Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Witryny Nadodrza

1,779 views

Published on

Witryny Nadodrza to program prowadzony przez Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze. zakłada odświeżenie wyglądu witryn sklepów, punktów usługowych i zakładów rzemieślniczych na Nadodrzu oraz uporządkowanie przestrzeni nadodrzańskich ulic. Wybieramy miejsca kultowe, z wieloletnią tradycją i w jakiś sposób wyjątkowe.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Witryny Nadodrza

 1. 1. 1
 2. 2. Projekt Witryny Nadodrza realizowany jest przez Fundację Dom Pokoju, prowadzącą Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ze środków Gminy Wrocław. Zakłada odświeżenie wyglądu witryn sklepów, punktów usługowych i zakładów rzemieślniczych na Nadodrzu oraz uporządko- wanie przestrzeni nadodrzańskich ulic. 2013: Lodziarnia Roma — 4 Piekarnia Krajewscy — 6 Panato — 8 Ramy Domański — 10 Zakład Naprawy Maszyn — 12 Wybieramy miejsca kultowe, z wieloletnią tradycją i w jakiś sposób wyjątkowe. Znajdzie- cie wśród nich Lodziarnię Roma, która od 1946 roku serwuje rzemieślnicze lody. Sklep Rybny, który każdego dnia sprzedaje świeże flądry, dorsze i wędzone makrele. Zakład szewski, w którym Pan Grzegorz z radością wymienia zdarte fleki, a latem handluje wyhodowanymi przez siebie truskawkami. Zakład ramiarski Państwa Cichutów, którzy po mistrzowsku oprawiają wszystkie obrazy – od Kossaków po dziecinne, pamiątkowe laurki. Piekarnię Krajewskich, która na autorskiej recepturze wypieka pieczywo od 1979 roku. 2014: Szewc — 14 Sklep rybny — 16 Zakład cholewkarski — 18 Bar Smaczek — 20 Sklep zoologiczny — 22 2
 3. 3. 3
 4. 4. Lodziarnia Roma Rok założenia: 1946 Właściciel: Jerzy Góralski Adres: ul. Rydygiera 5 Projekt witryny: Natalia Polakowska (polakowska.com) Lodziarnia Roma istnieje od 1946 roku, kiedy tylko podłączona została tam woda. Romę otworzył Antoni Grzelak, pilot i mechanik, we współpracy z włoskim cukiernikiem. W 1991 przejął ją mistrz cukiernictwa Jerzy Góralski. Na elewacji zamontowany został metalowy szyld płaski i semaforowy. Wykorzystany krój pisma naśladuje eleganckie pismo odręczne, nawiązując do wieloletniej tradycji rzemieśl- niczej produkcji lodów. Sama elewacja zosta- ła uporządkowana i odrestaurowana. Szyld semaforowy wykonany z metalu uzyskuje swoją przestrzenność poprzez multiplikację lodowe- go rożka. Umiejscowienie go po obu stronach daje wrażenie przenikania. Biały środek szyldu układa się w bardzo prosty kształt strzałki, sugerujący kierunek wejścia do lodziarni. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Piekarnia Krajewscy Rok założenia: 1979 Właściciel: Krzysztof Krajewski Adres: ul. Pobożnego 20 Projekt witryny: Natalia Polakowska (polakowska.com) Piekarnia Krajewscy to kolejne ważne miejsce na mapie Nadodrza, istnieje od 1979 roku. Jako jedyna nosi miano Złota Nadodrza i to ten mo- tyw wykorzystany został w projekcie. Logo wyeksponowane zostało na szyldzie semaforowym oraz tablicy zamontowanej na elewacji. Główna część szyldu semaforowego została wykonana z drewna z wygrawero- wanym logotypem „Złoto Nadodrza” i nazwą piekarni wraz z datą powstania. Materiał szyldu miał nawiązywać do tradycyjnych drewnia- nych kociub, czyli rodzaju szufli do wyjmowa- nia chleba z pieca. Całość trzyma metalowy uchwyt, dostosowany do historycznego charak- teru kamienicy, w której znajduje się piekarnia. Kolorystka elewacji zamyka się w kontrasto- wym zestawie grafitu i jasnego beżu. Ciemny dół elewacji i górny gzyms spina kompozycyjnie przestrzeń. Dodatkowo na grafitowym tle ręcz- nie wymalowane są nazwy produktów, które są specjalnością zakładu. 6
 7. 7. 7
 8. 8. PANATO 8 Rok założenia: 2012 Właściciel: Spółdzielnia Socjalna PANATO Adres: ul. Jedności Narodowej 68 a Projekt witryny: WSS PANATO (panato.org) PANATO to spółdzielnia socjalna, stworzona przez ludzi z pasją. Zajmuje się między innymi sitodrukiem, drukiem 3d i projektowaniem gadżetów. Projekt elewacji nawiązuje do szerokiego spek- trum ich działań. Pracownia mieści się w ofi- cynie kamienicy, więc witryna musi przyciągać uwagę przechodniów. Przy bramie przejściowej zamontowano szyld semaforowy – element trzymający tablicę przypomina strzałkę kierun- kową. Na elewacji powstał mural, wymalowany przez twórców PANATO i PANATO Café. Zastosowano intensywne kolory, które układają się w wyrazi- ste patterny (paski, kółka, krzyżyki). Wpleciono w nie napisy ze specjalizacjami spółdzielni.
 9. 9. 9
 10. 10. Ramy Domański Rok założenia: 1978 (na Nadodrzu od 2013) Właściciel: Ludomir Domański Adres: ul. Chrobrego 28 Projekt witryny: Natalia Polakowska (polakowska.com) Do dekoracji witryny zakładu użyto techniki wykorzystywanej w samej pracowni, czyli po- złotnictwo. Na stonowanym, szarym tle niektó- re kafle zostały pokryte złotem. Nad drzwiami wejściowymi zamontowany jest szyld z prostą typografią. Cała witryna ma nawiązywać do specjaliza- cji pracowni, trochę na przekór codzienności. Rozwiązanie złocenia kafli ma swoją analogię do restauracji zabytkowych ram. Typowe kafle zupełnie przekornie zmieniły swój charakter. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Zakład naprawy maszyn Rok założenia: 1985 Właściciel: Tadeusz Zdęba Adres: ul. Łokietka 7 Projekt witryny: Bartosz Ukarma, Marta Wolak, Cezary Ołowski, Konrad Mierzwa Projekt re-desingu zakładu, opracował zespół studentów architektury. Zakładał on odtworze- nie boniowań na elewacji, dostosowanie koloru do najbliższego otoczenia, a także interesującą aranżację wnętrza witryny poprzez zastosowa- nie instalacji w postaci podwieszanych kubików, które miały służyć do ekspozycji maszyn. Niestety prac nie udało się sfinalizować, gdyż właściciel – pan Tadeusz Zdęba – wycofał się z projektu. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Zakład szewski Rok założenia: 1998 Właściciel: Grzegorz Szymczak Adres: ul. Trzebnicka 4 Projekt witryny: Patryk Stolarz (turnedog.com) W celu odświeżenia witryny zdemontowane zostały dotychczasowe szyldy. Powstały grafiki wyklejane w witrynie, inspiro- wane narzędziami używanymi przez szewca – łącznie z typografią, która nawiązuje do odle- wu liter widocznych na zabytkowym kopycie szewskim. Zamieniony został także szyld infor- macyjny, a nad ulicą zawisł szyld semaforowy, ręcznie wykonany przez kowala. Zajęliśmy się także wnętrzem, odsłaniając ce- głę na jednej ze ścian. Zdezelowane fotele za- stąpiły drewniane, malowane na czarno krze- sła. Zwieńczeniem prac był montaż fototapety, która widoczna jest także z ulicy. Fototapeta powstała ze zdjęcia mosiężnej figurki – najważ- niejszej z kolekcji Pana Grzegorza. Cała koncepcja zakłada wydobycie na pierw- szy plan charyzmy i pozytywnego nastawienia uśmiechniętego szewca. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Sklep rybny Rok założenia: lata 60-te, obecni właściciele od 1998 Właściciel: Anna Piekarska Adres: ul. Jedności Narodowej 86 Projekt witryny: Karolina Piątkowska W ramach re-designu witryny zdemontowane zostały dotychczasowe szyldy. Projekt zakłada renowację fragmentu elewacji i uporządkowanie przestrzeni przez użycie beżu, nawiązującego do oryginalnego koloru budynku, a także odcięcie cokołu kolorem gra- natowym. W ramach pracy nad witryną, powstały proste, graficzne ryby, które stanowią silną dominan- tę, przykuwają oko przechodniów i znacznie wpływają na zwiększenie widoczności sklepu, także z dużego oddalenia. Ryby akcentują ele- menty dominujące w całości kamienicy – ścianę szczytową oraz wieloboczny wykusz. Rybie łu- ski są motywem, który pojawia się we wnętrzu sklepu oraz zauważalne są w samej konstrukcji dachu cebulastego. Dotychczasowe napisy na oknach, zastąpiły nowe, również wyklejone z folii – zastosowano, prosty, nowoczesny krój pisma. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Zakład cholewkarski Rok założenia: 1976 Właściciel: Ryszard Zbylut Adres: ul. Ołbińska 3 Projekt witryny: Monika Pietrosian Pan Ryszard Zbylut dyplom mistrzowski uzy- skał w 1983 roku. Zakład produkuje wyłącznie cholewki do butów tanecznych, które sprzeda- wane są na całą Polskę, a także eksportowane za granicę.  Autorką projektu jest Monika Pietrosian, któ- ra w początkowej fazie projektu skupiła się na kreatywnym zagospodarowaniu wnętrza witryn okiennych – jednak na wyraźne życzenie właściciela ostatecznie nie zostały one zago- spodarowane – są bowiem ważnym źródłem światła. Projektantka zdecydowała się zwięk- szyć widoczność zakładu poprzez zamontowa- nie dwóch szyldów na zewnątrz. 18
 19. 19. 19
 20. 20. Bar Smaczek Rok założenia: 1991 Właściciel: Mariusz Raszowski Adres: ul. Trzebnicka 1 Projekt witryny: Monika Pietrosian Bar Smaczek mieści się w dużym lokalu na rogu Trzebnickiej i Pobożnego, prowadzony jest przez Pana Mariusza Raszowskiego. Najważniejszym elementem projektu było wy- konanie nowego szyldu semaforowego, z wyko- rzystaniem tradycyjnych technik i materiałów. Szyld semaforowy zamocowany jest na deko- racyjnym ramieniu, wykonanym ręcznie przez kowala – Grzegorza Hajka. Swoim kształtem nawiązuje ono do detali elewacji. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Sklep zoologiczny Rok założenia: 1952 Właściciel: Bohdan Józefowiak Adres: ul. Bolesława Chrobrego 17 Projekt witryny: Paweł Głośny, Karolina Piątkowska Sklep zoologiczny państwa Józefowiaków pro- wadzony jest przez kolejnych członków rodziny. We wnętrzu witryny została umieszczona instalacja będąca imitacją dużego akwarium. Głównymi jej atrybutami są ryby namalowane ręcznie na drewnianych płytach. Jak w praw- dziwym akwarium, nie zabrakło tam również sztucznych roślin oraz ozdobnych kamieni. Efekt unoszących się w wodzie rybek został uzyskany przez zawieszenie ich na żyłkach. Widoczne na witrynie ryby, to wyłącznie gatun- ki dostępne w sprzedaży w sklepie Państwa Józefowiaków. U dołu wystawy naklejony został tekst informujący o historii sklepu. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24 Witryny Nadodrza: Lodziarnia Roma — ul. Rydygiera 5, s. 4 Piekarnia Krajewscy — ul. Pobożnego 20, s. 6 Panato — ul. Jedności Narodowej 68 a, s. 8 Ramy Domański — ul. Chrobrego 28, s. 10 Zakład Naprawy Maszyn — ul. Łokietka 7 , s. 12 Szewc — ul. Trzebnicka 4, s. 14 Sklep rybny — ul. Jedności Narodowej 86, s. 16 Zakład cholewkarski — ul. Ołbińska 3 , s. 18 Bar Smaczek — ul. Trzebnicka 1, s. 20 Sklep zoologiczny — ul. Chrobrego 17, s. 22 ­ Witryny Nadodrza 2013—2014 Wydawca: Fundacja Dom Pokoju (Łokietka 5) Koordynator projeku: Maja Zabokrzycka Źródło finansowania: Gmina Wrocław Projekt katalogu: Patryk Stolarz (turnedog.com) Więcej informacji: www.lokietka5.pl, www.dompokoju.org Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5 / 1, Wrocław Wrocław — Nadodrze

×