Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Enoro AS 
«Vi treng folk – vi får folk!» 
Erfaringar og 
tankar i høve 
rekruttering. 
Copyright © 2012 Enoro Confidential...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Enoro AS – i kortform: 
• Ove Myklebust etablerte Elis AS i 199...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Enoro-konsernet 
• Enoro AS, Enoro OY og Enoro Consulting AS 
•...
Kvifor har vi lukkast - korleis lukkast vidare? 
Sterkt entreprenørskap Først ute med dei beste 
produkta! 
Respekt og sam...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Strategi for rekrutteringsarbeidet: 
Ein enkel, men bevisst str...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Annosering:
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Viktige samarbeidande aktørar: 
– Framtidsfylket 
» Trainee-ord...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Omdøme: 
• Eigne tilsette – viktige ambassadørar? 
» Introduksj...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Infrastruktur og rekruttering: 
• Breiband 
• Førde lufthamn, B...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Oppsummering: 
• Vi har ein bevisst strategi for rekruttering, ...
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Oppsummering: 
• Innhald og gjennomføring av jobbsamtalar 
• Tr...
Takk for merksemda! 
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
| 
Besøk oss på 
www.enoro.no
Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. 
Rekruttering: 
• Vi driv vårt selskap med hovudsete i den gamle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rekruttering: Vi treng folk – vi får folk! Enoro

1,009 views

Published on

IT-forumkonferansen 2014. Rekruttering: Vi treng folk – vi får folk! Enoro, Leif-Arne Skaar

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rekruttering: Vi treng folk – vi får folk! Enoro

 1. 1. Enoro AS «Vi treng folk – vi får folk!» Erfaringar og tankar i høve rekruttering. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
 2. 2. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Enoro AS – i kortform: • Ove Myklebust etablerte Elis AS i 1992 Enoro AS i 2012 • Kundeinformasjonssystem til kraftbransjen ElWin • 6 tilsette ved årtusenskiftet 80 tilsette i dag  75 ved hovudkontoret vårt i Dale,  3 tilsette ved eit avdelingskontor i Trondheim pluss eit par heimekontor • Dei fleste har 3 eller 5 års utdanning frå høgskule eller universitet • Meir enn 70 prosent av tilsette i Enoro har over 5 års erfaring i selskapet • Låg ”gjennomtrekk” i selskapet, snittalder på om lag 40 år og lågt
 3. 3. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Enoro-konsernet • Enoro AS, Enoro OY og Enoro Consulting AS • tidlegare Elis AS, Process Vision OY og Popkorn AS, • Eigd av Herkules Capital – eit av dei største kapitalfonda i Noreg • 280 medarbeidere med lang fartstid frå energisektoren • Meir enn 20 års erfaring med utvikling av løysingar for energimarknaden • Nummer 1 i Norden, og mellom dei leiande i Europa på programvareløysingar og tenester for energisektoren • Meir enn 400 kundar i Europa og meir enn 15.000.000 målepunkt
 4. 4. Kvifor har vi lukkast - korleis lukkast vidare? Sterkt entreprenørskap Først ute med dei beste produkta! Respekt og samarbeid med kundane Vi held det vi lovar! Lojale medarbeidarar med høg kompetanse Beste arbeidsplassen i bransjen! Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
 5. 5. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Strategi for rekrutteringsarbeidet: Ein enkel, men bevisst strategi som m.a. går ut på å «vere synleg». Vi prøver difor å bruke naturlege fora og kanalar som: » Framtidsfylket sine karrieremesser » Bedriftspresentasjonar » HAFS-treffet i Bergen » Media og annonsering
 6. 6. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Annosering:
 7. 7. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Viktige samarbeidande aktørar: – Framtidsfylket » Trainee-ordning » Karrieremesser – Fylkeskommunen » Utplasseringsavtale med elektrolinja ved Øyrane vgs » Lærlingordning for VG 2 og VG 3 elevar – Det øvrige næringslivet i kommunen og regionen
 8. 8. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Omdøme: • Eigne tilsette – viktige ambassadørar? » Introduksjon i selskapet » Opplæringsplanar » Arbeidsmiljø og trivsel • Brukarmøte • Opne søknadar • Pressemeldingar
 9. 9. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
 10. 10. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
 11. 11. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved.
 12. 12. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Infrastruktur og rekruttering: • Breiband • Førde lufthamn, Bringeland • Dalsfjordbrua • FV 57
 13. 13. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Oppsummering: • Vi har ein bevisst strategi for rekruttering, og er m.a.: – selektive når vi rekrutterer » ung arbeidsstokk » medarbeidarar med driv – bevisste på kva omdøme betyr » måten vi presenterer oss på » svært kunderetta – folkelege » sterk lokal identitet – opptekne av kontinuitet » vere ein trygg og langsiktig arbeidsplass
 14. 14. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Oppsummering: • Innhald og gjennomføring av jobbsamtalar • Tre avgjerande spørsmål i samtalar med potensielle medarbeidarar: » Kan vedkomande utføre arbeidet/den spesifikke jobben? » Vil vedkomande trivast med dette, også over tid? » Vil vi (Enoro AS) trivast med vedkomande? • Framandspråklege
 15. 15. Takk for merksemda! Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. | Besøk oss på www.enoro.no
 16. 16. Copyright © 2012 Enoro Confidential. All Rights Reserved. Rekruttering: • Vi driv vårt selskap med hovudsete i den gamle skofabrikken i Dale. • På 70 – talet arbeidde det over 230 personar i dette selskapet åleine. Vesentlege arbeidsplassar var elles; Åsnes skifabrikk, Helle knivfabrikk, Klausen mekaniske, tønnefabrikkar.

×