Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czy Cybersquatting to Przeszłość

1,299 views

Published on

Prezentacja przygotowana przez Marcina Błaszyka i Krzysztofa Jarosińskiego na Barcamp #7

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Czy Cybersquatting to Przeszłość

 1. 2. Czy cybersquatting to przeszłość? Prawo do domeny internetowej a prawo do znaku towarowego – spory o domeny
 2. 3. Wprowadzenie <ul><li>Gorączka domen internetowych </li></ul><ul><li>Cybersquatting wczoraj i dziś </li></ul><ul><li>Typosquatting </li></ul><ul><li>Pojęcia: </li></ul><ul><ul><li>prawo do domeny internetowej </li></ul></ul><ul><ul><li>prawo ochronne na znak towarowy </li></ul></ul><ul><li>Urząd Patentowy, OHIM </li></ul>
 3. 4. System rejestracji domen <ul><li>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) </li></ul><ul><li>Internet Assigned Numbers Autohority (IANA) </li></ul><ul><li>Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) </li></ul>
 4. 5. Charakter prawny domeny <ul><li>Różne oceny charakteru prawnego domeny w krajach UE </li></ul><ul><li>Prawo z rejestracji domeny ograniczone jest do prawa używania domeny w Sieci </li></ul><ul><li>Funkcja domeny podobna jest do funkcji znaku towarowego, ochrona znacznie słabsza </li></ul>
 5. 6. Naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe na świecie <ul><li>Formy naruszeń: fragment lub całość znaku towarowego zawarty w domenie drugiego lub trzeciego stopnia, kilka wyrazów podobnych do znaku towarowego </li></ul><ul><li>Orzecznictwo ETS </li></ul><ul><li>Orzecznictwo sądów amerykańskich </li></ul>
 6. 7. Naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe w Polsce <ul><li>casus Microsoft </li></ul><ul><li>c/a Robert Rudnicki </li></ul><ul><li>casus Google </li></ul><ul><li>c/a Izabela Krawczyk </li></ul>
 7. 8. Roszczenia uprawnionego ze znaku towarowego <ul><li>Ustawa – Prawo własności przemysłowej </li></ul><ul><li>Katalog roszczeń: </li></ul><ul><ul><li>o wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści </li></ul></ul><ul><ul><li>o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych KC lub poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej </li></ul></ul><ul><ul><li>o zaniechanie działań grożących naruszeniem prawa ochronnego </li></ul></ul>
 8. 9. Znaki powszechnie znane i renomowane – podwyższona ochrona <ul><li>Znaki powszechnie znane </li></ul><ul><li>Znaki renomowane </li></ul><ul><li>Problem kwalifikacji znaków towarowych jako powszechnie znanych lub renomowanych </li></ul><ul><li>Orzecznictwo amerykańskie </li></ul><ul><li>Orzecznictwo krajów UE </li></ul><ul><li>Szersza ochrona przysługuje na znaki powszechnie znane </li></ul><ul><li>Przykłady: „GOOGLE”, „GMAIL” </li></ul>
 9. 10. Roszczenia uprawnionego z oznaczenia niezarejestrowanego <ul><li>Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji </li></ul><ul><li>Ochrona także niezarejestrowanych oznaczeń – czyn nieuczciwej konkurencji </li></ul><ul><li>Katalog roszczeń: </li></ul><ul><ul><li>zaprzestanie niedozwolonych działań </li></ul></ul><ul><ul><li>usunięcie skutków </li></ul></ul><ul><ul><li>złożenie stosownego oświadczenia </li></ul></ul><ul><ul><li>wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, </li></ul></ul><ul><ul><li>zapłata na cel społeczny </li></ul></ul>
 10. 11. Czy można wystąpić z roszczeniem o przeniesienie prawa do domeny? <ul><li>Bezpośrednio z ustaw Prawo własności przemysłowej i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie można wywieść roszczenia o przeniesienie domeny na uprawnionego ze znaku lub oznaczenia </li></ul><ul><li>Arbitraż </li></ul><ul><li>Regulamin NASK obowiązujący od dnia 18.03.2007 – rozwiązanie umowy, domena staje się wolna </li></ul>
 11. 12. Pomoc Kancelarii <ul><li>Doradztwo przy wyborze właściwej formy ochrony oznaczenia identyfikującego </li></ul><ul><li>Przygotowanie umów o przeniesienie praw do domeny, prawa ochronnego na znak towarowy </li></ul><ul><li>Przygotowanie umów licencyjnych na korzystanie z domen, znaków towarowych </li></ul><ul><li>Prowadzenie negocjacji i sporów z naruszycielami znaków towarowych lub oznaczeń niezarejstrowanych </li></ul>
 12. 13. Kontakt <ul><li>BLOG: </li></ul><ul><li>www.blaszyk-jarosinski.pl </li></ul><ul><li>Grupa GL: </li></ul><ul><li>IT – Poznań </li></ul><ul><li>www.urowska.com.pl </li></ul><ul><li>start nowej strony 1 kwietnia 2008 </li></ul>
 13. 14. Zakończenie <ul><li>Podsumowanie </li></ul><ul><li>Pytania </li></ul><ul><li>Prowadzenie: </li></ul><ul><ul><li>Krzysztof Jarosiński </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcin Błaszyk </li></ul></ul>

×