Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google-3

34 views

Published on

Model riadenia

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google-3

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  1 Úvod  2 Kultúra  3 Stratégia  4 Talenty  5 Rozhodnutia  6 Komunikácia  7 Inovácie  8 Záver  9 Postrehy
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk 1 Úvod  1 Úvod – Úvod – Šikovný kreatívec
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk 2 Kultúra  2 Kultúra – Kultúra-Zmena kultúry – Nerob zlo!-Kultúra ÁNO – Hodnoty-Charakter – Prostredie-Kancelárie-Neporiadok-Práca z domu – Reorganizácia-Princípy reorganizácie – Meritokracia-Za mnou! – Rovnováha-Vyhorenie-Zábava
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk 3 Stratégia  3 Stratégia – Strategický plán-Škálovanie-Konkurencia – Technické poznatky-Kombinatórna inovácia – Platformy-Siete – Otvorenosť-Uzavretosť – Postup
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk 4 Talenty  4 Talenty – Náborový model – Zháňanie ľudí – Vedenie pohovoru – Najímanie ľudí – Hodnotenie výkonov-Odmeňovanie – Rotácia-Odchod ľudí-Prepúšťanie ľudí
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk 5 Rozhodnutia  5 Rozhodnutia – Rozhodovanie-Dáta – Konsenzus-Nesúhlas-Pravda-Zvonček – Stretnutia-Právo – Sebahodnotenie-Výkonnosť manažérov-Koučovanie-Nástupníctvo
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk 6 Komunikácia  6 Komunikácia – Router – Transparentnosť – Detaily-Zlé správy – Rozhovor-Opakovanie – Porady-Emaily – Scenáre – Vzťahy
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk 7 Inovácie  7 Inovácie – Apple-Google – Inovácia-Kontext-Nápady – Šéf inovácií – Podhubie – Používateľ-Hviezdy – Ciele – Zdroje – Experimentovanie – Dodaj-Opakuj – Zlyhanie-Peniaze
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk 8 Záver  8 Záver – Ako funguje Google: Web kniha – Ako funguje Google: Citáty
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk 9 Postrehy  9 Moje postrehy – Google: Organizačná štruktúra – Google: Procesná mapa – Google: Procesy – Google: Výkonnosť – Google: Hodnotenie výkonnosti
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Kniha  Eric Schmidt a Jonathan Rosenberg – Ako funguje Google, Ikar, 2015
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×