada’nın resmi web sitesine ve iki ayrı yerde daha ilan vermeniz ve ESDC'nin istediği bütün dokümanları tamamlamanız gerekmetedir. Burada amaç; önceliğin Kanadalı yada PR kartılara verilmesidir.  Geçici Yabancı İşçi Web Servisi için İşveren Kayıt Formu
 8. 8. 8  Havale  ( ESDC'nin ) tarafından belirlenenmiş miktarda yada üstünde maaş teklifinde bulunmak  Job Bank ve Diğer yayın kuruluşlarına verilmiş iş ilanlarının kanıtı.  Elaman adayı ile yapılan kontrat/sözleşme. Sözleşme maddeleri şunları içermelidir: iş tanımı , çalışma takvimi ücretler ve kesintiler , ulaşım masrafları , konaklama hastane ve tıbbi bakım sigortası ,ve istihdam sözleşmesi konu feshi, istifa ihbar bildirim süresi v.b... Eğer hala aradığınız criterdeki elamanı bulamamışsanız,Service Kanada web sitesi üzerinden LMIA ya başvurabilirsizniz . Express Entry adayı PR almadan önce Kanada’ya gelip çalışabilirmi? Express Entry adayların PR almadan önce Kanadaya gelip çalışmaları mümkün değildir.Ancak bazı durumlarda ,aday zaten Kanada da temporary work permitli olarak çalışmaktadır . İşveren elamanının PR kartı almadan önce çalışmasını isterse , “dual ıntent” Labour Market İmpact Assessment (LMIA) başlığı altında başvursusunu yapabilir .Bu durumda İşveren LMIA ücreti ödemek durumundadır. “dual intent” tfw permit ile Kanadaya gelen kişinin PR almak için beklediği süre içerisinde çalışması demektir . Bu durumda adayın Work Permite başvurması TFW kriterlerine sahip olması gerekmektedir. İş teklifi almış olan ve PR başvurmaya davet edilmiş olan Expres Entry adaylarına otomatik olarak TFW permit verilmiyecektir. Iş teklifi alan adaylara öncelik verilecekmi? LMIA destekli iş teklifi alan adaylar yeterli ek puanlar alarak bir sonraki çekilişe/aday belirleme işlemine katılmaya hak kazanacaktır.
 9. 9. 9 İşveren Expres Entry adayını işe alırken pozitif LMIA belgesi isyecekmi? İş verenden bir çok durumda ESDCden alınmış LMIA belgesi isteyecektir. İşverenin halihazırda almış olduğu olumlu LMIA belgesi varsa bu belge ile TFW ı kalıcı olarak işe alabilecektir. Job Bank Nasıl çalışacak? Employment and Social Development Canada nın (ESDC) Job Bank web sitesi ,işverene Express Entry havuzundan aradığı elamanı bulmasına yardımcı olacak. Job Bank Express Entry sistemi ile nasıl çalışacak? Birçok durumda,yabancı işçiyi işe almak isteyen işverenin, Kanada hükümetine ait ESDC web sitesinde; en az 30 gün ilanını yayınlaması gerekmektedir. İşverenin Kanadalı yada PR kartlı elamanı bulamaması durumunda ,TFW arayışına girebibilir. İstediği yabancı elamanı Kanada dışından yada Türkiye’den bulması durumunda ,işveren LMIA ya başvurabilir.İşverenin LMIA ya başvurması mecburidir. ESDC bütün LMIA başvurularını değerlendirir. Birçok durumda, işverenin yabancı işçiye Express Entry adı altında geçerli iş teklifinde bulunması için positiv LMIA alması gereklidir. Express Entry adayı iş fırsatına/ilanına başvuru yapması durumunda iş veren adayla normal değerlendirme görüşmelerini yapabilir. Eğer işveren Express Entry adayının kendi istediği kriterlere uygun olduğunu düşünürse,adaya iş teklifinde bulunabilir.
 10. 10. 10 Positive LMIA sahibi olan işveren,bu belge ve iş teklifi mektubunu adaya sunarak adayın Express Entry profili oluşturmasına yardımcı olur.Buda adayın PR alması için ITA davet edilmesi sürecini hızlandırır. Yeterlilik almış işverenler 2015 yılı sonuna doğru Express Entry havuzundaki adayalarla eşleştrilecektir. Job Bank yardımı ile, Express Entry adaylar açık pozisyonlarına ulaşabileceklerdir.2015 sonuna doğru, Job Match’a kayıt yaparak kendi yetenekelerine uygun iş pozisyonlarınını görebileceklerdir. Kanadalı iş veren ile Express Entry adayı ile nasıl eşlecektir? 2015 sonuna doğru, Eğer Kanada lı işverenin ilanı bir aydan fazal bir süre ilanda kalmış ise ;Job Bank Express Entry adayı ile yeterlilik almış Kanadalı işvereni eşleştirecektir . İş ilanı süresince,İşveren Kanadalı ve PR Card sahipi iş arayanlarlada eşleştirecektir. Eşleşme işverenin iş ilanı ve adayın yeteneği,bilgisi ve tecrübesi ne göre yapılacaktır. Express Entry adayları profile birden fazla işveren tarafından eşleşebilecekmi? Express Entry adayının yetenekleri birden fazla işvereninin ihtiyacını karşılıyorsa,aday birden fazla işverenle eşleştirilecektir. Employer Liaison Network İşverenlere economic immigration programlar ve Express Entry hakkında faydalı güncelleştirilmiş bilgiler sunar . Express Entry sistemini nasıl kullanacağım?
 11. 11. 11 Express Entry profili oluşturacaksınız. Öncelikle yeteneğiniz,bilginiz , beceriniz,dil bilginiz , eğitiminiz ve Kanada’ya sunacağınız katkılar ile ilgili olarak CIC ye bilgi vereceksiniz. Kriterleri karşılamanız durumunda ;başka adaylarının olduğu ve göçmen olarak seçildiği Express Entry havuzuna alınacaksınız . Express Entryi başlatırken , Kanada’dan alınmış iş teklifiniz yoksa yada Provincial/Territorial aday değilseniz ,Job Bank ta iş arama hesabı oluşturacaksınız. Bu size Kanada’daki iş ilanlarını görme şansını verecektir. 1 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında Job Bank İş arama hesabı oluşturan adaylar ;Ocak 26 tarihinde zaman kaybetmeden iş arama hesaplarına geri dönerek profil yaratmaları gerekmektedir. Express Entry havuzuna kabul edilmek için , federal economic immigration programlarından birini karşılamanız gerekmektedir.  Federal Skilled Worker Program,  Federal Skilled Trades Program, and  Canadian Experience Class. Eyaletler Provincial Nominee Programları çerçevesinde (PNP) Express Entry havuzundan kendi local işgücü ihtiyacını karşılıyabileceklerdir. Kapsamlı bir değerlendirmeden sonra size puan verilecektir Comprehensive Ranking System (CRS). Express Entry profilili çerçevesinde daha önce verdiğiniz bilgiler sizin havuz içinde alacağınız puanı belirliyecektir.Profil bilginizi yenilediğiniz takdirde aldığınız puanlarda değişecektir.Havuz içindeki başka kişilerin sıralamadaki yeri ,sizin sıralamadaki yerinizde değişkliklere neden olacaktır.Havuz içine başkaları girip çıktıkça sıralamadaki yeriniz değişecektir. Havuz içindeki yüksek not sahibi adaylara ITA gönderilecektir;
 12. 12. 12  iş teklifi ;  eyalet ve bölgesel adaylık; ve  yetenek ,tecrübe ve Kanadaya sunacağı katkılar. ITA almanız durumnda , 60 gün içerisinde online olarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir.Size gönderilecek ITA hangi katogoriden başvurabileceğinizi size söyliyecek Citizenship and Immigration Canada (CIC) eksiksiz dosyalari 6 ay gibi bir sürede tamamlayacak. Express Entry sistemimin potansiyel adaylara faydaları nelerdir? Citizenship and Imigration Canada (CIC) eksiksiz dosyaları 6 ay gibi bir sürede tamamlayacak. Göçmen adaylarının Kanadaya gelmeden önce Kanada’lı iş verenlerden iş teklifi alma imkanı sunacaktır. Halihazırda Federal Skilled Worker Program katogorisinden başvurum var. Express Entry profili başvurusunda bulunacakmıyım? Eğer isterseniz Express Entry profili doldurabilirsiniz.Ancak bu zorunlu değildir.CIC original başvurunuzdan ötürü size herhangi bir başvuru geri ödemesi yapmıyacaktır.Başvurunuz, başvurduğunuz tarihteki yürürlükte olan kurallar çerçevesinde değerlendirilecektir. ExprExpress Entry Profile Express Entry profili başvuru üçerti varmıdır? Hayır yoktur.Ancak lisan seviye belirlenmesi ve eğitim denkliği işlemleri için bu işlemleri yapan kuruluşlara ödeme yapacaksınız. Eğer PR a başvurmanız istenmişse ,o günün koşullarındaki başvuru işlem ücretini ödemesi gerekmektedir.
 13. 13. 13 Adayın Profilinin süresi ne zaman dolacaktır? Express Entry profil süresi CIC ye başvurudan bir yıl sonra dolacaktır. Adaylar 12 ay içerisinde PR a başvurma teklifi almadıysa (ITA) ve hala Kanadaya yetenekli göçmen statüsünden gelmek istiyorsa; yeni bir profili dosyası oluşturup başvurması gerekmektedir. Adayın; Express Entry profilini MyCİC üzerinden 60 gün içerisinde güncellemesi gerekmektedir. Aday/lar 60 gün içerisinde başvuruyu yapamazlar ise,yeni profil oluşturmak zorundaldırlar. Express Entry Pool Express Entry havuzuna girmem için iş teklifi almam gerekirmi? Express Entry sistemi doğrultusunda Federal Economic Immigration Programlarından birini karşılamışsanız havuza alınacaksınız. LMIA destekli bir iş teklifi önemlidir ancak zorununlu bir kriter değildir Comprehensive Ranking Sistem nedir ve nasıl çalışır? CRS Express Entry adaylarının puanlarının değerlendirileceği ve puanlandarılacağı yeni bir sistemdir. CRS aşağıdaki faktörleri göz önüne alacaktır;  yetenek,  tecrübesi,  dil seviyesi,  eğitim, ve  göçmeni Kanada da başarıya götürecek bildiğimiz diğer faktörler. CRS sistemi adayın profil bilgileri kullanılarak, Express Entry havuzundaki adayı puanlandıracak ve sıralandıracaktır. Adayın sıralamadaki yeri sürekli değişirken,puanı sadece adayın profil bilgisinde güncelleme olduğu zaman değişecektir.Yüksek puan alanlara ITA gönderilecektir.
 14. 14. 14 Express Entry sistemi dil testi ve Eğitim Denkliği sonuçlarını nasıl kullanacaktır? Eğitim Denkliği (ECA) Profilinizi dolduruken, (gerekli durumlarda ) Eğitim Denkliği denkliği kullanılarak havuza girme kriterine sahip olup olmadığınız görülecektir Adaylar Express Entry havuzuna alınmadan önce,bütün adaylara adayın;dil,Kanada da elde ettiği eğitim başarısı yada CIC tarafından onaylanmış yabancı yetkilili kuruluşlardan alınmış değerlendirme belgeleri(denklik belgeleri) “Comprehensive Ranking System’ (CRS) doğrultusunda puanlar verilecektir Not: Eğer Federal Skilled Worker Programına başvurmuşsanız ECA(denklik) almanız zorunludur. Federal Skilled Trades Program yada Canadian Experience Class programlarına başvurduysanız, ECA(denklik almanız) tercihe bağlıdır, bu sizin eğitim ile ilgili bölümde ek puanlar almanıza yardımcı olabilir ve havuzda bir sonraki seçilme işlemine aday seçilmeniz için avantaj oluşturur. Denklik (ECA) almak ,Kanada’da lisanslı çalışılan mesleklerde otomatik olarak kabul edilebilinir anlamına gelirmi? Hayır. Göçmenlik başvurusu için denklik (ECA) almak, Kanada da lisanslı çalışılan mesleklerde otomatik olarak kabul edilinebilinir anlamına gelmez.Lisanlı çalışılan alanlarda çalışmak istiyorsanız,yerleşmeyi düşündüğünüz eyaletin lisans alma prosesinini başarı ile tamamlanız gerekmektedir.Lisans almak için; lisans konusu ile ilgili eyelet yetkili kurumlarına başvurmanız ve bilgi almanız gerekmektedir. Kanada’da eğitim almış kişilerin Denklik almaları gerekmez. Hangi organizasyonlar denklik işlemini yapmaktadırlar? CIC’nin belirlediği üç tane organizasyon vardır bunlar;
 15. 15. 15  Comparatıve Education Service: University of Toronto School of Continuing Studies;  International Credential Assessment Service of Canada; and  World Education Services, Canada. Uzman Hekim ve Eczacılar için denklik yapan kuruluşlar ; Uzman Hekimler (Noc 3111) Pratisyen Hekim / Aile Hekimi (NOC 3112) the Medical Council of Canada Eczacılar (NOC 3131) the Pharmacy Examıning Board of Canada Dil CIC ‘nin belirlediği kurumdan alacağınız belge ile dil yeterlilik seviyenizi kanıtlamanız gerekmektedir. Bunlar: Ingilizce CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program CELPIP’de üç değişik test vardır .Göçmenlik başvurunuzu desteklemeniz için “CELPIP-General 2014” almanız zorunludur. Eğer testi Nisan 1,2014 den önce almışsanız. CELPİP-General (CELPİP- G)” testini almanız gerekecektir. Not: Nisan 1,2014 tarihi itibarı ile “CELPİP-General 2014” testini almanız zorunludur. İELTS: International English Language Testing System
 16. 16. 16 Fransizca TEF: Test d’évaluation de français Denklik (ECA) ne zaman sunulacaktır? Express Entry profilinizi hazırladığınızda,dil yeterlilik test sonuçlarını eklemeniz gerekmektedir Eğer eğitiminizi Kanada dışında tamamladıysanız,Kanada eğitim denklik bilgilerinizi (ECA report lists) eklemeniz gerekmektedir. Ayrıca Report’s Reference Numarasını eklemeniz zorunludur. Bazı durumlarda Report’s Reference Numarası “CIC” number”olarak bilinmektedir. PR başvuru davetiyesi almanız durumunda; CIC daha önce sunduğunuz bu bilgilerin doğruluğunu testi yapan kuruluşlarla sağlıyacaktır. Bu konularda yanlış bilgi verilmemelidir.Yanlış bilgi; Göçmenlik başvurunuzun reddine yada beş yıl boyunca göçmenliğe başvuramamanıza neden olacaktır. Dil testi ve Denklik(ECA) ne kadar süre geçerlidir? Dil test sonuçları iki yıl geçerlidir. Denklik(ECA) 5 yıl geçerlidir.

×