Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centerpoint AS - Utleie av konsulenter og spesialister

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centerpoint AS - Utleie av konsulenter og spesialister

  1. 1. Utleie av spesialister
  2. 2. Om Centerpoint Centerpoint er et konsulentselskap som tilbyr utleie av spesialister innenfor ingeniøryrker, prosjektadministrasjon, IT og økonomi. Selskapet ble etablert i 2002 og har hovedkontor i Oslo med avde- lingskontor i Stavanger. Vi tror på at faglig spisskompetanse, redelighet og fokus på lang- siktig samarbeid er nøkkelen til suksess. Dette tilbyr vi og forventer vi av våre konsulenter, våre kunder og våre leverandører. For våre kunder er vi en partner med høy faglig kompetanse og et stort nettverk av spesialister. For konsulenter er vi en «trygg havn», gjennom å tilby interessante og lange prosjektoppdrag hos seriøse kunder. Vi har en modell som sikrer at man slipper opphold mellom oppdragene. Vi tilbyr konsulenter med kompetanse innen • Ingeniørtekniske fag • Prosjektadministrasjon • IT • Økonomi Vi holder oss oppdatert og har fokus på følgende bransjer • IT • Energi • Olje og gass • Shipping • Vei og jernbane • Industri Vi er godkjent som leverandør av
  3. 3. Fordeler du har som konsulent hos oss Prosjekter • Vi har oversikt over prosjektene hos de største bedriftene • Vi tilbyr langvarige og spennende prosjekter i Norge og internasjonalt • Vår modell sikrer at du ikke har «ventetid» mellom prosjektene Oppfølging • Fokus på personlig oppfølging og tilrettelegging for hver enkelt konsulent • Egen dedikert rådgiver • Veiledning og hjelp med personlig og profesjonell utviklingsmodell • Personlig rådgiving rundt kompetansebygging under oppdrag og mellom oppdrag • Jevnlige møter og lunsj på arbeidsplassen med din kontaktperson fra Centerpoint • Personlige samtaler etter behov og ønsker Nettverk • Du vil være en del av et spesialistnettverk • Felles konsulentmiddager/samlinger flere ganger i året • Vi er anerkjent for å ta vare på våre konsulenter Administrasjon • Trygge lønnsrutiner – Du får alltid lønnen din til rett tid! • Mulighet for evt forskudd om det skulle behøves • Direkte dialog med vedkommende som kjører lønnen om nødvendig • Forsikring ved Tjenestereise gjennom Europeiske • OTP Følg oss på:
  4. 4. Oslo Centerpoint AS Lille Grensen 7 N-0159 Oslo Tlf : +47 22 47 94 00 Fax:+47 22 47 94 01 post@centerpoint.no Stavanger Centerpoint AS Maskinveien 9 N-4033 Stavanger Tlf: +47 51 88 33 06 Fax: +47 22 47 94 01 post@centerpoint.no w w w . c e n t e r p o i n t . n o

×