Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego

1,092 views

Published on

Prosta instrukcja obsługi. Jak zdobyć pozwolenie na szyld semaforowy?

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego

  1. 1. stwórz projekt szyldu Opłata za powierzchnię reklamową do 1m2 wynosi 60gr/dzień, przy większej powierzchni 3,60zł/dzień. Pobierana jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta uzyskaj opinię plastyka miejskiego Złóż pismo z projektem do Biura Architektury i Budownictwa UM Wrocław. Koordynator: p. Beata Urbanowicz, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 234 (II piętro), tel. 71 777 71 14, e-mail: wab@um.wroc.pl uzyskaj zgodę właściciela budynku Własność gminna: ZZK, ul. Św. Elżbiety 3 Własność wspólnoty: pisemna zgoda wspólnoty (uchwała mieszkańców) uzyskaj zgodę konserwatora zabytków Wnioski MKZ-02 i oświadczenie 04 do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocław lub w siedzibie Urzędu (pl. Nowy Targ 1-8) uzyskaj plan sytuacyjny ulicy i najbliższego otoczenia lokalu w skali 1:10000 lub 1:500 Wydawanie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych odbywa się w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (al. M. Kromera 44). Sprawę załatwisz „od ręki” złóż wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia niezwiązanego z po- trzebami zarządzania progami Załącznik nr 4 do zarządzenia 22/12 Dyrektora ZDiUM (ul. Długa 49). Do pobrania: www.zdium.wroc.pl złóż zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa UM Wrocław (pl. Nowy Targ 1-8) złóż wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego Załącznik nr 2 do zarządzenia 22/12 Dyrektora ZDiUM (ul. Długa 49). Do pobrania: www.zdium.wroc.pl wykonaj szyld! JAK UZYSKAĆ ZGODĘ NA SZYLD SEMAFOROWY? Składaj za- wsze poświad- czone kopie dokumentów, a oryginały zachowaj. Poczekaj na pisemną zgodę! Poczekaj na decyzję! Poczekaj na decyzję! Poczekaj na decyzję! Opłata skarbo- wa wynosi 82zł; kasa w UM, pl. Nowy Targ Opłata za wydanie mapy wynosi od kilku do kilkuna- stu złotych, w zależności od wielkości mapy

×