Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Pozwolenie na ogródek
Pozwolenie na ogródek
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego

  1. 1. stwórz projekt szyldu Opłata za powierzchnię reklamową do 1m2 wynosi 60gr/dzień, przy większej powierzchni 3,60zł/dzień. Pobierana jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta uzyskaj opinię plastyka miejskiego Złóż pismo z projektem do Biura Architektury i Budownictwa UM Wrocław. Koordynator: p. Beata Urbanowicz, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 234 (II piętro), tel. 71 777 71 14, e-mail: wab@um.wroc.pl uzyskaj zgodę właściciela budynku Własność gminna: ZZK, ul. Św. Elżbiety 3 Własność wspólnoty: pisemna zgoda wspólnoty (uchwała mieszkańców) uzyskaj zgodę konserwatora zabytków Wnioski MKZ-02 i oświadczenie 04 do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocław lub w siedzibie Urzędu (pl. Nowy Targ 1-8) uzyskaj plan sytuacyjny ulicy i najbliższego otoczenia lokalu w skali 1:10000 lub 1:500 Wydawanie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych odbywa się w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (al. M. Kromera 44). Sprawę załatwisz „od ręki” złóż wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia niezwiązanego z po- trzebami zarządzania progami Załącznik nr 4 do zarządzenia 22/12 Dyrektora ZDiUM (ul. Długa 49). Do pobrania: www.zdium.wroc.pl złóż zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa UM Wrocław (pl. Nowy Targ 1-8) złóż wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego Załącznik nr 2 do zarządzenia 22/12 Dyrektora ZDiUM (ul. Długa 49). Do pobrania: www.zdium.wroc.pl wykonaj szyld! JAK UZYSKAĆ ZGODĘ NA SZYLD SEMAFOROWY? Składaj za- wsze poświad- czone kopie dokumentów, a oryginały zachowaj. Poczekaj na pisemną zgodę! Poczekaj na decyzję! Poczekaj na decyzję! Poczekaj na decyzję! Opłata skarbo- wa wynosi 82zł; kasa w UM, pl. Nowy Targ Opłata za wydanie mapy wynosi od kilku do kilkuna- stu złotych, w zależności od wielkości mapy

×