Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.

Картичка за 8 март. /Handmade Women's Day card, Mother's Day card/

  • Login to see the comments

Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.

  1. 1. Картичките се разпечатват двустранно на формат A4 /картон/. От един лист A4 се получават две картички. Указания: шаблон - слайд 2 се разпечатва двустранно с шаблон - слайд 3; шаблон - слайд 4 се разпечатва двустранно с шаблон - слайд 5. Изрязваме листа хоризонтално през средата и прегъваме получените картички. Сърцето от лицевата страна на картичката се изрязва по пунктира и се образува прозорче, а на същото място отвътре се залепя червено или розово сърце /шаблон - слайд 6, разпечатан на цветна хартия/. Картичката е готова, остава да се оцвети и апликира по избор.

×